Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 425

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια της στην πρόσκληση συμμετοχής της, στην Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, η οποία στάλθηκε στις 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:27 ώρα που δεν λειτουργούν τα γραφεία μας, δηλαδή παραμονή της συζήτησης στην Επιτροπή του σχεδίου Νόμου: «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της ροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρωσης – Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών – Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», δήθεν για να διατυπώσουμε τις απόψεις μας για αυτό.

Πως είναι δυνατόν να διατυπωθούν απόψεις σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?

Για αυτό λοιπόν καταγγέλλουμε τον εμπαιγμό της κυβέρνησης η οποία για μια ακόμη φορά αποφασίζει για θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

Ο υποτιθέμενος διάλογος που προωθεί η κυβέρνηση είναι προσχηματικός και αποδεικνύει ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί, λειτουργεί ως μέσο προάσπισης των επιχειρηματικών συμφερόντων και των εργολάβων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: