Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


Αθήνα,7 Ιουνίου 2018

                                                            Αριθμ. Πρωτ.:756 


                                                     Προς:
                                                     
1.
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Σταδίου 27
10183- Αθήνα
2.
Γενικό Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών
κ. Κωνσταντίνο Πουλάκη
Σταδίου 27
10183-Αθήνα
3.
Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης
& Τοπ. Αυτοδιοίκησης
Δ/νση Προσωπικού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Σταδίου 27
10183-Αθήνα


Κύριε Υπουργέ,
          Με ιδιαίτερη έκπληξη λάβαμε γνώση του υπ' αρ. 38766/2017 εγγράφου σας, το οποίο απευθύνεται προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης με τίτλο "Μειωμένο ωράριο και παροχή γάλακτος σε δημοτικούς υπαλλήλους" με το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ "διαπιστώνετε", ότι εφόσον οι εργαζόμενοι σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς σιτίζονται καθημερινά με φαγητό, δεν δικαιούνται την προβλεπόμενη από το  αρ. Α 7β της υπ' αρ. 53361/2-10-2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ποσότητας γάλακτος, που παρέχεται σε όσους δικαιούνται μέσα ατομικής προστασίας. Εν ολίγοις, χωρίς κάτι τέτοιο να προβλέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, με το έγγραφο σας, προβαίνετε σε έναν ανεπίτρεπτο "συμψηφισμό" μεταξύ του φαγητού, που καταναλώνουν οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς και του γάλακτος, που δικαιούνται, ως αντιστάθμισμα για την παροχή της εργασίας τους, υπό συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες.
          Η θέση σας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω έγγραφο, αποδεικνύει περίτρανα, ότι πέραν της προφανούς έλλειψης ευαισθησίας, που διακρίνει το Υπουργείο σε ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι η υγεία των εργαζομένων, προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη της τα οριζόμενα από την υπ' αρ. Υ1α/Γ.Π. οικ. 76785/12-10-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία ρητώς προβλέπεται, ότι ακόμα και εάν ήθελε υποτεθεί, ότι οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς καταναλώνουν γάλα και πάλι η χορηγούμενη μερίδα ανέρχεται σε 250 ml, ποσότητα, η οποία σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη από την ΚΥΑ 53361/2-10-2006 ποσότητα γάλακτος, που πρέπει να λαμβάνει ημερησίως σε κάθε δικαιούχος.
          Το ως άνω έγγραφο σας, συνεπώς, όχι μόνο έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, αφού παραβιάζει τους όρους, που επιβάλλονται για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά αποδεικνύει μέσω ενός ανεπίτρεπτου συμψηφισμού, ότι η πρώτιστη μέριμνα σας δεν είναι η υγεία των εργαζομένων, που απασχολούνται υπό δύσκολες συνθήκες εργασίας αλλά η μείωση των δαπανών, με κάθε κόστος.
          Με βάση τα δεδομένα αυτά, επιβάλλεται, άμεσα η ανάκληση του εγγράφου σας και η παροχή των αναγκαίων διευκρινήσεων για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων, που απασχολούνται σε παιδικούς σταθμούς στους ΟΤΑ όλης της χώρας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                      Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                     Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: