Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Αναλυτικά το νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο


 ΠΗΓΗ
Διατηρείται και διευρύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες υπαλλήλων η πρόβλεψη για διεξαγωγή συνέντευξης στο τελικό στάδιο πριν από την ολοκλήρωση της μετάταξης, ανάμεσα στις αλλαγές στο πλαίσιο μετατάξεων που φέρνει στο Δημόσιο το νέο ενιαίο σύστημα κινητικότητας υπαλλήλων.
Με στόχο την πληρέστερη αξιολόγηση των υποψηφίων από τον φορέα του Δημοσίου που δέχεται τους μετατασσόμενους, προβλέπεται η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων υπαλλήλων που διεκδικούν την ίδια θέση πριν ο φορέας υποδοχής καταλήξει στην τελική επιλογή του.
Πρόκειται για την πιο σημαντική αλλαγή του νομοσχεδίου (συγκριτικά με την αρχική του μορφή, η οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι), όπως είχε ενημερώσει πρώτη η «Εφημερίδα των Συντακτών». Το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και υπολογίζεται να τεθεί προς ψήφιση στο τέλος της εβδομάδας.


Η δυνατότητα διενέργειας συνέντευξης διευρύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με φράση που προστέθηκε: «Συνέντευξη δύναται να διενεργείται και για θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ κατηγοριών».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του. Το όργανο αυτό θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα, αλλά και με τον προϊστάμενο του Τμήματος στο οποίο ανήκει η εκάστοτε προκηρυσσόμενη θέση και ο οποίος δύναται να συμμετέχει ως παρατηρητής εκπρόσωπος του οικείου συλλόγου εργαζομένων, όπως αναφέρει μια ακόμη προσθήκη.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται πάνω σε τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους

Για το τελευταίο στάδιο, λοιπόν, της διαδικασίας αξιολόγησης, προβλέπεται η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων. Ούτως ή άλλως όμως, βάσει της προωθούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας, εισάγεται η υποχρέωση να περιλαμβάνεται στα πρακτικά επιλογής συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων. Προβλέπεται, δε, να καθορίζονται και τρεις επιλαχόντες για τη θέση, εφόσον υπάρχουν.

Οι καινοτομίες του νέου συστήματος

Με πλήρως ανοιχτά δεδομένα και με αμιγώς εθελοντικά χαρακτηριστικά θα υλοποιείται το νέο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο. Βασική καινοτομία του νέου πλαισίου, η δυνατότητα κάθε υπαλλήλου να έχει πλήρη γνώση των προς κάλυψη θέσεων, οι οποίες, εν είδει προκήρυξης, θα αναρτώνται σε ειδική βάση δεδομένων.

Κάθε μετακίνηση θα διενεργείται ως μετάταξη σε κενή οργανική θέση κλάδου/ειδικότητας της ίδιας ή ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Οι μετατάξεις θα διενεργούνται με ενιαία σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως εάν οι υπάλληλοι είναι μόνιμοι ή εργάζονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένες σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι μετακινήσεις θα διεξάγονται ως αποσπάσεις διάρκειας 1 έτους, με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Για όσες μετατάξεις -με το σημερινό πλαίσιο- εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας, προβλέπεται η δυνατότητα ολοκλήρωσής τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας έχουν, συνοπτικά, οι υπάλληλοι που:
- έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους
- έχουν συμπληρώσει διετία από προηγούμενη μετάταξη ή από προηγούμενη απόσπαση - εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή όσοι μετακινηθούν προς υπηρεσίες της παραμεθορίου ή ορεινών και νησιωτικών περιοχών
- έχουν μεταταχθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου σε υπηρεσίες απομακρυσμένων/παραμεθόριων περιοχών με δέσμευση δεκαετούς παραμονής και έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 έτη παραμονής - όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 5 έτη παραμονής έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν άλλες θέσεις εντός της ίδιας παραμεθόριας περιοχής.

Το πρόγραμμα κινητικότητας θα υλοποιείται σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα σε τρεις φάσεις, που θα επαναλαμβάνονται κάθε έτος, με απλούστερες διαδικασίες που θα επισπεύδουν τον χρόνο υλοποίησης των μετακινήσεων.

Προϋποθέσεις

Η έτερη σημαντική αλλαγή που αποτυπώνεται στο τελικό νομοσχέδιο αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υπαλλήλων στο σύστημα κινητικότητας. Συγκεκριμένα, πέφτει στο 50% (από 65%) το ελάχιστο ποσοστό των θέσεων του κλάδουπου πρέπει να έχει καλυμμένο ο φορέας προέλευσης, ώστε οι υπάλληλοί του να έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη μετακίνησή τους σε άλλη υπηρεσία.
Εν ολίγοις, υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που έχουν κενές το 50% και άνω των θέσεών τους δεν θα έχουν δυνατότητα μετάταξης ή απόσπασης. Για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των 90.000 κατοίκων, το ποσοστό των κενών δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 35%.
Οι κατηγορίες υπαλλήλων που θα εξαιρεθούν από το νέο σύστημα εθελοντικών μετατάξεων είναι:
• Οι δικαστικοί υπάλληλοι
• Οι υπάλληλοι καταστημάτων κράτησης
• Οι υπάλληλοι του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου
• Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, πλην των διοικητικών υπαλλήλων και των Σχολικών Φυλάκων που μετά τη διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.
• Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών, για τους οποίους παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις
Όσον αφορά δημοτικούς αστυνομικούς που μετακινήθηκαν σε σοφρωνιστικά καταστήματα, προβλέπεται η συμμετοχή τους στο νέο σύστημα εθελοντικών μετακινήσεων από τον δεύτερο κύκλο κινητικότητα το 2018, δηλαδή από τον Ιούνιο του συγκεκριμένου έτους και μετά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή όσων φορέων θέλουν να δεχτούν υπαλλήλους είναι η έκδοση νέων οργανογραμμάτων, έπειτα από αξιολόγηση των δομών τους και, αντιστοίχως, η κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.

Ετήσιο πρόγραμμα

Το προωθούμενο σύστημα είναι ιδιαίτερα χρονοκεντρικό. Η κινητικότητα θα διενεργείται σε τρεις κύκλους κάθε έτος, ενώ συντονιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα έχει η προς σύσταση Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, στην οποία, με βάση τις τελευταίες προσθήκες, θα συμμετέχουν ως παρατηρητές -χωρίς δικαίωμα ψήφου- ένας εκπρόσωπος από την ΑΔΕΔΥ και ένας από την ΚΕΔΕ.
Το τελευταίο 15νθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους η Επιτροπή θα συγκεντρώνει τα αιτήματα των υπηρεσιών για μετακινήσεις ή αποσπάσεις και ταυτόχρονα τις εκτιμήσεις τους για επικείμενες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και τον αριθμό τυχών τρεχουσών προσλήψεων.
Θα αξιολογεί τα αιτήματα και θα τα εισάγει σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων -με τη μορφή πίνακα- στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ετσι, κάθε υπάλληλος θα έχει πλήρη εικόνα των προς κάλυψη θέσεων – κάτι που αποτελεί και τη βασική καινοτομία του νέου συστήματος, που διέπεται από τις αρχές της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Στον πρώτο κύκλο, τα αιτήματα θα αναρτώνται στον πίνακα 1ην Φεβρουαρίου. Στις επόμενες 15 ημέρες οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην υπηρεσία που θέλει να δεχτεί προσωπικό και αυτή θα αξιολογεί τις αιτήσεις μέχρι την 31η Μαρτίου.
Η μετάταξη ή η απόσπαση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη 15η Μαΐου. Η απόφαση θα κοινοποιείται στον υπάλληλο και τον φορέα προέλευσής του. Αντίστοιχες διαδικασίες θα διέπουν τη δεύτερη και την τρίτη φάση.Οι ημερομηνίες του νέου συστήματος κινητικότητας που θα ξεκινήσει να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2017, είναι οι εξής:

Πότε καταθέτουν οι υπηρεσίες αιτήματα για την κάλυψη θέσεων:

→ 15 -31 Δεκεμβρίου
→ 15-30 Απριλίου
→ 15- 31 Αυγούστου

Πότε δημοσιεύονται οι προς κάλυψη θέσεις:

→ 1η Φεβρουαρίου
→  1η Ιουνίου
→ 1η Οκτωβρίου

Πότε υποβάλλουν οι υπάλληλοι τις αιτήσεις για τις μετατάξεις τους:

→  1 – 15 Φεβρουαρίου
→  1 – 15 Ιουνίου
→  1 – 15 Οκτωβρίου

Πότε αξιολογούνται τα αιτήματα των υπαλλήλων:

→ 15 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου
→ 15 Ιουνίου – 31 Ιουλίου
→ 15 Οκτωβρίου – 30 Σεπτεμβρίου

Πότε υλοποιούνται οι μετατάξεις:

→ 1 Απριλίου – 15 Μαΐου
→ 1 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου
→ 1 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου

Κίνητρα

Ταχύτερη βαθμολογική προαγωγή κατά δύο έτη προβλέπεται για τους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν σε υπηρεσίες απομακρυσμένης περιοχής και να παραμείνουν εκεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Κατά ένα έτος μειώνεται ο απαιτούμενος για τη βαθμολογική προαγωγή χρόνος για όσους επιλέξουν να αποσπαστούν στην παραμεθόριο για δύο τουλάχιστον έτη.
Ο μέγιστος χρόνος απόσπασης ή μετάταξης που θα συνυπολογιστεί για τη βαθμολογική εξέλιξη είναι έξι έτη. Για υπαλλήλους που έχουν αποσπαστεί για δύο έτη συνεχώς σε υπηρεσίες της παραμεθορίου, προβλέπεται η δυνατότητα, κατά τη λήξη της απόσπασής τους, να αποκτήσουν προτεραιότητα για μετάταξη σε κενή θέση της επιλογής τους στον ίδιο κλάδο.

Με την ενδοϋπουργική κινητικότητα θα επιτρέπονται αποσπάσεις μεταξύ του υπουργείου και των νομικών προσώπων ή των γραμματειών που εποπτεύει, με απόφαση του οικείου υπουργού.

Επίσης, εισάγονται αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων ύστερα από αίτησή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μετατάσσονται, αλλά και να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

Τέλος, θα επιτρέπονται αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί σε υπηρεσία άλλου νομού. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αποσπάσεις εκτός νομού Αττικής. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια. Μετά τη διετία θα επανεξετάζεται ενδεχόμενο αίτημα παράτασης της απόσπασης.

Μεταξύ των στόχων του νέου συστήματος κινητικότητας είναι ο εξορθολογισμός της κατανομής των υπαλλήλων σε δημόσιους φορείς. Για όσα κενά δεν καλυφθούν από την κινητικότητα, θα ακολουθήσουν στοχευμένες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ που θα εντάσσονται στο πλαίσιο του προγραμματισμού των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού.
 ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: