Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Ενημέρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

                                                                       ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσεγγίσει ή ξεπεράσει τους 38οC υπό σκιάν στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης, κάθε εργασία ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ.
 
■ Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα.
 
■ ΠΡΟΣΟΧΗ
Ο προγραμματισμός των βαριών εργασιών θα πρέπει να προβλέπει, ότι αυτές θα εκτελούνται εκτός ωρών θερμοκρασιακής αιχμής.
■ Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων θα πρέπει να παρέχουν ενυ δάτωση με τη χορήγηση δωρεάν νερού θερμοκρασίας 10- 15οC σε όλους τους εργαζόμενους. Σε περιπτώσεις μεγάλης εφίδρωσης συνιστάται η χρήση ελαφρά αλατισμένου νερού (1gr αλατιού σε 1 λίτρο νερού).
 
■ ΠΡΟΣΟΧΗ
Θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση των εργαζομένων στον ήλιο και όταν αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη προστασία.
■ Οι Προϊστάμενοι ενημερώνουν τους υφισταμένους τους, ότι η κατάλληλη ενδυμασία (ρούχα ελαφρά, ανοιχτόχρωμα, που αερίζονται επαρκώς και καπέλο) και διατροφή (συνιστώνται ελαφρά και μικρά γεύματα και πολλά υγρά) είναι βασικές μέθοδοι προστασίας.
■ Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιακών αιχμών και μετατόπιση του ωραρίου, σε ώρες με χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία (Μετακύλιση του ωραρίου εργασίας για τα συνεργεία αποκομιδής των απορριμμάτων, μετακύλιση του ωραρίου εργασίας για τα συνεργεία οδοκαθαρισμού).
■ Μείωση των ιδιαίτερα βαριών εργασιών. Αναστολή εργασιών ρίψης πίσσας από τα Τεχνικά Συνεργεία, για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
■ Προγραμματισμός και εκτέλεση κατά τις πρώτες πρωινές ώρες των οικοδομικών-βαριών τεχνικών εργασιών-κοπής χόρτων και μεταφοράς ογκωδών ειδών για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.
Συνάδελφοι
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει ενημερώνετε άμεσα τον Σύλλογο και τον γιατρό εργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: