Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Ημέρα λήψης και διάγνωσης του θετικού τεστ ανίχνευσης του κορωνοïού (ημέρα 0) και αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού

 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 106180/11.04.2022 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης, αναφορικά με την ημέρα λήψης και διάγνωσης του θετικού τεστ ανίχνευσης του κορωνοïού (ημέρα 0) και την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, το οποίο σας κοινοποιήσαμε με το από 15.04.2022 ενημερωτικό δελτίο της ΔήμοςΝΕΤ, σας γνωστοποιούμε το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/775/3411/11.04.2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με το οποίο επισημαίνονται (ομοίως με το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) τα εξής:

“Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333/31-1-2022 (ΑΔΑ:9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας: «Δεδομένου ότι οι υπάλληλοι, οι οποίοι νοσούν οι ίδιοι με COVID-19 και για το λόγο αυτό αιτούνται τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού, υποχρεούνται σύμφωνα με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 205 του ν.4820/2021 να επιδεικνύουν στην Υπηρεσία, όπου υπηρετούν, το σχετικό πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή και σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται για τόσες ημέρες όσες προβλέπουν οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/) ότι είναι υποχρεωτική η παραμονή σε απομόνωση, ήτοι για πέντε (5) ημέρες σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες. Εφόσον η ανάγκη παραμονής σε απομόνωση πρέπει να παραταθεί λόγω βαρύτητας της νόσησης και συνέχισης των συμπτωμάτων, θα απαιτείται υποβολή σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης και θα χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις».

Επομένως, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης, στους υπαλλήλους που νοσούν με COVID-19 χορηγείται αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού για πέντε (5) ημέρες και εφόσον ο θετικός έλεγχος έγινε σε εργάσιμη ώρα και ημέρα δικαιολογείται η απουσία και για αυτή την ημέρα και συμπεριλαμβάνεται στην αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση παράτασης της νόσησης χορηγείται αναρρωτική άδεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007)”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: