Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 Αριθμ. Πρωτ.: 324

                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
(ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/15/οικ.13594/2-7-2021), που αναφέρεται στη διενέργεια της αξιολόγησης για την περίοδο του 2020, καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να απέχουν μαζικά από την διαδικασία και να συμμετάσχουν δυναμικά στην Απεργία-Αποχή.

Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι, η διαδικασία αυτή, ειδικά μέσα στις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), δεν έχει στόχο την βελτίωση των δομών και των συνθηκών εργασίας στους Ο.Τ.Α. και στο υπόλοιπο Δημόσιο. Στοχεύει μόνο στη χειραγώγηση και στην τρομοκρατία των συναδέλφων, αγνοώντας επιδεικτικά
τα πραγματικά προβλήματα που φάνηκαν με ιδιαίτερη ένταση στην πανδημία, όπως αυτά της έλλειψης προσωπικού, της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης των
υπηρεσιών.

Καλούμε όλους τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους ώστε να καταθέσουν τις δηλώσεις αποχής (ατομικά) στους Πρωτοβάθμιου Συλλόγους, οι οποίοι με την σειρά τους θα τις καταθέσουν (ομαδικά)
στις Διευθύνσεις Προσωπικού και Διοικητικού.

 

Επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά:
Με απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για την ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, έχουν πλήρη συνδικαλιστική
κάλυψη όλοι οι εργαζόμενοι.

Η μη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των αξιολογούμενων δεν επηρεάζει την συμμετοχή τους στις αναμενόμενες διαδικασίες επιλογής Προϊσταμένων, καθώς δεν θα προσμετρηθούν στην πρώτη εφαρμογή και επιπρόσθετα υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις που μας δικαιώνουν, όπως πρόσφατα η υπ ́ αριθμ.: 559/2020
Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωρισμένη ως μορφή απεργίας. Οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. μπορούμε για ακόμη μια φορά να αποδείξουμε πως με τη μαζική και διεκδικητική μας στάση
να νικήσουμε και να δικαιωθούμε.

        Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                            Ο Γεν. Γραμματέας 

  Νίκος Τράκας                   Βασίλης Πετρόπουλος

 

 

 

Όποιος συνάδελφος επιθυμεί μπορεί να συμπληρώσει το κάτωθι έντυπο (το οποίο είναι διαθέσιμο και εδώ: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"

Το έντυπο-όποιος το συμπληρώσει προαιρετικά- θα το παραδώσει στον Σύλλογο ΚΑΙ ΟΧΙ στις διευθύνσεις προσωπικού ή στον Δήμο όπου εργάζεται

 

 

Προς: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ............... .................................. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ...................................................., που υπηρετώ εις το/τη ...................................... δηλώνω, ότι συμμετέχω στην Απεργία-Αποχή, που έχουν προκηρύξει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την διαδικασία αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν δύναμαι να υποβάλλω καμία έκθεση αξιολόγησης ως αξιολογητής ή αξιολογούμενος. Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία έμμεση ή άμεση μορφή διοικητικής ή άλλης συνέπειας. Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μου

 

 

. ......................., 00 Σεπτεμβρίου 2021 Ο Υπάλληλος ................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: