Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

Κατανομή εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας στα ΚΕΠ

 Εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/49/οικ. 10705/29.06.2022 (ΦΕΚ 3510/06.07.2022 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιείται η περ. στ’ της παρ. 2 της Απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/27.06.2006 (ΦΕΚ 769/27-6-2006 τεύχος Β’) ως προς την κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας στα Κ.Ε.Π. που λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, ώστε να υπάρχουν κατ’ ελάχιστο 2 υπάλληλοι τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή βάρδια, ως εξής:

-Δύο (2) ή τρεις (3), αντίστοιχα, εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07:30 έως 14:00.

-Δύο (2), εκ περιτροπής, εργάζονται σε απογευματινή βάρδια από 13:30 έως 20:00. 

-Το Σάββατο οι υπάλληλοι εργάζονται εκ περιτροπής με τρόπο ώστε να αντιστοιχούν δύο (2) εργάσιμα Σάββατα για κάθε υπάλληλο.

 

Επιπλέον, μετατίθεται κατά ένα τέταρτο αργότερα η ώρα έναρξης εξυπηρέτησης του κοινού στα Κ.Ε.Π. που δεν λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή η οποία ξεκινάει από 7:45 π.μ. αντί για 7.30 π.μ.

Τέλος, ορίζεται ότι στα ΚΕΠ αυτά οι υπάλληλοι εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:30 π.μ. έως 3:30 μ.μ.

 

ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: