Τρίτη 31 Ιουλίου 2018

Αιμοδοσία για τους πυρόπληκτους

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης πραγματοποιεί την Τετάρτη 01 Αυγούστου 2018 από 15:30-20:30 (προσέλευση έως 20:00), αιμοδοσία στα γραφεία του Συλλόγου - Παύλου Χαρίση 23 (2461040575) στην Κοζάνη για ενίσχυση των πυρόπληκτων στην ανατολική Αττική.

Αντίστοιχα, αιμοδοσία πραγματοποιείται καθημερινά στο Μαμάτσειο νοσοκομείο.

Κυριακή 29 Ιουλίου 2018

Για την καταστροφή στην ανατολική Αττική

Το παρακάτω κείμενο έχει ήδη αποσταλεί με ατομική πρωτοβουλία του υπογρλαφοντος σε συναδέλφους και συλλόγους εργαζομένων της Ανατολικής Αττικής και στην ΠΟΕ -ΟΤΑ:


Συνάδελφοι, η καταστροφή στην ανατολική Αττική είναι συγκλονιστική, δεν μπορούμε να πούμε λόγια πια. Οι κινήσεις συγκέντρωσης χρημάτων και αγαθών γίνονται ήδη και ευτυχώς δείχνουν ότι η αλληλεγγύη ζει. 
Από την μεριά μου προτείνω το εξής: Να μας γνωστοποιηθεί εάν υπάρχουν συνάδελφοι που είτε έχασαν την περιουσία τους είτε είναι σε δεινή οικονομική θέση ώστε να προβούμε άμεσα σε στοχευμένη συλλογή χρημάτων ή/και αναγκαίων υλικών που θα τους αποδοθούν. Ταυτόχρονα εάν υπάρχει θέμα διαβίωσης/ φιλοξενίας παιδιών τους που τυχόν σπουδάζουν στην περιοχή της Κοζάνης, ας μας γνωστοποιηθεί ώστε να υπάρξει δυνατότητα φιλοξενίας ή/και όποιας άλλης υποστήριξης. 

                
                                                                                                                     Ιωσήφ Μιχαηλίδης         
                                                                             

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνα


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ                                  Μαραθώνας 26-07-2018
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                       Α.Π. 50 ΑΦΜ 998769587
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Οινόης 6
Ταχ. Κωδ : 190 07 Μαραθώνας
Κιν. 6937547919
fb: Βασίλης Μανούσης

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην Ανατολική Αττική εξαιτίας της φονικής πυρκαγιάς στις 23/7/2018, οι οποίοι καθημερινά δυστυχώς αυξάνονται, και εκφράζει τη συμπαράστασή του στους τραυματίες αλλά και στους πυροπαθείς. Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε το προσωπικό του Δήμου το οποίο από το πρώτο λεπτό πρόσφερε, αλλά και συνεχίζει να προσφέρει αδιάκοπα τις υπηρεσίες του, για την ανακούφιση των πληγέντων και την όσο το δυνατό γρηγορότερη αποκατάσταση των κατεστραμμένων βασικών δομών (δίκτυο ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμός, καθαριότητα κ.α.) υπό αντίξοες συνθήκες , καθώς και να εκφράσουμε την βαθιά ευγνωμοσύνη μας σε Δήμους, φορείς, σωματεία, εθελοντές και ιδιώτες που άμεσα κινητοποιήθηκαν για τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και προσωρινής στέγης, προσφέροντας μεγάλη ανακούφιση στους πολίτες στις πληγείσες περιοχές.

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνα θέλει να ευχαριστήσει όλους του Συλλόγους και Φορείς Πανελλαδικά, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν προκειμένου να εκφράσουν τα θερμά τους συλλυπητήρια αλλά και την συμπαράσταση τους. Επίσης μετά την φονική πυρκαγιά στις 23/7/2018, αρκετοί συνάδελφοι έχουν χάσει τα σπίτια τους και χρειάζονται την βοήθεια όλων μας, ώστε να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.

Για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά:
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ : ALPHA BANK
ΑΡ. ΛΟΓ.: 392-002101-028558
ΙΒΑΝ: GR38 0140 3920 3920 0210 1028 558


Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Μαραθώνος
 Πρόεδρος                             γ. Γραμματέας                            Β.Μανούσης       Β.Γεραμάνης

Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Υπογραφή Χρηματικών Ενταλμάτων, πλην του Π.Ο.Υ., μετά την εφαρμογή του “Κλεισθένη Ι”

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ 
Ερώτηση : Μετά την εφαρμογή του Νόμου 4555/18 (Κλεισθένης Ι) ποιοι θα υπογράφουν επάνω στο Χ.Ε. πλην του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών, πως θα εξουσιοδοτηθεί ο οποιοσδήποτε και από ποιον;

Απάντηση : Με τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 1 του Ν. 4555/18 ορίζεται ότι "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ο δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα των πληρωμών. Όπου στις διατάξεις του β.δ. της 17.5/15.6.1959 και του ν. 3463/2006 ορίζεται ότι ο δήμαρχος υπογράφει ή συνυπογράφει πράξεις εκκαθάρισης και χρηματικά εντάλματα πληρωμής ή ότι εκδίδει χρηματικά εντάλματα, νοείται στη θέση του ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ή τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από αυτόν. Οι πράξεις εκκαθάρισης και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής φέρουν επίσης την υπογραφή του συντάκτη τους". Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα ανωτέρω, από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 και της παρ. 2 του άρθρου 23 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 καταργείται μόνο η αναφορά ότι ο Δήμαρχος υπογράφει τις πράξεις εκκαθάρισης των δαπανών και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, χωρίς να θίγεται η αναφορά ότι τα εν λόγω υπογράφει ο προϊστάμενος της λογιστικής υπηρεσίας, σε αντίθεση με την παρ. 1ε του άρθρου 86 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) και της παρ. 1ε του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 που καταργούνται (αντικ. από το άρθρο 203 Ν. 4555/18).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τις πράξεις εκκαθάρισης των δαπανών και τους τίτλους πληρωμής (ΧΕΠ) από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4555/18, ήτοι από 19-7-2018 (άρθρα 210 παρ. 2 και 283 Ν. 4555/18) υπογράφουν ο συντάκτης αυτών, ο προϊστάμενος λογιστηρίου (ή άλλης ονομασίας οργανικής μονάδας επιφορτισμένης με τα καθήκοντα της εκκαθάρισης των δαπανών & της έκδοσης τίτλων πληρωμής) και ο προϊστάμενος των οικονομικών υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), χωρίς πλέον να υπογράφονται από τον Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο (κατά τις διατάξεις του άρθρου 87 παρ. 3 ΚΔΚ).

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν. 4438/16, αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν. 4270/14 και που ορίζει ότι "Οι προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών, με απόφασή τους, δύνανται να εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενα τους όργανα, καθώς και προϊσταμένους γραφείων/ αυτοτελών γραφείων, να υπογράφουν με εντολή τους πράξεις, βεβαιώσεις και τίτλους πληρωμής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου". Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ο Π.Ο.Υ. του Δήμου μπορεί να εξουσιοδοτεί με απόφασή του, ιεραρχικά υφιστάμενα του όργανα, για να υπογράφουν για λογαριασμό του μεταξύ των άλλων, τις πράξεις εκκαθάρισης δαπανών και τους τίτλους πληρωμής (Μ.Ε.-ΠΟΥ).

ΠΡΟΣΟΧΗ όμως υφίσταται διαφορά μεταξύ της μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής και της εξουσιοδότησης υπογραφής (όπως η περίπτωσή μας). Στην περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής την ευθύνη φέρει αυτός στον οποίο μεταβιβάστηκε η σχετική αρμοδιότητα, ενώ αντίθετα στην περίπτωση εξουσιοδότησης υπογραφής την ευθύνη φέρει αυτός που εξουσιοδότησε, αφού αυτός που υπογράφει, υπογράφει για λογαριασμό του, θεωρούνται δηλαδή πράξεις του οργάνου που έδωσε την εξουσιοδότηση (ΣτΕ 5797/1996).-

Εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης: Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
Ταχ. Δ/νση:     Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα Πληροφορίες:  Ε.Κασάπη Τηλέφωνα:       213-1313.164
Fax :                 213-1313.117
e-mail:              E.Kasapi@ydmed.gov.gr


Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Αθήνα,24 Ιουλίου 2018Αριθ.Πρωτ.:ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/26898


ΠΡΟΣ:
Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών


ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» για το έτος 2019

Σχετ.:        οι        αριθ.        πρωτ.        12972/10.5.2016        (ΑΔΑ:        ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017                (ΑΔΑ:                ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ)                και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ:7Δ65465ΧΘΨ-90Ε) εγκύκλιοι του Υπουργείου Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΣε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Προκειμένου  να  υλοποιηθεί  η  εφαρμογή  του  Συστήματος  «Διοίκηση  μέσω Στόχων»   για   το   έτος   2019,   παρακαλούμε   να   προβείτε   εγκαίρως,   σε   όλες   τις απαραίτητες ενέργειες,  όπως  προβλέπονται  στα  άρθρα  22 και  23 του  Ν. 4369/2016, εντός του αντίστοιχου για κάθε βήμα χρονοδιαγράμματος.  Προς διευκόλυνσή σας, η όλη   διαδικασία   στοχοθεσίας   παρατίθεται   εκ   νέου   στη   συνέχεια   της   παρούσας εγκυκλίου.

1.  Η  αποτελεσματικότητα  και  η  αποδοτικότητα  είναι  δύο  από  τους  βασικούς άξονες   λειτουργίας   της  Δημόσιας   Διοίκησης,   των   οποίων   η  παρακολούθηση   και διαρκής  βελτίωση  πραγματοποιείται  με  την  εφαρμογή  του  Συστήματος  «Διοίκηση μέσω Στόχων» στις οργανώσεις του δημοσίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4369/2016,  καθώς και  του Ν.3230/2004.

Οι βασικοί πυλώνες της εφαρμογής των διατάξεων των ανωτέρω Νόμων είναι ο  καθορισμός  και  η  υλοποίηση  της  ετήσιας  στοχοθεσίας  στους  προβλεπόμενους φορείς του δημοσίου, η ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας για την παρακολούθηση της υλοποίησης της στοχοθεσίας και η κατάρτιση Ετήσιων Εκθέσεων Αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε φορέα.

Πιο συγκεκριμένα, με τις διατάξεις των   άρθρων 22, τις περ. β΄, γ΄ και δ΄   της παρ. 2 του άρθρου 23, καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33


Α΄27-2-2016),  διαμορφώθηκε  ένα  νέο  πιο  λειτουργικό  και  συμμετοχικό  περιβάλλον για   την   αποτελεσματικότερη   εφαρμογή   των   διαδικασιών   που   αφορούν   στην εφαρμογή του Συστήματος «Διοίκηση μέσω Στόχων» στη Δημόσια Διοίκηση. Με  τις ανωτέρω     διατάξεις     ενισχύεται     η     συμμετοχή     των     υπαλλήλων     στη διαμόρφωση   και   παρακολούθηση   της   στοχοθεσίας   σε   κάθε   υπηρεσία, διευρύνεται  το  πεδίο  εφαρμογής,  δίνεται  έμφαση  στη  διαφάνεια,  στη νομιμότητα  και  στην  καλή  διακυβέρνηση,  ενώ   παράλληλα   ενδυναμώνεται   η αξιοκρατία  στη  δημόσια  διοίκηση.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄/11.2.2004) έχει  τεθεί  το  πλαίσιο  παρακολούθησης  της  υλοποίησης  της  στοχοθεσίας,  μέσω  της χρήσης Δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας.

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018

Ενίσχυση πληγέντων από τις φονικές πυρκαγιές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μπροστά σε αυτή την εθνική τραγωδία που βιώνει η χώρα μας από τις φονικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου στην Αττική έχει προχωρήσει στο άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ιδιώτες ή εταιρείες που το επιθυμούν, μπορούν να συνεισφέρουν οικονομικά για την ανακούφιση των πληγέντων.

 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ A.E.
Αρ. Λογαριασμού
0026.0240.31.0201181388

IBAN
GR6402602400000310201181388
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, να συνδράμουν με την εθελοντική προσφορά τους, στους χώρους δουλειάς, στους τόπους της καταστροφής. Εγκρίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ως ελάχιστη συνδρομή για την ανακούφιση των πληγέντων.

Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018

Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018

Εκδόθηκε η εγκύκλιος Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20.07.2018 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018.

Σχετι
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2018
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /172 /οικ.26279

ΘΕΜΑ: 'Εναρξη Β' κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α'224), «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.», το πρόγραμμα κινητικότητας διενεργείται σε τρεις κύκλους κατ' έτος και αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).
Ειδικότερα, και προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καταχωρίζουν και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Κινητικότητας τα αιτήματα για κάλυψη αναγκών στους φορείς που εποπτεύουν.
Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι προδιαγραφές της εφαρμογής έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους καθώς προστέθηκαν και νέες λειτουργικότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινητικότητας παραθέτουμε βασικές οδηγίες για την εφαρμογή του Β' κύκλου έτους 2018, όπως παρακάτω:

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018

Παρέμβαση του ΟΕΕ για τους οικονομολόγους του Δημοσίου Τομέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 214 1800, fax 213 214 1874
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/5382

Προς:
Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη

Κοινοποίηση:
Πίνακα Αποδεκτών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών από πτυχιούχους οικονομικών σχολών, με παρέμβαση του προς την Πολιτεία το έτος 2003, πέτυχε να προβλεφθεί κλάδος αμιγώς λογιστικός ή οικονομικός, με προσόντα διορισμού πτυχία ή διπλώματα οικονομικών μόνο σπουδών.

Ο κλάδος ΠΕ Οικονομικού, παρά το ότι είχε προβλεφθεί με το ΠΔ 347/2003 (τροποποίηση του άρθρου 4), δεν έχει ληφθεί υπόψη στην κατάρτιση των νέων οργανισμών στα Υπουργεία.

Ήδη στις Προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης διαπιστώνουμε, ότι στις θέσεις που έχουν βασικό αντικείμενο εργασίας στον οικονομικό τομέα, προβλέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένων όλων των Κλάδων της ΠΕ κατηγορίας.

Ο οικονομολόγος στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα στα Οικονομικά Υπουργεία, στην τρέχουσα οικονομική συγκυρία μπορεί να συμβάλλει στην ορθή διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, στην κατάλληλη αποτύπωση των εσόδων και των δαπανών, στον εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών, στη διαφανή διαχείριση των δημοσίων πόρων.

Θεωρούμε απαράδεκτη την τοποθέτηση πτυχιούχων μη οικονομικών σπουδών σε θέσεις ευθύνης οικονομικού αντικειμένου και επικίνδυνη για το Δημόσιο Συμφέρον και ως εκ τούτου ζητούμε, ως ελάχιστη διορθωτική ενέργεια, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων να προκρίνονται οι έχοντες βασικό πτυχίο σε οικονομικές σπουδές, για την κατάληψη των θέσεων.

Η βαθμολόγηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΣΔΔ) με 250 μόρια κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης για θέσεις ευθύνης, έναντι 150 μορίων των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου και 300 μορίων των κατόχων διδακτορικού τίτλου, θεωρούμε ότι είναι άνιση, άδικη και υποβαθμίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές σε αναγνωρισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού.

Σχετικά με την αναδιοργάνωση των δομών των Υπουργείων και των ΝΠΔΔ με τη νέα οργανωτική δομή και στελέχωση των υπηρεσιών τους, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές στρεβλώσεις του συστήματος, που θα οδηγήσουν σε αδράνεια της Δημόσιας Διοίκησης, προτείνουμε :

1. Τροποποίηση των Οργανισμών στην κατεύθυνση της διάκρισης των θέσεων από ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, σε ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού, ώστε οι θέσεις ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο να αποδίδονται σε σχετικούς επιστήμονες. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, καθώς στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης οικονομικού αντικειμένου θα συμμετέχουν αποκλειστικά μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών (σχετικοί επιστήμονες).

2. Θεσμοθέτηση μεγαλύτερου συντελεστή μοριοδότησης στον τομέα της εμπειρίας και της εξειδίκευσης, ως κίνητρο για την αποδοτική και παραγωγική εργασία των έμπειρων στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης.

3. Πρόβλεψη για την σταδιακή εξέλιξη των εργαζομένων στο Δημόσιο επί των θέσεων ευθύνης. Συγκεκριμένα για τις θέσεις του προϊσταμένου τμήματος να ορισθεί (χωρίς εξαιρέσεις), ελάχιστος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας τα 15 χρόνια, για τις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης ελάχιστος χρόνος προϋπηρεσίας 18 ετών με 3ετή εμπειρία διοίκησης σε θέση προϊσταμένου τμήματος για την θέση προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης ελάχιστη πραγματική υπηρεσία 21 ετών, με προηγούμενη εμπειρία διοίκησης σε θέση τμηματάρχη ή διευθυντή 6 ετών.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας θεωρεί, ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αδράνειας στην Δημόσια Διοίκηση και οι ανωτέρω προτάσεις μας πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς συμβάλουν στη διασφάλιση του κύρους της ιεραρχίας, στη ύπαρξη κινήτρων αποδοτικότητας του συνόλου των πτυχιούχων στο Δημόσιο Τομέα και στη παραγωγικότητα των Δημόσιων Υπηρεσιών.


Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Κόλλιας

Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

Με την μισθοδοσία "αστειάκια" και απειλές δεν γίνονται δεκτά

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, από συγκεκριμένο δήμο, κυκλοφόρησαν "απειλές", "προειδοποιήσεις" περί μη κανονικής καταβολής της μισθοδοσίας λόγω δεσμεύσεων λογαριασμών/ επιχορηγήσεων ή/ και μειωμένων εσόδων από τέλη και λοιπές ανταποδοτικές χρεώσεις.

Δεν θα μπούμε στα "τεχνικά" θέματα όπως "τα ανταποδοτικά έσοδα για συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις δαπάνες για αυτές και μόνο τις υπηρεσίες" ή "οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (τακτική επιχορήγηση) καλύπτει δαπάνες μισθοδοσίας, αντιμισθίες και ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες". 

Θα τονίσουμε απλά ότι η χρηματική ανταπόδοση της εργασίας μας είναι ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

το Δ.Σ. του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΟΕ-ΟΤΑ προς Σ.ΥΠ.ΟΤΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ:
αρ.πρ. 828 02/07/2018 


Σε απάντηση του ερωτήματος που αποστείλατε στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σχετικά με την δυνατότητα κατάσχεσης ποσών που προορίζονται για την τακτική μισθοδοσία των εργαζόμενων σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Τα ποσά που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις του άρθρου 158 επ. Ν.3463/2006 
(αποδοχές προσωπικού, γραφική ύλη, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λ.π.), συνεπώς και τα ποσά που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είναι εκ του νόμου ακατάσχετα.
Για την διασφάλιση των ανωτέρω είναι επιβεβλημένο τα εν λόγω ποσά που προορίζονται για τον σκοπό αυτό (μισθοδοσία) να κατατίθενται σε αυτοτελή λογαριασμό ο οποίος θα συνδέεται με την Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή Πληρωμών) διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού και την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών που αναλογούν σε αυτήν και αποτρέποντας δυσάρεστες νομικές ενέργειες τρίτων.
Είναι επίσης σαφές πως σε κάθε περίπτωση, η επιβολή κατασχέσεως σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου δεν αποτελεί επαρκή λόγο για την μη καταβολήτης μισθοδοσίας του προσωπικού, η οποία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση τηςεκάστοτε Δημοτικής Αρχής. 
Πρωταρχική επίσης υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής είναι ακόμη και σε απόπειρα κατάσχεσης ποσών που προορίζονται για την μισθοδοσία των εργαζομένων, η εξάντληση κάθε νομικού 
μέσου για την αποφυγή και την αντιμετώπιση της καταστάσεως, που απειλείται να δημιουργηθεί εις βάρος των μελών μας. 
Σε κάθε περίπτωση η μη καταβολή της τακτικής μισθοδοσίας στους εργαζόμενους υπέχει πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες για τους αρμοδίους. 
Σας αποστέλλουμε συνημμένο σύντομο γνωμοδοτικό σημείωμα της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το οποίο δεν είναι δυνατή η κατάσχεση χρημάτων των ΟΤΑ, όταν αυτά αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση βασικών λειτουργικών αναγκών τους.
Σε μια εποχή που η μισθοδοσία των εργαζομένων αποτελεί μοναδικό πόρο βιοπορισμού των εργαζομένων κανείς δεν μπορεί να παίζει με αυτή.
Και αυτό θα το διασφαλίσουμε εάν χρειαστεί τόσο συνδικαλιστικά με το σύνολο των εργαζομένων όσο και νομικά.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας           Βασίλης Πετρόπουλος

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ι. Επί του ερωτήματος.

Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω υπό ποιους όρους μπορεί να νοηθεί κατάσχεση χρημάτων Δήμων, που προορίζονται για την μισθοδοσία του προσωπικού τους;

ΙΙ. Επί των εφαρμοστέων διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρ. 158 ν. 3463/20016 οι δαπάνες, που αφορούν στις κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού είναι υποχρεωτικές και εγγράφονται στους Προϋπολογισμούς των Δήμων. Η περιουσία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διακρίνεται: Α) σε πράγματα (ενσώματα αντικείμενα), τα οποία έχουν ως προορισμό να εξυπηρετούν δια της χρήσεως τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος και δεν είναι δεκτικά μονομερούς επαύξησης και Β) στην ιδιωτική περιουσία, η οποία περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία εμμέσως μόνο δια της αξίας ή των προσόδων τους παρέχουν στα οικονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οικονομικά μέσα για την αντιμετώπιση των αναγκών και τη λειτουργία τους [ΟλΑΠ 17/2002, ΑΠ 2354/2009]. Κατά τη διάταξη του άρθρου 4 παρ 1 ν. 3068/2002 «Η αναγκαστική εκτέλεση για να ικανοποιηθεί χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου γίνεται με κατάσχεση της ιδιωτικής περιουσίας αυτών. Αποκλείεται η κατάσχεση απαιτήσεων που πηγάζουν από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου ή απαιτήσεων χρηματικού ή μη αντικειμένου το οποίο έχει ταχθεί για την άμεση εξυπηρέτηση ειδικού δημοσίου σκοπού». Για τη διάκριση δε ανάμεσα στη δημόσια και ιδιωτική περιουσία του Ελληνικού Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και εν γένει ΟΤΑ, αναγκαία είναι, κατ` αρχήν, η ανίχνευση των εκτός συναλλαγής πραγμάτων, έτσι όπως τα ορίζει η διάταξη του άρθρου 966 ΑΚ. Στη διάταξη αυτήν ορίζεται ότι «πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα στην εξυπηρέτηση δημοτών, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών». Το άρθρο 966 ΑΚ κηρύσσει τα δημόσια πράγματα εκτός συναλλαγής και απαγορεύει επομένως κάθε πράξη, όπως η κατάσχεση ή η αναγκαστική εκτέλεση που μπορεί να οδηγήσει στην απαλλοτρίωση τους, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η μεταβίβαση τους από ένα δημόσιο οργανισμό σε άλλο, που άλλωστε δεν αποτελεί αναγκαστική απαλλοτρίωση κατά την έννοια του άρθρου 17 του Συντάγματος. 
Εξαιρούνται, ως εκ τούτου, τα δημόσια πράγματα, από τις συναλλαγές και έτσι δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων, χάριν ακριβώς του εξυπηρετουμένου αυτού συμφέροντος, το οποίο, ειδικότερα, διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία: Για τα κοινά σε όλους το εξυπηρετούμενο συμφέρον συνίσταται, κυρίως, στην απόλαυση από όλους βασικών στοιχείων του περιβάλλοντος (αέρας, θάλασσα), για τα κοινόχρηστα στην εξυπηρέτηση της κοινής χρήσης υδάτων, οδών, πλατειών, αιγιαλών, λιμανιών, όρμων, οχθών πλεύσιμων ποταμών, μεγάλων λιμνών και οχθών τους (ΑΚ 967), για τα πράγματα που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών στη δυνατότητα ειδικής χρήσης τους κατά το σκοπό τους. Τα πράγματα ειδικής χρήσεως, που είναι προορισμένα για την εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών σκοπών, συνθέτουν την έννοια τους υπό το πρίσμα δύο στοιχείων: α) το σκοπό που τα πράγματα αυτά εξυπηρετούν και β) τον προορισμό τους προς εξυπηρέτηση. Δημόσιος γενικά σκοπός είναι εκείνος που έχει αναχθεί σε σκοπό της πολιτείας και επιδιώκεται μέσα από τον μηχανισμό μιας δημόσιας υπηρεσίας με τη χρήση των μέσων του δημοσίου δικαίου. Συνεπώς, δημόσιος σκοπός είναι ο σκοπός μιας δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και οι επιδιωκόμενοι σκοποί από όλα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που ασκούν διοίκηση. 
Περαιτέρω, η έννοια του προορισμού του πράγματος σε εξυπηρέτηση σημαίνει την ειδική, αποκλειστική και ουσιαστική αφιέρωση του πράγματος στις ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να εξυπηρετείται καλύτερα ο δημόσιος σκοπός [Σπ. Παππάς σε Κατ" άρθρο Ερμηνεία ΑΚ, Γεωργιάδη - Σταθόπουλου, τόμος V, 2004, υπό άρθρο 966]. Εξάλλου, η δημόσια περιουσία του κράτους περιλαμβάνει τα πράγματα που υπηρετούν αυτούσια δημόσιους σκοπούς και είναι αμέσως απαραίτητα για την εκπλήρωση των λειτουργιών του κράτους, ενώ η ιδιωτική περιουσία του κράτους αποτελείται από τα πράγματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση δημόσιων σκοπών όχι αυτουσίως και άμεσα αλλά έμμεσα με τις προσόδους και την αξία τους. Κρίσιμο λοιπόν κριτήριο εν προκειμένω είναι ο σκοπός που εξυπηρετεί το πράγμα. 
Τέλος, τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέσο ασκήσεως κρατικής οικονομικής πολιτικής, ανήκουν στη δημόσια περιουσία και όχι στην ιδιωτική (ορ. Π. Δαγτόγλου, Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, 1997, σελ. 667 επ.). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα χρήματα που προορίζονται για την κάλυψη των υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου και έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό αυτού κατά τις διατάξεις των άρθρων 159 επ. Ν. 3463/2006 [αποδοχές προσωπικού, γραφική ύλη, δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κ.λ.π.]. Τα χρήματα αυτά, είναι ακατάσχετα διότι είναι αφιερωμένα στην εξυπηρέτηση των ανωτέρω αναγκών, μη υποκείμενα σε επαύξηση, ενώ ενδεχόμενη κατάσχεση τους θα είχε βαρύτατες κοινωνικές επιπτώσεις, αφού στην ουσία θα οδηγούσε στην αναστολή της λειτουργίας του Δήμου, δεδομένου ότι τα έργα και οι υπηρεσίες που πρέπει να εκτελούνται (ακόμη και αυτές που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση της απλής καθημερινότητας των πολιτών) δε θα μπορούν να εκτελεσθούν ελλείψει της επερχόμενης ανικανότητας του δήμου να προμηθευθεί ακόμη και πρώτη ύλη [Ειρ.Πρέβεζ. 52/2013, ΝΟΜΟΣ, ΜΠΠρεβ 223/2012 ΝΟΜΟΣ]. Έτσι, χρήματα, τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των Δήμων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου είναι εκ του νόμου ακατάσχετα. 
Μολαταύτα, είναι επιβεβλημένη για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων και δικαστικών διενέξεων, η τήρηση εκ μέρους του κάθε Δήμου ειδικού λογαριασμού για την μισθοδοσία του προσωπικού, ο οποίος μάλιστα, θα είναι συνδεδεμένος με την ΕΑΠ. Σε κάθε περίπτωση, μη καταβολή μισθοδοσίας εξαιτίας κατασχέσεως εις βάρος του Δήμου δεν μπορεί να νοηθεί, αφού κάτι τέτοιο θα συνεπάγονταν την αδυναμία του Δήμου να επιτελέσει τον σκοπό του. Συνεπεία αυτού, εάν εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεων της Διοικήσεως των Δήμων, επέλθει κατάσχεση λογαριασμών μισθοδοσίας με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έγκαιρη εξόφληση των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού, τα αρμόδια όργανα, που οδήγησαν σε μία τέτοια κατάσταση υπέχουν πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών


Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος