Τρίτη 3 Αυγούστου 2021

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

 Άρθρο 206 του ν.4820/23.07.2021:

Υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για το προσωπικό συγκεκριμένων φορέων του δημοσίου τομέα.

 

Στον Σύλλογό μας έχουμε μέλη από Δομές "Βοήθεια στο Σπίτι" και "ΚΗΦΗ" και "ΚΔΑΠ" . Η υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αφορά  τους συναδέλφους των προγραμμάτων: 

     Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ και των ΚΔΑΠ. 

 

 Οι υπάλληλοι αυτοί οφείλουν να κάνουν την πρώτη ή τη μία και μοναδική δόση (εάν είναι το εμβόλιο Johnson & Johnson) μέχρι την 16η Αυγούστου ή να επιδείξουν στον προϊστάμενο ή εργοδότη τους νόμιμη απαλλαγή από αυτή την υποχρέωση για λόγους υγείας, που θα χορηγηθεί από επιτροπές Ιατρών του Ε.Σ.Υ. και Πανεπιστημίων, οι λεπτομέρειες λειτουργίας των οποίων θα καθοριστούν  με Υπουργική Απόφαση.

 

Αν δεν γίνουν τα ανωτέρω, με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα επιβάλλεται εις βάρος των ανεμβολίαστων υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση.

 

Δηλαδή σύμφωνα με το Νόμο 4820/2021  όποιος υπάλληλος των ανωτέρω αναφερόμενων δομών δεν εμβολιαστεί μέχρι την 16η Αυγούστου, έστω και με μία δόση, παύει να προσφέρει δημόσια υπηρεσία και μπαίνει σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, εκτός κι αν προλάβει να προσκομίσει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή. 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: