Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Ηλεκτρονικό κατάστημα της αυτοδοαχειριζόμενης από τους εργαζομένους ΒΙΟ.ΜΕ

BIO.ME

υπενθυμίζουμε ότι το εργοστάσιο της βιο.με λειτουργεί αυτοδιαχειριστικά με διεύθυνση από τους ίδιους τους εργαζόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: