Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Επικουρική ασφάλιση, εφάπαξ παροχή - ασφαλιστέες αποδοχές

Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 ποσοστά εισφορών υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για τους μισθωτούς του Δημοσίου, από την 1/1/2017, υπολογίζονται σε εκείνες τις ασφαλιστέες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για κύρια σύνταξη. Ως εκ τούτου και με το δεδομένο ότι η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης πλέον από την 1/1/2017 δεν θα υπόκειται σε εισφορές υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ.

Σε ότι αφορά στην εφάπαξ παροχή, για τους μισθωτούς οι οποίοι είναι "παλαιοί ασφαλισμένοι" εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στις επιμέρους καταστατικές διατάξεις των φορέων προνοίας που εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. σε ότι αφορά στα ποσοστά και στην βάση υπολογισμού. Ειδικότερα για τους "παλαιούς" ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων η κράτηση διατηρείται στο ποσοστό 1% και συνεχίζει να υπολογίζεται στην βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται. Επομένως, για τους "παλαιούς" ασφαλισμένους η κράτηση επιβάλλεται και επί της προσωπικής διαφοράς. Για τους μισθωτούς "νέους ασφαλισμένους" το ποσό της μηνιαίας εισφοράς, ορίζεται, από 1-1-2017 σε ποσοστό 4%, και γίνεται χρήση της βάσης υπολογισμού των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη . Επομένως για τους "νέους ασφαλισμένους" από την 1-1-2017 η προσωπική διαφορά δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ. (Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλλ. Φ21250/37634/Δ15.627/17.11.201

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

1 σχόλιο:

Vincent είπε...

Έχω ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων που κυμαίνονται από 5000 € έως 1.000.000 € σε κάθε σοβαρό πρόσωπο που θέλει αυτό το δάνειο. 3% επιτόκιο ανά έτος ανάλογα με το ποσό που δανείστηκε. Μπορείτε να εξοφλήσετε από 3 έως 25 έτη κατ 'ανώτατο όριο, ανάλογα με το ποσό που δανείστηκε. εξαρτάται από εσάς να βλέπετε μηνιαίες πληρωμές. Ζητώ μόνο μια πιστοποιημένη χειρόγραφη βεβαίωση χρέους και επίσης ορισμένα έγγραφα που θα σας παράσχουμε. Εδώ είναι το email μου: vincentfradette15@gmail.com