Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΣΤΟΝ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠ

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

Αριθμ. Πρωτ.: 74

 

 

Προς:

Υφυπουργό Ψηφιακής

Διακυβέρνησης

κ. Θεόδωρο Λιβάνιο

Φραγκούλη 11 & Αλ. Πάντου

101 63 - Καλλιθέα

 

 

Κύριε Υφυπουργέ,

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) αποτελούν μια Δημοτική Υπηρεσία πρώτης γραμμής στον καθημερινό αγώνα αντιμετώπισης προβλημάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

Μια υπηρεσία καταξιωμένη στην συνείδηση του πολίτη παρά την οργανωτική και λειτουργική απαξίωση που έχει επιφέρει η έλλειψη πόρων οικονομικών και έμψυχου δυναμικού που θέτουν πολλές φορές ανυπέρβλητα εμπόδια στην σωστή λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Είναι κοινή παραδοχή πως ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός συμβάλλει στην λειτουργική απαξίωση, που καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν το σύνολο των εργαζομένων που εργάζονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) όλης της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί από νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης μη ισότιμης μεταχείρισης των εργαζομένων που από κοινού έχουν συνεισφέρει στο να αναγνωρίζεται η υπηρεσία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ως μια καταξιωμένη στην συνείδηση του κόσμου Δημοτική υπηρεσία.

Η συσσωρευμένη εμπειρία τόσο των εργαζομένων Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) όσο και των Διοικητικών Δημοτικών Υπαλλήλων πρέπει από κοινού να οδηγεί σε ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη τόσο τις υπηρεσίες των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), όσο και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου χωρίς ειδικές προϋποθέσεις, αποκλεισμούς ή διαχωρισμούς!!!

Επίσης «σενάρια» που διακινούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, επισημαίνουμε πως εάν ευσταθούν, θα οδηγήσουν σε «αδιέξοδα» που θα δημιουργήσουν αναπόφευκτα μεγάλα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις και από κοινού να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ως μια υπηρεσία με Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του συνόλου των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτή.

Αναμένουμε άμεσα για τις ενέργειές σας!!!

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

  Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                       Γιάννης Τσούνης

 

 

           

 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΕΛΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Ο.Τ.Α. Ή ΑΛΛΟ Ν.Π.Δ.Δ

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 73

 


      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οι τρείς (3) Ομοσπονδίες (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) πέτυχαν μία  μεγάλη νίκη, με την υπ΄ αριθμ.: 590/2023 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, κατά της εφαρμογής του αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού Νόμου Χατζηδάκη και της προσπάθειας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η Απεργία-Αποχή των εργαζομένων στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), ώστε να αναδείξουμε την τραγική υποστελέχωση, την ανάγκη προσλήψεων του απαιτούμενου προσωπικού και την ανάθεση των αρμοδιοτήτων τους σε ιδιώτες. Η υπ΄ αριθμ.: 590/2023 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών υιοθέτησε την θέση των τριών (3) Ομοσπονδιών (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.) ότι το Υπουργείο δεν είχε έννομο συμφέρον να προσφύγει κατά της Απεργίας-Αποχής στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), αφού τις σχετικές αρμοδιότητες με τις Υ.ΔΟΜ τις έχει εκχωρήσει στους Δήμους.

Με αστραπιαία ταχύτητα στο κατατεθέν σχέδιο Νόμου: «Σύστημα Καινοτομίας στο Δημόσιο Τομέα-Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα- Ρυθμίσεις για την Λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς-Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» στο άρθρο 29 με τίτλο «Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα Δημοσίων Υπαλλήλων -Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 30 του Ν.1264/1982» εισάγει ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ διάταξη με την οποία να μπορεί να προσφεύγει το Ελληνικό Δημόσιο «ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 22, και δια του Υπουργού που ασκεί τη σχετική εποπτεία, και όταν έχει εκχωρήσει τις σχετικές κρατικές αρμοδιότητες σε Ο.Τ.Α. ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ., ακόμη και με μεταφορά προς αυτούς των κατ’ αντικείμενο αρμόδιων υπαλλήλων».

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης με την διάταξη αυτή προσπαθεί να επιβάλλει την πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης του για κήρυξη παράνομων και καταχρηστικών όλων των κινητοποιήσεων που δεν συμβαδίζουν με τον ακραίο νεοφιλελεύθερο δόγμα τους.  Χέρι-χέρι με τον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη προσπαθούν ακόμη και με φωτογραφικές διατάξεις να «φιμώσουν» κάθε αγωνιστική συνδικαλιστική φωνή που δεν είναι «στα μέτρα» της σημερινής κυβέρνησης. Και τελικώς, αποδεικνύουν πλήρως την απαξίωση τους προς τον θεσμό της Δικαιοσύνης, αφού προσπαθούν μέσω νομοθέτησης να ακυρώσουν όσα αυτή έχει ήδη κρίνει. 

Καταδικάζουμε την αντιδημοκρατική και αυταρχική ενέργεια του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη που χρησιμοποιεί την νομοθετική εξουσία, όχι για το καλό του τόπου και των πολιτών αλλά για να δημιουργήσει τετελεσμένα στην Ελληνική Δικαιοσύνη ενάντια στην ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση που κατακτήθηκε με αγώνες και αίμα.

Ζητάμε την ΑΜΕΣΗ απόσυρση της διάταξης!!! Ο κατήφορος συνεχίζεται….!!!

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΔΙΩΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΛΗΜΝΟΥ.

 

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2023

 

                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 75

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με πρακτικές τρομοκρατίας και φασισμού, που εφαρμόζονται σε άλλα καθεστώτα και σε καμία περίπτωση δεν αρμόζουν σε μία δημοκρατική χώρα, προσπαθεί ο Δήμαρχος της Λήμνου να επιβάλει στους εργαζόμενους του νησιού τους δικούς του Νόμους. Όποιος πάει κόντρα σε αυτούς, στοχοποιείται και του επιβάλλεται η εσχάτη των ποινών. Με αυτή βρέθηκε αντιμέτωπος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Λήμνου γιατί τόλμησε να ζητήσει την αιτιολόγηση της μη έγκρισης της κανονικής του αδείας. Ο Δήμαρχος Λήμνου τον εξύβρισε χυδαία, του απαγόρευσε να επισκέπτεται τους συναδέλφους του στον χώρο εργασίας τους για ενημέρωση και του επέβαλε την εξοντωτική ποινή της στέρησης τριών μισθών με την γελοία δικαιολογία της «άσκησης έντονης κριτικής προς το πρόσωπο του Δημάρχου». Όποιος δεν είναι στην... αυλή του είναι «εχθρός», σκέφτηκε και λειτούργησε ο Δήμαρχος του νησιού της Λήμνου, ο οποίος πολλές φορές έχει προκαλέσει με την απαράδεκτη, αυταρχική και φασιστική του συμπεριφορά τόσο απέναντι στους εργαζόμενους όσο και στους εκπροσώπους τους. Αυτή τη φορά ο Δήμαρχος Λήμνου υπερέβη τα εσκεμμένα... καταλογίζοντας μια πειθαρχική ποινή που ελάχιστοι αιρετοί έχουν σκεφτεί να επιβάλουν.

  Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την πρωτοφανή δίωξη σε βάρος του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζομένων από τον Δήμαρχο Λήμνου, σημειώνει πώς τέτοιου είδους συμπεριφορές και πρακτικές ανήκουν σε άλλες εποχές και τον καλεί να λογικευτεί και να ανακαλέσει την ποινή που επέβαλε στον εκπρόσωπο των εργαζομένων.

  Παράλληλα, η Ομοσπονδία δηλώνει ότι στέκεται και θα συνεχίσει να στέκεται αλληλέγγυα στους εκπροσώπους των εργαζομένων, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξη της, καθώς η στοχοποίηση και η επιβολή ποινών σε βάρος τους απώτερο στόχο έχουν την τρομοκράτηση και ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων. Αυτό δεν πρέπει και δεν πρόκειται να το επιτρέψουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΘΡΟ 83 του Ν.5021/2023)

 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.  Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. και Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ (ΑΡΘΡΟ 83 του Ν.5021/2023)

                                                                            

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι, τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 κατατέθηκε ακόμη μία τροπολογία-προσθήκη για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) στο Νομοσχέδιο για τη μετατροπή των Μουσείων σε Ν.Π.Δ.Δ. 

Η τροπολογία υπερψηφίστηκε το βράδυ της Δευτέρας και είναι πλέον το άρθρο 83 με τίτλο: «Υπηρεσίες Δόμησης-Αντικατάσταση άρθρου 97Α του Ν.3852/2010» του Ν.5021/2023.

Ανατρέχοντας στη Νομοθεσία γίνεται εύκολα αντιληπτή η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τραγική κατάσταση στις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και την υποστελέχωση τους.

Επίσης, είναι απόλυτα ξεκάθαρο και το γεγονός ότι το κράτος και οι κυβερνητικοί μηχανισμοί ουδέποτε προχώρησαν σε ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εμπλεκόμενους εργαζομένους και τις υπηρεσίες τους.

Συνοπτικά αναφέρουμε τη σειρά των νομοθετημάτων και διευκρινίζουμε ότι δεν πρόκειται για κάποιο αστείο αλλά για μία οδυνηρή πραγματικότητα.

1.            Ν.3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 97, καταγραφή των υπηρεσιακών μονάδων των Δήμων.

2.            Ν.4555/2018, άρθρο 181, εισαγωγή του άρθρου 97α περί τροποποίησης του Ν.3852/2010 του Καλλικράτη για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.).

3.            Ν.4674/2020, άρθρο 10, παρ.7, περί αναστολής της ισχύος των διατάξεων του άρθρου 97Α του Ν.3852/2010, έως 31-12-2023.

4.            Ν.4700/2020, άρθρο 376, παρ.1, αντικατάσταση του άρθρου 97Α του Νόμου του Καλλικράτη με τη σαφή διατύπωση ότι από την 1η Νοεμβρίου 2020, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο λειτουργεί υποχρεωτικά Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), τουλάχιστον σε επίπεδο Τμήματος.

5.            Ν.4735/2020, άρθρο 43, νέα τροποποίηση του άρθρο 97Α του Νόμου του Καλλικράτη.

6.            Ν.4745/2020, άρθρο 73, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-11-2020» που προβλεπόταν από το Ν.4700/2020 με την ημερομηνία «1-10-2021».

7.            Ν.4842/2021, άρθρο 96, παρ.1, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-10-2021» του Ν.4745/2020 με την ημερομηνία «1-1-2022».

8.            Ν.4876/2021, άρθρο 103, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-1-2022» με την ημερομηνία «1-3-2022»».

9.            Ν.4915/2022, άρθρο 20, αντικατάσταση της ημερομηνίας «1-3-2022» με την ημερομηνία «1-6-2022».

10.       Ν.4954/2022, άρθρο 73, παρ.1, επαναδιατύπωση του άρθρου 97Α του Καλλικράτη ως εξής: «Έως την 31-12-2022, εκτός από τις υπηρεσιακές μονάδες που προβλέπονται στο άρθρο 97, σε κάθε Δήμο δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.), υπό τις προϋποθέσεις της παρ.4. Από την 1-1-2023 παύει η δυνατότητα σύστασης νέων Υ.ΔΟΜ.»

Ενδεχομένως να μας διαφεύγει κάποια τροποποίηση. Το ζήτημα είναι ότι, κοινός παρανομαστής όλων αυτών των πρόχειρων ρυθμίσεων είναι η αδιαφορία για την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, η συνειδητή απαξίωση των Υπηρεσιών Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) και η στρατηγική στόχευση εκχώρησης των αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες.

Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

ΑΔΕΔΥ: Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τα χιόνια

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών

για τα χιόνια

 

Να αποσυρθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, για τα χιόνια, που χρεώνει αναγκαστικές κανονικές άδειες στους μισθωτούς του Δημοσίου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί το Υπουργείο Εσωτερικών να αποσύρει την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ. 1866 - 5/2/2023 κατά το μέρος που αυτή προβλέπει τον συμψηφισμό κανονικής αδείας με απουσία από την εργασία, λόγω αδυναμίας προσέλευσης (ανωτέρα βία) κατά της μέρες της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, «το υπουργείο Εσωτερικών, αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά ότι δεν αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα ως εργαζόμενους με δικαιώματα, στην εγκύκλιο υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/οικ. 1866 - 5/2/2023 αναφέρει ψευδώς ότι «επειδή η νομοθεσία δεν προβλέπει διατάξεις για χορήγηση ειδικής άδειας λόγω αδυναμίας προσέλευσης των εργαζομένων στην εργασία τους που οφείλεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες» και όπου δεν είναι έτοιμες οι υπηρεσίες να οργανώσουν τηλεργασία, δίνει την οδηγία στα γραφεία προσωπικού να χρεώσουν μέρα κανονικής αδείας στους δημόσιους υπάλληλους που αδυνατούσαν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω του χιονιά!

Είναι απαράδεκτο στο Υπουργείου Εσωτερικών να μην γνωρίζουν τα βασικά, να μην γνωρίζουν το τι προβλέπει η ευρύτερη εργατική νομοθεσία (Ν. 539/1945).

Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν προβλέπεται « 6. Διά τον υπολογισμόν του, περί ου ανωτέρω, χρόνου απασχολήσεως, τα διαστήματα, καθ΄ α ο μισθωτός απέσχεν ή απέχει της απασχολήσεώς του παρά τη υπόχρεη επιχείρηση, λόγω βραχείας σχετικώς διαρκείας ασθενείας, στρατεύσεως, απεργίας, ανταπεργίας ή ανωτέρας βίας, δε θεωρούνται ως χρόνος μη απασχολήσεως ουδέ συμψηφίζονται προς τας ημέρας αδείας, ων ούτοι δικαιούνται.».

Καλούμε το Υπουργείου Εσωτερικών να τροποποιήσει την εν λόγω εγκύκλιο του ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και ας φροντίζουν να έχουν όλους τους δρόμους ανοιχτούς, προκειμένου να μπορούν να μεταβούν οι εργαζόμενων στις αποφάσεις τους.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Επέκταση Εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με νέες λειτουργίες

 Επέκταση Εφαρμογής για το Ψηφιακό Οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με νέες λειτουργίες

Σε συνέχεια της ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/οικ.36239/22.10.2019, εκδόθηκε η εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΔΑ/οικ.2354/13.02.2023, με την οποία κωδικοποιούνται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ο «Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα», ώστε να μετακινεί θέσεις του φορέα του στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα χωρίς να χρειάζεται την τροποποίησή του, καθώς και τα βήματα που μπορεί να ακολουθήσει για να προσαρμόσει τους κλάδους και να εισάγει τις ειδικότητες στις θέσεις του Ψηφιακού Οργανογράμματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου (ΠΔ 85/2022).

 

Παρακαλούνται οι φορείς για τις άμεσες ενέργειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των θέσεων προσωπικού και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας το συντομότερο δυνατό, με σκοπό να έχουν οι φορείς δυνατότητα συμμετοχής στον Α’ Κύκλο κινητικότητας 2023 καθώς και στον Ετήσιο Προγραμματισμό Προσλήψεων 2024


ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΕ -ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΕ -ΟΤΑ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΑΣΑΦΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ

 

Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

ΑΔΕΔΥ: Όχι στην ιδιωτικοποίηση των μουσείων

 

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των μουσείων

Την Τετάρτη,  1 Φεβρουαρίου 2023, κατατέθηκε στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων-Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών και λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό».

Πρόκειται ουσιαστικά για νομοσχέδιο που οδηγεί στην αποκοπή των πέντε μεγαλύτερων δημόσιων μουσείων της χώρας από την Αρχαιολογική Υπηρεσία με τη μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, με όργανα διοίκησης της απολύτου επιλογής του εκάστοτε υπουργού πολιτισμού, εκτός κάθε διαδικασίας ΑΣΕΠ, μετατρέποντας για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους τα δημόσια μουσεία σε κυβερνητικά υποχείρια. Το επίμαχο σχέδιο νόμου οδηγεί σε μία ευέλικτη ιδιωτικό-οικονομική λειτουργία τους με σύνθετες και πολύπλευρες συνέπειες:

  • αναιρεί κάθε σχεδιασμό για ενιαία εθνική πολιτιστική πολιτική,
  • δίνει τη δυνατότητα στα διορισμένα Δ.Σ. να διαχειρίζονται κατά το δοκούν τους οικονομικούς πόρους κάθε μουσείου,
  • με πρωτοφανή διάταξη τα εν λόγω μουσεία μπορούν να ιδρύουν παραρτήματα στο εξωτερικό, νομιμοποιώντας κατ’ αυτό τον τρόπο αμφισβητούμενες πολιτιστικές πρακτικές όπως έχει συμβεί πολύ πρόσφατα με την αρχαιοκαπηλική συλλογή Στερν, ή την επικίνδυνη ρύθμιση για μακρόχρονη, για 50 έτη, εξαγωγή αρχαιοτήτων στο εξωτερικό εγκλωβίζει τους εργαζόμενους στα πέντε μουσεία σε καθεστώς εργασιακής ομηρείας με το καθεστώς της αυτοδίκαιης απόσπασης.
  • Η οικονομική «αυτοτέλεια», η ανταγωνιστικότητα, η ανάγκη μεγιστοποίησης των εσόδων, η εξάρτηση από χορηγούς και σπόνσορες προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των μουσείων οδηγεί στη σταδιακή «απαλλαγή» του κράτους από την αποκλειστική υποχρέωση της προστασίας και της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και μετάβασής της μέσω του καθεστώτος ΝΠΔΔ στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της.
  • Επιπλέον εμπόδια στη πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στα μουσεία, καθώς, δεν αποκλείεται η αύξηση της τιμής των εισιτηρίων, ενώ απειλείται το καθεστώς της ελεύθερης εισόδου ορισμένες μέρες το χρόνο.
  • Αβεβαιότητα και ανασφάλεια για τους εργαζόμενους που σήμερα εργάζονται στα Μουσεία και ανατροπή στις σχέσεις εργασίας των νέων εργαζομένων

Ο μουσειακός πλούτος της χώρας είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό που δεν επιδέχεται αλλαγή, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους οικονομικής ανταποδοτικότητας και εμπορευματοποίησης, δεν μπορεί να εκχωρηθεί η διαχείρισή του σε ιδιώτες χωρίς κανένα τυπικό προσόν παρά μόνο την επιλογή τους ως προσωπικότητες με συμβολή στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους χώρο δηλαδή τους απόλυτα αρεστούς στον εκάστοτε υπουργό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους στο ΥΠΠΟΑ και απαιτεί από την Υπουργό Πολιτισμού και την κυβέρνηση:

  • Να αποσυρθεί το σ/ν για την αποκοπή των πέντε μεγάλων δημόσιων μουσείων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
  • Να ενισχύσουν ουσιαστικά με πόρους και έμψυχο δυναμικό τα ελληνικά δημόσια μουσεία, ώστε να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στον πολυεπίπεδο ρόλο τους.
  • Να σταματήσουν επιτέλους κάθε προσπάθεια για ανάθεση κρίσιμων λειτουργιών των ελληνικών δημόσιων μουσείων σε ιδιώτες και πολιτιστικά ιδρύματα.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.