Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Ενημέρωση για το θέμα των 5 ΙΔΟΧ των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερβίων

 Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερβίων στις 14.09.2021 τέθηκε σαν θέμα η ανανέωση των συμβάσεων 5 υπαλλήλων ΙΔΟΧ που εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς και η σύμβαση των οποίων έληξε 31.08.2021.

Η εισήγηση της δημοτικής αρχής δια του Δημάρχου ήταν η μη ανανέωση των συμβάσεων.

Οι 5 συνάδελφοι ΙΔΟΧ εργάζονται στους παιδικούς σταθμούς από το 2015 ανελλιπώς  μέσω του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (ΕΣΠΑ) 2015-2022  και έχουν επιλεγεί με μοριοδότηση με διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ όπως και χιλιάδες άλλοι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα.  Σύμφωνα με τη Νομοθεσία οι συμβάσεις (Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  έχουν ετήσια ισχύ και ανανεώνονται αυτοδίκαια με απόφαση του Δημάρχου εκτός εάν υπάρχει επαρκώς αιτιολογημένη αντίθετη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Για πρώτη φορά το θέμα μη ανανέωσης των συμβάσεων τέθηκε πέρσι τον Σεπτέμβριο από τη νυν Δημοτική Αρχή και μέχρι τότε δεν είχε τεθεί ποτέ από τις δύο προηγούμενες Δημοτικές Αρχές.Στην περσινή ψηφοφορία επικράτησε η πρόταση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για ανανέωση των συμβάσεων.

Οι παιδικοί σταθμοί και ο νέος βρεφικός σταθμός του Δήμου Σερβίων για να λειτουργήσουν όπως προβλέπει η νομοθεσία και ο κανονισμός λειτουργίας τους (εγκεκριμένος ομόφωνα από το ΔΣ) απαιτούν 13 άτομα προσωπικό (εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό-μαγείρισσες και καθαρίστριες). Το προσωπικό με σχέση εργασίας μόνιμου και αορίστου χρόνου είναι 8 άτομα και με τους 5 ΙΔΟΧ φτάνει τους 13,  όπως απαιτείται.

Κατατέθηκε πρόταση από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης για ανανέωση των συμβάσεων.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε η πρόταση της αντιπολίτευσης για ανανέωση των συμβάσεων έλαβε 18 ψήφους υπέρ (όλοι οι σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης) ,  ενώ η πρόταση του Δημάρχου για μη ανανέωση έλαβε 7 ψήφους (οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης της Δημοτικής Αρχής).

Με την απόφαση 101/2021 ( ΑΔΑ: ΨΘΕΛ46ΜΓΗ5-ΣΩΟ) οι συμβάσεις ανανεώθηκαν.

 

 

                                                  Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: