Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021

Παράταση κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων έως 15.09.2021

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την παράταση των δηλώσεων έως τις 15.9.2021

Η απόφαση Α.1201/2021 αναφέρει αναλυτικά :

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

2. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31/12/2020 παρατείνεται μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 μετά και την έκδοση της απόφασης διαμορφώνονται  πλέον ως εξής:
                                                Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων
Φυσικά πρόσωπα                                                                                                                            15.09.2021
Νομικά πρόσωπα νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που λήγει 31η Δεκεμβρίου 2020         15.09.2021
Φυσικά πρόσωπα μέλη νομικών προσώπων/οντοτήτων με απλογραφικό λογιστικό σύστημα      15.09.2021
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: