Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Ανάληψη οφειλών, δημοτικών επιχειρήσεων που έχουν λυθεί, προς τρίτους από το Δήμο

Απορρίπτεται η αγωγή του εργαζόμενου λυθείσας Δημοτικής Επιχείρησης κατά του Δήμου για την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του. Ειδικά ως προς τις οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων, που έχουν λυθεί, προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, με τον ν. 4047/2012 (άρθρο 2) καθίσταται υποχρεωτική η ανάληψη τέτοιων οφειλών από τους Δήμους που τις συνέστησαν, ενώ για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς τρίτους εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 109 παρ. 7 του ν. 3852/2010 και εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, την ανάληψη και εξόφληση τέτοιων οφειλών προς τρίτους, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις οικονομικές δυνατότητες του ίδιου του Δήμου, (αρ. 109 παρ. 7β του ν. 3852/2010 σε συνδυασμό προς το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31 Α)). Ο Δήμος δεν υπεισέρχεται αυτοδικαίως στις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αυτών προς τρίτους. Συνυπόχρεος για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών προσωπικού της λυθείσας δημοτικής επιχείρησης δεν τυγχάνει ο εκκαλών Δήμος, δοθέντος ότι, είναι αυτοτελές νομικό πρόσωπο και ενέχεται για τις δεδουλευμένες αποδοχές του προσωπικού των επιχειρήσεων, που έχουν συστήσει ή διαθέτουν την πλειοψηφία του εταιρικού κεφαλαίου μόνο εφόσον το δημοτικό συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αποφασίσει αιτιολογημένα, ότι υφίστανται οι απαιτούμενοι για το σκοπό αυτόν πόροι. 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας –Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού για την ένταξη του Δήμου στο πιλοτικό πρόγραμμα της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσηςΜε το παρόν ψήφισμα (αριθ. απόφασης 24/2018), το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Προσχολικής Αγωγής-Παιδείας –Κοινωνικής Μέριμνας» του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, θέλουμε να εκφράσουμε έντονα και μετ’ επιτάσεως την αντίθεση και τη βαθιά ανησυχία μας για την ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα της «δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης».
Σαν Διοικητικό Συμβούλιο ενός Νομικού Προσώπου, επιφορτισμένο με τη λειτουργία Σχολικών Μονάδων, κάτω από αντίξοες οικονομικά συνθήκες, στοχεύουμε και εργαζόμαστε για την ομαλή και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, ώστε να επιτελέσουν το κοινωνικό τους έργο, που δεν είναι άλλο από τη σωστή εκπαίδευση και διαμόρφωση νέων πολιτών.
Δεν είμαστε Πολιτικοί, δεν κάνουμε Πολιτική, υποχρέωσή μας όμως είναι να εκφέρουμε άποψη, από τη στιγμή μάλιστα που πιστεύουμε ότι μία τέτοια απόφαση μπορεί να δυσχεράνει το έργο μας.
Μπορεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα να έχει ωφέλεια και θετικό αντίκτυπο σε Παιδικούς Σταθμούς μεγάλων πόλεων, με μεγάλο αριθμό παιδιών και πιθανόν ελλιπείς κτιριακές υποδομές, αλλά σίγουρα δεν ενδείκνυται και θα δημιουργήσει προβλήματα λειτουργικά (στην καλύτερη περίπτωση) σε σχολικές μονάδες σαν του Δήμου μας.
Επίσης η μη δυνατότητα επιλογής των γονέων είναι ένα ζήτημα, που δεν μας βρίσκει σύμφωνους, αλλά το αφήνουμε στην κρίση των άμεσα ενδιαφερομένων.
Αυτό που μας δημιουργεί (δικαιολογημένα θεωρούμε) ερωτηματικά είναι ο τρόπος επιλογής των «πιλοτικών Δήμων». Επιλογή που αφήνει εκτός –τουλάχιστον στο νομό μας- τους μεγάλους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας και συγκαταλέγει το Δήμο Σερβίων-Βελβεντού και Βοίου.
Ποια αλήθεια ήταν τα κριτήρια; Ποιος ο σκοπός; Ποιος απέφυγε τον σκόπελο της Υπουργικής απόφασης; Και γιατί ο Δήμος μας δεν αντέδρασε, όπως θα έπρεπε στην ένταξή του στο πιλοτικό πρόγραμμα;
Δεν γνωρίζουμε αν θα πάρουμε απάντηση στα εύλογα ερωτήματά μας, αλλά αυτό που σίγουρα ξέρουμε και θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε άμεσα, είναι τα πολλά προβλήματα που θα δημιουργηθούν, και αυτό γιατί: η εφαρμογή του προγράμματος (στα δικά μας δεδομένα) πολύ φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει σε κλείσιμο παιδικών σταθμών, λόγω έλλειψης μαθητών, με πιθανό επακόλουθο τις απολύσεις συναδέλφων, καθώς και στην απένταξή μας από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης, τα οποία έχουμε άμεση ανάγκη για τη λειτουργία των Σταθμών μας.
Δεν κινδυνολογούμε, όσα αναφέρουμε είναι μπροστά μας, γι’ αυτό ζητάμε έστω και την ύστατη στιγμή να επανεξεταστεί –σοβαρά αυτή τη φορά- η ένταξη του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στο πρόγραμμα της «δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης» πριν βρεθούμε μπροστά σε δυσάρεστες και αμετάκλητες εξελίξεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Χορήγηση υποχρεωτικής ανάπαυσης (ρεπό) για εργασία το Σάββατο

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Ερώτηση : Για το έτος 2018 καθιερώθηκε η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργία σε 24ώρη βάση υπαλλήλων Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Για την εκπλήρωση των αναγκών αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμού Λαϊκών Αγορών και Κοινοχρήστων Χώρων, κάθε Σάββατο και Κυριακή εκτελούνται δρομολόγια απορριμματοφόρων, και οδοσάρωση οδών-πλατειών. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις εργασίες αυτές εργάζονται 5 ημέρες κανονικά και εκ περιτροπής 1 ημέρα (Σάββατο ή Κυριακή) υπερωριακά.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν, πλέον της αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, είναι υποχρεωτική η χορήγηση ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) στους εργαζομένους που εργάζονται Σάββατο ή Κυριακή, καθ΄ υπέρβαση του ωραρίου.

Απάντηση :
H Υπηρεσία σας οφείλει να χορηγεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε όσους εργαζόμενους της Δ/νσης Περιβάλλοντος απασχολούνται, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις Κυριακές και αργίες, κατ΄ εφαρμογή ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας.
Ανάλυση επί του θέματος θα βρείτε στην Ενότητα "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ- Ημέρες και ώρες εργασίας -Εφαρμογή Β.Δ.748/1966 (περί υποχρεωτικής ανάπαυσης μετά από εργασία πέραν των πέντε ωρών την Κυριακή)

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Ο ΝΕΟΣ ΟΕΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην συνεδρίαση της 16.05.2018 εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο νέος επικαιροποιημένος ΟΕΥ του Δήμου Κοζάνης.
Στο  νέο ΟΕΥ κληθήκαμε και εκφέραμε άποψη και παρατηρήσεις και ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης (ο Σύλλογός μας περιλαμβάνει σαν μέλη τους εργαζόμενους των δήμων Βοίου, Σερβίων-Βελβεντού και υπαλλήλους του δήμου Κοζάνης). Δυστυχώς δεν είδαμε τις παρατηρήσεις μας-πλην ελάχιστων εξαιρέσεων - να λαμβάνονται υπ'οψιν. 
Αναμένουμε την εκκίνηση των διαδικασιών για την σύνταξη νέων επικαιροποιημένων ΟΕΥ και των δήμων Σερβίων-Βελβεντού και Βοίου.

Ο ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Αρμόδιο όργανο εκδίκασης των προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α..

Αρμόδιο όργανο για την εκδίκαση προσφυγών που ασκούνται κατά αποφάσεων συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι η Επιτροπή Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (κωδικοποιητικού π.δ. 30/1996), κατά των αποφάσεων της οποίας δεν προβλέπεται πλέον η άσκηση της, κατ’ άρθρο 8 του ν. 3200/1955, προσφυγής νομιμότητας ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, και οι αποφάσεις της υπόκεινται σε προσβολή μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια (ομόφ.). (ΓνΝΣΚ 74/2018)

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 46ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ 46ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Είναι σημαντικό- μεταξύ άλλων-ότι για πρώτη φορά τίθεται άμεσα θέμα διεκδίκησης της μισθολογικής αναγνώρισης της προυπηρεσίας εκτός δημοσίου.
 Μια αναγνώριση που θα βάλει τέλος και στον τεχνιτό διαχωρισμό της εργασίας σε σχέση με την φύση του εργοδότη (ιδιώτης-δημόσιο).
Υπενθυμίζουμε ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι έχουν διοριστεί με μοριοδοτούμενο προσόν αυτή ακριβώς την εμπειρεία, η οποία σε κάποιους διαγωνισμούς ήταν και απαραίτητο προσόν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η προκήρυξη 3Κ/2018 για την στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας, όπου σχεδόν όλοι οι νεοδιοριζόμενοι έχουν αναγνωρισμένη προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.   

Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

Τι ισχύει για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων

ΠΗΓΗ 

H εφαρμοστέα διάταξη για τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης είναι η διάταξη του άρθρου 47 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), στην οποία δεν υπάρχει πρόβλεψη για όριο ηλικίας και ο μόνος περιορισμός που προβλέπεται είναι ο χρόνος που απομένει μετά το πέρας της άδειας να μην είναι μικρότερος του τετραπλάσιου της διάρκειας αυτής.
Αυτό   τονίζει το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε έγγραφο, μετά από σχετική ερώτηση της  ο της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.
Άρθρο 47 Υπηρεσιακή εκπαίδευση
1.Η υπηρεσιακή εκπαίδευση είναι δικαίωμα του υπαλλήλου. Η εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Τα προγράμματα εκτελούνται στην Ελλάδα ιδίως στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) ή στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.
2.Η εισαγωγική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, τόσο για την υπηρεσία όσο και για τον υπάλληλο. Γίνεται κατά την πρώτη διετία από το διορισμό του υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την εξοικείωση του υπαλλήλου με τα αντικείμενα της υπηρεσίας του και τα καθήκοντα του ως δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να φροντίζουν για την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. Δεν γίνεται προαγωγή υπαλλήλου στον επόμενο του εισαγωγικού βαθμό εάν δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εισαγωγική εκπαίδευση. Ευθύς ως ο υπάλληλος ολοκληρώσει την εισαγωγική εκπαίδευση, η προαγωγή διενεργείται αναδρομικώς με όλες τις συνέπειες.
3.Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να μεριμνά για την επιμόρφωση των υπαλλήλων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία, τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθμό τους. Η επιμόρφωση μπορεί να είναι γενική ή να έχει τη μορφή εξειδίκευσης σε αντικείμενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα επιμόρφωσης μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.
4.Η μετεκπαίδευση έχει ως σκοπό την απόκτηση από τον υπάλληλο των ειδικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την άσκηση των καθηκόντων του. Γίνεται σε φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ιδίως σε Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μετεκπαίδευση μπορεί να ορίζεται και ως υποχρεωτική.
5.Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση γίνεται με τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών που εκτελούνται σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε αυτοτελώς είτε σε σύμπραξη με Τ.Ε.Ι.. Ως προγράμματα ή κύκλοι μεταπτυχιακών σπουδών νοούνται όσα καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση.
Ειδικότερα το έγγραφο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αναφέρει τα εξής:
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.1943/1991, η οποία κωδικοποιήθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 57/2007, «1. Η μεταπτυχιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ γίνεται σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με τα αντικείμενα του υπουργείου ή του ν.π.δ.δ., στο οποίο ο υπάλληλος ανήκει οργανικώς. Για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, δεν πρέπει αυτός να έχει υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας του».
Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 58 του προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν.2683/1999), «1. Για τη συμμετοχή του σε προγράμματα μετεκπαίδευσης και προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης,

Επαναστατικά συνθήματα


Τετάρτη, 2 Μαΐου 2018

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2018 – ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2018 – ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ Γ.Λ.Κ. ΣΤΙΣ 12.30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Από τον Ιούλιο του 2015 έως και σήμερα, σε όλα τα Μνημόνια αναφέρεται η απαίτηση των δανειστών για την περικοπή των δικαιούχων των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) είτε μιλάμε για ασφαλιστική κάλυψη είτε μιλάμε για την καταβολή του σχετικού επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας. Σε όλα τα κείμενα προβλέπεται πως «…θα ευθυγραμμιστούν με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2017».
Είναι ξεκάθαρο πως θεσμοί και συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. θεωρούν πως το σημερινό πλαίσιο για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε.) στο Δημόσιο χρίζει αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού… Άρα περικοπών. Αυτή είναι και η δέσμευση τόσο για τις κατηγορίες των εργαζομένων που ασφαλιστικά σήμερα εντάσσονται στα Β.Α.Ε. όσο και για το επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που καταβάλλεται.
Στο πλαίσιο αυτών των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και σύμφωνα με το άρθρο 396 του Ν.4512/2018 (μέτρα 3ης αξιολόγησης από την τρόικα) και το άρθρο 7 του Ν.4517/2018 συγκροτήθηκε «Επιτροπή», η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να παραδώσει σχετικό πόρισμα το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί και να εφαρμοστεί από τον Ιούνιο του 2018 και όχι αργότερα από τον Φεβρουάριο του 2019.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως στην Επιτροπή δεν συμμετέχει κανένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, σε αντίθεση με την συνήθη πρακτική στο παρελθόν. Πρόκειται για σαφής μεθόδευση, ενδεικτική και των διαθέσεών τους.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καθιστά για ακόμη μια φορά ξεκάθαρο πώς δεν πρόκειται να δεχθεί σε καμία περίπτωση αλλαγές στα Β.Α.Ε με περικοπή των ειδικοτήτων, ή του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας ή την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από τη νέα λίστα όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση για να ικανοποιήσει τους δανειστές.
Τα δικαιώματα αυτά δεν χαρίστηκαν στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά αποκτήθηκαν με «αίμα», κόπους και αγώνες και με τον ίδιο τρόπο δηλώνουμε κατηγορηματικά πώς θα τα υπερασπιστούμε.
Οι αλλαγές που προωθούνται είναι, η περικοπή ειδικοτήτων που ασφαλιστικά εντάσσονται στα Β.Α.Ε., η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης όσων εξαιρεθούν από την νέα λίστα και η περικοπή του σχετικού επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας που σήμερα καταβάλλεται σε περίπου 120.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο από τους οποίους οι 30.000 εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Επισημαίνουμε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ειδικό επίδομα, αλλά ένα ειδικό μισθολογικό καθεστώς για τέτοιες εργασίες με πολύ λιγότερες ειδικότητες από αυτές που λαμβάνουν επίδομα στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α. Συνεπώς, η συνεχής και επαναλαμβανόμενη αναφορά για «… προσαρμογή στα Ευρωπαϊκά δεδομένα» σημαίνει σκληρές περικοπές.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση προειδοποιούν πως, δεν θα έχουν ρόλο θεατή στις νέες περικοπές που δρομολογούνται μέσω… «επιτροπών», διαφόρων «Σοφών».
Είμαστε αποφασισμένοι με δυναμικό, μαζικό και ενωτικό τρόπο να ανατρέψουμε τα σχέδια της συγκυβέρνησης και της τρόικας που αφού τσάκισαν τις συντάξεις, αύξησαν τα όρια ηλικίας, έρχονται τώρα να καταργήσουν και τα Β.Α.Ε.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχουμε μαζικά στην Παναττική Στάση Εργασίας που έχει προκηρύξει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2018, από τις 12:00 μέχρι την λήξη της πρωινής βάρδιας, καθώς και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στις 12:30 στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37-Αθήνα).
Στέλνουμε αγωνιστικό μήνυμα σε όλους αυτούς που ετοιμάζουν την οριστική κατάργηση των Β.Α.Ε. στο Δημόσιο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Προειδοποιούμε πως για τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η περικοπή των Β.Α.Ε. αποτελεί «αιτία πολέμου». Την στιγμή που η Τοπική Αυτοδιοίκηση θρηνεί καθημερινά θύματα λόγω της τεράστιας έλλειψης  προσωπικού, του απαρχαιωμένου και επικίνδυνου μηχανολογικού εξοπλισμού, δηλώνουμε αποφασισμένοι να μην δεχθούμε ούτε συζήτηση για περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δημόσια διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα Κλεισθένης

Άνοιξε από την Παρασκευή 27 Απρίλη η δημόσια διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα "μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης" , γνωστό ως "Κλεισθένης".
η διαβούλευση βρίσκεται στο λινκ:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ