Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 Στην 59η εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ. 16812/30.08.2021 επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: