Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Σύλλογοι Υπαλλήλων ΟΤΑ Δυτικής Μακεδονίας: Για τα εργατικά "δυστυχήματα"Τα τελευταία χρόνια τα εργατικά "δυστυχήματα" έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας. Ο χώρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποτελεί εξαίρεση.
Δεκάδες φορές έχουμε επισημάνει την έλλειψη μέτρων προστασίας, την εντατικοποίηση της εργασίας, την πίεση, που οδηγούν σε τραυματισμούς που δυσυχώς είναι πολλές φορές θανατηφόροι.
Στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχουμε αναπτύξει οι Σύλλογοι Υπαλλήλων Δήμων στην Δυτική Μακεδονία, δημιουργήσαμε ένα σποτ για την αύξηση των εργατικών "δυστυχημάτων" στην συνεχή προσπάθειά μας να πιέσουμε τους Δήμους να εφαρμόσουν τα αυτονόητα (όπως άλλωστε προβλέπεται από τη νομοθεσία): Την ΑΜΕΣΗ παροχή Μέσων Ατομικής Προστασίας. Το σποτ μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο διαδίκτυο στην διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=zywMVG2v7Kw


https://s.yimg.com/nq/storm/assets/enhancrV2/23/logos/youtube.png
Σύλλογοι Δημοτικών Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας


Επίσης απαιτούμε την εντατικοποίηση των ελέγχων από το ΣΕΠΕ και την αυστηρή εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν. 4483/2017.

Υπενθυμίζουμε επίσης στους συναδέλφους να μην απαξιώνουν τα μέσα ατομικής προστασίας
Συνάδελφοι, πιέστε καθημερινά για την παροχή των προστατευτικών μέσων και να εφαρμόζετε πάντα πιστά τα μέτρα ασφαλείας. Μιλήστε με τα σωματεία σας, ενημερώστε για τις περιπτώσεις μη τήρησης των όρων ασφαλείας. Μόνο ενωμένοι, αποφασισμένοι και ενημερωμένοι μπορούμε να προστατεύσουμε τις ζωές μας.
Η ζωή του καθενός είναι πολυτιμότερη από κάθε "άμεση, επιτακτική" ανάγκη επιδιόρθωσης ή αποκομιδής.
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: