Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

17 Αυγούστου 1944

Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί για το "μπλόκο της Κοκκινιάς". Ενδεικτικά δείτε
ΕΔΩ ,    ΕΔΩ, ΕΔΩ

Να θυμίσουμε ότι ανάμεσα στους δοσίλογους που έδειχναν στους ναζί τους συμπατριώτες τους χωρίς κουκούλα μνημονεύονται και  οι Λουκάς και Δημήτρης Κασιδιάρης

Κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο είναι μια υπενθύμιση για τους πρωταγωνιστές των δοσίλογων:

Ο Πλυτζανόπουλος έγινε υποστράτηγος του κυβερνητικού στρατού. Ο Σγούρος διορίστηκε διοικητής του 3ου Τάγματος Μακρονήσου. Και ο Ν. Μπουραντάς απαλλάχθηκε, παρότι στο Β` Δικαστήριο δωσιλόγων, αναφερόμενος στο Μπλόκο, ομολόγησε ότι «διευκόλυνε το έργο της Ειδικής και των Ταγμάτων»!

Ο ανιψιός του Πλυτζανόπουλου έγινε δήμαρχος Κοκκινιάς επί χούντας και στον τόπο του Μπλόκου τοποθέτησε επιγραφή, που έγραφε: «Προδόται και μασκοφόροι κομμουνισταί, και εαμίται, ελασίται, παρέδωσαν εις τους βαρβάρους κατακτητάς την 17ην Αυγούστου 1944, αγνούς πατριώτας αγωνιστάς της Εθνικής Αντίστασης. Τέκνα ηρωικά της Νίκαιας, οι οποίοι και εξετελέσθησαν εις τον χώρον τούτον».

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. : ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.2939/2001 (ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ )ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με το σχέδιο Νόμου που τέθηκε για διαβούλευση για «Τροποποίηση του Ν.2939/2001 - Συσκευασίες και εναλλακτική  διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», που πρόκειται να καταθέσει  στη Βουλή η συγκυβέρνηση  ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. καλείται να ρυθμίσει την αγορά στη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και να δημιουργήσει πεδίο δράσης στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, καθώς μαίνεται ο ασύδοτος πόλεμος ανάμεσά τους, με λάφυρο τον  υψηλό τζίρο που αναμένεται τα επόμενα χρόνια, στον κλάδο διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης των απορριμμάτων στη χώρα μας (μελέτη της Ε.Ε., εκτιμά αύξηση 2 δισ. ευρώ του κύκλου εργασιών). Ενώ με την «τροποποίηση» δηλώνει την απόλυτη ικανοποίηση της από την πορεία της Ανακύκλωσης στη χώρα μας αφού επιβραβεύει στο εν λόγω Νομοσχέδιο ουσιαστικά το υφιστάμενο σύστημα που στα 16 χρόνια λειτουργίας απέδωσε μόλις το 5% πανελλαδικώς.

Α. Το Νομοσχέδιο δεν έρχεται να προωθήσει:
·          Την ανακύκλωση ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες στην ιεραρχία διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που μετά την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, αποδίδει περιβαλλοντικά και  κοινωνικά οφέλη.
·          Την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου τους στην ανακύκλωση. Δεν εξασφαλίζει οικονομικό κίνητρο για τους χρήστες των προϊόντων. Το αντίθετο επιφέρει οικονομική επιβάρυνση. Όπως και με τον αρχικό Ν.2939/2001, το οικονομικό όφελος που προκύπτει κυρίως, από τις εισφορές των παραγωγών ή/και εισαγωγέων προϊόντων, που ως διαχειριστές, είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, μετακυλίεται στον καταναλωτή.
Ο τελευταίος πληρώνει τον κύκλο εργασιών της ανακύκλωσης, πρώτη φορά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος και δεύτερη φορά με τα Δημοτικά Τέλη καθαριότητας που αποδίδει στο Δήμο. Επιπρόσθετα, πληρώνει την ανακύκλωση που δεν γίνεται τελικά ή γίνεται σε αδιαφανείς και ανεξέλεγκτους δρόμους ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής.
Β. Το Νομοσχέδιο παραμένει κενό γράμμα:
·          Δεν αναθεωρεί ριζικά τα υφιστάμενα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης παρά την πρόβλεψη του Ε.Σ.Δ.Α., ούτε εξασφαλίζει τη διαφάνεια στη λειτουργία τους την ορθολογική χρήση των πόρων και το δημόσιο έλεγχο. Επιστρέφει, αόριστα, το 65% των εσόδων τους, στην κοινωνία, σε δράσεις ανακύκλωσης.
·          Δεν αλλάζει το κυρίαρχο ζήτημα της διαχείρισης του τέλους ανακύκλωσης  ως έμμεσου φόρου που εισπράττεται και διαχειρίζεται από ιδιώτες παραγωγούς. Δεν αποσαφηνίζει τους ρόλους των φορέων που συμμετέχουν στον κύκλο της ανακύκλωσης συσκευασιών. Ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. αρμόδιος φορέας για την διαχείριση, αποθήκευση, ανακύκλωση, μεταφορά των απορριμμάτων καθώς και οι Φο.Δ.Σ.Α., παύουν να είναι υπόχρεοι  φορείς για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών  αποβλήτων συσκευασιών. Αφαιρείται έτσι μία αρμοδιότητα με συνέπεια οι εργαζόμενοι που απασχολούνταν στο αντικείμενο αυτό καθώς και μηχανολογικός εξοπλισμός για την εκτέλεση του προγράμματος αυτού να απαξιώνεται.
·          Δεν αναβαθμίζει το ρόλο του Ε.Ο.Α.Ν. (Εθνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης)  σε Φορέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ως Δημόσιου φορέα είσπραξης του τέλους ανακύκλωσης ανά προϊόν και φορέα υπεύθυνου για την ουσιαστική πληροφόρηση του κοινού.
·          Δεν προβλέπει δημοσίευση των συμβάσεων Ο.Τ.Α. και Σ.Ε.Δ. και των ποσοστών ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται για την αξιολόγησή τους.
·          Δεν προβλέπει την συμμετοχή των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προβλεπόμενη επιτροπή διαβούλευσης του Ε.Ο.Α.Ν.
·          Δεν ενισχύει τον «τοπικό» χαρακτήρα της ανακύκλωσης, κυρίως το δίκτυο των «πράσινων σημείων», πετυχημένη πρακτική ευρωπαϊκών πόλεων, έναντι του αποτυχημένου μοντέλου των μπλε κάδων και των ιδιωτικών Κ.Δ.Α.Υ., με τη σύμφωνη γνώμη σε αυτήν την τακτική εκπροσώπων φορέων της Αυτοδιοίκησης, όπως της Κ.Ε.Δ.Ε. και του δικτύου Φο.Δ.Σ.Α.

Γ. Το Νομοσχέδιο συνεργεί:
·          Στην απαξίωση της διαδικασίας εφαρμογής των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης και των στόχων τους, όπου τέθηκαν.
·          Στην επικράτηση του σεναρίου «business as usual» δηλαδή τη συλλογή σύμμεικτων Α.Σ.Α. Μη εφαρμόζοντας τη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) τα Δημοτικά Τέλη σπαταλούνται στην συλλογή σύμμεικτων απορριμμάτων-υλικών που εξαιτίας της ανάμιξης, χάνουν την αξία τους, λόγω χαμηλής καθαρότητας.  Στη συνέχεια τα σύμμεικτα υλικά θα διαχωριστούν σε πανάκριβες επενδύσεις, εργοστάσια μηχανικής διαλογής, υψηλής δυναμικότητας και δυσβάστακτου κόστους λειτουργίας! 
·          Στην μνημονιακή δέσμευση για επιτελική διοίκηση, με την εκχώρηση σε πρώτο βήμα, των εργασιών αποκομιδής και στη συνέχεια, όλων των σταδίων της διαχείρισης σε ιδιώτες. 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είχε αντιταχθεί και τότε κατά την ψήφιση του Ν.2939/2001 και είχε προβλέψει τα πενιχρά αποτελέσματα αυτής της ρύθμισης αφού το μόνο που έκανε ήταν να μετακυλήσει το κόστος της ανακύκλωσης στον καταναλωτή και να ορίσει ως διαχειριστές τους ίδιους τους ιδιώτες παραγωγούς οι οποίοι μέχρι σήμερα εισπράττουν χωρίς να τους αφορά το αποτέλεσμα της ανακύκλωσης όσο λιγότερη ανακύκλωση κάνουν τόσο περισσότερα χρήματα μένουν στα ταμεία τους. Είναι τόσο απλό!!!
Η Ομοσπονδία θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια εκχώρησης της διαχείρισης των απορριμμάτων στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, όπως και στην ιδιωτικοποίηση κάθε άλλης υπηρεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα προασπίσει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι παραμένουν σε εγρήγορση και είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε κάθε επιχείρηση ανατροπής του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά την απόσυρση του προαναφερόμενου Νομοσχεδίου, καταγγέλλει την συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για την αυταρχική και απαξιωτική της συμπεριφορά και καλεί την Πρόεδρο του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., την Κ.Ε.Δ.Ε. και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.) όλης της χώρας να πάρουν άμεσα θέση και να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                          Γιάννης Τσούνης

Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Ρύθμιση χρεών έως και 100 δόσεις στους Δήμους

Ανακοινώσεις έχουν αρχίσει να εκδίδουν από την περασμένη εβδομάδα δήμοι της χώρας για τη ρύθμιση χρεών έως και 100 δόσεις με βάση το αρ. 52 του Ν.4483/2017. Με τη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ α’ βαθμού να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από οποιαδήποτε αιτία (τέλη, πρόστιμα, φόροι, κλήσεις ΚΟΚ, εισφορές, μισθώματα κλπ.), τις ήδη βεβαιωμένες και αυτές που θα βεβαιωθούν μέχρι 30/09/2017, κατόπιν αιτήσεως εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Ο νόμος δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 31/07/2017.
Οι ρυθμίσεις γίνονται κατά ποσοστό απαλλαγής από 100% έως 50% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ανάλογα με το αριθμό των δόσεων που θα επιλεχθούν.
Συγκεκριμένα:
α) με εφάπαξ καταβολή απαλείφονται κατά 100% οι προσαυξήσεις.
β) από (2) έως (24) δόσεις, 80% ποσοστό απαλλαγής γ) από (25) έως (48) δόσεις, 70% ποσοστό απαλλαγής.
δ) από (49) έως (72) δόσεις, 60% ποσοστό απαλλαγής.
ε) από (73) έως (100) δόσεις, απαλλαγή ποσοστού 50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες με ελάχιστη δόση των (20) ευρώ εκτός από την τελευταία που μπορεί να είναι μικρότερη.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης καταβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης διαφορετικά θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μήνα, αλλιώς υπάρχει επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επόμενη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου το αργότερο έως 30/11/2017. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου.
Σημειώνεται ότι πλέον με το άρθρο 65 του ίδιου νόμου, τα στοιχεία που αφορούν στην ακίνητη περιουσία και στο εισόδημα των υπόχρεων εντός των ορίων της διοικητικής τους Περιφέρειας, μπορούν να δοθούν εντός 30 ημερών με μια απλή αίτηση στους Δήμους, οπότε η διασταύρωση και η σύγκριση των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων είτε για το Τέλος Καθαριότητας είτε για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, θα μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μια πολύ απλή υπόθεση. Συνεπώς σχετικά νωρίς θα αποκαλυφθούν τα όποια λάθη – εκούσια ή ακούσια – στη δήλωση προς τους Δήμους και θα βεβαιωθούν οι διαφορές με υποχρεωτική επιβολή των νόμιμων προστίμων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους ΟΤΑ επί παραβάσεων νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Με την παρ. 4 του άρθρου 97 Ν. 4483/17 τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 71 του Ν. 3850/10.
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4483/17 με την ανωτέρω διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα και η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους Ο.Τ.Α. και στα νοµικά πρόσωπα αυτών, που υποπίπτουν σε παραβάσεις της νοµοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.


Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α..

Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτόν, δεν έχει επέλθει Συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να προκύπτει από έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ.


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" (4-8-2017) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ

 
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 677
                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ε.Σ.Σ.Ε. η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ… και τα «ΠΡΟΝΟΜΙΑ» των ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στους Ο.Α.
Η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) που υπέγραψε η Π.Ο.Ε.-
Ο.Τ.Α. με το Υπουργείο Εσωτερικών δεν άρεσε στο «σύστημα» που εδώ και πολλά
χρόνια «πολεμάει» την ηγεσία της Ομοσπονδίας, λοιδορεί, λασπολογεί και
υπονομεύει τους αγώνες των εργαζομένων γιατί απλά επιδιώκει με νύχια και με δόντια
να προωθήσει τα ιδιωτικά, επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα στους Ο.Τ.Α. και
ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας.
Η εφημερίδα «Καθημερινή» του κ. Αλαφούζου, σε πρόσφατο δημοσίευμα της
(4 Αυγούστου 2017) καταφέρθηκε κατά της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γιατί υπέγραψε Ειδική
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. τους
οποίους μάλιστα, έχει το θράσος η συντάκτρια, να χαρακτηρίζει «προνομιούχους».
Αναφέρει επίσης, πώς πλέον θα «υπάρχει λιγότερη δουλειά, περισσότερη άδεια» για το
προσωπικό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενώ ισχυρίζεται «με περισσή άγνοια» ότι
αποτελεί επιπλέον «προνόμιο» ότι η εφαρμογή της Ε.Σ.Σ.Ε. γίνεται μόνο στους
εργαζόμενους που ανήκουν στη δύναμη των Συλλόγων-Μελών της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., λες
και η Ομοσπονδία υπογράφει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους εργαζόμενους της
«Καθημερινής»… αποκρύπτοντας εντέχνως ότι αυτό προβλέπει η σχετική Νομοθεσία!!!
Καλούμε την συντάκτρια του δημοσιεύματος, γνωστή άλλωστε για την
εμπάθεια της στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. και όσους άλλους ενδιαφέρονται να
συμμετάσχουν μία μόνο ημέρα στην αποκομιδή των απορριμμάτων, για να
διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι την... λιγότερη δουλειά. Και μίας και επικαλείται το
δημοσίευμα τα «βουνά» των σκουπιδιών, να επισημάνουμε πώς για να καθαρίζονται
αυτά, πολύ συχνά εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το πληρώνουν με αίμα. Οι
εργαζόμενοι στην καθαριότητα που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι είναι οι
«προνομιούχοι»; Ντροπή...
Ότι και να θέλει να πει το συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι δεδομένο πώς τα
Μέσα του κ. Αλαφούζου και αρκετά ακόμη «συστημικά» Μ.Μ.Ε. έκαναν και κάνουν
ότι μπορούν για να παραπληροφορήσουν την κοινωνία και να υποσκάψουν το
μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων της. Η προπαγάνδα όμως
δεν θα περάσει. Οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει με τη σειρά τους πώς είναι
αποφασισμένοι με όλες τους τις δυνάμεις να υπερασπιστούν το Δημόσιο και Κοινωνικό
χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ
 
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει υπογράψει Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
(Ε.Σ.Σ.Ε.) το 2002 και το 2009 και το γεγονός ότι υπέγραψε και σήμερα εν μέσω
μνημονίων συνιστά επιτυχία και ασφαλώς δικαίωση για τους αγώνες των
εργαζομένων όσον αφορά στην προάσπιση και διεύρυνση των δικαιωμάτων τους.
Με την Ε.Σ.Σ.Ε. επιτυγχάνεται η επικαιροποίηση των διατάξεων που διέπουν τους
εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. Είναι μία διαδικασία που προβλέπεται από τους Νόμους και
ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει.
Διασφαλίζει τα δικαιώματα των εργαζομένων και εντάσσει στο καθεστώς της
Ε.Σ.Σ.Ε. και ορισμένες επιπλέον κατηγορίες προσωπικού της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, καθώς στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, με μισθούς πολύ
μικρότερους και σοβαρή έλλειψη προσωπικού οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό
τους και όλες τις δυνάμεις τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των Δήμων
και να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
Φαίνεται πώς αυτό χαλάει τα σχέδια ορισμένων επιχειρηματιών και με τα Μέσα
που διαθέτουν επιδιώκουν να πλήξουν την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αυτή τη φορά με αφορμή
την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) «σε περίοδο
κρίσης». Είναι προφανές πώς πρόκειται για εμπάθεια και πολύ απλά για την
εξυπηρέτηση αλλότριων συμφερόντων. Να ξέρουν όμως πώς οι εργαζόμενοι θα είναι
πάντα απέναντι σε τέτοιου είδους σχέδια.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

4η Αυγούστου

Επί την ευκαιρεία της 4ης Αυγούστου, ημερομηνία εγκαθίδρυσης του φασιστικού καθεστώτος Μεταξά, μέγα θαυμαστή του Μουσολίνι και του Χίτλερ:
Τζιοβάνι Τζεντίλε:  "Το Φασιστικό καθεστώς απορρίπτει τις ιδέες του Γαλλικού 18ου αιώνα, της πίστης στην πρόοδο, τη δημοκρατία και την ειρήνη και δημιουργεί το πρώτο σύγχρονο ολοκληρωτικό κράτος."(Ο Τζιοβάνι Τζεντίλε, [Giovanni Gentile] Ιταλός φασίστας φιλόσοφος, διακεκριμένο στέλεχος του Ιταλικού Φασιστικού κόμματος, Πανεπιστημιακός καθηγητής και πολιτικός που διατέλεσε υπουργός Παιδείας του Μπενίτο Μουσολίνι, γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1875 στο Καστελβετράνο και εκτελέστηκε στις 15 Απριλίου 1944 στη Φλωρεντία, από Ιταλούς αντιφασίστες αντάρτες. Είναι από τους σημαντικότερους πολιτικούς θεμελιωτές του φασισμού.)

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Σημαντικότερες διατάξεις του Ψηφισθέντος Σχεδίου Νόμου: "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις."

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
Με την παρ.2 του άρθρου 35 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, αναφορικά µε τους φορείς των οποίων η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Κατόπιν αυτών, εκτός από την προϋπηρεσία στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζεται και η υπηρεσία που έχει προσφερθεί στους επίσηµους θεσµούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, γίνεται ρητή αναφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί µε µειωµένο ωράριο εργασίας.

Β. Οικογενειακή παροχή
Με την παρ.3 του άρθρου 35 συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι η οικογενειακή παροχή δεν χορηγείται σε υπαλλήλους µε τέκνα τα οποία εργάζονται και το συνολικό ετήσιο εισόδηµά τους υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από τη φορολογική νοµοθεσία.

Επιπλέον, µε την παρ. 4 του άρθρου 35 αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 σχετικά µε τη χορήγηση της οικογενειακής παροχής για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, προκειµένου να καταστεί σαφές ότι η παροχή αυτή χορηγείται σε όλες τις περιπτώσεις φοίτησης των τέκνων σε µεταλυκειακή εκπαίδευση ανώτερη ή ανώτατη τυπική ή µη.

Γ. Αποζημίωση ιδιωτών που συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα
Με την παρ. 5α του άρθρου 35 συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 προκειµένου η αποζηµίωση που προβλέπεται για τους ιδιώτες που συµµετέχουν σε συλλογικά όργανα να µπορεί να καταβάλλεται σε αυτούς και στην περίπτωση µεµονωµένων ελέγχων ή αξιολογήσεων


Δ. Έκδοση αποφάσεων καθορισμού αποζημιώσεων και αποδοχών ειδικών κατηγοριών
Με την παρ. 5β του άρθρου 35 συμπληρώνεται το άρθρο 22 του Ν.4354/15 και ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία η 1.6.2018 για την έκδοση όλων των αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτό το άρθρο και καθορίζουν αποδοχές ή αποζηµιώσεις.

Ε. Επιστροφή αχρεωστήτως καταθληθέντων
Με την παρ. 7 του άρθρου 35 διορθώνεται η εσφαλµένη παραποµπή της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4354/2015 στο άρθρο 23 του ν. 4270/2014, στο ορθό 123 του ίδιου νόµου.

ΣΤ. Μη μισθολογικές παροχές
Με την παρ.4 του άρθρου 36 καταργούνται οι ρυθµίσεις του άρθρου 24 της Υποπαραγράφου Δ.9 της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, οι οποίες δεν είχαν συνάφεια µε τις λοιπές ρυθµίσεις της εν λόγω Υποπαραγράφου, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία σύγχυσης ως προς το εύρος εφαρµογής της.
Οι ρυθµίσεις του καταργούµενου άρθρου 24 επαναθεσπίζονται στο άρθρο 43 του νόμου.
Ταυτόχρονα στο άρθρο 43 συµπληρώνονται οι σχετικές διατάξεις µε την πρόβλεψη υποχρεωτικής σύµπραξης του Υπουργού Οικονοµικών, σε κάθε συλλογική σύµβαση ή απόφαση (υπουργική ή ΔΣ) που προβλέπει τη χορήγηση µη µισθολογικών παροχών σε υπαλλήλους των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

Η κάρτα μέλους του Σ.Υπ.ΟΤΑ. Ν. κοζάνηςΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (Ν.4483/2017)ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΥΠΟΣ

-Αποσαφηνίζεται η δυνατότητα των εργαζομένων, που κατά τη συγχώνευση των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 13 ν. 4071/2012 (ΦΟΔΣΑ) απασχολούνται με σχέσεις εργασίας αορίστου χρόνου και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να απασχολούνται στους Περιφερειακούς Συνδέσμους, να καταταγούν σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου με την έκδοση πράξης κατάταξης του οργάνου διορισμού των περιφερειακών συνδέσμων, η οποία έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα (άρθρο 83)

-Αντικαθίσταται η περ. β της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 και αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας δεν απαιτείται να έχει παρέλθει οκταετία από το διορισμό των υπαλλήλων για την κατάταξή τους σε ανώτερο κλάδο και ορίζεται ότι χρονικό σημείο αναφοράς είναι η ύπαρξη των τυπικών προσόντων κατά το χρόνο δημοσίευσης του νόμου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. (άρθρο 99 παρ.3)

-Αντικαθίσταται η περίπτ. β του άρθρου 9 του Ν.4354/15 και προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής από μέλη του ΑΣΕΠ για την εξέταση των ενστάσεων επί των αποφάσεων για την αναγνώριση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. (άρθρο 146)

-Συμπληρώνεται η αρχική διάταξη του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 για την αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας και με τους υπάλληλους που ετέθησαν σε διαθεσιμότητα ενός μηνός, μετά την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει. (άρθρο 106)


Ωράριο εργασίας- Άδειες προσωπικού
-Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) και επεκτείνεται δυνητικά και στους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου και η μετατροπή αυτού από μερικής σε πλήρους απασχόλησης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης, σε καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών, κτιρίων των οποίων το ωράριο έχει επεκταθεί, καθηκόντων καθαρισμού σχολικών μονάδων και πέραν αυτών, στις οποίες είχαν αρχικώς τοποθετηθεί. (άρθρο 87)

-Συμπληρώνεται η παρ.8 του άρθρου 60 του Ν.3584/07 για τη χορήγηση άδειας ασθένειας τέκνων σε τρίτεκνους και πολύτεκνους υπαλλήλους των ΟΤΑ. (άρθρο 95)

-Ρυθμίζεται το θέμα του ελέγχου των κατ’ οίκον ασθενούντων υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 96)

-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου 57 του Ν.3584/07 και επεκτείνεται η ειδική άδεια του εν λόγω άρθρου και σε υπαλλήλους με τέκνα που πάσχουν από Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή. (άρθρο 149 παρ.2)

-Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».
 
Άδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ
Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών  απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας».


Αποσπάσεις
-Δίνεται η δυνατότητα στους υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 2344/1995 (Α΄212) και του άρθρου 64 του ν. 1416/1984 (Α΄18), να αιτηθούν εκ νέου την απόσπασή τουςχωρίς να απαιτείται η παρέλευση τριετίας από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης (άρθρο 85)

Μετατάξεις
-Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 και δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες  ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.2)

-Επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. (άρθρο 105 παρ.3)


Προϊστάμενοι
- Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) και δίνεται η δυνατότητα αναπλήρωσης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, κατ’ αντιστοιχία με τα όσα ισχύουν και για τους Γενικούς Διευθυντές του Δημοσίου. (άρθρο 84).  Τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και επί ομοιοβάθμων ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης, κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο για το διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων

-Ρυθμίζονται θέματα για την επιλογή προϊσταμένων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (άρθρο 92). Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων.

-Ορίζεται ότι προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ή άλλων κλάδων σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων των ειδικοτήτων αυτών. (άρθρο 99 παρ.6)

 Παροχές σε υπαλλήλους
-Δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, και στα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής για τους υπαλλήλους τους, τους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας, και των Δημόσιων Νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ, τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των ανάλογων πόρων (άρθρο 32)

-Ρυθμίζονται θέματα για την απόδοση Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (άρθρο 97)

Αποδοχές προσωπικού
-Συμπληρώνεται η παρ.2 του άρθρου 24 του Ν.4479/2017 σχετικά με τη σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου προσωπικού στην καθαριότητα μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων και όχι πέραν της 31.3.2018 και προβλέπεται ειδικά για τους ΟΤΑ α’ βαθμού η δυνατότητα κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού από κάθε είδους γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη της δαπάνης έσοδα, σε βάρος των προϋπολογισμών τους, εφόσον τα έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας δεν επαρκούν για την κάλυψη των συγκεκριμένων δαπανών. (άρθρο 156)

Ρυθμίζεται το θέμα καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), και το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. (άρθρο 98)

-Ρυθμίζεται το θέμα της μισθοδοσίας των δημοτικών αστυνομικών, οι οποίοι αυτοδικαίως και από την έναρξη ισχύος του ν. 4325/2015 (11-5-2015) κατέλαβαν τις επανασυσταθείσες θέσεις στους Δήμους. Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών, των σχολικών φυλάκων καθώς και των πρώην δημοτικών αστυνομικών που παρέμειναν στις υπηρεσίες των σωφρονιστικών καταστημάτων (άρθρο 99)

- Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταβολή της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών, του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς/δομές  που συμμετέχουν στην Δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». (άρθρο 101)

-Αντικαθίσταται η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) και προβλέπεται ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αμειβόμενου με την καταβολή αντιτίμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%), του λοιπού καλυπτόμενου από τον προϋπολογισμό του οικείου φορέα. (άρθρο 107)
 

Πειθαρχικά
-Τροποποιείται η παρ.3 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/12 σχετικά με τη σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. (άρθρο 90)

-Προβλέπεται η παύση πειθαρχικών και ποινικών διώξεων δημοτικών υπαλλήλων και αρμοδίων προς διορισμό οργάνων των ΟΤΑ για μη χορήγηση στοιχείων εργαζομένων στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (άρθρο 100)

-Αντικαθίσταται η περ. στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852/2010 σχετικά με την παροχή από τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, νομικής συμπαράστασης σε υπάλληλο ο οποίος διώκεται ποινικώς για αδικήματα, που αφορούν στην ενάσκηση των καθηκόντων τους. (άρθρο 102)
Άρθρο 94
Μέσα Ατομικής Προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α.
1.     Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015 και 2016, που προβλέπονται στην 53361/11.10.2006 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503) και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής προϋποθέσεις:
α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο Ο.Τ.Α,
β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής,
γ. να μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
2.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν επιτρέπεται η αποτίμηση σε χρήμα των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και του γάλακτος που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 1.
3.     Οι εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καθώς και οι συμβασιούχοι μίσθωσης έργου των Ο.Τ.Α.  που απασχολούνται στις εργασίες  που αναφέρονται στην με αριθμό 53361/11.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Β’ 1503), όπως ισχύει, δικαιούνται των αντίστοιχων Μ.Α.Π., με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην εν λόγω Κοινή Υπουργική Απόφαση.
4.     Η παρ. 8 του άρθρου 71 του ν. 3850/2010 (Α’ 84) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Διοικητικές κυρώσεις και η βεβαίωση και είσπραξη προστίμων δεν εφαρμόζονται για το Δημόσιο και τα ν.π.δ.δ. Αντί επιβολής προστίμου, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον οικείο Υπουργό και ανακοινώνει στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας την οποία αφορά.
«Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων των διατάξεων της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών, ο επιθεωρητής εργασίας συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση με εισήγηση επιβολής του προβλεπόμενου προστίμου, την οποία υποβάλλει στους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιεί στον οικείο Ο.Τ.Α. ή στο οικείο νομικό πρόσωπο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έκθεσης του προηγούμενου εδαφίου σε αυτόν, δεν έχει επέλθει συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α., η οποία να προκύπτει από έκθεση του αρμόδιου επιθεωρητή εργασίας, κοινοποιούμενη στο Υπουργό Εσωτερικών, το ποσό του προστίμου παρακρατείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του επόμενου οικονομικού έτους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου Ο.Τ.Α. επέλθει μετά την παρέλευση του διαστήματος των έξι (6) μηνών, το παρακρατηθέν ποσό αποδίδεται μειωμένο κατά το ήμισυ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».
5.     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, συγκροτείται Επιτροπή με αντικείμενο την αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για την παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας και τη λήψη μέτρων  προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α και την υποβολή πρότασης για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Η Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, τρεις (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τρεις (3) εμπειρογνώμονες εγνωσμένου επιστημονικού κύρους ή επαγγελματικής εμπειρίας, σε θέματα πρόληψης επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών ή ιατρικής της εργασίας, έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εκπροσώπους φορέων συνδικαλιστικής εκπροσώπησης των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. πανελλαδικής εμβέλειας. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Επιτροπής.