Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                          Κοζάνη 8-1-2017
Ο.Τ.Α.           Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ                              Αρίθ. Πρωτ. 01      

  
                                                      
Ταχ.Δ/νση:  Ζαφειράκη 6                                       ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους
                          
                                                                                                   Έδρες τους      
                                                                     

Συνάδελφοι 
Για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ,  που θα πραγματοποιηθούν στις 24/01/2018 Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 13:00 μ.μ. ( όπως ορίστηκε με την 24/2017 απόφαση του Δ.Σ.), όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν στο Σύλλογο σχετική αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται) μέχρι 15-01-2018 στο FAX 2461037179. 
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι,  εφόσον κάποιος εγγραφεί στο Μητρώο Μελών του Συλλόγου  έχει τα εξής δικαιώματα: α) του εκλέγειν  από την ημέρα εγγραφής του και β) του εκλέγεσθαι μετά εξαμήνου (6μήνου) από της εγγραφής.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. οι εκλογές θα διεξαχθούν, ως εξής:
1.   Θα τοποθετηθεί μία κάλπη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Βοΐου στη Σιάτιστα, προκειμένου να ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου Βοΐου.
2.   Θα τοποθετηθεί μία κάλπη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Σερβίων-Βελβεντού, προκειμένου να ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
3.   Θα τοποθετηθεί μία κάλπη στα γραφεία του Συλλόγου μας (Ταχ.Δ/νση: Ζαφειράκη 6 –ΚΟΖΑΝΗ), προκειμένου να ψηφίσουν μόνο οι υπάλληλοι του Δήμου Κοζάνης.
  
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Για να ψηφίσετε στις εκλογές θα πρέπει να έχετε μαζί την αστυνομική ταυτότητα και το βιβλιάριο υγείας.
         
  
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:1
Υπόδειγμα Αίτησης                               

                                       Με Τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     Γιώργος Δαλαγιώργος                                            Ιωσήφ Μιχαηλίδης 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

                                                                    Π Ρ Ο Σ
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α  ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

                                                       Δ Η Λ Ω Σ Η    Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ

Στοιχεία:

 ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………………

ONOMA:………………………………………………………………..

                         ON.ΠΑΤΡΟΣ:…………………………….

YΠΑΛΛΗΛΟΣ  ΔΗΜΟΥ:………………………………………….…


                         ΤΗΛ. …………………………………

           
        
          Έχω την τιμή να σας δηλώσω ότι υποβάλλω υποψηφιότητα με τον ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ«………………………………………………………………………………………….…» στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α  Ν. Κοζάνης της 24/01/2018  για την εκλογή :

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΕ-ΟΤΑ


(τοποθετήστε Χ στην προτίμησή σας)
Σημείωση: Όποιος έχει εκλεγεί εφορευτική επιτροπή δεν δύναται να θέσει υποψηφιότητα. 
Κοζάνη  ………………. 2018

Ο/Η δηλ…Υποψήφ……………


                                                                               Υπογραφή

                                  
 ……………..
Δεν υπάρχουν σχόλια: