Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΧΗ-ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ"


Αθήνα, 21.03.2019
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165


 Προς:
1.    Ομοσπονδίες -μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2.    Νομαρχιακά Τμήματα Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
3.    Γενικούς Συμβούλους Α.Δ.Ε.Δ.Υ.


ΑΠΟΦΑΣΗ
του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 19/03/2019
Για την αξιολόγηση και το πρόγραμμα δράσης

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., που συνεδρίασε στις 19 του Μάρτη στην Αθήνα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση. Καλεί, δε, τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.
Ως προς το πρόγραμμα δράσης, το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε:

1.     Να στηρίξει τις κλαδικές κινητοποιήσεις, που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα.
2.     Να εξουσιοδοτήσει την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανάλογα με τις εξελίξεις, στα δημοσιοϋπαλληλικά θέματα, να πραγματοποιήσει, εφόσον χρειαστεί, αγωνιστικές κινητοποιήσεις στη βάση του προγράμματος δράσης που έχει καθοριστεί με προηγούμενες αποφάσεις του Γ.Σ.

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Μπέσης
Παναγιώτης Ιωακειμίδης

Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019
Αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ /334/οικ.13157

ΘΕΜΑ: Έναρξη Α’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4440/2016 (Α΄224), «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.», το πρόγραμμα κινητικότητας αφορά στην κάλυψη κενών θέσεων με μετάταξη και στην προσωρινή κάλυψη αναγκών με απόσπαση. Για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος έχει δημιουργηθεί ειδική εφαρμογή η οποία έχει ενταχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr).

Ειδικότερα, και προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καταχωρίζουν και υποβάλλουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Κινητικότητας τα αιτήματα για κάλυψη αναγκών στους φορείς που εποπτεύουν.

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι οι προδιαγραφές της εφαρμογής έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους καθώς προστέθηκαν και νέες λειτουργικότητες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κινητικότητας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες για τη συμμετοχή τους, υπενθυμίζονται βασικές οδηγίες, όπως παρακάτω:

Ι. Ορισμός ρόλου «Υποβολή Αιτημάτων Πλήρωσης Θέσεων»

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄26-3-2019)

ΦΕΚ 50Α/2019


ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4604 "Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις" (Φ.Ε.Κ. 50 Α΄26-3-2019)

Είναι προφανές ότι η χωρίς άδεια πώληση καλτσών μας έφερε στο χάλι που είμαστε

Ποινική δίωξη για κακουργήματα άσκησε ο εισαγγελέας κατά πρώην στελέχους της Εθνικής τράπεζας και νυν προϊστάμενος της διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων εταιριών στην ΤτΕ.
Με την πολιτική των θαλασσοδανείων χωρίς διασφαλίσεις εισέπραξε ποσό που αγγίζει με τους τόκους τα 800.000 ευρώ ενώ με συνεχείς καταχρηστικές παρατάσεις από το 2007 μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβάλλει ούτε ένα ευρώ στη τράπεζα.
Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στον εισαγγελέα ότι ο γενναιόδωρος αυτός δανεισμός ήταν η ανταμοιβή του για τις καλές του υπηρεσίες στην Εθνική Τράπεζα.
Η υπόθεση του δανειολήπτη τραπεζικού πήρε πλέον το δρόμο για τον ανακριτή ενώ φαίνεται να εμπλέκονται κι άλλοι στην αθρόα παροχή δανείων χωρίς κανένα έλεγχο από τους μηχανισμούς της τράπεζας. όσο για το συγκεκριμένο στέλεχος που διώκεται για απιστία κατά συρροή αλλά και για ηθική αυτουργία σε απιστία προφανώς «επιβραβεύτηκε» επιπλέον και με την με την τοποθέτησή του στην ΤτΕ.     ΠΗΓΗ


Πρόστιμο 200 ευρώ έκοψαν οι αρχές στην ενενηντάχρονη που πουλούσε τερλίκια. Ο Βικτόρ Ουγκό στο μυθιστόρημα «Οι Αθλιοι» βάζει τον επίσκοπο Μυριήλ να δηλώνει στην αστυνομία ότι ο Γιάννης Αγιάννης δεν του είχε κλέψει τα ασημένια καντηλέρια, διότι του τα είχε χαρίσει αυτός.
Ο επίσκοπος φορτώνεται μια μικρή αμαρτία και γλιτώνει την κοινωνία από μια μεγαλύτερη. Εμείς, διάγοντας ως χρονοταξιδιώτες, βρισκόμαστε πολύ πολύ πίσω στον χρόνο, πολύ πριν από την επινόηση ενός Μυριήλ. Παράλληλα όμως λύθηκε η απορία γιατί έχουμε τόσο πολλά υπουργεία. Για να έχουμε δίκαιη διανομή ανευθυνότητας.   ΠΗΓΗ

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Παράταση στις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

ε την τροπολογία 2055/50 στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.» εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

- Παρατείνεται, κατ' εξαίρεση έως 30-4-2019 (λήγει 31-3-2019), η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.), αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετησίων των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017).

Πηγή: Taxheaven © Δείτε περισσότερα https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/44135

Κυριακή 24 Μαρτίου 2019

Κινητικότητα: Τα «μυστικά» των αμοιβαίων μετατάξεων -Η διαδικασία τεσσάρων σημείων

 ΠΗΓΗ

Η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και κατέχουν τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται, δίνεται με το νέο πλαίσιο κινητικότητας, με το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης από την πλευρά να βγάζει την πρώτη εγκύκλιο σχετικά με την συγκεκριμένη πτυχή του νέου συστήματος μετατάξεων.Να σημειωθεί αρχικά πως, σύμφωνα με το νόμο για την κινητικότητα, ο υπάλληλος που επιθυμεί να µεταταγεί σε άλλη υπηρεσία µε τη συγκεκριμένη διαδικασία, υποβάλλει αίτηση στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, η οποία δημοσιοποιεί το αίτημά του υπαλλήλου, µε ανάρτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την κινητικότητα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για την πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προς το φορέα του υπαλλήλου που ζήτησε αρχικά την αμοιβαία μετάταξη.Απαρέγκλιτες προϋποθέσεις αποτελούν:
  • οι μετατασσόμενοι να ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθμίδα
  • οι μετατασσόμενοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019

Καταγγελία απλήρωτων εργαζόμενων σε δομές του Δήμου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης

ΕΡΩΤΗΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο  Σερβίων –Βελβεντού στις 21/03/2019 με αρ.πρ. 1837)


ΠΡΟΣ:
Κο Κοσματόπουλο
Δήμαρχο Σερβίων-Βελβεντού
Κο Ζυγούρη
Πρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου  Σερβίων-Βελβεντού
Κοιν: κο Παπαδόπουλο
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου  Σερβίων-Βελβεντού (με τηνπαράκληση να διανεμηθεί σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου)
Κοιν: κο Τσιουκαρδάνη
Προιστάμενο Οικονομικής Διεύθυνσης Δήμου  Σερβίων-Βελβεντού

Κύριε Δήμαρχε, κύριες Πρόεδρε, κε Διευθυντά

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι οι κάτωθι υπογεγραμμένοι είμαστε απλήρωτοι εδώ και τρεις (3) έως και οχτώ (8) μήνες. Έχετε ενημερωθεί πολλές φορές για το γεγονός αυτό προφορικά αλλά συνεχώς η «λύση» μεταβιβάζεται σε κάποιο αόριστο μέλλον.
Είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι προσφέρουμε καθημερινά εργασία κάτω από αντίξοες συνθήκες και ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ.
Συνολικά είμαστε ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ:
  • 5 άτομα ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ από τον Σεπτέμβριο 2018.
  • 7 άτομα από το πρόγραμμα 55-67 του ΟΑΕΔ απλήρωτοι από τον Δεκέμβριο 2018
  • 7 άτομα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ΙΔΟΧ από Δεκέμβριο 2018
  • 2 άτομα από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ΙΔΑΧ από τον Δεκέμβριο 2018
  • 2 άτομα Μαθητείας ΕΠΑΛ από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από τον Δεκέμβριο 2018
  • 1 άτομο ΙΔΟΧ ΑΜΕΑ απλήρωτος από τον Οκτώβριο 2018

Συνολικά 24 άτομα δουλεύουμε απλήρωτοι, παρέχουμε κοινωνικές υπηρεσίες ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ.
Είμαστε βέβαιοι ότι συμμερίζεστε απόλυτα την αγωνία μας και την αγανάκτησή μας.
Είμαστε βέβαιοι ότι τα ίδια συναισθήματα θα είχατε εάν εργαζόσασταν και εσείς ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ.
Απαιτούμε να μας ενημερώσετε για ποιο λόγο είμαστε ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ
Και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΜΕ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Η υπομονή μας ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ και από εδώ και πέρα οι συνέπειες αφορούν εσάς προσωπικά

ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Δωρεάν οι οδοντίατροι για τους μαθητές του Δημοτικού

Δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες θα απολαµβάνουν όλα τα παιδιά του ∆ηµοτικού της χώρας µας από τα µέσα Απριλίου, καθώς αναµένεται να ξεκινήσει µία νέα παροχή του υπουργείου Υγείας µέσω του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, έπειτα από τη σχετική ρύθµιση που προώθησε το υπουργείο Υγείας, όλα τα παιδιά από 6 έως 12 ετών θα µπορούν πιθανότατα πριν από το Πάσχα να επισκέπτονται δωρεάν ιδιώτες οδοντιάτρους, προκειµένου να κάνουν µία σειρά προληπτικές εξετάσεις και θεραπείες στα δόντια τους.
Πρόκειται για µία δωρεάν υπηρεσία που έχει εξασφαλισθεί από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία µε τον ΕΟΠΥΥ, ενώ θα δοθούν συνολικά για φέτος 40 εκατ. ευρώ. Αξιοσηµείωτο είναι πως οι οδοντιατρικές υπηρεσίες παρέχονται για πρώτη φορά µέσω του ιδιωτικού τοµέα και των ιδιωτών οδοντιάτρων, αφού ανάλογες υπηρεσίες δεν έχουν αποζηµιωθεί ποτέ στο παρελθόν από την κοινωνική ασφάλιση. Μέχρι σήµερα, για να επισκεφθεί κανείς δωρεάν οδοντίατρο, θα πρέπει να µεταβεί µόνο σε δηµόσιες µονάδες υγείας, πολυϊατρεία, κέντρα υγείας ή στις πρώην µονάδες του ΠΕΔΥ.
Μεταξύ των υπηρεσιών που θα µπορούν να λαµβάνουν τα παιδιά είναι φθοριώσεις, καθαρισµοί και σε κάποιες περιπτώσεις και σφραγίσµατα. Ηδη σύµφωνα µε τον αν. γενικό γραµµατέα του υπουργείου Υγείας, Σταµάτη Βαρδαρό, έχουν γίνει οι σχετικές συνεννοήσεις µε τους οδοντιάτρους και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες συµβάσεις και να καθορισθούν οι αµοιβές τους.

ΠΗΓΗ

ΥΓ Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί είναι εκτός η ορθοδοντική θεραπεία και τα σφραγίσματα στο σύνολο τους

Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

Παρουσίαση του ΣΥΠΟΤΑ στον flash tv

Κάποιες επισημάνσεις σχετικά με προυπολογισμούς των δήμων


Καθώς υπάρχουν κάποιοι δήμοι στην χώρα οι οποίοι δεν έχουν εγκρίνει ακόμα προυπολογισμό 2019, αναφέρουμε τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση. Υπενθυμίζουμε ότι οι περιορισμοί του Προσωρινού-πλασματικού Προυπολογισμού (που έχει ισχύ μέχρι 31.03.ΧΧ)  αλλά και οι περιορισμοί μετά την 1η Απριλίου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα εγκεκριμένος προυπολογισμός, αφορούν αποκλειστικά και μόνο ΔΑΠΑΝΕΣ και όχι ΕΣΟΔΑ:
 
"Ανεξάρτητα αν έχει «εγκριθεί» ή όχι ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 20xx από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στις 2 Ιανουαρίου 20xx (πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους), ξεκινά η χρήση του νέου οικον. έτους 20xx..
 
Σε περίπτωση που δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός του Δήμου οικον. έτους 20xx, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 160 Ν. 3463/06 σύμφωνα με τις οποίες «1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, για την είσπραξη κάθε είδους εσόδου και για τη διενέργεια και την πληρωμή μόνον: α) υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 και β) των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Μετά την πάροδο του τριμήνου, απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν: α) τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, β) την καταβολή των χορηγούμενων από τους δήμους προνοιακών επιδομάτων και γ) την καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους».

Η εν λόγω διάταξη θεσπίσθηκε προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των Δήμων και να μην υπάρχει «κενό» στη διαχείριση αυτών, σε περίπτωση καθυστέρησης «έγκρισης» του Προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους μετά την 31η Δεκεμβρίου. Με το δεδομένο ότι το οικον. έτος (και η ισχύς του Προϋπολογισμού) λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και με το δεδομένο ότι καμιά δαπάνη δεν εκτελείται αν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό εγγεγραμμένη και εγκεκριμένη πίστωση, χωρίς τη διάταξη του άρθρου 160 Ν. 3463/06 (ΚΔΚ), από την 1η Ιανουαρίου δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί καμιά δαπάνη.

Η πραγματική έννοια του άρθρου 160 Ν. 3463/06 συνίσταται στο ότι, σε περίπτωση που μετά την 1η Ιανουαρίου δεν έχει «εγκριθεί» αρμοδίως ο προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους, ισχύει πλασματικά ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους, με βάση τον οποίο πραγματοποιούνται οι υποχρεωτικές και ΜΟΝΟ δαπάνες άρθρου 158 παρ. 1 Ν. 3463/06 (όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει σήμερα) και των χρηματοδοτούμενων από την Κεντρική Διοίκηση δαπανών. Ως Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους θεωρείται αυτός, όπως είχε διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της χρήσης (με τις πιθανές αναμορφώσεις αυτού) και όχι ο αρχικός.
Η διάταξη του άρθρου 160 έχει εφαρμογή κατά το πρώτο τρίμηνο του οικον. έτους (δηλαδή μέχρι και το τέλος του μηνός Μαρτίου). Σε περίπτωση που μετά την πάροδο του τριμήνου (από 1η Απριλίου) δεν έχει ακόμη «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός, απαγορεύεται να διενεργείται οποιασδήποτε δαπάνη με βάση τον Προϋπολογισμό του προηγούμενου οικον. έτους, με εξαίρεση τις αποδοχές του προσωπικού, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ένδειας (άρθρο 56 παρ. 1 Ν. 4386/16).

Η διάταξη δηλαδή του άρθρου 160 Ν. 3463/06 δεν έχει την έννοια της παράτασης ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικον. έτους, μέχρι την «έγκριση» του προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους, και τη συνέχιση πραγματοποίησης δαπανών σε βάρος αυτού, αλλά ότι ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους (που έκλεισε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου), θεωρείται πλασματικά ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και μέχρι την έγκριση του νέου Προϋπολογισμού (μη δυναμένου να υπερβεί την 31η Μαρτίου).

Κατά συνέπεια και για τις Δήμους που δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 2017, στις 2/1/20xx (πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους) τα έσοδα εισπράττονται υπέρ των ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του έτους που έληξε, που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 20xx. Τα Διπλότυπα Είσπραξης και τα Γραμμάτια Είσπραξης αναριθμούνται και ξεκινούν την αρίθμηση αυτών από το Νο1. Επί των παραστατικών είσπραξης αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 20xx». Ομοίως οι δαπάνες (υποχρεωτικές) βαρύνουν τους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του έτους που έληξε, που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 20xx. Τα ΧΕΠ κάθε Σειράς αναριθμούνται και ξεκινά η αρίθμηση αυτών από το Νο 1. Και στην περίπτωση αυτή νοείται ότι για την έκδοση ΧΕΠ βάση του άρθρου 160 Ν. 3463/06, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανατροπή των Α.Υ. στο τέλος της χρήσης (31 Δεκεμβρίου).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα δημοτικά ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις του άρθρου 236 παρ. 1 του ΚΔΚ (Ν. 3463/06), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2.      

Συνοπτικά:
- 31/12/20x κλείνει οριστικά και αμετάκλητα το οικον. έτος 20xx

- 1/1/20xx ανοίγεται στο υφιστάμενο μηχανογραφικό σύστημα η νέα χρήση 20xx


- Αν δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 20xx, εισάγεται στο μηχανογραφικό σύστημα ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 20xx (όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στο τέλος της χρήσης) ως πλασματικά προσωρινός Προϋπολογισμός (άρθρο 160 ΚΔΚ), και οι Οικονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν την λειτουργία τους για την είσπραξη των εσόδων και την διενέργεια των υποχρεωτικών και ΜΟΝΟ δαπανών άρθρου 158 παρ. 1 περιπτ. α΄έως ιζ΄του ΚΔΚ (Ν. 3463/06) ή των χρηματοδοτούμενων δαπανών (το αργότερο μέχρι τέλους Μαρτίου). Και στην περίπτωση αυτή έχει προηγηθεί (31/12/2016) η ανατροπή των Αναλήψεων Υποχρεώσεων.

 -Οι οφειλές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) αν και δεν αναφέρονται ρητά στις υποχρεωτικές δαπάνες, η κατηγοριοποίηση στο άρθρο 158 παρ. 1 αναφέρεται στο είδος των υποχρεωτικών δαπανών που μπορούν να πληρωθούν και όχι στον χρόνο γένεσης αυτών. Κατά συνέπεια αν μια οφειλή Π.Ο.Ε. υπάγεται στις υποχρεωτικές δαπάνες άρθρου 158 ΚΔΚ, μπορεί να πληρωθεί με τη διαδικασία του άρθρου 160 ΚΔΚ. Άλλωστε είναι γνωστό ότι οι οφειλές ΠΟΕ πληρώνονται κατά προτεραιότητα, έναντι άλλων δαπανών.

-Τα Διπλότυπα Είσπραξης, τα Γραμμάτια Είσπραξης και τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής αναριθμούνται και ξεκινά η αρίθμησή τους από το Νο 1. Επ΄αυτών αναγράφεται η νέα χρήση (Οικον. Έτος 2018) είτε υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός, είτε όχι (στην περίπτωση που η Υπηρεσία χρησιμοποιεί πλασματικά ως προσωρινό τον Προϋπολογισμό του προηγ. οικον. έτους)

-Επί των εκδιδομένων ΧΕΠ αναγράφεται τόσο επί του στελέχους, όσο και επί του αντιγράφου με έντονη γραφή και σε περίοπτη θέση ότι «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Ν. 3463/06»

-Σε περίπτωση που μετά την πάροδο του τριμήνου (από 1η Απριλίου) δεν έχει ακόμη «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός, απαγορεύεται να διενεργείται οποιασδήποτε δαπάνη με βάση τον Προϋπολογισμό του προηγούμενου οικον. έτους, με εξαίρεση τις αποδοχές του προσωπικού, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα προνοιακά επιδόματα και τα επιδόματα ένδειας (άρθρο 56 παρ. 1 Ν. 4386/16).

-Μετά την «έγκριση» του Προϋπολογισμού και τη σύννομη δημοσίευση αυτού, θα διαγραφεί από το μηχανογραφικό σύστημα ο προσωρινός Προϋπολογισμός του προηγ. έτους, θα εισαχθεί ο εγκεκριμένος Προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και η Οικονομική Υπηρεσία θα συνεχίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Υπενθυμίζουμε ότι σαν υποχρεωτικές δαπάνες νοούνται:
   α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζημίωση των συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής, καθώς και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συμβουλίων.
   β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης.
   γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζομένων.
   δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιμο και ελαιολιπαντικά.
   ε) Τα μισθώματα των ακινήτων που χρησιμοποιούνται για τις δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες.
   στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.
   ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων.
   η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόμο ασφάλισης οχημάτων.
   θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων.
   ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας και των προγραμματικών συμβάσεων.
   ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυμάτων και νομικών προσώπων που ιδρύει κάθε Δήμος ή Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη.
   ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την εξόφληση των εκκαθαρισμένων, σύμφωνα με το διατακτικό τους, οφειλών.
   ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται με ειδικούς νόμους."

Καταγγελία Σ.Υπ.ΟΤΑ κατά δημάρχου Σερβίων-Βελβεντού


ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
21/03/2019

Εχθές Τετάρτη 20/03/2019 ήταν προγραμματισμένη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού στις 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης για πειθαρχική υπόθεση μονίμων υπαλλήλων του δήμου.
Σχετικά έχουμε τοποθετηθεί και με την καταγγελία μας στις 20.12.2018
( http://edkozanis.blogspot.com/2018/12/blog-post_20.html)

Στην συγκεκριμένη ώρα, στην συγκεκριμένη αίθουσα βρέθηκαν οι εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν την πιθανότητα επιβολής ποινής, μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας και φυσικά συνάδελφοι αλληλέγγυοι καθώς και τα τρία από τα πέντε μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (η μία Αντιδήμαρχος και δύο μέλη της αντιπολίτευσης).
Απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι ο Δήμαρχος και ένα μέλος που είναι Αντιδήμαρχος.

Τελικά μετά από αναμονή κλήθηκαν τα μέλη να μεταβούν στο γραφείο του Δημάρχου (!) για να συνεδριάσει εκεί η Εκτελεστική Επιτροπή.
Φυσικά στο γραφείο μεταβήκαμε και οι αλληλέγγυοι συνάδελφοι.

Εκεί βρεθήκαμε μπροστά στο πρωτοφανές γεγονός:  Μας απαγορεύτηκε η παρακολούθηση της συνεδρίασης καθώς ο Δήμαρχος επικαλέστηκε ότι η συνεδρίαση είναι κεκλεισμένων των θυρών! Ακόμα και στους συναδέλφους  των οποίων το «πειθαρχικό ζήτημα» θα εξεταζόταν δεν επετράπη να είναι παρόντες!

Ο Δήμαρχος  επικαλέστηκε ενημέρωση από την Δ/ντρια Διοικητικού η οποία επικαλέστηκε «προφορική πληροφόρηση από άλλους δήμους». Φυσικά όταν  ζητήθηκε από μέλος της Επιτροπής να επιδειχθεί ο νόμος δεν υπήρχε κάτι προς επίδειξη και η ανταπάντηση ήταν  ότι θα ζητηθεί με ερώτημα από το υπουργείο Εσωτερικών να γνωμοδοτήσει εάν η συνεδρίαση πρέπει να είναι δημόσια ή κλειστή…

Υπάρχει κάτι που φοβάται η Δημοτική Αρχή να αναγγελθεί δημόσια; Προσπαθεί να προφυλάξει κάποιον; Άγνωστες απαντήσεις όπως άγνωστη είναι και η έννοια του διαλόγου στον Δήμαρχο….                    

O Σ.Υπ.Ο.Τ.Α. Νομού Κοζάνης  καταγγέλλει τη Δημοτική Αρχή του Δήμου  Σερβίων – Βελβεντού για την προσπάθεια της να λάβει αποφάσεις εν κρυπτώ.

Η συστηματική προσπάθεια να μετατεθούν οι ευθύνες της διοικητικής ανεπάρκειας της δημοτικής αρχής στους εργαζόμενους δεν θα περάσει.

            ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ-ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΙΚΑΜΕ

Το ΔΣ του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης