Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΓΑ

Συνάδελφοι κατόπιν του ερωτήματος που απέστειλα στον ΟΓΑ 

"1) Θα πληρώσουν εισφορές ΕΦΚΑ για το 2017; Σε πολλούς έχει εκτυπωθεί ειδοποιητήριο εισφορών ενώ έχουν καταθέσει αίτηση σύνταξης.

2) Θα πρέπει να καταβάλλουν κάποια επιπέον εισφορά εκτός του Β' Εξαμήνου 2016 (πρώην ΟΓΑ);

3) Θα πρέπει να επανυποβάλουν την αίτηση σύνταξης που έχουν καταθέσει μέσω ανταποκριτών στον (πρώην ) ΟΓΑ;"

ΜΟΥ ΣΤΆΛΘΗΚΕ Η ΑΠΆΝΤΗΣΗ:

 
"Οι υπό συνταξιοδότηση καταβάλλουν εισφορές όπως μας ενημέρωσαν από τον τ.ΟΓΑ – θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση – εφόσον κατατέθηκε και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα η αίτηση συντ/σης δεν χρειάζεται άλλη ενέργεια (ακολουθεί η διαδικασία των δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στις οδηγίες)".
 
Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

από ΔΗΜΟΣΝΕΤ:
Σύμφωνα με τις παρ.1-5 του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007:

“1. Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος των υποκείμενων οργανικών μονάδων και, επί ομοιοβάθμων, ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου Διεύθυνσης, έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων.

2. Τον Προϊστάμενο Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, αναπληρώνει αυτός που έχει ορισθεί από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο.

3. Το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναπλήρωση κατά τις παρ. 1 και 2.

4. Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδος, έως την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.

5. Σε κάθε περίπτωση αναπλήρωσης προϊσταμένου σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους, ο υπάλληλος θα πρέπει να ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.”


Δήμος, στον οποίο έχει παραιτηθεί ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης, με συνέπεια να καθίσταται άμεση η ανάγκη τοποθέτησης αναπληρωτή προϊσταμένου, έθεσε ερώτημα σχετικά με το τι προβλέπεται σε περίπτωση αδυναμίας αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Διεύθυνσης από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων και τη δυνατότητα ορισμού του Προϊσταμένου Τμήματος από άλλη οργανική μονάδα ως αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης, ο κλάδος του οποίου προβλέπεται να προΐστανται σύμφωνα με τον Ο.Ε.Ύ. του Δήμου αλλά και την ισχύουσα νομοθεσία.


Με έγγραφό της η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση απάντησε ότι για την αναπλήρωση του Προϊσταμένου της Δ/νσης, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι τηρούνται ταυτόχρονα τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, δηλ. ότι το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί με απόφαση του να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας τον προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας του ίδιου επιπέδου, εφόσον ανήκει σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι μπορούν να προΐστανται σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις.


Το ΥΠ.ΕΣ. απαντώντας στο ανωτέρω έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με το υπ’ αριθ. 3132/07.04.2017 έγγραφό του, συμφώνησε με τις απόψεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί του θέματος.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι επίκειται εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατ' εφαρμογή του νέου συστήματος (ν. 4369/2016) με την οποία θα παρασχεθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο των προκηρύξεων καθώς και για κάθε άλλο σχετικό ζήτημα αναφορικά με την εν λόγω διαδικασία.

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΥΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΤΟ ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, εύχεται σε όλους του συναδέλφους, τις οικογένειες τους και τους αγαπημένους τους

                                                            ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
                                                                 ΥΓΕΙΑ
                                     ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 313


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α. Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη με βασικό θέμα συζήτησης την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. που παραμένουν απλήρωτοι από τον Νοέμβριο του 2016 έως και σήμερα.

Ο κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης δεσμεύτηκε για την άμεση μεταφορά των επίμαχων κονδυλίων από τον Ε.Φ.Κ.Α. προς τον Ο.Γ.Α. προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α.

Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκε για την πληρωμή του τελευταίου διμήνου του 2016 εντός του μηνός Απριλίου 2017, ενώ η πληρωμή του διμήνου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2017 θα γίνει τον Μάιο του 2017. Ξεκάθαρη επίσης ήταν και η δέσμευση του Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. πως στη συνέχεια και «μέχρι την έκδοση του Οργανογράμματος του Ε.Φ.Κ.Α.» οι πληρωμές θα είναι συνεχείς χωρίς κανένα πρόβλημα.

Από την έκδοση του οργανογράμματος και μετά ο Ε.Φ.Κ.Α. δεν θα εμπλέκεται με το έργο των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. παραπέμποντας για τα περαιτέρω στην Διοίκηση του Ο.Γ.Α. Τοποθέτηση που σε συνδυασμό με τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το μέλλον του θεσμού του Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α.!!!

Στην συνάντηση τέθηκε και το πρόβλημα της αναδρομικής παρακράτησης εισφορών από 1-1-2017 λόγω καθυστέρησης έκδοσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων. Ο Διοικητής του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης δεσμεύτηκε να επισπευσθεί η έκδοση των επίμαχων ερμηνευτικών εγκυκλίων που αφορούν στις ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός του μήνα Απριλίου χωρίς όμως να αναλάβει και την ευθύνη για την αναζήτηση συσσωρευτικά κρατήσεων από 1-1-2017, γεγονός που δημιουργεί με απόλυτη ευθύνη του φορέα «οικονομικά αδιέξοδα» όταν θα πρέπει οι εργαζόμενοι να καταβάλλουν αναδρομικά ποσά από το πενιχρό πλέον μηνιάτικο τους.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πώς θα γίνονται οι μετατάξεις υπαλλήλων σε Δημόσιο, ΟΤΑ (ρύθμιση)

ΠΗΓΗ

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για τις μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους ΟΤΑ, ρυθμίζει το άρθρο 102, του Πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα με τη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014, βάσει της οποίας εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη θέση τη δημοσίευση του ν. 4305/2014 και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, ότι «οι υπάλληλοι που επανατοποθετούνται προϊστάμενοι στις οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες οργανικές διατάξεις για τη θέση που καταλαμβάνουν», με έναρξη ισχύος το χρόνο θέσης σε ισχύ του ν. 4305/2014.

Με την διάταξη της παραγράφου 2, δίνεται η δυνατότητα μετάταξης με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες ειδικότητες του κλάδου μονίμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη, κάθε φορά, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, δεδομένου ότι επιλύονται σημαντικά υπηρεσιακά προβλήματα και διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία της Διοίκησης.

Ειδικά με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, επιχειρείται η αντιμετώπιση της έλλειψης οργανικών θέσεων των ειδικοτήτων των μετατασσόμενων, με δημιουργία προσωποπαγών θέσεων, που θα μετατραπούν σε οργανικές, με την πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ενώ οι προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου, μόλις κενωθούν, καταργούνται.

Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη παράγραφο 2, ρυθμίζεται η περίπτωση της μετάταξης σε ανώτερη βαθμίδα (άρθρο 183 ν. 3584/2007), ενώ με την παράγραφο 3 επιτρέπεται η μετάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας ή σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και, αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη πραγματοποιείται με μεταφορά της θέσης, ύστερα όμως από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αντίθετα, στη δεύτερη αυτή περίπτωση, υπό το μέχρι τώρα ισχύον καθεστώς μεσολαβούσε σύσταση προσωποπαγούς θέσης, χωρίς όμως γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, αλλά με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμού οργάνου.

Τέλος, αίρονται αναδρομικά οι εκκρεμότητες για αποφάσεις που εκδόθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, κατ’ εφαρμογή διατάξεων των ν. 4024/2011 και ν. 3584/2007.

Άρθρο 102

Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και τους Ο.Τ.Α.

1. Στο άρθρο 33 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παρ. (5) ως εξής:

«5. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος» . Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης της ισχύος του ν. 4305/2014.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά θέσης σε ειδικότητα αντίστοιχη του τίτλου σπουδών που κατέχει ο μετατασσόμενος ή παρεμφερούς με τις υπάρχουσες του κλάδου μόνιμου προσωπικού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Αποφάσεις που έχουν ληφθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 ή των διατάξεων του άρθρου 183 του ν. 3584/2007 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν δεν υπάρχει κενή θέση, η μετάταξη γίνεται με μεταφορά της θέσης, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου».

4. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν.4024/2011 ή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 45 του ν. 3979/2011 (Α΄138) μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος θεωρούνται νόμιμες. Το προσωπικό κατατάσσεται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες στην πρώτη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας προβλέπονται ως οργανικές. Οι δημιουργούμενες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου παραμένουν προσωποπαγείς και καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Επιστολη της ΠΟΕ ΟΤΑ στην Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ανδρονίκη Θεοτοκατου

Κυρία Πρόεδρε,
Σας ενημερώνουμε ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε αδιέξοδο μεγάλος αριθμός εργαζομένων, οι συμβάσεις των οποίων ναι μεν παραταθηκαν έως το τελος του 2017 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά συνεχίζουν να παραμένουν απλήρωτοι μετά από πράξεις αρκετών επιτροπων του Ελεγκτικού Συνεδριου.
Σε αίτημα της Εκτελεστικής Επιτροπής μας για συνάντηση, μας απαντήσατε πως θα αποτελούσε θεσμική παρέμβαση, αφού ήδη το αντικείμενο συζήτησης βρισκεται ηδη υπό εξέταση στα αρμόδια κλιμάκια του Ελεκγικου Συνεδριου.
Σεβόμενοι απόλυτα το θεσμικό σας ρόλο στο πλαίσιο της ανεξάρτητης λειτουργίας της δικαστικής εξουσίας, κατανοούμε τη θέση σας, όπως αυτή εκφράστηκε.
Σας καλούμε ομως, αντιλαμβανόμενοι και εσείς πως πολλοί εργαζόμενοι έχουν φτάσει στο όριο της εξαθλίωσης να εισάγεται κατα προτεραιότητα προς συζητηση στο αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικου Συνεδριου τα ζητήματα που αφορούν στην πληρωμή των εργαζομενων που νόμιμα εργάζονται μέχρι το τελος του 2017 βάση σχετικής διάταξης που ψήφισε η Ελληνική Βουλή .
Οι εργαζομενοι βρίσκονται σε μια ιδιωτυπη ομηρία με συνεπεια να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αλλα χωρίς να πληρώνονται.
Αναμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας, προκειμένου να μπει ένα τελος στην ταλαιπωρία και την οικονομική ασφυξια της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομενων σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους.

Για την Εκτελεστικη Επιτροπη της Π.Ο.Ε. ΟΤΑ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Τρακας

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Διάφορες διατάξεις για προσωπικό και λειτουργία ΟΤΑ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 46/04.04.2017 τεύχος Α' ο N. 4464/17: «Κύρωση της Συμφωνίας-Πλαισίου για εταιρική σχέση και συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις» στον οποίο έχει συμπεριληφθεί η τροπολογία σχετικά με την επιλογή των προϊσταμένων.

Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

Α. Με την παρ. 1 του άρθρου δεύτερου καταργείται η ρύθμιση του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 4 του άρθρου 87 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) , δεδομένου ότι η αυτοδίκαιη απόλυση συντελείται πλέον με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

Με την παρ.2 του άρθρου δεύτερου, διευρύνονται οι δυνατότητες για μοριοδότηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων από πιστοποιημένους φορείς, καθώς η υποπερ. ζζ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, αντικαθίστανται ως εξής: «ζζ) Η πιστοποιημένη επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των με αριθ. ΔΙΕΚ/ ΤΜ.Β/Φ.2/ 31/οικ.30214/ 10-11-2008 (Β' 2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975/ 16-9-2010 (Β' 1592) Υπουργικών Αποφάσεων, καθώς και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης μοριοδοτείται με δέκα (10) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια. Πέραν της επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου, με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρασχέθηκε αποκλειστικά από το ΕΚΔΔΑ πριν από τις 15.5.2009. Για τη βαθμολογία του κριτηρίου της πιστοποιημένης επιμόρφωσης που προβλέπεται, λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία».

Με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου προστίθεται παρ. 5 στο άρθρο 88 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και εξορθολογίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η μοριοδότηση άσκησης καθηκόντων ευθύνης κατά την επιλογή προϊσταμένων και πλέον προβλέπεται ότι απαιτείται πραγματική άσκηση καθηκόντων ευθύνης στις θέσεις προς πλήρωση και όχι η κατά πλάσμα δικαίου εξομοιούμενη προς αυτή.

Με την παρ. 8β’ του άρθρου δεύτερου, ορίζεται ότι σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας δεν προκηρύσσεται εκ νέου η θέση αλλά σε αυτήν τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας ο επόμενος στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου.

Με την παρ. 9β’ προβλέπεται ότι υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται σε θέση ευθύνης δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επίπεδου, εφόσον δεν έχει διανύσει κατά την ημερομηνία προκήρυξης των θέσεων ευθύνης τα δύο τρίτα της προβλεπόμενης θητείας του ή για οποιοδήποτε επίπεδο θέσης ευθύνης, εφόσον δεν έχει παρέλθει διετία από την απαλλαγή του ως προϊσταμένου.

Β. Με την παρ. 1 του άρθρου τρίτου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4369/16 που ορίζει τον τρόπο συγκρότησης του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Διοικήσεων, ως προς το όργανο που εκδίδει την απόφαση συγκρότησης.

Η παρ. 2 του άρθρου τρίτου, σε ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, ορίζει ρητά ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4275/2014 καταργούνται.

Με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου προβλέπεται αποκλειστικά για την έκδοση της πρώτης προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων κατ' εφαρμογή του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) όπως ισχύει, ότι η εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας των υποψηφίων που εκκρεμούν κατά την έκδοση της εν λόγω προκήρυξης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στην προκήρυξη, προκειμένου στη συνέχεια να ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της επιλογής προϊσταμένων.

Γ. Με το άρθρο πέμπτο τροποποιούνται οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές τελούσαν σε σύνδεση με το σύστημα επιλογής προϊσταμένων των διατάξεων 84 έως 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του ν. 4275/2014.Οι σημαντικότερες διατάξεις του, όσον αφορά τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

1. Μετάθεση ημερομηνίας έναρξης διατάξεων Βιβλίου IV του Ν.4412/2016

Με την παρ.2 του άρθρου 54 τροποποιούνται οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 379, όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 50 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), με αποτέλεσμα να μετατίθεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV από 31.03.2017 σε 31.05.2017. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1η Απριλίου 2017. Επίσης, τροποποιείται η παρ. 11 του άρθρου 379, όπως αντικα ταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4445/2017 (Α΄ 24), ώστε οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 (Α' 173), να καταργηθούν από 31.5.2017.. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1η Ιανουάριου 2017


2. Κινητικότητα και μισθοδοσία υπαλλήλων

Με την παρ.1 του άρθρου 27 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4440/2016 (Α΄224) ώστε να προβλέπεται ότι οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης µεταφέρουν σε ειδικούς Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων (ΚΑΕ) µέρος των πιστώσεών τους για µεταβιβάσεις, για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας υπαλλήλων που αποσπώνται ή µετατάσσονται σε άλλους φορείς. Με την παρ.2 συµπληρώνεται το άρθρο 15 του ν.4440/2016 ώστε να προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης µισθοδοσίας για την απόσπαση ή µετάταξη υπαλ λήλων φορέων Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς οι οποίοι ωστόσο είτε δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό γενικά, είτε δεν επιχορηγούνται για την κάλυψη δαπανών µισθοδοσίας. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα ειδικής επιχορήγησης των φορέων αυτών για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης µισθοδοσίας, από τις πιστώσεις που µεταφέρονται από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.Τέλος, τροποποιείται το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 ώστε να καθορίζεται ότι η κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας για τις αποσπάσεις και µετατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία του άρθρου 15 του ίδιου νόµου.3. Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων ΔΕ Τεχνικών/Εργοδηγών

Με την διάταξη του άρθρου 28 προβλέπεται ότι οι υπάλληλοι της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 εξελίσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) της Τ.Ε. κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015. Για την τελική κατάταξη των ανω τέρω απαιτείται η προσθήκη πλασµατικού χρόνου δύο (2) ετών. Οποιαδήποτε αύξηση του βασικού µισθού συµψηφίζεται µε την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015.4. Απαλλαγή σχολικών επιτροπών από το φόρο εισοδήματος

Με το άρθρο 61 προστίθεται περίπτωση στ΄ στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013, ώστε να προστεθούν στα πρόσωπα που απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες µειονοτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η διάταξη της προηγούµενης παραγράφου ισχύει από 1.1.2016 και εφεξής.

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Όταν πολλοί λένε "οι χρυσαυγίτες είναι απόγονοι ταγματασφαλιτών" δεν υπερβάλλουν

Λουκάς και Δημήτρης Κασιδιάρης: Αδέλφια από τα Μανιάτικα του Πειραιά. Ο ένας ήταν πρεσαδόρος και ο άλλος οδηγός. Τα αδέλφια Κασιδιάρη ήταν από τους πρωταιτίους του Μπλόκου της Κοκκινιάς. Δίχως να φορούν κουκούλα και ενώ οι Γερμανοί είχαν γονατιστούς όλους τους άνδρες της περιοχής, τα αδέλφια Κασιδιάρη περνούσαν ανάμεσά τους και έδειχναν με το δάχτυλο στους Γερμανούς ποιοι έκαναν αντίσταση. Οι Γερμανοί, δίχως δεύτερη κουβέντα, τους σήκωναν όρθιους, τους έστηναν στον τοίχο και τους δολοφονούσαν.
O Λουκάς και ο Δημήτρης Κασιδιάρης ανήκαν στην Ειδική Ασφάλεια, που συνεργαζόταν με τους Γερμανούς επί Κατοχής. Δεν πολέμησαν για την απελευθέρωση, δεν έχυσαν το αίμα τους για την ελευθερία όπως χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Προτίμησαν να συνεργαστούν με τους ναζί και να προδίδουν.

Από τα πρακτικά της δίκης προκύπτει πως όλοι οι μάρτυρες κατηγορίας, άνηκαν είτε στα Τάγματα Ασφαλείας είτε στην Ειδική Ασφάλεια είτε ήταν χωροφύλακες, ενωμοτάρχες, μοίραρχοι κ.ο.κ. Όπως, για παράδειγμα, και ο μάρτυρας κατηγορίας Γεώργιος Σγούρος, που ως αρχηγός του Β’ Τάγματος Ασφαλείας οργάνωσε το Μπλόκο στην Κοκκινιά τον Αύγουστο του 1944. Στον καταιγισμό ερωτήσεων από την υπεράσπιση ο ταγματασφαλίτης αρκέστηκε να πει πως «σε αυτό το Μπλόκο (της Κοκκινιάς) μερίμνησε για να σωθεί κόσμος».

Και οι μέρες περνούσαν και οι κατηγορίες έπεφταν στο κενό η μια μετά την άλλη, αλλά «οι στασιαστές έπρεπε να παταχθούν». Και κάποιο ξημέρωμα στις 4.30 το πρωί οι στρατοδίκες έβγαλαν την απόφασή τους. Έντεκα από τους κατηγορουμένους «εις θάνατον», εννέα σε ισόβια και πέντε απαλλάχθηκαν. Ανάμεσα στους 11, ήταν και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο λοχαγός του ΕΛΑΣ Νίκος Γόδας.

Ο Νίκος Γόδας, το 1944, πολέμησε τους Γερμανούς και τους Έλληνες συνεργάτες τους, επικεφαλής του επίλεκτου 5ου λόχου του ΕΛΑΣ, στη μάχη της 7ης Μαρτίου στην Κοκκινιά. Επίσης έλαβε μέρος σε μάχες στον Πειραιά και στο Πέραμα, όπως και στην κρίσιμη επιχείρηση για την προστασία της Ηλεκτρικής Εταιρείας (Power, η σημερινή ΔΕΗ Κερατσινίου) από γερμανικό σαμποτάζ, κατά την εκκένωση της Αθήνας και του Πειραιά από τις κατοχικές δυνάμεις. Κάποιοι είπαν πως, κατά τη διάρκεια της «μάχης της Ηλεκτρικής» με τους Γερμανούς, ο Γόδας βρέθηκε στα πολυβολεία του όρους Αιγάλεω και από ’κεί κατέρριψε ένα γερμανικό αεροσκάφος.
 

ΠΟΕ ΟΤΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Με τον πιο τραγικό τρόπο επιβεβαιώνονται οι φόβοι που έχει εκφράσει επανειλημμένα η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για δραματική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων-ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, και ειδικότερα στον τομέα της καθαριότητας, αν δεν ληφθούν εδώ και τώρα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς χθες, ένας ακόμη οδηγός απορριμματοφόρου σκοτώθηκε στην Κρήτη, σε τροχαίο δυστύχημα, εν ώρα υπηρεσίας, αφήνοντας πίσω του σύζυγο και δύο παιδιά.
  Το κώδωνα του κινδύνου που έκρουσε η Ομοσπονδία μόλις πριν από ενάμιση μήνα, δημοσιεύοντας τη «μαύρη λίστα» με 21 νεκρούς και 18 σοβαρούς τραυματίες τη διετία 2014-2016, κανείς δεν τον άκουσε και πάλι. Αναμένουμε τώρα να αντιληφθούν και να αναλάβουν όλοι οι αρμόδιοι τις ευθύνες τους. Και εδώ υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες τόσο των πολιτικών όσο και των υπηρεσιακών παραγόντων στα Υπουργεία, αλλά βεβαίως και των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των ίδιων των Δημάρχων.
  Το περιστατικό που συνέβη χθες στην Εθνική οδό Χανίων-Κισσάμου αποδεικνύει πώς το προσωπικό στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α. είναι απροστάτευτο, καθώς και εκτεθειμένο σε πολλούς κινδύνους. Κατά τη διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων, στο ύψος του Σταλού, Ι.Χ. αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα της Εθνικής οδού και συγκρούστηκε με το απορριμματοφόρο του Δήμου Πλατανιά με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να ανατραπεί, προκαλώντας το θάνατο του οδηγού. 
  Κι όμως, το εργατικό ατύχημα δεν είναι κατοχυρωμένο νομικά, όπως και η επαγγελματική ασθένεια στους Ο.Τ.Α. Η νομική κατοχύρωση του εργατικού ατυχήματος και η επαγγελματική ασθένεια είναι δύο πράγματα που έχει ζητήσει επισταμένως η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., όπως επίσης και η αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια στον τομέα της καθαριότητας. Οι αρμόδιοι όμως του υπουργείου Εργασίας, του Σ.ΕΠ.Ε. και των Δήμων κωφεύουν.
  Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των Ο.Τ.Α. (και όχι μόνο) αντιμετωπίζονται με αδιαφορία, απαξίωση, εμπαιγμό. Ελλείψει πόρων τα οχήματα της καθαριότητας παραμένουν ασυντήρητα. Ελλείψει μόνιμου προσωπικού επιβάλλεται υπερεργασία. Αυτά έχουν σαν συνέπεια την αύξηση των ατυχημάτων και μαζί των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών.
  Κυβερνητικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες των αρμόδιων Υπουργείων, όπως και οι Αιρετοί βλέπουν επίσης την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με την καθαριότητα να βρίσκεται πρώτη στη λίστα. Αδιαφορούν για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου που υπάρχει και υπαγορεύει τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υγιεινής και της Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Το ίδιο ακριβώς κάνουν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί.
  Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση λένε «φτάνει πια». Ζητούν να εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο για την αποφυγή αύξησης της «μαύρης» λίστας των δυστυχημάτων-ατυχημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν αγωνιστική παρέμβαση ούτως ώστε να μην θρηνήσει η οικογένεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλα θύματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ: Τροποποίηση στο υπό κατάθεση νομοσχέδιου

Άρθρο 91
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016
Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224 ) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς η ως άνω άδεια ανέρχεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος».