Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

«Κόλλησαν» οι αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας λόγω υπηρεσιακών συμβουλίων – Έντονες διαμαρτυρίες

Έντονες διαμαρτυρίες από δημοσίους υπαλλήλους που επιθυμούν να αναγνωρίσουν προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα, φτάνουν στην aftodioikisi.gr, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι μετά την σχετική πρόβλεψη και την έκδοση του απαραίτητου Προεδρικού Διατάγματος, δεν έχουν γίνει ακόμη αναγνωρίσεις ή είναι λίγες.
Οπως περιγράφουν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, έχουν εδώ και μήνες προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στις Διευθύνσεις Προσωπικού όπου υπάγονται, αλλά τα έγγραφα δεν έχουν προωθηθεί στα υπηρεσιακά συμβούλια «με πρόσχημα τον φόρτο εργασίας», όπως λένε. Μέχρι στιγμής, τα υπηρεσιακά συμβούλια ήταν παγωμένα «και τώρα λένε ότι δεν προλαβαίνουν να εξετάσουν τις περιπτώσεις», διαμαρτύρονται δημόσιοι υπάλληλλοι, υπολογίζοντας ότι η καθυστέρηση έχει ξεπεράσει τους τρεις μήνες.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα δέχεται κριτική. Τον Ιούλιο είχε προκληθεί τεράστιο πρόβλημα με τις βεβαιώσεις του ΙΚΑ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας τον δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο είχε αποκαλύψει η aftodioikisi.gr. Μετά το θέμα αυτό, το υπουργείο Εσωτερικών είχε προχωρήσει σε διευκρινίσεις προς τους ασφαλιστικούς φορείς με εγκύκλιό του.
Υπενθυμίζεται ότι στην συγκεκριμένη εγκύκλιο (ολόκληρη ΕΔΩ), αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι:
  • Οι αιτήσεις αναγνώρισης παραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού /Προσωπικού. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού εντός της ανωτέρω προθεσμίας και προ της παραπομπής στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο παρακαλούνται να εξετάζουν την καταρχήν πληρότητα των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 και τις οδηγίες που παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο, ενημερώνοντας σχετικά τους αιτούντες υπαλλήλους για την κατά την κρίση τους κατ’ αρχήν ανάγκη προσκόμισης αποδεικτικών της προϋπηρεσίας στοιχείων.
  • Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
    • Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και γνωμοδοτεί επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
    • Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
    • Με την απόφαση αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπολογισμός της ως πλεονάζοντος  χρόνου στον βαθμό που ήδη κατέχει ο υπάλληλος.
Σημειώνεται ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου αφορά και μόνο την βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, δεν συνεπάγεται όμως μισθολογικά ωφέλη.
ΠΗΓΗ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: