Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Χορήγηση υποχρεωτικής ανάπαυσης (ρεπό) για εργασία το Σάββατο

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ
Ερώτηση : Για το έτος 2018 καθιερώθηκε η κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργία σε 24ώρη βάση υπαλλήλων Δ/νσης Περιβάλλοντος.
Για την εκπλήρωση των αναγκών αποκομιδής των απορριμμάτων και καθαρισμού Λαϊκών Αγορών και Κοινοχρήστων Χώρων, κάθε Σάββατο και Κυριακή εκτελούνται δρομολόγια απορριμματοφόρων, και οδοσάρωση οδών-πλατειών. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις εργασίες αυτές εργάζονται 5 ημέρες κανονικά και εκ περιτροπής 1 ημέρα (Σάββατο ή Κυριακή) υπερωριακά.
Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν, πλέον της αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης, είναι υποχρεωτική η χορήγηση ημέρας ανάπαυσης (ρεπό) στους εργαζομένους που εργάζονται Σάββατο ή Κυριακή, καθ΄ υπέρβαση του ωραρίου.

Απάντηση :
H Υπηρεσία σας οφείλει να χορηγεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σε όσους εργαζόμενους της Δ/νσης Περιβάλλοντος απασχολούνται, με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά τις Κυριακές και αργίες, κατ΄ εφαρμογή ειδικότερου ωραρίου λειτουργίας της εν λόγω Υπηρεσίας.
Ανάλυση επί του θέματος θα βρείτε στην Ενότητα "ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ- Ημέρες και ώρες εργασίας -Εφαρμογή Β.Δ.748/1966 (περί υποχρεωτικής ανάπαυσης μετά από εργασία πέραν των πέντε ωρών την Κυριακή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: