Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Έναρξη υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2022 (χρήση 2021)

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του pothen.gr ενημερωτικό για την υποβολή Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & Οικονομικών Συμφερόντων έτους 2022 (χρήση 2021).

Υπενθυμίζεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται από 31-08-2022 έως και 30-11-2022.

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι υπόχρεοι επιβαρύνονται με παράβολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: