Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Εγκύκλιος για την Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017

Στις σελίδες 26-27 υπάρχουν ξεκάθαρες διευκρινήσεις για το θέμα επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. Επίσης υπάρχουν θέματα μετατάξεων (σελ.35), μετάταξη πριν την συμπλήρωση διετίας (σελ. 15) και πολλά άλλα ενδιαφέροντα

Εγκύκλιος για την Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4483/2017

 Εγκύκλιος για διευκρινήσεις για τον 4483/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: