Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Διάκριση και προβάδισμα κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ


Εκδόθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.31.72/3195/οικ.5363/28.03.2023 του ΥΠ.ΕΣ. με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και τη διατήρηση της διάκρισης και του προβαδίσματος των κατηγοριών αυτών.

 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ.ΕΣ.: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ και ΤΕ 

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023

Δημόσιοι υπάλληλοι-εκλογές: Ποιες άδειες αναστέλλονται - Τι γίνεται με την εκλογική άδεια

 ΠΗΓΗ: ALFAVITA

Η εκλογική άδεια δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια, ενώ είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.

«Φρένο» αναμένεται να μπει στις άδειες όλων των δημόσιων υπαλλήλων, λόγω των βουλευτικών εκλογών.

Πιο συγκεκριμένα, στις βουλευτικές εκλογές είθισται να «παγώνουν» και να «κόβονται» όλες οι άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, κάτι που ορίζει ειδική εγκύκλιος που δημοσιεύεται από το υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα, το «πάγωμα» των αδειών διαρκεί, συνήθως, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Προεδρικού Διατάγματος που ορίζει την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας, μέχρι και την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.

Σύμφωνα με τα σενάρια για δεύτερη κάλπη στις αρχές Ιουλίου και το συνολικό χρονοδιάγραμμα των εκλογών, το «πάγωμα» των αδειών αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την Κυριακή του Πάσχα και να διαρκέσει, το πολύ, έως και τις αρχές Ιουλίου.

Στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η χορήγηση κάθε κανονικής άδειας απουσίας σε τακτικούς δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς, ένστολο προσωπικό και τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α., καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.

Να σημειωθεί ότι οι  κανονικές άδειες απουσίας που έχουν ήδη χορηγηθεί στο προσωπικό που εμπίπτει στην απαγόρευση λήψης κανονικής άδειας κατά την περίοδο των βουλευτικών εκλογών, ανακαλούνται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της αρμόδιας αρχής και τα πρόσωπα που έχουν λάβει αυτές τις άδειες είναι υποχρεωμένα να επιστρέψουν στις θέσεις τους, χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση.

Ωστόσο, τονίζεται ότι σε περίπτωση κατεπείγουσας ανάγκης, μπορεί να χορηγηθεί άδεια απουσίας, ύστερα από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου υπουργού ή του εξουσιοδοτουμένου από αυτόν οργάνου. Στους τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. η άδεια αυτή χορηγείται ύστερα από έγκριση του αρμοδίου προς τούτο οργάνου. Τα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ιδίως στις υπηρεσίες που δεν εμπλέκονται στη διενέργεια των εκλογών, θα πρέπει να προβούν στην ουσιαστική εκτίμηση της επικαλούμενης ανάγκης και να αποφανθούν σχετικά με τη χορήγηση κανονικής άδειας ή την μη αναστολή της ήδη χορηγηθείσας άδειας.

Κανονικά η εκλογική άδεια

Αν και δεν δικαιούνται κανονική άδεια, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, δικαιούνται να λάβουν  την ειδική εκλογική άδεια σε περίπτωση που ψηφίζουν μακριά από τον τόπο κατοικία τους. 

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια, ενώ είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.

Αναλυτικά:

Για εργαζόμενους με πενθήμερο:

  • από 200 - 400 χλμ., μία εργάσιμη ημέρα
  • από 401 και πάνω, δύο εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες

Για εργαζόμενους με εξαήμερο:

  • από 100 - 200 χλμ., μία εργάσιμη ημέρα
  • από 201 - 400 χλμ., δύο εργάσιμες ημέρες
  • από 401 και πάνω, τρεις εργάσιμες ημέρες
  • για τα νησιά μέχρι τρεις εργάσιμες ημέρες

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.103/1975 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

 

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023

 

                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 141

 

 

                                                         Προς:

1.       Υπουργό Εργασίας και

      Κοινωνικών Υποθέσεων

      κ. Κώστα Χατζηδάκη

      Σταδίου 29

      105 59 – Αθήνα

2.       Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

      κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου

      Σταδίου 29

      105 59 – Αθήνα

3.       Διοικητή e-Ε.Φ.Κ.Α.

      Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα

      Κοινωνικής Ασφάλισης

      κ. Παναγιώτη Δουφεξή

      Ακαδημίας 22

      106 71 – Αθήνα

 

Κοινοποίηση:

Πίνακας Αποδεκτών

 

 

 

Κύριοι Υπουργοί, κύριε Διοικητά,

 

Με την υπ’ αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό, κρίθηκε, ότι ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων επί του Εφάπαξ Βοηθήματος του Ν.103/1975, που δικαιούνται οι δικαιούχοι αλλά και οι κληρονόμοι αυτών, εκκινεί από την έκδοσή της πράξεως καθορισμού του Εφάπαξ και την παρέλευση τριμήνου που προβλέπεται για την άσκηση ενστάσεως. Μετά την οριστικοποίηση του καταβλητέου ποσού και μόνο εκκινεί η παραγραφή της αξιώσεως για την λήψη Εφάπαξ. Συγκεκριμένα, η ως άνω γνωμοδότηση έχει κρίνει: «30. Η γέννηση της αξίωσης της συζύγου και των τέκνων του αποβιώσαντος υπαλλήλου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋποθέτει προηγούμενη έκδοση πράξης της Διοίκησης, με την οποία να χορηγείται σε αυτούς η εφάπαξ παροχή του Ν.103/1975 αλλά και έκδοση σχετικού τακτικού χρηματικού εντάλματος, οπότε και τρέχει η προθεσμία παραγραφής της σχετικής αξίωσης τους (..)»

Μολαταύτα, όπως προκύπτει από πλειάδα αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.ΕΑ.Ε.Π. (137/2019, 55/2018, 116/2019, 147/2020) επί σειρά ετών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στηριζόμενο σε γνωμοδοτήσεις της Νομικής Υπηρεσίας αυτού έκρινε, ότι: «Το δικαίωμα, επομένως, για λήψη εφάπαξ παροχής είναι απαράγραπτο και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Η άσκηση του γίνεται με την υποβολή σχετική αίτησης προς τον ασφαλιστικό φορέα (ΣτΕ 311/2011). Από την υποβολή της σχετικής αίτησης, με την οποία ασκείται το δικαίωμα, η αξίωση είναι πλέον δικαστικώς επιδιώξιμη και συνεπώς αρχίζει έκτοτε η προβλεπόμενη από το άρθρο 137 του Ν.3655/2008 πενταετής παραγραφή».

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι εξαιτίας της εσφαλμένης ερμηνείας, που δίδονταν επί σειρά ετών εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., δικαιούχοι Εφάπαξ Βοηθήματος του Ν.103/1975 αλλά και κληρονόμοι αυτών, απώλεσαν το δικαίωμα τους, παρά το γεγονός, ότι για την λήψη του εν λόγω εφάπαξ κατέβαλαν επί σειρά ετών εισφορές. Και μπορεί δια της υπ’ αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) να επιλύθηκε το θέμα από τον χρόνο έκδοσης της, πλην όμως, ουδεμία λύση δόθηκε για τους δικαιούχους, που εξαιτίας της εσφαλμένης αυτής ερμηνείας έχασαν το δικαίωμα τους. Η δε μοναδική λύση, που μπορεί να ικανοποιήσει πλήρως το περί δικαίου αίσθημα και να αποκαταστήσει την νομιμότητα, που επί σειρά ετών παραβίαζε το Ε.Τ.Ε.Α.Π. είναι η αναγνώριση δια νομοθετικής ρυθμίσεως των αξιώσεων, που αποσβέστηκαν λόγω παραγραφής στο διάστημα μέχρι το έτος 2021, όταν και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.: 21/2021 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου, ότι το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. φέρει ακέραιη την ευθύνη των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, δια των οποίων προκλήθηκε βλάβη σε δεκάδες δικαιούχους του Εφάπαξ Βοηθήματος ενώ την ίδια στιγμή, ασφαλισμένοι αλλά και κληρονόμοι αυτών, αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικό τρόπο, χωρίς η διαφορετική αυτή αντιμετώπιση να δικαιολογείται από οποιονδήποτε λόγο.

Ζητάμε την άμεση παρέμβαση σας για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της ζημίας, που υπέστησαν δεκάδες δικαιούχοι εφάπαξ βοηθήματος.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                                                                        Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                       Γιάννης Τσούνης

 

 

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

ΠΟΕ-ΟΤΑ:ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2023


Αριθμ. Πρωτ.: 140ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!!


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη της στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου που αποφάσισε κινητοποιήσεις προκειμένου να λυθεί οριστικά και θετικά το ζήτημα της μετατροπής των συμβάσεων τριάντα τεσσάρων (34) εργαζομένων από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.).

Είναι πρωτοφανές, αυταρχικό και άκρως επικίνδυνο να καλείται σε απολογία σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, προφανέστατα κατόπιν άνωθεν πολιτικής-κυβερνητικής εντολής, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με δόλο, γιατί αρνήθηκε να ασκήσει έφεση επί των δύο (2) πρωτόδικων αποφάσεων και να αποδεχθεί την μετατροπή της σύμβασης των τριάντα τεσσάρων (34) εργαζομένων από Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου σε Αορίστου Χρόνου.

Τέτοιου είδους πράξεις, που βρίσκουν πάτημα σε Νόμους εκτρώματα, όπως ο 4915/2022 (το άρθρο 37 προβλέπει την υποχρεωτική έφεση εκ μέρους των Δήμων), αποτελούν «νάρκη» στα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γίνονται «όπλο» τρομοκράτησης και εκφοβισμού στα χέρια πολιτικών που κόπτονται για τα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά αδιαφορούν πλήρως για τα συμφέροντα των πολιτών. Το έγκλημα στα Τέμπη είναι χαρακτηριστική περίπτωση.

Δεν νοείται Αιρετός και Δημοτικό Συμβούλιο που σκέφτηκαν και αποφάσισαν για το καλό της πόλης και των Δημοτών που τους εμπιστεύτηκαν, να βρίσκονται κατηγορούμενοι γιατί χαλάνε τη... σούπα της ιδιωτικοποίησης που με μεγάλο κόπο και ιδρώτα προσπαθεί να φτιάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.). Τα έργα της μιλούν από μόνα τους. Παραποίησε τη λαϊκή εντολή, «κουρέλιασε» την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μετέφερε κρίσιμες αρμοδιότητες από τα Δημοτικά Συμβούλια στις Οικονομικές Επιτροπές που ελέγχει για να διευκολυνθεί το ξεπούλημα των υπηρεσιών στα εργολαβικά συμφέροντα.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν και παραμένει κάθετα αντίθετη σε μεθοδεύσεις και νομικά τερτίπια που στόχο έχουν την υπονόμευση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καλεί τους Συλλόγους-Μέλη της και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις και με το δυναμικό τους παρόν να βάλουν φρένο στον αυταρχισμό της κυβέρνησης που έφτασε στο σημείο να ασκεί διώξεις σε Αιρετούς που δεν ακολουθούν το νεοφιλελεύθερο σχέδιο για εκχώρηση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξυπηρέτηση των μεγάλων ιδιωτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων.


Εν προκειμένω, η Ομοσπονδία αποφάσισε:

  • Καταγγέλλει ως εκφοβιστική και τρομοκρατική την ενέργεια της κλήσης σε απολογία Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι αποφάσισαν το καλύτερο για την πόλη που εκλέχθηκαν να υπηρετούν.

  • Ζητά από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. να συγκαλέσει άμεσα, σε δια ζώσης συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Ε., προκειμένου παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ληφθούν αποφάσεις.

  • Προκηρύσσει Πανελλαδική Στάση Εργασίας, από τις 11.00 π.μ. έως το τέλος του ωραρίου και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Βασ. Σοφίας 15), την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, στις 12:00 το μεσημέρι, καλώντας τους Συλλόγους-Μέλη της και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, δυναμικά και ενωτικά.

Το αίτημα για ενίσχυση του προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με ευθύνη της κυβέρνησης απαξιώνονται και εγκαταλείπονται, είναι επίκαιρο και επιτακτικό. Η παραμονή των εργαζομένων που απασχολούνται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις είναι επίσης επιβεβλημένη, όπως και οι προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού, για την κάλυψη των κενών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρέπει εδώ και τώρα να καταργηθεί η υποχρέωση εξάντλησης κάθε ένδικου μέσου που αφορά μόνο σε διεκδικήσεις εργαζομένων την στιγμή που για κάθε διεκδίκηση ιδιώτη ή εργολάβου επιτρέπεται ο συμβιβασμός, ή κατάργηση δίκης και η μη άσκηση ένδικων μέσων, όπως επίσης και να ανακληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και δίωξης Αιρετών που στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν πρόκειται να αποδεχθεί εκβιασμούς και τελεσίγραφα. Θα σταθεί ασπίδα σε όσους επιλέγουν να στηρίξουν ενεργά και αποδεδειγμένα τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κόντρα σε όσους θέλουν την απαξίωση τους και την εκχώρηση τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα συνεχίσει να παλεύει για την αναβάθμιση του θεσμού και την ενίσχυση του με μόνιμο προσωπικό.Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας


Νίκος Τράκας                                                               


Γιάννης Τσούνης

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2023

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 130

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

  Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που πρεσβεύει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), ξεπουλώντας και ιδιωτικοποιώντας κάθε Δημόσια-Κοινωνική δομή του κράτους, οδηγεί καθημερινά σε μικρά ή μεγάλα εγκλήματα. Ένα από αυτά είναι η τραγική απώλεια πενήντα επτά (57) ανθρώπων που συγκλονίζει την Ελληνική Κοινωνία. Είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης, της αποστελέχωσης, του ξεπουλήματος, της αποδόμησης των Ελληνικών Σιδηροδρόμων διαχρονικά!

  Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει θρηνήσει εξήντα πέντε (65) νεκρούς τα τελευταία 8,5 χρόνια. Στο βωμό της «δημιουργικής απαξίωσης» και των αδιεξόδων που η κυβέρνηση σήμερα εντέχνως εντείνει προκειμένου να ωθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην λογική της ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών και δομών. Είναι αδιαμφησβήτητο πως η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εκχώρησης των υπηρεσιών σε εργολάβους, έχουν αυτοσκοπό το κέρδος. Αυτή είναι η «κυψέλη» της οικονομικής διαφθοράς, της διαπλοκής, της κατασπατάλησης και διασπάθισης του δημοσίου χρήματος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

  Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), προκειμένου η παρακμή και η απαξίωση να «βρωμίσει» κάθε Δημόσια-Κοινωνική δομή, έχει κλείσει ερμητικά την στρόφιγγα των προσλήψεων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο ψήφισε το άρθρο 37 του Νόμου 4915/2022, με το οποίο κατέστη υποχρεωτική η έφεση εκ μέρους των Δήμων στις περιπτώσεις δικών που αφορούν τον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και Δήμων. Ακόμη και όταν η ίδια η Δικαιοσύνη αποφασίσει να απεικονίσει την πραγματική εργασιακή σχέση εργαζομένων που δήθεν προσλήφθηκαν για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες, «υποχρεώνει» στη εξάντληση κάθε ένδικου μέσου προκειμένου κανείς να μην έχει σταθερή εργασιακή σχέση. Όταν οικονομικές δικαστικές διαφορές με ιδιώτες, εργολάβους και Νομικά Πρόσωπα δύνανται να καταστούν τελεσίδικες από τον πρώτο βαθμό εκδίκασης, ακόμα και αν είναι ενάντια στα συμφέροντα των Δήμων και κατά συνέπεια του Ελληνικού Δημοσίου, σε περιπτώσεις νομικής αντιδικίας με εργαζομένους, ο εργοδότης Δήμος υποχρεούται πλέον να εφεσιβάλει κάθε θετική πρωτόδικη απόφαση υπέρ των εργαζομένων. Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες, οι οποίες με ευθύνη της κυβέρνησης δεν καλύπτονται με προσλήψεις.

  Η «άνωθεν εντεταλμένη» απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, να καλέσει σε απολογία σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος με δόλο, γιατί αρνήθηκε να ασκήσει έφεση επί των δυο πρωτόδικων αποφάσεων και να αποδεχτεί την μετατροπή της σύμβασης τριάντα τεσσάρων (34) εργαζομένων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, είναι προκλητική και αυταρχική, καταρρακώνει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελεί πλήγμα για την Δημοκρατία.

 

Ο κ. Μάκης Βορίδης…

·               Τί έκανε για τους εξήντα πέντε (65) νεκρούς εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης; TΙΠΟΤΑ!

·               Τί έκανε για την «μαύρη» και ανασφάλιστη εργασία που γενικεύεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση; ΤΙΠΟΤΑ!

·               Τί έκανε για τον θάνατο της ανασφάλιστης εργαζόμενης πολύτεκνης μάνας στο Ξυλόκαστρο έναντι μαύρου μεροκάματου 20,00 ευρώ; ΤΙΠΟΤΑ!

·               Τί έκανε για τις δεκάδες καταγγελίες που καθημερινά καταφθάνουν στο γραφείο του, στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων… ΤΙΠΟΤΑ! 

 

  Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.) που σήμερα εμφανίζονται δήθεν επιλεκτικά ως «τιμητής» της νομιμότητας, «κουρέλιασε» την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίζοντας και επιβάλλοντας την μεταφορά κρίσιμων και με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο αρμοδιοτήτων των Δημοτικών Συμβουλίων προς τις Οικονομικές Επιτροπές προκειμένου να «διευκολύνουν» το ξεπούλημα υπηρεσιών στα εργολαβικά συμφέροντα. Διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές οριστικά και αμετάκλητα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)!!! Εκείνοι που παραβίασαν το Σύνταγμα για να διευκολύνουν τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., εγκαλούν ως «παράνομο» όποιον Αιρετό υπερασπίζεται την συνταγματική Διοικητική Αυτοτέλεια των Δήμων. Η κυβέρνηση «παίζει» με τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, τη Δημοκρατία και το Σύνταγμα. Δημιούργησε ένα χάος μεγαλύτερο από αυτό που ισχυριζόταν ότι ήθελε να βάλει σε τάξη.

  Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σέβεται αλλά χρησιμοποιεί κατά το δοκούν την Δημοκρατία και τους θεσμούς, δεν σέβεται την Αυτοδιοίκηση και τις αποφάσεις της, δεν σέβεται τους εργαζόμενους που πασχίζουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιες και λειτουργικές τις υπηρεσίες με κοινωνικό χαρακτήρα, δεν σέβεται επιλεκτικά την Δικαιοσύνη όταν αυτή αποφασίζει ότι οι υπάλληλοι με πολλά χρόνια υπηρεσίας καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η σχέση εργασίας τους είναι εξαρτημένης εργασίας Αορίστου Χρόνου, όπως η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει, δεν σέβεται καν τους Δημότες που πληρώνουν και έχουν την απαίτηση να έχουν αποτελεσματικές υπηρεσίες.

  Η μόνη αλήθεια είναι πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφαλείας, κίνδυνος για την Δημόσια υγεία, κίνδυνος για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας, κίνδυνος για τα παιδιά μας.

  Στην υπηρεσία πρασίνου, στο τεχνικό συνεργείο, στην καθαριότητα, στις κοινωνικές δομές, στους Παιδικούς μας Σταθμούς, στις διοικητικές υπηρεσίες, αν φύγουν οι εργαζόμενοι τότε θα βάλουμε λουκέτο. Και οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν λειτουργούν με…«Τηλεδιοίκηση» από κανένα Υπουργικό Γραφείο. Οι υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ανάγκη από εργαζόμενους που θα δίνουν την καθημερινή μάχη της επίλυσης των προβλημάτων και της καθημερινότητας την οποία δυστυχώς οι κυβερνώντες επιδεικτικά αγνοούν!

  Πραγματικότητα που θα μπορούσε γλαφυρά να εξηγήσει στο κ. Βορίδη και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κ.Ε.Δ.Ε. και ο Πρόεδρός της κ. Παπαστεργίου εάν ξεπερνούσαν κομματικές αγκυλώσεις και εξαρτήσεις, υπερασπιζόμενοι το θεσμό που τάχθηκαν και αυτοί να υπηρετούν!

 

  Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με βάση και τις εξελίξεις αποφάσισε:

1.            Καταγγέλλει ως εκφοβιστική και τρομοκρατική την ενέργεια να καλέσει σε απολογία Αιρετό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διότι αποφάσισε το καλύτερο για την πόλη που εκλέχθηκε να υπηρετεί.

2.            Ζητά από τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Παπαστεργίου να συγκαλέσει άμεσα σε δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ληφθούν αποφάσεις. Εκτιμώντας τις εξελίξεις αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μαζική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας Σωματείων και εργαζομένων στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Ε. Ήρθε η ώρα όλοι να διαλέξουν στρατόπεδο.

3.            Να στηρίξει τις αποφάσεις για κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αγίου Δημητρίου με Πανελλαδική Στάση Εργασίας και Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών με μαζικό κάλεσμα Σωματείων και εργαζομένων.

 

Το αίτημα για ενίσχυση του προσωπικού σε όλες στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι επίκαιρο και επιτακτικό. Η εγκατάλειψη και η απαξίωση είναι καθημερινή και η παραμονή εργαζομένων που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις είναι επιβεβλημένη για τις βασικές καθημερινές λειτουργίες Δημοτικών υπηρεσιών.

 

Διεκδικούμε:

·               Να καταργηθεί τώρα η υποχρέωση εξάντλησης κάθε ένδικου μέσου που αφορά μόνο σε διεκδικήσεις εργαζομένων την στιγμή που για κάθε διεκδίκηση ιδιώτη ή εργολάβου επιτρέπεται ο συμβιβασμός, η κατάργησης δίκης και η μη άσκηση ένδικων μέσων! 

·               Να ανακληθεί άμεσα κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και δίωξης Αιρετών που στέκονται στο πλευρό των εργαζομένων εξυπηρετώντας το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών που τους εξέλεξαν.

·               Να γίνουν άμεσα οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με αξιοκρατία και διαφάνεια σε όλες τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. ώστε να καλυφθούν τα τεράστια κενά, και να σταματήσει έτσι και το φαινόμενο πρόσληψης χιλιάδων εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας κάθε είδους, που η ίδια η κυβέρνηση συντηρεί.

 

  Δεν θα αποδεχθούμε εκβιασμούς και τελεσίγραφα. Θα σταθούμε ασπίδα σε όσους επιλέγουν να στηρίξουν ενεργά και αποδεδειγμένα τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την παραμονή εργαζομένων που κρίνονται αναγκαίοι για την ελάχιστη καθημερινή λειτουργία υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νίκος Τράκας                                                                               Γιάννης Τσούνης