Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Επιστολή της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο ΥΠΕΣ για την κανονική άδεια των εργαζομένων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά ειδική νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται επιπλέον κανονική άδεια για τους εργαζομένους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, που εργάστηκαν από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
Επίσης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητά για τους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για την  φύλαξη τέκνων, οι ημέρες κανονικής τους άδειας που συνυπολογίστηκε στην αναλογία (3 προς 1) κατά την περίοδο της παύσης εργασίας, επίσης να προβλεφθούν ως επιπρόσθετη κανονική άδεια για το τρέχον έτος.

H επιστολή
«Κύριοι Υπουργοί,
Σε συνέχεια του υπ΄ αριθ. πρωτ.: 201/4-4-2020 εγγράφου μας που αφορά στην εργασία και στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση του Κορωνοϊού επανερχόμαστε και επισημαίνουμε τα εξής:
Οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Σταθμών υποχρεώθηκαν σε εργασία την χρονική περίοδο από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, σύμφωνα και με την υπ΄ αριθμ. Εγκυκλίου: 69/15-4-2020 παρότι ο Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4249/5-12-2017-άρθρο 7, παρ.3) προβλέπει παύσεις εργασίας για το χρονικό αυτό διάστημα.
Οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών δεν δικαιούνται κανονικής άδειας κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου λόγω παύσεων εργασίας παρά μόνο δέκα (10) ημερών, τις οποίες μπορούν να κάνουν χρήση εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-3-2020).
Είναι εμφανές πως οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να εργαστούν την περίοδο που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις έχουν παύσεις εργασίας και την ίδια στιγμή για το λόγο αυτό, δεν δικαιούνται κανονική άδεια.
Με δεδομένο πως η συνεισφορά τους κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων ιδιαίτερα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων είναι καθοριστική και πολύτιμη και προκειμένου διασφαλιστούν ταυτόχρονα τα εργασιακά τους δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρξει ειδική νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι ημέρες που εργάστηκαν κατά την περίοδο της παύσης εργασίας των εορτών του Πάσχα ( Μεγάλη Πέμπτη έως Κυριακή του Θωμά) να δοθούν ως επιπλέον κανονική άδεια.
Επίσης για τους εργαζόμενους των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών που κάνουν χρήση της ειδικής άδειας για την  φύλαξη τέκνων οι ημέρες κανονικής τους άδειας που συνυπολογίστηκε στην αναλογία (3 προς 1) κατά την περίοδο της παύσης εργασίας επίσης να προβλεφθούν ως επιπρόσθετη κανονική άδεια για το τρέχον  έτος 2020.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει καμία σκέψη ή ανοχή για απλήρωτη εργασία αφού οι εργαζόμενοι των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών εργάστηκαν κατά τη περίοδο που σύμφωνα με τον πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας ισχύουν παύσεις εργασίας.
Θεωρούμε επιβεβλημένο να γίνει άμεσα αποδεκτό το δίκαιο αίτημά μας και να προβείτε άμεσα σε  νομοθετική παρέμβαση.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                          Ο Γεν. Γραμματέας
Νίκος Τράκας                                       Βασίλης Πετρόπουλος

ΠΗΓΗ 

Νέο ωράριο εργασίας Δημόσιο - ΟΤΑ, άδειες ειδικού σκοπού: Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ

Εγκύκλιο για τη λειτουργία του Δημοσίου και των ΟΤΑ, μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. [ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ]
Με μία από τη σημαντικότερες προβλέψεις, αυτή των τριών ωραρίων εργασίας (7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ, με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00), σ’ αυτήν αναλύονται θέματα σχετικά με:
Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία θα πρέπει να κυμαίνεται από 30% και να μην ξεπερνά το 40% των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία.
 • Οι υπάλληλοι που συνολικά θα προσέρχονται στον φορέα σε εβδομαδιαία βάση θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε τρία ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα 7.00 π.μ, 8.00 π.μ και 9.00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης 15.00, 16.00 και 17.00.
 • Το εξυπηρετούμενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο.
Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΟΤΑΝ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
Για τη στοιχειοθέτηση πλέον του δικαιώματος χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού από υπάλληλο, του οποίου/ της οποίας ο/η σύζυγος δεν εργάζεται θα πρέπει ο/η σύζυγος που δεν εργάζεται:
 • Να νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή
 • Να νοσεί από τον κορωνοϊό COVID – 19 ή
 • Να είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή
 • Να λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή
 • Να λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας.
Γ. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
 • Σε περίπτωση επανέναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων και βάσει των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της η αρμόδια διεύθυνση προσωπικού θα επανελέγχεται η συνδρομή των προϋποθέσεων χορήγησης της εν λόγω άδειας και εφόσον δεν στοιχειοθετείται πλέον δικαίωμα, οι υπάλληλοι αυτοί συνυπολογίζονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εκ περιτροπής εργασία.
 • Ο υπάλληλος του Δημοσίου δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο/η σύζυγος που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα κάνει ο ίδιος χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή εργάζεται εξ αποστάσεως.
 • Είναι δυνατή η διακοπή της άδειας ειδικού σκοπού από τους δικαιούχους υπαλλήλους.
Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • Δεν προβλέπεται παράταση των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 79 του ν. 4674/2020 για την ολοκλήρωση των ενεργειών απόσπασης ή μετάταξης.
 • Σχετικά με την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας διορισθέντων υπαλλήλων, υπενθυμίζεται η δυνατότητα χορήγησης παράτασης έως και έξι μηνών για την ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.
Ε. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ COVID 19
 • Δεν απαιτείται πλέον η χορήγηση βεβαιώσεων κίνησης για μετάβαση και επιστροφή από το χώρο εργασίας.
 • Συνεχίζεται η υποχρέωση των φορέων για τη συμπλήρωση επί καθημερινής βάσεως του Παρουσιολογίου COVID 19.
ΠΗΓΗ

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020

1η Μαίου...

Όπως είναι γνωστό το μόνο όπλο των εργαζομένων είναι η αλληλεγγύη. Και το όπλο αυτό γίνεται αποτελεσματικό μόνο με αποφασιστικότητα. 


Γιέ μου, σπλάχνο τῶν σπλάχνων μου, καρδούλα τῆς καρδιᾶς μου,
πουλάκι τῆς φτωχιᾶς αὐλῆς, ἀνθὲ τῆς ἐρημιᾶς μου,
πῶς κλείσαν τὰ ματάκια σου καὶ δὲ θωρεῖς ποὺ κλαίω
καὶ δὲ σαλεύεις, δὲ γρικᾷς τὰ ποὺ πικρὰ σοῦ λέω;
Γιόκα μου, ἐσὺ ποὺ γιάτρευες κάθε παράπονό μου,
Ποὺ μάντευες τί πέρναγα κάτου ἀπ᾿ τὸ τσίνορό μου,
τώρα δὲ μὲ παρηγορᾶς καὶ δὲ μοῦ βγάζεις ἄχνα
καὶ δὲ μαντεύεις τὶς πληγὲς ποὺ τρῶνε μου τὰ σπλάχνα;
Πουλί μου, ἐσὺ ποὺ μοῦ ῾φερνες νεράκι στὴν παλάμη
πῶς δὲ θωρεῖς ποὺ δέρνουμαι καὶ τρέμω σὰν καλάμι;
Στὴ στράτα ἐδῶ καταμεσὶς τ᾿ ἄσπρα μαλλιά μου λύνω
καὶ σοῦ σκεπάζω τῆς μορφῆς τὸ μαραμένο κρίνο.
Φιλῶ τὸ παγωμένο σου χειλάκι ποὺ σωπαίνει
κι εἶναι σὰ νὰ μοῦ θύμωσε καὶ σφαλιγμένο μένει.
Δὲ μοῦ μιλεῖς κι ἡ δόλια ἐγὼ τὸν κόρφο δές, ἀνοίγω
καὶ στὰ βυζιὰ ποὺ βύζαξες τὰ νύχια, γιέ μου μπήγω.
..................................................................................
 Επιτάφιος, Γιάννης Ρίτσος

το ποίημα γράφτηκε έπειτα από τα τραγικά γεγονότα του Μαίου του 1936 με την δολοφονία 15 εργατών στην Θεσσαλονίκη.

Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε σαν παγκόσμια απεργία το 1890 σαν φόρο τιμής στην μεγάλη απεργία του 1886 με επίκεντρο το Σικάγο των ΗΠΑ και βασικό στόχο την καθιέρωση της οχτάωρης εργασίας.

Στην Ελλάδα η πρώτη συγκέντρωση για την εργατική πρωτομαγιά έγινε το 1893

ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Κοζάνη 29 Απριλίου 2020 

                       
Δελτίο Τύπου

    Πρωτομαγιά 2020

Η εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής και αγώνα της εργατικής τάξης που, με τη διαχρονική της πάλη, προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης, να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να διατηρήσει και να διευρύνει κατακτήσεις και δικαιώματα. Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με θυσίες την καθιέρωση του 8ωρου, την Κοινωνική Ασφάλιση, την υπεράσπιση της μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αλλά και την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της δωρεάν Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού κ.ά.
Το 1886 η αμερικανική εργατική τάξη έδωσε μια από τις πιο σκληρές μάχες για την καθιέρωση του 8ωρου, στο Σικάγο. Το 1893 γιορτάσθηκε για πρώτη φορά η Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα, με ένα από τα κύρια αιτήματα την καθιέρωση του 8ωρου. Σήμερα εν έτει 2020 και εν μέσω της πρωτόγνωρης κρίσης που βιώνει όλη η υφήλιος, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναδεικνύεται ο αναντικατάστατος ρόλος των συνδικάτων, στην υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους, να απαιτήσουν μέτρα για την επιβίωσή τους.
Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά μας και εκφράζουμε με κάθε τρόπο την εναντίωσή μας σε κάθε ελαστική μορφή εργασίας και σε οποιαδήποτε σε καταστρατήγηση των κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων μας. Διεκδικούμε τη στήριξη της δημόσιας υγείας με κάθε τρόπο.
Το Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης, τηρώντας  αυστηρά και με συνέπεια τα μέτρα προστασίας και των αποστάσεων στην κοινωνική ζωή που έχει αποφασίσει η πολιτεία και οι υγειονομικές αρχές για την προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δια του Προέδρου του, θα καταθέσει στεφάνι την ημέρα της Πρωτομαγιάς ώρα 10.30’ στο μνημείο αγωνιστών της πλατείας Νίκης Κοζάνης, αποτιμώντας  φόρο τιμής στην ιστορία, στους αγώνες και τους νεκρούς  του εργατικού κινήματος.  

Από την Εκτελεστική Γραμματεία
του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

1η Μαίου: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ Ο.Τ.Α.


Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 223

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020: Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

Η 28η Απριλίου 2020 έχει καθιερωθεί από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), ως η Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων, έλκοντας την καταγωγή της από την Διεθνή Ημέρα των Εργατών (1984) που ορίζεται και ως μέρα πένθους ή μνήμης για τα θύματα των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Η ημέρα αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα, λόγω της πανδημίας του COVID-19, όπου όλοι οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να λαμβάνουν ακόμη πιο αυστηρά μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια των ιδίων, αλλά και των διπλανών, των συναδέλφων τους.
Οι δε κυβερνήσεις, οι Οργανώσεις και οι Φορείς των εργαζομένων που τιμούν κάθε χρόνο την Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και Ασφάλεια, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις μνήμης υπέρ των πεσόντων εργαζομένων, θα πρέπει να σταματήσουν τα ευχολόγια, τα κροκοδείλια δάκρυα και να λάβουν μέτρα για την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των ανθρώπων που πασχίζουν για το μεροκάματο και διακινδυνεύουν το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία και τη ζωής τους. Το βλέπουμε σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία, το βλέπουμε στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και σε άλλους κλάδους «πρώτης γραμμής» για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Παγκόσμια και εθνικά η πανδημία του COVID-19 έδειξε με δραματικό τρόπο, ότι χρειαζόμαστε επιπλέον ειδικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων όχι μόνο στον τομέα της υγείας αλλά και όλων αυτών των εργαζομένων που διακινδυνεύουν την ατομική τους υγεία καθημερινά όντας στη «πρώτη γραμμή» κατά της διασποράς του νέου κορωνοϊού.
Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμη κατανοητό ότι στη προάσπιση της  Δημόσιας Υγείας δεν χρειάζονται μόνον οι επαγγελματίες υγείας αλλά και όσοι μοχθούν καθημερινά σε αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες, μεριμνώντας για την υγιεινή και την καθαριότητα των πόλεων μας, για την απρόσκοπτη λειτουργία των Κοινωνικών και Προνοιακών Δομών αλλά και άλλων κρίσιμων για την εξυπηρέτηση των πολιτών υπηρεσίες.
Είναι πλέον σε όλους γνωστό, ότι αρκετοί συνάδελφοι μας (άνδρες  και γυναίκες), εργαζόμενοι κατά κύριο λόγο στον τομέα της καθαριότητας υπήρξαν θύματα σοβαρών ατυχημάτων, με κόστος πλην των σοβαρών τραυματισμών και την απώλεια της ίδιας τους της ζωής. Ένα θλιβερό και παράλληλα ανησυχητικό φαινόμενο που εκδηλώνεται αυξητικά στις τάξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Επισημαίνουμε ότι, οι δείκτες των ατυχημάτων που ανακοινώνονται κάθε φορά είναι υψηλότεροι, λόγω του ότι τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν μόνον εκείνους που έλαβαν παροχές αποζημίωσης εργαζομένων. Όπως ότι και πολλοί περισσότεροι πεθαίνουν από μη αναφερόμενες επαγγελματικές ασθένειες που δεν αναγνωρίζονται στα συστήματα αποζημίωσης.
Σ´ αυτό το πλαίσιο, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα μνήμης των θυμάτων κατά την εργασία, με αίσθηση υψηλής ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους του κλάδου, καταθέτει ένα ειδικό «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»
Η εκπόνηση αυτής της επικαιροποιημένης μελέτης-εκτίμησης κινδύνων, αποτελεί και μια περαιτέρω συμβολή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στη κρίσιμη αυτή και πρωτόγνωρη υγειονομική συγκυρία, κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορωνοϊού και πραγματοποιήθηκε με την αρωγή ειδικών επιστημόνων υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και θα παρουσιασθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Κυριακή 26 Απριλίου 2020

ΑΔΕΔΥ: Να μην ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Να μην ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία
 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση της Ν.Δ. που αποφάσισαν, εν μέσω πανδημίας του Κορωνοϊού να καταθέσουν για συζήτηση και ψήφιση, από τη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, το οποίο περιλαμβάνει σαρωτικές αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Η χθεσινή ανακοίνωση του πολυνομοσχεδίου, από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, δεν αποτέλεσε έκπληξη. Επιβεβαιώθηκαν στο ακέραιο οι σκόπιμες «διαρροές» και τα δημοσιεύματα που το προανήγγειλαν. Επέλεξε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας την απόλυτα ακατάλληλη συγκυρία να προχωρήσει σε αυτή τη μεθόδευση που φανερώνει τεράστιο έλλειμμα δημοκρατικής ευαισθησίας και σεβασμού των θεσμικών παραγόντων, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Είναι, όντως, οξύμωρο η Κυβέρνηση να ζητά τη συναίνεση όλων των πολιτών, προκειμένου η χώρα να ξεφύγει από την πανδημία, το Υπουργείο Παιδείας να χαιρετίζει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών που στήριξαν με όλες τους τις δυνάμεις την εξ αποστάσεως  εκπαίδευση, παρά τις τεράστιες ελλείψεις, και την ίδια στιγμή να τους εμπαίζουν επιβάλλοντας μονομερείς αποφάσεις με απαράδεκτο τρόπο, αφού γνωρίζουν ότι οι έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα έχουν «παγώσει» τις δημοκρατικές διαδικασίες και το δικαίωμα της συλλογικής αντίδρασης.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών ΔΟΕ – ΟΛΜΕ:
 • Καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση της Ν.Δ. για τις αντιδημοκρατικές τους μεθοδεύσεις και τις καλεί να μην προχωρήσουν στην ψήφιση του νομοσχεδίου.
 • Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι, εφόσον προχωρήσουν στην ψήφιση, θα βρουν απέναντί τους το σύνολο του δημοσιοϋπαλληλικού κινήματος και των εκπαιδευτικών, που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για να κρατήσουν όρθιο το Δημόσιο Σχολείο.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

Παγκόσμια ημέρα βιβλίου

Στις 23 Απριλίου 1616 πέθαναν ο Ουίλιαμ Σέξπιρ και ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Στην μνήμη τους καθιερώθηκε η 23 Απριλίου ως παγκόσμια ημέρα βιβλίου.
Δυο από τα διασημότερα έργα τους είναι τα εξής:Τα οποία, μαζί με του πολύ πιο σύγχρονου, Τζορτζ Όργουελ (ο οποίος εάν ήταν έλληνας σήμερα θα γιόρταζε) πιθανότατα θα έπρεπε να διδάσκονται στα σχολεία.

Συνάδελφοι ελπίζουμε να δώσαμε μια ιδέα για δώρο στους πάμπολλους αγαπημένους συναδέλφους/φισσες και φίλους/ φίλες που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή.
Χρόνια Πολλά λοιπόν


Ιωσήφ Μιχαηλίδης
Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Πρόβλεψη για ύφεση

Ύφεση της τάξης του 10% στην Ελλάδα για το 2020 αλλά και αύξηση της ανεργίας στο 22,3% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα και περιλαμβάνουν τις προβλέψεις του Ταμείου για το τρέχον έτος και το 2021.

Ωστόσο, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη για τη χώρα μας το 2021, η οποία θα φτάσει το 5,1%. Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί σε 19%. Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει τη χειρότερη επίδοση στο σύνολο της ευρωζώνης. 

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πλήγμα θα είναι πολύ μεγάλο για όλες τις οικονομίες, ακόμη και τις ισχυρότερες του πλανήτη, οι οποίες θα παρουσιάσουν ύφεση.

Εξαίρεση οι αναπτυσσόμενες χώρες, η Κίνα και η Ινδία. Η τάση της ύφεσης αναμένεται να αναστραφεί το 2021, με τις προβλέψεις να δίνουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Για το σύνολο του κόσμου προβλέπει ύφεση της τάξης του 3% για το 2020 και ανάπτυξη 5,8% την επόμενη χρονιά.

Όσον αφορά τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη προβλέπει τα εξής:

 • Οι ΗΠΑ θα κλείσουν τη χρονιά με -5,9%, ενώ το 2021 η οικονομία τους αναμένεται να τρέξει με 4,7%.

 • Στη ζώνη του ευρώ το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο, καθώς το ΔΝΤ αναμένει ύφεση της τάξης του 7,5%, αλλά ανάπτυξη 4,7% την επόμενη χρονιά. Συνολικά η ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 10,4%, από 7,6% το 2019, ενώ το 2021 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 8,9%. 

 • 'Ύφεση αναμένεται και στις μεγάλες οικονομίες της ευρωζώνης για το 2020: Γερμανία -7%, Γαλλία -7,2%, Ιταλία -9,1% ενώ το 2021 θα έχουν, σύμφωνα με τις προβλέψεις ανάπτυξη αντίστοιχα 5,2%, 4,5% και 4,8%.

 • Όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Κίνα αναμένεται να έχει ανάπτυξη της τάξης του 1,2% και η Ινδία 1,9% το 2020, ενώ το 2021 θα έχουν ανάπτυξη 9,2% και 7,4% αντίστοιχα.
   

www.efsyn.gr

Δευτέρα 13 Απριλίου 2020

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΥΤΗ.ΠΟΕ-ΟΤΑ: «Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ»


                                                                                       Αθήνα, 8 Απριλίου 2020
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 205ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ΟΛΟΥΣ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
και τους ΠΟΛΙΤΕΣ της ΧΩΡΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ…: «Ο ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΜΠΟΥΜΠΟΥΛΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ»

Εν μέσω της πρωτοφανούς παγκόσμιας φονικής πανδημίας του κορωνοϊού, για μία ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συνολικά, χωρίς προαπαιτούμενα και με διάθεση αλληλεγγύης, βάζουν  πλάτη και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες τους προς τους δημότες κάθε μικρού και μεγάλου Δήμου της χώρας.
Με μειωμένο προσωπικό, χωρίς τα απαραίτητα πολλές φορές μέσα και με πλήθος αρμοδιοτήτων, δυσανάλογων των δυνάμεών της, η Τοπική Αυτοδιοίκηση σηκώνει και πάλι μεγάλο μέρος από το βάρος αυτής της υγειονομικής κρίσης, πιστή στον κοινωνικό της χαρακτήρα και στην υποχρέωσή της απέναντι στους πολίτες τους οποίους υπηρετεί.
Κι ενώ με όλες τις δυνάμεις της ρίχνεται στη μάχη, η κυβέρνηση πατώντας πάνω σ’ αυτή την τραγική συγκυρία, αντί να την ενισχύσει με προσωπικό προχωρεί σε εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες αλλά και σε μια σειρά τροπολογιών που περιορίζουν τα εργασιακά δικαιώματα.
Η λαϊκή ρήση «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται» αποδεικνύεται περίτρανα από την μακρά σειρά Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και τροπολογιών που ψηφίστηκαν, στις οποίες πέρα από τα απαραίτητα μέτρα που όφειλε η κυβέρνηση να πάρει, ενέταξε και μια σειρά νομοθετημάτων που κάθε άλλο παρά βοηθητικές ήταν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Η κυβέρνηση παρότι έδωσε το δικαίωμα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να προσλάβει έκτακτο προσωπικό για κατεπείγουσες ανάγκες με συνοπτικές διαδικασίες, έδωσε ταυτόχρονα και την δυνατότητα στους Δημάρχους να κάνουν απευθείας αναθέσεις, ειδικά στις Ανταποδοτικές υπηρεσίες των Δήμων. Η απόφαση αυτή εξυπηρετεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της κυβέρνησης, του ίδιου του Υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου και των Δημάρχων, που αυτή την δύσκολη ώρα εξακολουθούν να προάγουν την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και φίλων-κολλητών επιχειρηματιών.
Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μάλιστα με αποφάσεις των Δημάρχων, πρέπει να ανακληθεί άμεσα, ως μέτρο απαράδεκτο που στόχο έχει να δώσει στους νεοφιλελεύθερης αντίληψης αιρετούς το «βήμα» καταστρατήγησης πάγιων διατάξεων και εργασιακών δικαιωμάτων». Δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση στην εξυπηρέτηση του δημότη.
Η καταστρατήγηση ή αναστολή εφαρμογής του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, συνέπεια της αναστολής Λειτουργίας τους και η μεταφορά του προσωπικού τους στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων αποτελεί για μας εξαιρετικά έκτακτο μέτρο που πατά στην ευσυνειδησία και στην διάθεση προσφοράς των εργαζομένων και μόνο ως τέτοιο να το εκλάβουν.
Από την άλλη πλευρά, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια, τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό ή δεν νομοθέτησαν αυτά τα οποία σήμερα ζητούν, ή νομοθετούσαν αντεργατικές ρυθμίσεις, προχώρησαν σε μια πρωτοφανή πλειοδοσία παίζοντας στις πλάτες των εργαζομένων τον φιλεργατικό ρόλο που μέχρι χθες δεν υπερασπιζόντουσαν σθεναρά, μόνο και μόνο για το «θεαθήναι» και για την άγρα ψήφων ή υποστηρικτών.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν διαχρονικά αποδείξει, σε πλείστες περιπτώσεις δύσκολων συνθηκών στο παρελθόν, ότι και φιλότιμο έχουν και αίσθημα ευθύνης και σεβασμού απέναντι στο λειτούργημα που επιτελούν και απέναντι στους πολίτες που υπηρετούν. Και σε αυτή την δύσκολή στιγμή κάνουν και πάλι το καθήκον τους μέσα από όλες τις υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται αγόγγυστα και με συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν αντιλαμβάνονται και όσα συμβαίνουν, καθώς και τις προθέσεις των κυβερνώντων, μέσα από αυτά που εμβόλιμα νομοθετούν, και το σίγουρο είναι ότι δεν θα σωπάσουν όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Είναι βέβαιο πώς θα αντιδράσουν.
Σε καμιά περίπτωση η αλληλέγγυα στάση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν μπορεί να εκληφθεί ως αδυναμία ή υποταγή, αλλά μόνο ως σεβασμός και υπευθυνότητα απέναντι σε όσα αντιμετωπίζει η χώρα μας αυτή την περίοδο.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην κυβέρνηση και δηλώνει με κάθε τρόπο ότι υπάρχουν όρια και ήδη έχουν ξεπεραστεί και αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο.
Απαιτούμε να αποσυρθεί κάθε διάταξη που καταργεί εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και όχι μόνο να μην κοπούν μισθοί αλλά να επιβραβευτούν και να ανταμειφθούν και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι οποίοι πραγματικά με κίνδυνο τη ζωή τους προσφέρουν στους πολίτες, ασκώντας κοινωνικό έργο και αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά, δυστυχώς μέσα από αυτή την κακή συγκυρία, την αναγκαιότητα διατήρησης του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της.
Σοβαρότητα, Υπευθυνότητα και Ειλικρίνεια απ’ όλους προς τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που με κίνδυνο τη ζωή τους τιμούν το ρόλο τους και το θεσμό που υπηρετούν.
Καμία περικοπή μισθού ή επιδόματος με αφορμή την πανδημία και άμεση εφαρμογή των μέτρων και παροχή των Μέσων  Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
Κόκκινες γραμμές που ξεπερνιούνται θα τύχουν ανάλογης απάντησης που οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν καλά να δίνουν προστατεύοντας τα δικαιώματά τους!!! 

ΠΡΟΣΟΧΗ… ΦΟΡΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ
ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΑΣ…!!!

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                     Βασίλης Πετρόπουλος