Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

  Σχέδιο Νόμου ΥΠ.ΕΣ. σε Δημόσια Διαβούλευση με ρυθμίσεις για Ο.Τ.Α.

Τέθηκε από την Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2022 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Δημοτική Αστυνομία, Φορείς Λαϊκών Αγορών, Απλούστευση διαδικασιών μεταξύ Ο.Τ.Α. και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

 Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στον ιστότοπο της δημόσιας διαβούλευσης.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15.10.

 

(ΠΗΓΗ:   ΔΗΜΟΣΝΕΤ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: