Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021

Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

 Καθώς υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, ενημερώνουμε:


Υπάρχει εισήγηση από Κοινή Διαυπουργική Επιτροπή όσον αφορά τον καθορισμό των ειδικοτήτων που λαμβάνουν τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης τα επιδόματα καταβάλλονται στους δικαιούχους κανονικά ως έχουν .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: