Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

Πέθανε υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών -Δεν άντεξε την ένταση της δουλειάς

Eξέπνευσε κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών στο Γραφείο Μεταναστευτικής Πολιτικής στον Πειραιά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 55χρονος υπάλληλος που ήταν επιφορτισμένος με την πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την υπηρεσία, άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στην ένταση της δουλειάς, όταν διαπληκτίστηκε με αλλοδαπό και παρά τις προσπάθειες ενός δεύτερου μετανάστη να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως ο 55χρονος υπάλληλος διακομίσθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών καταγγέλλουν τις δυσμενείς συνθήκες εργασίας στα γραφεία που συναλλάσσονται με μετανάστες, καθώς ο φόρτος εργασίας είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων.
Από την πλευρά του το υπουργείο, μετά το τραγικό γεγονός, ανακοίνωσε την αναστολή της λειτουργίας του γραφείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Διονυσίου 5, στον Πειραιά, για σήμερα και αύριο.
ΠΗΓΗ 

Yυποβολή αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα του ΤΠΔ

Ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες ρυθμίσεις δανείων στεγαστικού τομέα.
Οι δανειολήπτες του ταμείου θα βρουν στην σελίδα του ταμείου πληροφορίες σχετικά με την ένταξη τους στις νέες ρυθμίσεις των δανείων.
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΝΕΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενηµερώνουµε ότι από :
• την ∆ευτέρα 28 Νοεµβρίου 2016, για την Κεντρική Υπηρεσία (Ακαδηµίας 40, Αθήνα) του Τ.Π.&∆ανείων και
• την Πέµπτη 1 ∆εκεµβρίου 2016, για τα υπόλοιπα Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)
Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων δανειοληπτών για ένταξη στις νέες ρυθµίσεις δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.&∆ανείων.

Οι δανειολήπτες του Ταµείου που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στις νέες ρυθµίσεις δανείων καλούνται να υποβάλλουν την ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση, συνοδεία των απαραίτητων δικαιολογητικών α) µε φυσική παρουσία (ή µέσω εξουσιοδοτουµένου προσώπου) στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων (στο ειδικά διαµορφωµένο γραφείο ενηµέρωσης και υποδοχής αιτήσεων δανειοληπτών στον ισόγειο χώρο) και στα υπόλοιπα Καταστήµατα του Ταµείου ή β) ταχυδροµικά στην Κ.Υ. του Τ.Π.&∆ανείων, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή ή ΚΕΠ. Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά µε τα χαρακτηριστικά της νέας πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων καθώς και η ειδική «Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση» (επί της οποίας αναγράφονται αναλυτικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά) είναι διαθέσιµα σε έντυπη µορφή στα Καταστήµατα του Ταµείου (Κ.Υ., Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα) καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ταµείου www.tpd.gr - Ενότητα «Ανακοινώσεις» - επιλογή «Ενηµερωτικό Φυλλάδιο µεαπαντήσεις σε Συνήθη Ερωτήµατα για τη νέα πολιτική ρυθµίσεων δανείωνστεγαστικού τοµέα του Τ.Π.& ∆ανείων».
ΕΚ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
http://www.tpd.gr/wp-content/uploads/Nees_Rithmisis_Enimerotiko_Filladio_26-11-2016.pdf

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

«Κόλλησαν» οι αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων – Έντονες διαμαρτυρίες

Έντονες διαμαρτυρίες από δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, φτάνουν στην aftodioikisi.gr, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι μετά την σχετική πρόβλεψη και την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος, δεν έχουν γίνει ακόμη αναγνωρίσεις ή είναι λίγες.
Οπως περιγράφουν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, έχουν εδώ και μήνες προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις Διευθύνσεις Προσωπικού όπου υπάγονται, αλλά τα έγγραφα δεν έχουν προωθηθεί στα υπηρεσιακά συμβούλια «με πρόσχημα τον φόρτο εργασίας», όπως λένε. Μέχρι στιγμής, τα υπηρεσιακά συμβούλια ήταν παγωμένα «και τώρα λένε ότι δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν τις περιπτώσεις», διαμαρτύρονται δημόσιοι υπάλληλλοι, υπολογίζοντας ότι η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει τους τρεις μήνες.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα δέχεται κριτική. Τον Ιούλιο είχε προκληθεί τεράστιο πρόβλημα με τις βεβαιώσεις του ΙΚΑ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας τον δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr. Μετά το θέμα αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών είχε προχωρήσει σε διευκρινίσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς με εγκύκλιό του.
Υπενθυμίζεται ότι στην συγκεκριμένη εγκύκλιο (ολόκληρη ΕΔΩ), αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι:
 • Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο παρακαλούνται να εξετάζουν την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 και τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες υπαλλήλους για την κατά την κρίση τους κατ’ αρχήν ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών της προϋπηρεσίας στοιχείων.
 • Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  • Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
  • Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
  • Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος  χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.
Σημειώνεται ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου αφορά και μόνο την βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, δεν συνεπάγεται όμως μισθολογικά ωφέλη.
ΠΗΓΗ 

Για υπογραφή νέας ΣΣΕ συμφώνησαν Σκουρλέτης και ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΠΗΓΗΟ υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε σήμερα, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ – ΟΤΑ.
Σε αυτή την πρώτη συνάντηση, ο υπουργός ενημερώθηκε για τις θέσεις και τις προτάσεις της Ομοσπονδίας πάνω σε θέματα που απασχολούν τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι συνθήκες εργασίας, αλλά και η υπό επεξεργασία δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο υπουργός Εσωτερικών συμφώνησε να ξεκινήσει η διαδικασία που θα οδηγήσει στην υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης, η οποία ισχύει από το 2013.
Παράλληλα, επισημαίνοντας την μεγάλη ευαισθησία του ίδιου, αλλά και συνολικά της κυβέρνησης, για τα ζητήματα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, ο κ. Σκουρλέτης δεσμεύτηκε να επικοινωνήσει με τον νέο Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για να εξεταστούν παρεμβάσεις προκειμένου να ενδυναμωθεί η προστασία των εργαζομένων.
Αναφορικά με το ζήτημα της δέσμης νομοθετικών διατάξεων που αφορούν θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πάνω στην οποία ενημερώνεται αυτή την περίοδο η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ο υπουργός διευκρίνισε στους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι σε σχέση με το Σ/Ν για τους ΟΤΑ, θα δοθεί προτεραιότητα σε ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα.
Ο κ. Σκουρλέτης, αποσαφήνισε ότι για το υπουργείο έχει ιδιαίτερη σημασία η γνώμη των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα για παρεμβάσεις βαρύνουσας σημασίας και διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους τους, για μια πρακτική ανοιχτών θυρών.

Οι τρεις τελικές λύσεις για τα δάνεια των δημοσίων υπαλλήλων

ΠΗΓΗ


Τρία διαδοχικά στάδια περιλαμβάνει η ρύθμιση στην οποία κατέληξαν κυβέρνηση και Διοίκηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το ασφυκτικό πρόβλημα 135.000 δανείων δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για τις επιλογές της επιμήκυνσης, της μείωσης του επιτοκίου και του διαχωρισμού του δανείου σε δύο τμήματα - ένα να εξοφλείται κανονικά και δεύτερο να εξυπηρετείται εντός συμφωνημένου χρόνου. Τα τρία αυτά στάδια θα ακολουθούνται κατά σειρά μέχρι να επιτευχθεί το ποσό της δόσης που μπορεί να αποπληρώνει κάθε δανειολήπτης, σύμφωνα με τη νέα πολιτική την οποία παρουσιάζει η «Εφημερίδα των Συντακτών» κατά αποκλειστικότητα.

Το δόγμα των ρυθμίσεων είναι: «να πληρώσει ο δανειολήπτης αυτό που μπορεί και ταυτόχρονα να μειώσει το δάνειό του». Δεν εφαρμόζονται κάποιου είδους «οριζόντιες ρυθμίσεις», αλλά προσαρμόζονται στις πραγματικές δυνατότητες του κάθε δανειολήπτη. Τα κεφάλαια παραμένουν απαιτητά, ενώ στόχο αποτελεί το οφειλόμενο ποσό να οδηγείται στο «κλείσιμο», με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής του.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ταμείου, με τη νέα πολιτική ρυθμίσεων εκτιμάται ότι για το 48% των δανείων (περίπου 65.000) θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου (βλ. παράδειγμα παρακάτω). Δάνεια που θα καταλήγουν στο δεύτερο ή και το τρίτο στάδιο της ρύθμισης θα επαναξιολογούνται κάθε τρία χρόνια.

Για το 52% των δανείων, που δεν θα εφαρμοστούν λύσεις οι οποίες οδηγούν άμεσα σε μείωση της δόσης, υπάρχει η πρόβλεψη επιβράβευσης των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών με μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου της τάξης του 1%. Μοιάζει όμως να αποτελεί μια ήσσονος σημασίας πρόβλεψη που μάλλον αφορά έναν μικρό αριθμό δανειοληπτών, στην συντριπτική τους πλειονότητα συνταξιούχους. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύναψη του δανείου ο υπάλληλος εκχωρεί το δικαίωμα να αποπληρώνεται η δόση απευθείας από το μισθό του.

Πώς υπολογίζεται η δόση

Η δόση θα προσδιορίζεται με βάση το καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά του δανειολήπτη (ΚΕΟΕ). Ως ΚΕΟΕ, θεωρείται το ποσό που απομένει στην οικογένεια του δανειολήπτη μετά την αφαίρεση των αναλογούντων φόρων, της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος, ποσού 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος και του ποσού ενιαίου φόρους ιδιοκτησίας υπόχρεου/συζύγου μέχρι 1000 ευρώ (συνολικά για όλη την οικογένεια).

Ειδικότερα, τα τρία στάδια των λύσεων έχουν ως εξής: 

ΣΤΑΔΙΟ 1ο: Επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης των δανείων µε το ισχύον επιτόκιο.
•    Ενυπόθηκα Στεγαστικά: έως είκοσι (20) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των δανείων
•    Μικροεπισκευών-μικροβελτιώσεων: έως δεκαπέντε (15) έτη από τη συμβατική διάρκεια λήξης των  δανείων

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί ο δανειολήπτης στη λήξη της ρύθμισης αυτής να είναι, μέχρι 85 ετών για τα ενυπόθηκα δάνεια, και για τα μη ενυπόθηκα, μέχρι 75 ετών. Αλλιώς, θα ζητείται εγγυητής α΄ βαθμού που να πληροί το εν λόγω κριτήριο ηλικίας. Στις περιπτώσεις όπου θα απαιτηθεί εγγυητής, θα πρέπει να συνταχθεί ανάλογη τροποποιητική - πρόσθετη πράξη σύμβασης. Επισημαίνεται ότι απαιτείται η συναίνεση του εκ τρίτου συμβαλλόμενου της αρχικής δανειακής σύμβασης.

ΣΤΑΔΙΟ 2ο: Μείωση επιτοκίου
Η μείωση επιτοκίου παρέχεται ως δυνατότητα μόνο στις περιπτώσεις δανειοληπτών που, μετά το στάδιο της επιμήκυνσης, εξακολουθεί η συνολική μηνιαία δόση του δανείου (ή των δανείων) να είναι υψηλότερη από αυτή που καθορίζεται με βάση το ΚΕΟΕ. Η μείωση του επιτοκίου δεν θα μπορεί να είναι πάνω από το 50% του ισχύοντος, κατά το χρόνο της ρύθμισης, επιτοκίου για το ρυθμιζόμενο δάνειο.

ΣΤΑΔΙΟ 3ο: Διαχωρισμός δανείου (ή δανείων)
Σε περίπτωση που ούτε τα παραπάνω στάδια ρύθμισης (επιμήκυνση και μείωση επιτοκίου) οδηγούν στην προκύπτουσα με βάση το Κ.Ε.Ο.Ε μηνιαία δόση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των οικογενειακών καταθέσεων και επενδύσεων (ομόλογα, αμοιβαία, μετοχές)  δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ πλέον 5.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος, το δάνειο θα επιμερίζεται σε δύο τμήματα:
•    Στο τμήμα του δανείου που εκτιμάται ότι θα εξυπηρετείται κανονικά έως τη λήξη του δανείου (με την επιμήκυνση και τη μείωση του επιτοκίου). Το τμήμα αυτό δεν μπορεί να είναι λιγότερο από το 70% του συνολικού οφειλόμενου ποσού.
•    Στο άλλο μέρος του δανείου το οποίο θα εξοφληθεί ολόκληρο εντός συμφωνημένης χρονικής περιόδου που δεν θα ξεπερνά τα δέκα (10) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τροποποιητικής - πρόσθετης πράξης σύμβασης, υπό προϋποθέσεις (με την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, τη ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή τον διακανονισμό εξυπηρέτησής του στη λήξη της περιόδου των δέκα ετών).

Παράδειγμα

Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%
• Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα (μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €.
• Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €.

Επαναξιολόγηση δανείου

Η μείωση του επιτοκίου (2ο στάδιο) και ο διαχωρισμός των δανείων (3ο στάδιο) θα επαναξιολογούνται ανά τρία έτη, οπότε θα αποφασίζεται η παράταση ή τροποποίηση της απόφασης με βάση τα επικαιροποιημένα εισοδήματα των οφειλετών. Ομοίως, η περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών και η διαδικασία ρευστοποίησης θα επαναξιολογούνται ανά τριετία.

Εφόσον υπάρχει ληξιπρόθεσμη οφειλή, αυτή θα κεφαλαιοποιείται και θα ρυθμίζεται συνολικά.

Δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί εάν θα οριστεί πλαφόν οικογενειακού εισοδήματος για την ένταξη των δανειοληπτών στις ρυθμίσεις. Πηγές με γνώση του θέματος, θέλουν το μέσο οικογενειακό εισόδημα των υπαλλήλων που θα ευνοηθούν από τις ρυθμίσεις κοντά στις 12.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι με την υπογραφή της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (το έντυπο επισυνάπτεται στο τέλος της ανάρτησης), ο δανειολήπτης παρέχει «ρητά και ανεπιφύλακτα» τη συγκατάθεσή του στο Ταμείο να έχει πρόσβαση σε φορολογικά, οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και άλλου είδους πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά, καθώς και την επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων από τις υπηρεσίες του Ταμείου (βλ. πρώτη σελίδα υπεύθυνης δήλωσης).

Προσωρινές λύσεις

Σύμφωνα το πλαίσιο που παρουσιάζει αποκλειστικά η «Εφημερίδα των Συντακτών», η νέα πολιτική ρυθμίσεων περιλαμβάνει και βραχυπρόθεσμες λύσεις, διάρκειας μικρότερης των 2 ετών, για την αντιμετώπιση προσωρινών δυσκολιών, στις οποίες ο δανειολήπτης μπορεί να ενταχθεί οριστικά.

Περιπτώσεις προσωρινών δυσκολιών θεωρούνται η διαθεσιμότητα (όταν αυτή δεν οφείλεται στον δανειολήπτη), η άδεια άνευ αποδοχών, το καθεστώς προς συνταξιοδότηση του ιδίου του οφειλέτη ή των κληρονόμων του, τα προβλήματα υγείας του ιδίου του οφειλέτη ή των προστατευόμενων μελών του και οι σπουδές τέκνων (εφόσον απαιτείται διαμονή σε άλλη πόλη ή στο εξωτερικό). Ειδικότερα, για αυτές τις περιπτώσεις, οι προτεινόμενες λύσεις είναι:
•    η αναστολή πληρωμής και,
•    η μερική καταβολή δόσεων με ανάλογη επιμήκυνση της διάρκειας εξυπηρέτησης του δανείου.  

Η τελική μορφή της ρύθμισης εξειδικεύει την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ το περασμένο καλοκαίρι και θα έχει αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Οι δανειολήπτες θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις τους, από την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στην κεντρική υπηρεσία του Ταμείου και από την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου στα υπόλοιπα καταστήματα ανά την Ελλάδα.

Η υποβολή της ειδικής αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται με δύο τρόπους:
•    Με φυσική παρουσία ή μέσω εξουσιοδοτουμένου προσώπου στα καταστήματα του Ταμείου
•    Ταχυδρομικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά (δανειολήπτη και εγγυητή, όπου απαιτείται) που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι:
1.    Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2.    Πρόσφατη βεβαίωση μηνιαίων αποδοχών ή σύνταξης
3.    Ε1 (φορολογική δήλωση του τρέχοντος έτους )
4.    Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους
5.    Ε9 βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης και εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ που να εμφανίζονται οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων
6.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίων ετών (σε περίπτωση εγγυητή

Χρήσιμες ερωτήσεις & απαντήσεις 


•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και έχω ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση του δανείου μου, η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για να υπαχθώ στις νέες ρυθμίσεις;

Σαφώς και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις, συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών κι εφόσον αυτή αξιολογηθεί και εγκριθεί, θα  επαναπροσαρμοστούν η δόση και τα χαρακτηριστικά του δανείου σας.

•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και έχω υποβάλλει αίτηση υπαγωγής σε μία από τις προηγούμενες ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων, η οποία, ωστόσο, ακόμα δεν έχει εξεταστεί. Τι προβλέπεται για τις περιπτώσεις αυτές; 

Θα πρέπει να υποβάλλετε εκ νέου αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις δανείων, συνοδεία των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, σημειώνοντας επί αυτής ότι είχατε ήδη υποβάλλει προγενέστερη αίτηση ρύθμισης προκειμένου να δοθεί στην εξέταση της νέας αίτησης χρονική προτεραιότητα.

•     Ο σύζυγος μου κι εγώ είμαστε – ο καθένας ξεχωριστά - δανειολήπτες από το Τ.Π.&Δ. Μπορούμε να υποβάλλουμε αίτηση υπαγωγής στις νέες ρυθμίσεις δανείων; 

Σαφώς και μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση υπαγωγής σε κάποια από τις νέες ρυθμίσεις, συνοδεία των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

•    Είμαι δανειολήπτης από το Τ.Π.&Δ και φρόντιζα πάντα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζα, να είμαι συνεπής στις υποχρεώσεις μου απέναντι σας. Εγώ δεν πρέπει, με κάποιον τρόπο, να ανταμειφθώ;

Με το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων, το Τ.Π.&Δ στηρίζει και επιβραβεύει και τους δανειολήπτες που, παρά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν, κατέβαλλαν στο ακέραιο τη δόση του δανείου τους, προσφέροντάς τους μία μοναδική ελάφρυνση: μεσοσταθμική μείωση 1% του επιτοκίου επί του αλήκτου κεφαλαίου μόνο των ενυπόθηκων δανείων τους, η οποία θα εφαρμοστεί μόλις εγκριθεί ο κανονισμός εφαρμογής της ανωτέρω επιβράβευσης από το Δ.Σ. του Τ.Π.&Δ.
Επισημαίνεται ότι ως συνεπής χαρακτηρίζεται ο δανειολήπτης του οποίου η μηνιαία δόση του/των δανείου/ων εξυπηρετείται κανονικά και το/τα δάνειό/ά του δεν εμφανίζει/ζουν χρεωστικό υπόλοιπο στο προηγούμενο εξάμηνο (αρχής γενομένης από 30-06-2016), ακόμα και αν έχει προηγηθεί ρύθμιση επιμήκυνσης ή/και ρύθμιση ληξιπρόθεσμου χρέους του δανείου.

•    Ποιο θα είναι στην πράξη το όφελος που θα προκύψει για τους δανειολήπτες από τη νέα πολιτική ρυθμίσεων; 

Το οικονομικό όφελος για τους δανειολήπτες του Τ.Π.&Δανείων θα είναι σημαντικό, αφού όσοι ενταχθούν (κατ΄εκτίμηση το 73% των δανειοληπτών) θα έχουν μείωση του ποσού των τοκοχρεωλυτικών δόσεων του/των δανείου/ων τους . Ειδικότερα:
•Το 25% των δανειοληπτών θα έχει την επιθυμητή μείωση δόσεων μέσω της επιμήκυνσης των δανείων.
•Το 48% των δανειοληπτών, πέραν τη επιμήκυνσης, θα έχει και μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου κατά 2,1% ενώ στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου, το οποίο θα τακτοποιείται μεταγενέστερα, εντός της συμφωνημένης χρονικής περιόδου.
Οι οριζόντιες πολιτικές χωρίς κριτήρια, σε αυτή την περίπτωση, παρότι είναι πιο εύκολο να υλοποιηθούν και να κατανοηθούν, είναι εκτός της φιλοσοφίας μας, γιατί είναι άδικες, αφού δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.

•    Τι προβλέπεται για τους δανειολήπτες που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στη νέα πολιτική ρυθμίσεων δανείων;  

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ :Απόφαση για καταλογισμό σε Ατύχημα υπαλλήλου με υπηρεσιακό αυτοκίνητο

Καταλογισμός υπαλλήλου. Η συμπεριφορά του υπαλλήλου απέκλινε σε ιδιαίτερα μεγάλο και ασυνήθιστο βαθμό από τη συμπεριφορά του μέσου συνετού οδηγού υπηρεσιακού οχήματος, αφού ο ανωτέρω δεν ανταποκρίθηκε πράγματι στοιχειωδώς στις επιβαλλόμενες εκ των επικρατουσών συνθηκών υποχρεώσεις, ήτοι να μειώσει την ταχύτητα του οχήματος, σύμφωνα με τις προειδοποιητικές πινακίδες, ώστε να αποφευχθεί η εκτροπή αυτού (οχήματος) εκ του οδοστρώματος, αφετέρου δε ότι εκ της υπαίτιας αυτής συμπεριφοράς του προκλήθηκε σε βάρος του Πολυτεχνείου η επίμαχη ζημία. (Ελ.Συν.Ολομ. Απόφαση 479/2016)ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Μήνυμα συμπαράστασης της EPSU για την απεργία της 24ης Νοεμβρίου

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) εκφράζει τη συμπαράστασή της στους εργαζόμενους στο ελληνικό δημόσιο στην απεργία της 24ης Νοεμβρίου. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει την εφαρμογή των πολιτικών που βυθίζουν βαθύτερα την Ελλάδα στην κρίση. Θα πρέπει να εργαστεί με τα συνδικάτα και τις οργανώσεις στην αναζήτηση των εναλλακτικών εκείνων για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που θα οδηγήσουν τη χώρα εκτός κρίσης.

Στηρίζουμε τον αγώνα των αδελφών μας ενάντια στις πολιτικές της παρούσας και των προηγούμενων κυβερνήσεων που συνεχίζουν να εφαρμόζουν την πολιτική του «ευέλικτου» κράτους που κατοχύρωσαν τα μνημόνια και οι οικονομικοί θεσμοί για τη χώρα. Απορρίπτουμε την ιδέα ενός κράτους το οποίο υπάρχει μόνο για να επιβλέπει τις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα.

Τα τρία μνημόνια υποχρέωσαν τις ελληνικές κυβερνήσεις να καταργήσουν τις σταθερές σχέσεις εργασίας, που ίσχυαν στο δημόσιο μέσω της αξιολόγησης των δομών και των υπηρεσιών ήδη από το 2011 όταν πρόβλεπαν την αντικατάστασή τους με πρόσληψη προσωπικού με ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Η αποφασιστικότητα του αγώνα των εργαζομένων στο ελληνικό δημόσιο πρόλαβε αυτή την απαξίωση των εργασιακών συνθηκών.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια καινούρια επίθεση όπου οι δομές των Υπουργείων και των δημόσιων φορέων θα επαναξιολογηθούν και θα μεταρρυθμιστούν. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην κατάργηση υπηρεσιών. Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να αξιολογηθούν σε ατομική βάση με κριτήρια που θα ορίζει το κάθε υπουργείο. Προβλέπονται επίσης οι μεταθέσεις προσωπικού μεταξύ φορέων και υπηρεσιών με αλλαγή των όρων εργασίας προσαρμόζοντας τους σε πιο ευέλικτο καθεστώς. Η κυβέρνηση και οι δανειστές σχεδιάζουν την απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, τη μείωση του κατώτατου μισθού και την επέκταση και γενίκευση των προγραμμάτων της εκ περιτροπής εργασίας.

Απορρίπτουμε τη μεθόδευση της ελληνικής κυβέρνησης να προωθήσει αυτά τα μέτρα χωρίς διαβούλευση και διαπραγμάτευση με τα συνδικάτα. Αναγνωρίζουμε επιπλέον τον κίνδυνο ότι οι προτάσεις με τον τίτλο «εφαρμογή των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών» που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις επιφυλάσσουν επιθέσεις στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση κάνοντας ευκολότερη την ακύρωσή της. Οι περιορισμοί στο δικαίωμα της απεργίας που προβλέπονται, θα δυσχεράνουν τη δυνατότητα των εργαζομένων για ανάληψη συλλογικής δράσης και αντίστασης.

Πιο πρόσφατη επίθεση από την ελληνική κυβέρνηση ήταν και οι προτάσεις για ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων υπηρεσιών με την ψήφιση του νόμου για ένταξη στο Υπερταμείο. Η περιουσία του δημοσίου μεταφέρεται στο ταμείο, το οποίο ελέγχεται από τους δανειστές της χώρας, το οποίο οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και ανοίγει το δρόμο για την ιδιωτικοποίηση του νερού.

Η EPSU συνεχίζει να στηρίζει τα συνδικάτα που αγωνίζονται ενάντια σε αυτή την εξέλιξη. Η εμπειρία μας στην Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια, μας έχει δείξει ότι οι ιδιωτικοποιήσεις δεν οδηγούν σε καλύτερες υπηρεσίες.

Η EPSU είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι το 3ο μνημόνιο του Ιουλίου του 2015 χτυπά εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους και τους νέους. Μεταφέρει το κόστος της κρίσης στους εργαζόμενους και στα μεσαία στρώματα. Οι πρόσφατες προτάσεις της κυβέρνησης το επιβεβαιώνουν.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η πολιτική είναι αδιέξοδη. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους συναδέλφους μας στη Ελλάδα, στην αντίσταση τους στα μέτρα λιτότητας που επέβαλαν τα μνημόνια. Υπάρχουν εναλλακτικές πολιτικές και είναι αυτές που προτείνουν τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.

Επένδυση στις δημόσιες υπηρεσίες, στην Εκπαίδευση, στην Υγεία και στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, αύξηση μισθών. Αυτές οι πολιτικές θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη, στη μείωση της ανισότητας ενώ είναι η απάντηση στην ανεργία και στην αυξανόμενη ξενοφοβία και το ρατσισμό.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους Έλληνες εργαζομένους στις δημόσιες υπηρεσίες και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην 24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει στις 24 Νοεμβρίου.

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016

Κατάθεση Νομοσχεδίου για την ΚινητικότηταΚατατέθηκε στη Βουλή στις 18.11.2016 το Σχέδιο Νόμου για την κινητικότητα με θέμα: “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις.” στο οποίο υπάγονται και οι υπάλληλοι μόνιμοι και ΙΔΑΧ που υπηρετούν στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ εφόσον ανήκουν στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.
Σχετικό και το από 18.11.2016 Δελτίο Τύπου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επιπλέον των διατάξεων για την κινητικότητα των υπαλλήλων, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τις υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/16, τα ασυμβίβαστα αλλά και την πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
Τέλος περιέχει διατάξεις για τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών διορισμού ή πρόσληψης του προσωπικού, προστίθεται άδεια ασθένειας τέκνων και τίθεται προθεσμία 3 μηνών από την έκδοση της απόφασης κατανομής για την ολοκλήρωση διορισμού.

Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Αναλυτικά το νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο


 ΠΗΓΗ
Διατηρείται και διευρύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες υπαλλήλων η πρόβλεψη για διεξαγωγή συνέντευξης στο τελικό στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της μετάταξης, ανάμεσα στις αλλαγές στο πλαίσιο μετατάξεων που φέρνει στο Δημόσιο το νέο ενιαίο σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων.
Με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων από τον φορέα του Δημοσίου που δέχεται τους μετατασσόμενους, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του.
Πρόκειται για την πιο σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου (συγκριτικά με την αρχική του μορφή, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι), όπως είχε ενημερώσει πρώτη η «Εφημερίδα των Συντακτών». Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και υπολογίζεται να τεθεί προς ψήφιση στο τέλος της εβδομάδας.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. - ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 24 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016

                                                                                        Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016
                                             Αριθμ. Πρωτ.: 1011


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν μαζικά και ενωτικά στην 24ώρη Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016.
Μετά από έξι (6) χρόνια εφαρμογής νεοφιλελεύθερων πολιτικών σκληρής λιτότητας και η σημερινή συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. με την υλοποίηση του 3ου Μνημονίου συνεχίζει το καταστροφικό έργο που οδηγεί σε πρωτοφανείς για την χώρα απώλειες εισοδημάτων και δικαιωμάτων καθώς και στο ξεπούλημα του Δημόσιου και Εθνικού πλούτου.
Η επίθεση στο Δημόσιο Τομέα και ειδικότερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι απόλυτα στοχευμένη. Μέσω της απαξίωσης των υπηρεσιών και της έλλειψης προσωπικού θέλουν να καταργήσουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. αφού πρώτα ξεπουλήσουν όλες τις προσοδοφόρες υπηρεσίες σε ιδιώτες-εργολάβους μεταφέροντας για ακόμη μια φορά το κόστος στις τσέπες των πολιτών.
Το επόμενο διάστημα θα πρέπει και πάλι να μας βρει ενωμένους και αποφασιστικούς να διεκδικήσουμε… το αυτονόητο. Τη δουλειά μας, το μισθό μας, τη σύνταξή μας, την υγειονομική μας περίθαλψη, το μέλλον των παιδιών μας… την ίδια μας τη ζωή!!!
Μόνο η κοινή-ενωτική μας συμμετοχή και δράση σε κάθε αγωνιστική παρέμβαση από δω και πέρα μπορεί να ανακόψει τη λαίλαπα των πολιτικών αυτών που μέσω των νέων μέτρων έρχονται να σαρώσουν ότι απέμεινε όρθιο από τα προηγούμενα χρόνια.
Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Ομοσπονδίας να προετοιμάσουν την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων τόσο στην Απεργιακή Κινητοποίηση όσο και στα Απεργιακά Συλλαλητήρια στην Αθήνα και σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών.
ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος                                                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                             Βασίλης Πετρόπουλος

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016

Διευρυμένη σύσκεψη Δημοσιοϋπαλληλικών Σωματείων και Φορέων Π.Ε. Κοζάνης

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ  ΤΜΗΜΑ
Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σ. Μπλιούρα 2 Τηλ. 24615-01122, fax 24615-01121
e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr site: www.ntadedykozanis.blogspot.com

                                                                                   
                                                                                       Κοζάνη, 14 Νοεμβρίου 2016

                                                                                  Προς: Σωματεία μέλη μας,
                                                                                             Φορείς, ΜΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. της Π.Ε. Κοζάνης, καλεί σε διευρυμένη σύσκεψη Δημοσιοϋπαλληλικών Σωματείων, Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, Επαγγελματικών – Επιστημονικών ενώσεων (Ιατρικός, Φαρμακευτικός και Δικηγορικός σύλλογος), ΤΕΕ, Συλλόγων συνταξιούχων, Σωματείο υπαλλήλων ΔΕΥΑΚ, Επαγγελματοβιοτεχνών, Εμπόρων, Αγροτών και άλλων φορέων της Π.Ε. , την Πέμπτη 17 Νοεμβίου 2016 στις 19:00 μ.μ., στην Αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, προκειμένου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συντονίσουμε τις ενέργειές μας για την ΑΠΕΡΓΙΑ στις 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ενάντια στην προωθούμενη κατεδάφιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και στα νέα σκληρά μέτρα που ετοιμάζονται – για ακόμη μία φορά – να επιβάλουν στον ελληνικό λαό Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΔΝΤ.

Στα πλαίσια της διευρυμένης σύσκεψης, θα παρευρίσκεται και ο κ. Μπράτης Δημήτριος μέλος της Ε.Ε. της ΑΔΕΔΥ. 
Για την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
           ΝΤΕΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                      ΓΑΛΟΓΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016

43η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α. Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ    

                                                                                               Κοζάνη 14-11-2016
Ζαφειράκη 6
Τηλέφωνο - FAX 2461037179
                                      ΠΡΟΣ: Όλους τους συναδέλφους
e-mail: sypota@yahoo.gr                                                                                     'Εδρες τους
edkozanis@gmail.com

      «Πάλης ξεκίνημα                                                «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία      νέοι αγώνες                                               κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά      οδηγοί της ελπίδας                                                        ήταν μια λέξη μοναχά ελευθερία          οι πρώτοι νεκροί..»                                       κι ύστερα είπαν πως την έγραψαν παιδιά..»


Συνάδελφοι

Κάθε χρόνο στις 17 Νοέμβρη ξαναζωντανεύουν οι μνήμες και ο χρόνος γυρίζει πίσω στα όσα συνέβησαν μέσα και έξω από τον χώρο του Πολυτεχνείου, όπου συντελέστηκε η κορυφαία αντιδικτατορική δράση που προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου 1967 είχε επιβάλλει καθεστώς στυγνής δικτατορίας στην Ελλάδα. 

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Ν. Κοζάνης τιμά την 43η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου με εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Νοέμβρη 2016 και ώρα 11:00 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία Νίκης της Κοζάνης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                          Γιώργος Δαλαγιώργος                              Ιωσήφ Μιχαηλίδης

Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
    Ο.Τ.Α  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                          
        Aπό το πρακτικό της αριθ. 12/2016 συνεδρίασης του Δ.Σ.
 Αριθμός απόφασης : 25/2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ου ΘΕΜΑΤΟΣ: Συζήτηση για το σχέδιο πρότασης του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Κοζάνης που καταρτίσθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: ΚΟΖΑΝΗ (ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ- Ζαφειράκη 6)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 31/10/2016

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα 

ΩΡΑ: 20:30΄

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Δαλαγιώργος Γεώργιος (πρόεδρος), Καραμάνης Γεώργιος (αντιπρόεδρος), Μιχαηλίδης Ιωσήφ (γ.γραμματέας), Τσαλουκίδης Ευστάθιος (ταμίας), Γκαραγκούνης Βασίλειος (μέλος), Ρήγας Δημήτριος (μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ: Στεργιόπουλος Ιωάννης (μέλος)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Δαλαγιώργος Γεώργιος (Πρόεδρος)

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση επί του σχεδίου πρότασης του νέου Ο.Ε.Υ του Δήμου Κοζάνης που καταρτίσθηκε από την Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Ε.Υ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων θεωρούμε αναγκαίο να γίνει μια καινούργια αρχή μακριά από λάθη και σκοπιμότητες του παρελθόντος.
Μια προσπάθεια που πρέπει να βασίζεται  στον αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που οι Δήμοι ως φορείς παροχής υπηρεσιών αποτελούν τον βασικό πυλώνα υλοποίησης.
Ο εκσυγχρονισμός και η συνεχής προσαρμογή στα νέα δεδομένα της εποχής επιβάλουν νέους τρόπους διοίκησης  ποιο αποτελεσματικούς   και χωρίς να μπλέκουμε  στον κυκεώνα της γραφειοκρατίας και της σκοπιμότητας.
Οι προτάσεις μας είναι ξεκάθαρες και προσβλέπουν, με τις επισημάνσεις και παρατηρήσεις μας, στην επαναξιολόγηση και στον επανασχεδιασμό του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης προκειμένου οι παθογένειες και οι δυσλειτουργίες του προηγούμενου Ο.Ε.Υ. να εξαλειφτούν, με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Τα κριτήριά μας βασίζονται κατά κόρον στην  ισονομία και αξιοκρατία που έχουν ως στόχο να φέρουν θετικά αποτελέσματα χωρίς επικρίσεις.

Θεωρούμαι ότι έγινε μια πολύ καλή προσπάθεια από την πλευρά της Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ).
Στα πλαίσια αυτής της σημαντικής προσπάθειας προκειμένου και εμείς να συμβάλουμε με τις προτάσεις μας στην βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης καταθέτουμε τις απόψεις μας που στοχεύουν:

·         Σε ένα Δήμο ποιο οργανωμένο και αποτελεσματικό
·         Στην αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών που παρουσιάστηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία
·         Στην βελτίωση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και αποφυγή της γραφειοκρατίας
·         Στην εξοικονόμηση πόρων
·         Στην αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων
·         Στην ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό
·         Στην αναβάθμιση και ενίσχυση των διοικητικών ενοτήτων κυρίως των αποκεντρωμένων υπηρεσιών (πρώην Δήμοι).
·         Στην  ενίσχυση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του Δήμου

Με το ανωτέρω σκεπτικό παραθέτουμε και επί του σχεδίου της πρότασης για τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης, τις  παρακάτω επισημάνσεις-παρατηρήσεις-προτάσεις:

Γενική επισήμανση

Α) Στην πρόταση της ΟΔΕ για τον νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κοζάνης υπάρχει περιορισμός και συγχώνευση οργανικών μονάδων (είτε με πλήρης κατάργηση, είτε εν μέρει δια της μεθόδου της σύμπτυξης).

Αυτό οφείλεται στην έλλειψη μόνιμου προσωπικού που προέκυψε λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων καθώς και μετατάξεων και λόγω μη ύπαρξης νέων προσλήψεων (περιβάλλον μνημονίων).

Κατά γενική ομολογία η υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου  έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση και την κατάργηση δομών-υπηρεσιών έτσι ώστε να μην επιτυγχάνεται η δυνατότητα εύρυθμης λειτουργίας αυτών και εξυπηρέτησης των πολιτών. 

Β) Προτάσεις

Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε σε βελτιωτικές προτάσεις του προτεινόμενου Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Κοζάνης.
Οι προτάσεις μας θα γίνουν επί των ενοτήτων ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  όχι επί των αρμοδιοτήτων της κάθε οργανικής μονάδας που η καταγραφή και αποτύπωση αυτών επαφίεται στις γνώσεις και εμπειρίες των  προϊσταμένων και υπαλλήλων.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016

ΝΙΚΗΣΑΜΕ!


ΤΠΔ: Γενναίες ρυθμίσεις των δανείων - Μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση και πάγωμα κεφαλαίου

Σε γενναίες ρυθμίσεις των δανείων του - με μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3%, επιμήκυνση της διάρκειας και «πάγωμα» του 30% του κεφαλαίου για 10 χρόνια – προχωρά το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), αναδρομικά από 1ης Ιουλίου 2016.

Για τους συνεπείς δανειολήπτες, που πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, το ΤΠΔ προχωρά σε μείωση του επιτοκίου δανεισμού τους κατά 1% για το τρέχον εξάμηνο.
Η ανακοίνωση του ΤΠΔ

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ανακοινώνει ότι μέχρι την 24η Νοεμβρίου, το Διοικητικό του Συμβούλιο θα εγκρίνει την υλοποίηση της νέας πολιτικής ρυθμίσεων δανείων του στεγαστικού τομέα που αποφασίσθηκε στο ΚΥΣΟΙΠ της 7ης Ιουλίου 2016.
Ειδικότερα, ανακοινώνονται τα εξής:
 1. Σκοπός της νέας πολιτικής είναι η προστασία της Α΄ κατοικίας όλων των δανειοληπτών με την υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένων στις πραγματικές δυνατότητες του καθενός εξ αυτών, με παράλληλη εξασφάλιση της δυνατότητας αποπληρωμής κάθε δανείου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον με τρόπο κοινωνικά δίκαιο και αποδεκτό.
 2. Για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης κατά περίπτωση λύσης θα εφαρμόζονται κατά σειρά οι τεχνικές που προβλέπονται από την Τράπεζα της Ελλάδος για όλο το τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα η επιμήκυνση του δανείου, η δραστική μείωση του επιτοκίου και η αποπληρωμή μέρους του κεφαλαίου με μειωμένο επιτόκιο και πάγωμα του υπόλοιπου κεφαλαίου για διάστημα δέκα ετών.
 3. Το ΤΠ&Δ εκτιμά ότι στο 48% των δανείων θα υπάρξει μεσοσταθμική μείωση του επιτοκίου κατά 2,3% και στο 1/3 περίπου αυτών θα υπάρξει επιπλέον και πάγωμα μέρους του κεφαλαίου.
Παράδειγμα
Δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € υπολειπόμενης διάρκειας 20 έτη με ισχύον επιτόκιο εκτοκισμού 4,8%
 • Σήμερα πληρώνει δόση 649 € το μήνα και με τις νέες ρυθμίσεις μπορεί να πληρώνει 390 € το μήνα ( μέσω επιμήκυνσης κατά 10 έτη και μείωσης επιτοκίου σε 2,4%) δηλαδή θα έχει μείωση μηνιαίας δόσης κατά 259 € και συνολικό ετήσιο όφελος 3.108 €
 • Εάν ο εν λόγω δανειολήπτης λόγω χαμηλού οικογενειακού εισοδήματος ενταχθεί στην λύση που θα προβλέπει και πάγωμα του 30% του κεφαλαίου τότε η μηνιαία δόση του μπορεί να φτάσει σε 273 € το μήνα δηλαδή μηνιαίο όφελος από διαφορά δόσεων 376 € και ετήσιο 4.512 €

4. Στο υπόλοιπο 52% των δανείων που δεν θα εφαρμοσθούν λύσεις που οδηγούν άμεσα σε μείωση του κόστους δανεισμού, προβλέπεται να υπάρχει επιβράβευση των απόλυτα συνεπών δανειοληπτών, με προβλεπόμενη μεσοσταθμική μείωση επιτοκίου που, για το τρέχον εξάμηνο, θα είναι της τάξεως του 1%.
Παράδειγμα
Απόλυτα συνεπής δανειολήπτης με δάνειο 100.000 € ανεξαρτήτως υπολειπόμενης διάρκειας θα έχει όφελος τόκων τάξεως 1.000 € ετησίως.

5. Το ΤΠ&Δ διευκρινίζει ότι τα επιτόκια των δανείων του είναι σταθερά για όλη τη διάρκεια του δανείου (30 και πλέον χρόνια) με σκοπό την προστασία των δανειοληπτών από τυχόν διακυμάνσεις των επιτοκίων σε μια τόσο μεγάλη χρονική περίοδο και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμα με επιτόκια άλλης μορφής (π.χ. κυμαινόμενα).
6. Το ΤΠ&Δ δεν πιστεύει και δεν θα εφαρμόσει οριζόντιες λύσεις χωρίς κριτήρια, αφού δεν προστατεύουν το συμφέρον των δανειοληπτών που έχουν θιγεί πιο έντονα από την οικονομική κρίση και οι οποίοι έχουν ανάγκη βιώσιμων λύσεων.
7. Ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την 7η Ιουλίου είναι ο αναγκαίος για τη διαμόρφωση των απαραίτητων υποδομών και αυτοματισμών για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διαδικασία υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων. Άλλωστε, η νέα πολιτική θα έχει έναρξη ισχύος από 1ης Ιουλίου 2016 για όλες τις αιτήσεις που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2016, με συνέπεια να μην απολεσθούν δικαιώματα και οφέλη της νέας πολιτικής.
 1. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τη νέα πολιτική εξαντλεί τις δυνατότητές του για λύσεις κοινά αποδεκτές και κοινωνικά δίκαιες.

17 ΝΟΕΜΒΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                        Κοζάνη,  9 Νοεμβρίου  2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Σ. Μπλιούρα 2 Τηλ. 24615-01122, fax 24615-01121
e-mail:ntadedykoz@yahoo.gr site: www.ntadedykozanis.blogspot.com
                                                                              Προς:ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ                                                                                                     ΜΜΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 


Π ρ ό σ κ λ η σ η


Η Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Κοζάνης σας προσκαλεί στην εκδήλωση μνήμης για την 43η επέτειο εξέγερσης των Ελλήνων στο Πολυτεχνείο, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Νοέμβρη 2016 και ώρα 11:00 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία Νίκης της Κοζάνης.


Για την Εκτελεστική Γραμματεία
Του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης
Ο Πρόεδρος                       Ο Γεν. Γραμματέας
                     

          Ντέντης Δημήτριος                 Γαλογαύρος Φώτιος

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016

Γεροβασίλη: Συνεχίζουμε την πολιτική Βερναρδάκη στο δημόσιο

ΠΗΓΗ
Τη συνέχιση της πολιτικής του Χριστόφορου Βερναρδάκη στο δημόσιο επιβεβαίωσε η νέα υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη, κατά τη διάρκεια της τελετής παραλαβής παράδοσης του υπουργείου.
“Πιάνουμε το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προκάτοχοι μου υπουργοί ο Γιώργος Κατρούγκαλος και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης”, είπε χαρακτηριστικά ή κ. Γεροβασιλη.
Τόνισε δε ότι αυτή η προσπάθεια βρίσκεται στον αντίποδα αποτυχημένων εγχειρημάτων του παρελθόντος οπως ο εκσυγχρονισμός η επανίδρυση, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις απολύσεις Μητσοτάκη: “Θυμίζω την ιδεολογική εμμονή με βάση την οποία υο 2014 ή τότε πολιτική ηγεσία προχώρησε σε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων” επισήμανε.
«Η δική μας πολιτική στόχευση και πρακτική, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα. Κι έχει ήδη διαφανεί από την πολιτική και από τις πρακτικές που ακλούθησαν οι προκάτοχοί μου. Ο οδικός μας χάρτης, είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Δημόσιου Τομέα, μέσα από τον δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, με σταθερές αρχές τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Μια δημόσια διοίκηση φιλική κι ανοιχτή σε όλους, χωρίς προνομιακά συναλλασσόμενους μ’ αυτήν» ανέφερε, η κ. Γεροβασίλη.
Η νέα Υπουργός ανέφερε ότι στόχος είναι η διοικητική ανασυγκρότηση, με υπαλλήλους που θα στέκονται στο πλευρό του πολίτη και όχι απέναντί του και υπογράμμισε το σεβασμό τόσο το δικό της, όσο και των προκατόχων της προς τους δημοσίους υπαλλήλους και τόνισε ότι θα προχωρήσει στις όποιες αλλαγές με αξιοκρατία και διαφάνεια.
Πρόσθεσε, δε, ότι στόχος της πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης είναι η
αποκατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και η διαφύλαξη της αξιοπρέπειας του πολίτη που συναλλάσσεται με το δημόσιο. «Η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή σε όλους, είτε σε έναν, έναν ή στις συλλογικότητες που τους εκπροσωπούν».
Βερναρδάκης: Ανοίξαμε πολλούς δρόμους
Από την πλευρά του, ο Χρ. Βερναρδάκης, έκανε ένα σύντομο απολογισμό, σημειώνοντας ότι «ανοίξαμε πολλούς δρόμους».
Αναφέρθηκε στο μέχρι σήμερα νομοθετικό έργο και τις δράσεις του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κυρίως στους νόμους για την Αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και τη δημιουργία Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στην Επανασύσταση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της Μεταρρύθμισης, στη υποχρεωτική Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων στο Δημόσιο, στην επέκταση και αναβάθμιση της βάσης των ανοιχτών δεδομένων του δημοσίου καθώς και στο προς ψήφιση νόμο για την Εθελοντική Κινητικότητα στο Δημόσιο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάργηση των ιδιωτικών συμβάσεων στον τομέα του καθαρισμού, στο Δημόσιο.
Ο ίδιος σημείωσε ότι εργαλείο αποτέλεσε ο ν. 4369, για το μητρώο επιτελικών στελεχών. Επίσης αναφέρθηκε στο σύστημα αξιολόγησης, για το οποίο σημείωσε πρέπει «να εφαρμοστεί για να να μη βρεθούμε μπροστά σε περιοριστικές πολιτικές».
Αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία για ανοιχτή διακυβέρνηση και το νομοσχέδιο για την κινητικότητα και ακόμα σημείωσε στην προσπάθεια κωδικοποίησης της νομοθέσιας κάνοντας λόγο για έργο τομή.
Όπως είπε ο ίδιος από τη διαδρομή του, κατά την «αγάπη μερίδας κοινωνίας και ανθρώπων μέσα και έξω από τη δημοσία διοίκηση. Αναφέρθηκε στην συγκινητική επιστολή που έλαβε από την Κούνεβα όταν ρύθμισε τον τομέα της εγολαβίας στον κλάδο των καθαριστριών, σημειώνοντας: «Ολα αυτά θα αποτελέσουν όπλα μου στην επόμενη αποστολή που θα έχω στην κυβέρνηση».
«Η προσπάθειά μας ήταν να αποκαταστήσουμε τη σχέση του Δημόσιου Τομέα με την κοινωνία και να αναδείξουμε την προσφορά των δημόσιων λειτουργών. Σε αυτή την πορεία μάθαμε πολλά και εισπράξαμε την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου για πολλές από τις δράσεις μας» είπε ο Χρ. Βερναρδάκης εκφράζοντας παράλληλα τη βεβαιότητα ότι η νέα Υπουργός θα συνεχίσει και θα διευρύνει το έργο του υπουργείου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός ευχαρίστησε για τη συνεργασία τα στελέχη του υπουργείου, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους συνεργάτες του καθώς και τον μέχρι σήμερα Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή.

Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ)Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2016
                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 947

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε μία πρωτόγνωρη και απαράδεκτη ενέργεια που υποκρύπτει σκοπιμότητες, με ευθύνη της Προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής κυρίας Χαράς Καφαντάρη, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αποκλείστηκε από την προγραμματισμένη κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης με θέμα τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (ΠΕ.Σ.Δ.Α.) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο αποκλεισμός της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. από τον διάλογο για θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους και τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διακατέχεται από συντεχνιακή και πελατειακή λογική με προφανή σκοπό την απαξίωση και υπονόμευση της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου.
Στην συζήτηση που έγινε στη Βουλή για τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής προσκλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους η Αντιπρόεδρος και ένα Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμαρχος της Φυλής, ένας εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Συνεννόησης και αρκετοί εκπρόσωποι Μ.Κ.Ο.
Σε μια συζήτηση δηλαδή που αφορά πρωτίστως την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθμού, δεν συμμετείχαν οι Δήμοι της Αττικής με τα θεσμικά τους όργανα, την Π.Ε.Δ. Αττικής και την Κ.Ε.Δ.Ε. αλλά και την Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).
Είναι λοιπόν απορίας άξιο, τι συζήτηση μπορεί να γίνει για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής, όταν δεν έχουν προσκληθεί τα θεσμικά όργανα των Δήμων Π.Ε.Δ.Α. και Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Τί υπόσταση μπορεί να έχει μια τέτοια συζήτηση όταν οι γνώστες του θέματος δεν είναι παρόντες; Εκτός και εάν η συζήτηση έγινε για να εκτονώσει εσωτερικές ενδοπαραταξιακές αντιδράσεις της κυβερνητικής παράταξης. Βέβαια μιλάμε για θεσμική εκτροπή.
Σε κάθε περίπτωση εγείρονται σοβαρά ερωτήματα για το τι επιδιώκουν και τι συμφέροντα επιχειρούν να εξυπηρετήσουν αυτοί που αποφασίζουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση χωρίς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ας αφήσουν τις κουτοπονηριές και τα παιχνιδάκια και ας σκύψουν στα προβλήματα λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις απόψεις της Ομοσπονδίας που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα ποιο είναι το πρόβλημα και που βρίσκεται η λύση. Πλανώνται πλάνην οικτράν όσοι πιστεύουν πώς η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θα αφήσει να περάσει έτσι η προκλητική και αλαζονική αυτή συμπεριφορά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την αντίθεσή της στο νέο σχεδιασμό (ΠΕ.Σ.Δ.Α. Αττικής) και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) που προωθεί ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και η Περιφέρεια Αττικής, γιατί δεν κάνει τίποτα άλλο από το να «ανοίγει διάπλατα» την πόρτα για την οριστική εκχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα.
Δηλώνουμε ότι, οποιαδήποτε προσπάθεια εκχώρησης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα θα πέσει στο κενό και θα συναντήσει την δυναμική αντίδραση των εργαζομένων καθώς επίσης και άλλων κοινωνικών συλλογικοτήτων. Γι αυτό, τουλάχιστον η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν όπως έκαναν στο παρελθόν.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.