Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021

Ποσοστά εμβολιασμένων/νοσήσαντων-υπόχρεων rapid test στους δήμους της ΠΕ Κοζάνης

 Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε σε σχέση με τους εμβολιασμούς εργαζομένων-με κάθε σχέση εργασίας-για τους δήμους της Π.Ε. Κοζάν

                                                 εμβολιασμένοι / νοσήσαντες        υπόχρεοι Rapid tests/ αναστολή εργασίας

Δήμος Σερβίων                               78%                                                             22%

Δήμος Βοίου                                   73%                                                             27%

Δήμος Βελβεντού                            71%                                                             29%

Δήμος Κοζάνης                               70%                                                             30%

Δήμος Εορδαίας                              67%                                                             33% 


Πηγή: Υπουργείο εσωτερικών

Δεν υπάρχουν σχόλια: