Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

Μέσω «outsourcing» απολύσεις υπαλλήλων και συρρίκνωση των Δήμων

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Διοικητική Μεταρρύθμιση αλλά και το επικαιροποιημένο μνημόνιο σχεδιάζεται να απολύονται όσοι εργαζόμενοι εργάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες  θα  δοθούν «εργολαβία» (outsourcing) σε ιδιωτικές εταιρείες από τα μέσα του 2015 και μετά.

Outsourcing είναι η ανάθεση υπηρεσιών και εργασιών μιας επιχείρησης σε εξωτερικό συνεργάτη, που μπορεί να είναι είτε μια εταιρία που εξειδικεύεται σ' ένα τομέα  ή  ένας μεμονωμένος ιδιώτης
            Στο  τέλος Δεκεμβρίου του 2014, προβλέπεται να  αξιολογηθούν ποιες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα μπορούν να παρασχεθούν   με χαμηλότερο κόστος από τον ιδιωτικό τομέα (outsource), και στην συνέχεια η  κατάργηση των αντίστοιχων θέσεων   προσωπικού από τις δημόσιες υπηρεσίες   θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου του 2015
Σύμφωνα με την πρακτική  outsourcing εργασίες όπως η καθαριότητα, οι λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις, η διανομή των προϊόντων, η μισθοδοσία, οι προσλήψεις, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά. ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, μέσω "ελεύθερης" εργασιακής σχέσης - ελεύθερης, με την έννοια ότι ο επιχειρηματίας δεν απασχολεί προσωπικό με εξαρτημένη σχέση (μισθό), αλλά καταβάλλει κάποιο αντίτιμο που έχει συμφωνηθεί για τις υπηρεσίες που λαμβάνει.
           
 Τα τελευταία χρόνια, στο "στόχαστρο" του outsourcing έχουν βρεθεί η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες. Η αλματώδης ανάπτυξη και εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και οι αυξημένες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου για νέες τεχνολογίες είχαν αποτέλεσμα τη δραστηριοποίηση πολλών εταιριών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες (προερχόμενες κυρίως από τον κλάδο της πληροφορικής). αποτελώντας μάλιστα ξεχωριστή  κατηγορία το  "ψηφιακό outsourcing".
Όμως  όταν οι δήμοι αποφασίσουν να δώσουν  διεργασίες με  outsourcing κινδυνεύουν να εκφυλιστούν  σε φορείς με συμβολικό χαρακτήρα  που θα ασχολούνται με μεσιτεύσεις συμφερόντων αδυνατώντας  να  εκπληρώσουν την βασική τους αποστολή.  Οι Δήμοι που θα δώσουν υπηρεσίες outsourcing μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι με:
  • Αμφιβόλου κύρους ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών με αποτέλεσμα την αποσύνδεση της ποιότητας  ζωής στην πόλη με την τοπική πολιτική
  • Αδυναμία να ελέγξουν το απόρρητο  δεδομένων 
  • Απώλεια εξειδικευμένου προσωπικού και τεχνογνωσίας με κίνδυνο να χαθεί  για πάντα η αντίστοιχη  ικανότητα  και κατά συνέπεια η τοπική αυτοδιοίκηση  να μεταμορφωθεί σε έναν θεσμό μειωμένων προσδοκιών
  • Αύξηση του κρυμμένου κόστους της υπηρεσίας που δεν είχε ανακαλυφθεί μέχρι την ανάθεση της δραστηριότητας σε τρίτους με συνεπακόλουθο την  υπερβολική χρέωση των πολιτών  και  αύξηση των  φορολογικών τους  υποχρεώσεων
  • Απώλεια επικοινωνίας με τους πολίτες  η οποία συχνά οδηγεί σε δυσαρέσκεια και απογοήτευση και απομάκρυνση από συμμετοχικές διαδικασίες 
  • Μείωση ευελιξίας  στην ικανότητα ανταπόκρισης στις προσδοκίες των πολιτών , με αποτέλεσμα την αδιαφορία επιφυλακτικότητα  ακόμη και   απαξίωση  της αυτοδιοίκησης http://enimerosiypallilonota.blogspot.gr/2014/06/outsourcing.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: