Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

Ερώτηση : Μπορεί υπάλληλος που υπηρετεί σήμερα ως προϊστάμενος σε τμήμα προγραμματισμού που ανήκει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης & Κοινωνικής μέριμνας του Δήμου μας να αναλάβει παράλληλα καθήκοντα σε άλλη Διεύθυνση (Δ/ση Οικονομικών) και συγκεκριμένα ως προϊστάμενος ταμείου & κεντρικός ταμίας του Δήμου;

Απάντηση :
Δεν μπορεί υπάλληλος άλλης Δ/νσης, αλλά ούτε και της ίδιας Δ/νσης (Ο.Υ.) να εκτελεί παράλληλα με τα κύρια καθήκοντα της θέσης του και καθήκοντα Δημοτικού Ταμία. Ο Δημοτικός Ταμίας ορίζεται με ειδική απόφαση για την άσκηση των καθηκόντων της ταμιακής διαχείρισης του Δήμου (είσπραξη εσόδων, πληρωμή δαπανών, κλπ), υπάγεται στους Δημοσίους Υπολόγους (άρθρου 150 Ν. 4270/14) και δεν μπορεί να ασχολείται με αλλότρια καθήκοντα (ασυμβίβαστο).
Βλέπε και Ενότητα: ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ >> ΆΡΘΡΑ ΔήμοςΝΕΤ >> Άρθρα 2016 >> Άρθρο 25.01.2016

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: