Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2018

Πίνακες με όλους τους νέους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών.Παρατίθενται πίνακες με όλους τους νέους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΕΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΠΕ
ΤΕ
0-2
ΜΚ1
1092
1037
2-4
ΜΚ2
1151
1092
4-6
ΜΚ3
1210
1147
6-8
ΜΚ4
1269
1202
8-10
ΜΚ5
1328
1257
10-12
ΜΚ6
1387
1312
12-14
ΜΚ7
1446
1367
14-16
ΜΚ8
1505
1422
16-18
ΜΚ9
1564
1477
18-20
ΜΚ10
1623
1532
20-22
ΜΚ11
1682
1587
22-24
ΜΚ12
1741
1642
24-26
ΜΚ13
1800
1697
26-28
ΜΚ14
1859
1752
28-30
ΜΚ15
1918
1807
30-32
ΜΚ16
1977
1862
32-34
ΜΚ17
2036
1917
34-36
ΜΚ18
2095
1972
36-38
ΜΚ19
2154
2027

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΤΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ
ΔΕ
ΥΕ
0-3
ΜΚ1
858
780
3-6
ΜΚ2
918
823
6-9
ΜΚ3
978
866
9-12
ΜΚ4
1038
909
12-15
ΜΚ5
1098
952
15-18
ΜΚ6
1158
995
18-21
ΜΚ7
1218
1038
21-24
ΜΚ8
1278
1081
24-27
ΜΚ9
1338
1124
27-30
ΜΚ10
1398
1167
30-33
ΜΚ11
1458
1210
33-36
ΜΚ12
1518
1253
36-39
ΜΚ13
1578
1296Δεν υπάρχουν σχόλια: