Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη Τόπος να ζεις’:Οι προγραμματικές μας θέσεις για την διαχείριση απορριμμάτων!Η παράθεση της θέσης της συγκεκριμένης δημοτικής κίνησης δεν γίνεται για οποιοδήποτε προμοτάρισμα. Γίνεται διότι ΟΦΕΙΛΟΥΝ οι υποψήφιοι να ενημερώνουν για ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ. το συγκεκριμένο μάλιστα ζήτημα λόγω ΔΙΑΔΥΜΑ αφορά και τους δήμους (εκτός επό τους Πολίτες) λόγω του ότι αποτελούν τους μετόχους της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Αδιέξοδο στην διαχείριση των απορριμμάτων, αποτέλεσμα της υποβάθμισης ή ανυπαρξίας πολιτικών πρόληψης, μείωσης του όγκου τους και ανακύκλωσης (κάτω του 10% συνολικά στη χώρα μας)
Η ΔΙΑΔΥΜΑ εγκατέστησε πριν από χρόνια έναν από τους πρώτους ΧΥΤΑ της χώρας, αλλά η μέθοδος των ΧΥΤΑ θεωρείται πλέον παρωχημένη. Η ταφή των απορριμμάτων δεν είναι πια επίτευγμα
Προαναγγελία φαραωνικών έργων διαχείρισης των απορριμμάτων τεράστιου κόστους και με αμφίβολη περιβαλλοντική και οικονομική στόχευση, καθώς και με αμφίβολη επίτευξη των νομικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από την  Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/2008.
Μετά από δεκαετίες εγκληματικής αδιαφορίας στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων σε όλη την χώρα και υπό τον κίνδυνο των Ευρωπαϊκών Προστίμων επιλέγεται η ιδιωτικοποίηση στη διαχείριση των απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΙΑΔΥΜΑ προαναγγέλλει την συλλογή των απορριμμάτων με σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και σκοπό την ανάθεση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Δυτικής Μακεδονίας για τα επόμενα 30 χρόνια.

Η Δημοτική Κίνηση «Κοζάνη Τόπος να ζεις» αντιτίθεται στον συγκεκριμένο σχεδιασμό διότι

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΜΑ ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ?Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
ΣΙΚΑΓΟ 1886
(...) Οι πιο δραστήριοι αγωνιστές της Διεθνούς στο Σικάγο ήταν ο Πάρσονς, ο Σπάιζ, ο Σάμουελ Φήλντεν και ο Μάικελ Στσουώμπ. Επηρεασμένο απ' αυτόν τον πυρήνα των αναρχικών Διεθνιστών το τοπικό Συνδικάτο Καπνεργατών, τον Ιούνιο του 1884, κάλεσε τα συνδικάτα της πόλης να αποχωρήσουν από τη συντηρητική Συνασπισμένη Επαγγελματική και Εργατική Συνέλευση και να οργανώσουν ένα Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο με καθαρά αγωνιστική πολιτική. Τέσσερα συνδικάτα γερμανών εργατών -οι μεταλλουργοί, οι εργάτες των σφαγείων, οι ξυλεργάτες και οι επιπλοποιοί- απάντησαν θετικά και αποδέχτηκαν μια κοινή διακήρυξη αρχών: "όλη η γη αποτελεί κοινωνική κληρονομιά, ο πλούτος είναι δημιούργημα της εργασίας, δεν μπορεί να υπάρχει καμία αρμονία ανάμεσα στους εργάτες και το κεφάλαιο, κάθε εργάτης οφείλει να αποσπαστεί από τα καπιταλιστικά πολιτικά κόμματα και ν' αφοσιωθεί στο συνδικάτο". Το νέο Κεντρικό Εργατικό Συνδικάτο βρισκόταν σε συνεννόηση με τους Διεθνιστές ενώ το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα εξακολουθούσε να υποστηρίζει τη Συνασπισμένη Συνέλευση.
Για ένα χρόνο η ανάπτυξη του Κεντρικού Εργατικού Συνδικάτου ήταν μικρή, παρόλα αυτά τον Απρίλιο του 1885, συμμετείχαν σε αυτό 22 συνδικάτα, κι άρχισε μια έντονη προπαγάνδα για την καθιέρωση του οκτάωρου, παρόλο που όσον αφορά τα κίνητρα διέφερε από τη συντηρητική Συνασπισμένη Συνέλευση και τους “Ιππότες της Εργασίας” - δεν θεωρούσε τόσο σημαντική τη μείωση της εργάσιμης ημέρας όσο τη δημιουργία κοινού εργατικού μετώπου και την ταξική πάλη. Ύστερα από εισήγηση του Σπάιζ, τον Οκτώβριο του 1885, υιοθέτησε την ακόλουθη απόφαση:
"Απόφασή μας είναι να κάνουμε έκκληση στην τάξη των μισθωτών να πάρει τα όπλα για να προβάλει στους εκμεταλλευτές της το μοναδικό επιχείρημα που μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματικό: τη ΒΙΑ. Μολονότι περιμένουμε ελάχιστα από την καθιέρωση του οκτάωρου, υποσχόμαστε με πίστη να βοηθήσουμε τα αδέλφια μας που βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση σ' αυτή την ταξική πάλη με όλα τα μέσα και τη δύναμη που διαθέτουμε, εφόσον κι αυτοί θα συνεχίσουν να διατηρούν ένα ανοιχτό και αποφασισμένο μέτωπο ενάντια στους κοινούς μας καταπιεστές, τους αριστοκράτες αλήτες και τους εκμεταλλευτές. Η πολεμική μας κραυγή είναι: "θάνατος στους εχθρούς του ανθρώπινου γένους!"

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000
ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014
Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ:
ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) εγκυκλίου με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄
161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
4250/2014 ορίστηκαν οι αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να
ενεργήσει η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), την ανάγκη αντιμετώπισης ενδεχόμενων
ερμηνευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή του
συστήματος αξιολόγησης, την επικείμενη διενέργεια των περιφερειακών και
δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, οι σχετικές προθεσμίες για τη
σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί
έως τις 19 Μαΐου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί
έως τις 18 Ιουλίου 2014.
Κατ΄ εξαίρεση για τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού και λαμβάνοντας υπόψη την
επικείμενη διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών:
Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και
Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν
συνταχθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014.
Με το πέρας των ως άνω προθεσμιών παρακαλούνται τα Υπουργεία να
συγκεντρώσουν για το σύνολο των φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτά,
1
ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Ειδικότερα,
η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών
παρακαλείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και
η Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκεντρώσει τα στοιχεία
για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα σταλούν και
ηλεκτρονικά στο email: hrm@ydmed.gov.gr.
Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν
αμελλητί σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και
σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
ΟΙ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας:
www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο
Δυναμικό.
Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης
Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν
ΠΡΟΣ:
1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες
Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
6. Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών
ΚΟΙΝ.:
1. Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
2. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
3. Γραφεία Ειδικών Γραμματέων
4. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κου Υπουργού
- Γραφείο κας Υφυπουργού
- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Διευθύνσεων
- ΔΗΕΣ webupload@ydmed.gov.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου)
2
ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49

1η Μαιου


Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Άνευ προηγουμένου περιστολή δαπανών στο Δημόσιο στο ΜΠΔΣ 2015-2018

Άνευ προηγουμένου περιστολή δαπανών στο Δημόσιο προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015 -2018 που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.

Το Μεσοπρόθεσμο 2015-2018 προβλέπει συγκράτηση των συνταξιοδοτικών δαπανών, μείωση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων, δεσμευτικά ανώτατα όρια για τις δαπάνες των ΟΤΑ, αλλά και την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου του Δημοσίου σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης.

Το νέο Μεσοπρόθεσμο εξακολουθεί να προβλέπει το προληπτικό πάγωμα του 10% των πιστώσεων του Προϋπολογισμού και την αποδέσμευσή τους μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους, όμως προχωρά και ένα βήμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, προβλέπει πως έως το 2018 τα δεσμευτικά ανώτατα όρια των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού θα προσαρμοστούν στα επίπεδα του 2013.

Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να συγκρατηθούν στα επίπεδα του 42,1% έως το 2018, ενώ τα δημόσια έσοδα από 43,7% εφέτος αναμένεται να σταθεροποιηθούν στο 41,4% το 2018.

Σημειώνεται πως για το διάστημα 2015-2018 αναμένεται μέση ανάπτυξη πάνω από το 3,3%

Σημειώνεται ακόμα πως εξ αρχής το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας βασίσθηκε στην παραδοχή ότι οι δαπάνες για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη θα περιορισθούν σημαντικά.

Το ΔΝΤ εκτιμά πως στην περίοδο 2014-2030 οι δαπάνες για συντάξεις στην Ελλάδα θα αυξηθούν κατά 0,5%, ενώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας προβλέπει πως στην 36ετία 2014-2050 οι δαπάνες για συντάξεις θα αυξηθούν κατά 20,8%, όταν στο ίδιο διάστημα στις προηγμένες οικονομίες θα σημειώσουν αύξηση κατά 28,5% κατά μέσον όρο.

Ομοίως, οι δαπάνες για υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να αυξηθούν κατά 0,8% την περίοδο 2014-2030, ενώ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας στο διάστημα 2014 -2050 εκτιμάται πως θα αυξηθούν κατά 39,9%, ήτοι τρεις φορές λιγότερο σε σχέση με τις προηγμένες οικονομίες (91,7%).

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Αποτρέπουμε με κάθε τρόπο τη δήθεν «Αξιολόγηση» - Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας.Αθήνα, 28 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.: 412


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποτρέπουμε με κάθε τρόπο τη δήθεν «Αξιολόγηση» - Συνεχίζουμε
και εντείνουμε τον αγώνα μας.

Η κυβέρνηση προσπαθεί τώρα με εργαλείο τη συγκριτική «αξιολόγηση» να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων και υπό απόλυση υπαλλήλων. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αρκείται σε ένα αυταρχικό σύστημα «αξιολόγησης», αλλά καθορίζει εκ των προτέρων, επί ποινή μάλιστα «παράβασης καθήκοντος», τα ποσοστά και τις κλίμακες αξιολόγησης, διασφαλίζοντας πως κάθε χρόνο το 15% των εργαζομένων τουλάχιστον θα είναι ανεπαρκείς και μισθολογικά καθηλωμένοι, αν όχι υποβαθμισμένοι.
Μέσω του φόβου και της τρομοκρατίας προσπαθούν να δημιουργήσουν πειθήνειους εργαζόμενους που θα αλληλοσπαράζονται μεταξύ τους για την εύνοια της Διοίκησης, με απώτερο στόχο τον απόλυτο έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης στην εκάστοτε εξουσία μετατρέποντας για μια ακόμη φορά τους Δήμους και όχι μόνο, σε ελεγχόμενα πολιτικά παραμάγαζα!!!
Η υπαναχώρηση, έστω και προσωρινά του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή του Νόμου είναι ένα πρώτο μικρό θετικό βήμα στην κατεύθυνση της μη εφαρμογής της «προκατασκευασμένης αξιολόγησης», μιας και είναι η πρώτη φορά ανάσχεσης μέτρου που με εντολή της τρόικα έχει ψηφιστεί. Όμως, σε καμιά περίπτωση δεν εφησυχάζουμε, αφού πρόκειται απλά για παράταση των καταληκτικών ημερομηνιών μπροστά στην αντίδραση των εργαζομένων αλλά και μεγάλης μερίδας των αιρετών.
Γι΄ αυτό, σε όσους Δήμους και παρά την «παραίνεση και της Κ.Ε.Δ.Ε.» δεν δοθούν δεσμεύσεις για μη εφαρμογή της αυταρχικής-προκατασκευασμένης «αξιολόγησης», εντείνουμε και κλιμακώνουμε τις παρεμβάσεις μας. Με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων συνεχίζουμε τον αγώνα για σύγκληση έκτακτων Δημοτικών Συμβουλίων προκειμένου να ληφθούν δεσμευτικές αποφάσεις, μετά και τις Δημοτικές εκλογές, μη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και ιδιαίτερα της υποχρεωτικής και προαποφασισμένης από την κυβέρνηση ποσόστωσης, με στόχο μέχρι και την νέα καταληκτική ημερομηνία (28 Ιουνίου 2014), σε όλους τους Δήμους της χώρας, να έχουν ληφθεί αποφάσεις σε αυτή την κατεύθυνση.

Συγχρόνως καλούνται ΟΛΟΙ οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να εντείνουν τον αγώνα για την επιτυχία της παρέμβασής μας για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν με ιδιαίτερη ένταση οι Γενικές Συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις και η ενημέρωση σε κάθε χώρο δουλειάς, πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις αγωνιστικές δράσεις με μοναδικό στόχο την ενημέρωση και την συνολική κινητοποίηση όλων των εργαζομένων. Ο αγώνας ενάντια στη «αξιολόγηση» δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός αλλά πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μαζικής και συλλογικής δράσης.  
Είναι σαφές πως επιδίωξη είναι ο έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το πάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης υπαλλήλων, η βίαιη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι εργαζόμενοι να στερούνται βασικών εργασιακών και αφαλιστικών δικαιωμάτων αδιαμαρτύρητα. Ζητήματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους, όλη την κοινωνία.
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουμε πως θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας προκειμένου οι διατάξεις της «δήθεν αξιολόγησης» του Νόμου 4250/2014, να μείνουν στα χαρτιά. Έχει διαχρονικά αποδειχθεί πως αναβαθμισμένη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υπάρξει όταν αυτοσκοπός της εκάστοτε Κεντρικής Διοίκησης είναι ο πολιτικός έλεγχός της, με αναχρονιστικά-αντιδραστικά-αντιδημοκρατικά-αντισυνταγματικά μέτρα!!!    
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας
Θέμης Μπαλασόπουλος                                                              Γιάννης ΤσούνηςΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ Κυρ.Μητσοτάκη, Mega channnel και πρώην προέδρου ΑΔΕΔΥΑθήνα, 28 Απριλίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 417
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης από το στούντιο του «φιλόξενου» για όσους εκφράζουν απόψεις του συστήματος Mega Channel, υπεραμύνθηκε μία ακόμη φορά του κυβερνητικού σχεδίου «αξιολόγησης» στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και επιτέθηκε και πάλι στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που αποκαλύπτει τον πραγματικό στόχο του σχεδίου αυτού, ο οποίος είναι οι χιλιάδες νέες απολύσεις.

Εμμέσως το λέει και ο ίδιος ότι θα γίνουν απολύσεις. Δεν τις παρουσιάζει βέβαια ως γραμμάτιο που η κυβέρνηση έχει υπογράψει και πρέπει να ξεπληρώσει απέναντι στους τοκογλύφους δανειστές, αλλά επιχειρεί να τις βαπτίσει «αξιολόγηση» απαραίτητη για τη δήθεν  αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης. Ποιο; Ένα καθαρά αυταρχικό μέτρο της κυβέρνησης που διαλύει τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο «δημοκράτης» κ. Μητσοτάκης αρνείται το διάλογο με τους εργαζόμενους, λειτουργεί ως «εκτελεστής» εντολών της τρόικα και επιχαίρει για την πολιτική της κυβέρνησης, που εφάρμοσε, όπως είπε, πολλές μεταρρυθμίσεις του Ο.Ο.Σ.Α. Είναι γνωστό που κατέληξαν αυτές οι μεταρρυθμίσεις. Σε δυσθεώρητα ύψη την ανεργία, στην παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας, στη μείωση των μισθών και των συντάξεων, στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, στην ισοπέδωση των εργασιακών και κάθε άλλων δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Την πολιτική εξόντωσης της κοινωνίας εφαρμόζει ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και προβάλει το συστημικό MEGA CHANNEL. Ενώ ο κ. Μητσοτάκης από την εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» επιτίθεντο  στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που αντιδρά στην «αξιολόγηση», απολαμβάνοντας το «προνόμιο» των μονολόγων τους οποίους  ο ίδιος επιλέγει και που απλόχερα του προσέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, δεν επετράπει καν στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κ. Θέμη Μπαλασόπουλο που επιχείρησε να παρέμβει τηλεφωνικά, να απαντήσει στα φθηνά επιχειρήματα και τις συκοφαντίες του κ. Μητσοτάκη.

Έτσι, εκφράζεται η δημοσιογραφική δεοντολογία από το Mega Channel. Και με προσκεκλημένους που χρησιμοποιούν τίτλους που έχουν προ πολλού απωλέσει για να σιγοντάρουν τον κ. Μητσοτάκη στα σχέδια που προωθεί. Όπως ο κ. Οδυσσέας Ντριβαλάς, ο οποίος εμφανίστηκε στο τηλεοπτικό παράθυρο, για πολλοστή φορά, υπό τον τίτλο «Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.» και ο οποίος δεν είχε το θάρρος και το σθένος να υπερασπιστεί απέναντι στον «Υπουργό των Απολύσεων», την Ομοσπονδία και τον κλάδο από τον οποίο προέρχεται.

Ήταν, μέχρι το Νοέμβριο του 2013 Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και μάλιστα μεταβατικός μέχρι να γίνει το Συνέδριο. Έκτοτε, το μόνο που μπορεί να εκφράσει ο κ. Ντριβαλάς ως εκπρόσωπος παράταξης της μειοψηφίας στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι προσωπικές απόψεις. Και αυτές φάνηκε να συμπίπτουν με τα λεγόμενα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ούτε τα προσχήματα δεν κράτησε ο πρώην Πρόεδρος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο θέμα της «αξιολόγησης», όταν ακόμη και ο κ. Μητσοτάκης υπό την αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και πολλών Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν ήθελαν να εφαρμόσουν την «αξιολόγηση» προεκλογικά, αναγκάστηκε σε αναθεώρηση του σχεδίου του και μετάθεση της εφαρμογής του σχετικού Νόμου για το καλοκαίρι.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζουν πως η «προσωρινή» υπαναχώρηση της κυβέρνησης και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι απλά ένα τέχνασμα διαφυγής στην πίεση που δέχθηκε. Του δηλώνουμε όμως πως όσα κόλπα και τεχνάσματα και αν σκαρφιστεί, θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας προκειμένου οι διατάξεις της «δήθεν αξιολόγησης» του Νόμου 4250/2014, να μείνουν στα χαρτιά. Και εμείς τουλάχιστον τηρούμε τις δεσμεύσεις μας!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ


1η Μαη: Συγκέντρωση Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Εργατικό κέντρο Ν. Κοζάνης, το Ν. Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα συνδικάτα απευθύνουν προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους Συνταξιούχους, τους Ανέργους, καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή στη πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση.
Η 1η Μάη 2014 βρίσκει τους Έλληνες εργαζόμενους αντιμέτωπους με μια σφοδρή επίθεση στα βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά τους δικαιώματα.
Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά σημαδεύεται από το κλείσιμο 4 χρόνων οικονομικής και κοινωνικής βαρβαρότητας ενάντια στους εργαζόμενους  στους άνεργους στους συνταξιούχους τους νέους και τις νέες. Μια βαρβαρότητα που επιβλήθηκε από την Τρόικα τους δανειστές της χώρας και το μεγάλο τραπεζικό και εργοδοτικό κεφάλαιο.
Μια βαρβαρότητα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο το σοκ και δέος από τις
διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις οι οποίες εκτέλεσαν με επιμέλεια τις επιταγές τους.
Τα χρόνια αυτά  εμείς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είδαμε
να γυρίζει το εργασιακό ρολόι 100 χρόνια πίσω.
.Η χώρα μας στα χρόνια των Μνημονίων μετατράπηκε σε μια τεράστια ζώνη
φθηνής ευέλικτης και ενοικιαζόμενης εργασίας χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα. Τρόικα και μνημονιακές Κυβερνήσεις, κατάργησαν τις συλλογικές μας συμβάσεις. Μείωσαν τους μισθούς μας σε επίπεδα φτώχειας.
Διέλυσαν το εργατικό δίκαιο και επέβαλαν το απόλυτο εργοδοτικό ¨C διευθυντικό  δικαίωμα.
Θεσμοθέτησαν τον εργασιακό μεσαίωνα.
Πετσόκοψαν τις συντάξεις μας και διέλυσαν την κοινωνική μας ασφάλιση, την Παιδεία, την Υγεία την Κοινωνική Πρόνοια.
ΤΗΝ1η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Να ανατρέψουμε  την καταστροφική τους πολιτική

Να καταργήσουμε όλους τους μνημονιακούς αντεργατικούς νόμους και να
          επανακτήσουμε τα δικαιώματά μας
Να επαναφέρουμε το Εργατικό Δίκαιο και τις Συλλογικές Συμβάσεις παντού
          και για όλους
Να έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη απασχόληση, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
Να μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος με ατομική σύμβαση και επισφαλή
εργασιακή σχέση
.
Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ προωθούμε τα αιτήματα μας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: 10.00 Π.Μ.
Το Εργατικό κέντρο Ν. Κοζάνης, το Ν. Τ. της ΑΔΕΔΥ και τα συνδικάτα απευθύνουν προσκλητήριο ενότητας και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, τους Συνταξιούχους, τους Ανέργους, καλώντας τους σε μαζική συμμετοχή στη πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση.
Η 1η Μάη 2014 βρίσκει τους Έλληνες εργαζόμενους αντιμέτωπους με μια σφοδρή επίθεση στα βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά τους δικαιώματα.
Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά σημαδεύεται από το κλείσιμο 4 χρόνων οικονομικής και κοινωνικής βαρβαρότητας ενάντια στους εργαζόμενους  στους άνεργους στους συνταξιούχους τους νέους και τις νέες. Μια βαρβαρότητα που επιβλήθηκε από την Τρόικα τους δανειστές της χώρας και το μεγάλο τραπεζικό και εργοδοτικό κεφάλαιο.
Μια βαρβαρότητα που υλοποιήθηκε με τη μέθοδο το σοκ και δέος από τις
διαδοχικές μνημονιακές κυβερνήσεις οι οποίες εκτέλεσαν με επιμέλεια τις επιταγές τους.
Τα χρόνια αυτά  εμείς οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα είδαμε
να γυρίζει το εργασιακό ρολόι 100 χρόνια πίσω.
.Η χώρα μας στα χρόνια των Μνημονίων μετατράπηκε σε μια τεράστια ζώνη
φθηνής ευέλικτης και ενοικιαζόμενης εργασίας χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα. Τρόικα και μνημονιακές Κυβερνήσεις, κατάργησαν τις συλλογικές μας συμβάσεις. Μείωσαν τους μισθούς μας σε επίπεδα φτώχειας.
Διέλυσαν το εργατικό δίκαιο και επέβαλαν το απόλυτο εργοδοτικό ¨C διευθυντικό  δικαίωμα.
Θεσμοθέτησαν τον εργασιακό μεσαίωνα.
Πετσόκοψαν τις συντάξεις μας και διέλυσαν την κοινωνική μας ασφάλιση, την Παιδεία, την Υγεία την Κοινωνική Πρόνοια.
ΤΗΝ1η ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
ñΝα ανατρέψουμε  την καταστροφική τους πολιτική
ñΝα καταργήσουμε όλους τους μνημονιακούς αντεργατικούς νόμους και να
          επανακτήσουμε τα δικαιώματά μας
ñΝα επαναφέρουμε το Εργατικό Δίκαιο και τις Συλλογικές Συμβάσεις παντού
          και για όλους
ñΝα έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη απασχόληση, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
ñΝα μην υπάρχει κανένας εργαζόμενος με ατομική σύμβαση και επισφαλή
ñεργασιακή σχέση
.
Με ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ προωθούμε τα αιτήματα μας, διασφαλίζουμε τα δικαιώματα μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: 10.00 Π.Μ.
Μου άρεσε(0)Δε μου άρεσε(0)
- See more at: http://www.kozan.gr/post/158415#sthash.0y3x57Aa.dpuf

Κυριακή 27 Απριλίου 2014

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ

Διήμερο Πανελλαδικού αγώνα και αλληλεγγύης, διοργανώνει την Κυριακή και Δευτέρα 11-12 Μαΐου, η Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στον Αγώνα των εργατών της ΒΙΟΜΕ. Ταυτόχρονα
την Δευτέρα 12/05 υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, με αίτημα να απορριφθούν οι κατηγορίες και να δικαιωθούν οι αγωνιζόμενοι εργάτες της ΒΙΟΜΕ.

Με εκβιασμό η διοίκηση της ICAP κατόρθωσε να αποσπάσει από εργαζόμενους που «δανείζει» στην Εθνική Τράπεζα τη συναίνεσή τους σε μια ακόμη μείωση μισθού. Προκειμένου να ανανεώσει τις συμβάσεις των εργαζομένων, τους ανάγκασε να δεχτούν να μετατραπεί ένα τμήμα του μισθού τους σε… κουπόνια.Με αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι υφίστανται άλλη μια μείωση μισθού, αφού τα δώρα και το επίδομα αδείας θα υπολογίζονται με το νέο χαμηλότερο μισθό.

Σε νέα καταγγελία οτι η εργοδοσία απέλυσε σχεδόν το σύνολο σχεδόν των τεχνικών που εργάζονταν στους ραδιοσταθμούς SFERA και DERTI ,προχώρησαν συνεργαζόμενα σωματεία και συνδικάτα .Παράλληλα καταγγέλλουν την προκλητική κι ανάλγητη στάση της εργοδοσίας στους ραδιοσταθμούςκαθώς επέλεξε τις ημέρες του Πάσχα για να προβεί στην απόλυση των εννέα από τους ένδεκα συνολικά εργαζόμενους.τονίζουν επίσης οτι οι απολύσεις των συναδέλφων, οι οποίες καταγγέλθηκαν ως παράνομες και καταχρηστικές στο ΣΕΠΕ ,ήρθαν ως «απάντηση» στην άρνηση των συναδέλφων να δεχθούν την πρόταση-τελεσίγραφο περικοπής μισθών κατά 30% και όλων των θεσμικών δικαιωμάτων των τεχνικών ή να απολυθούν.

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία θα προχωρήσουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στις 14 Μαΐου, σε περίπτωση που το υπουργείο Παιδείας δεν προχωρήσει, έως και τις 13/5, στην κατάργηση της ρύθμισης του πολυνομοσχεδίουπου έχει ανατρέψει τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών


Κάλεσμα του Συλλόγου Βιβλίου Χάρτου Αττικής για την κλαδική απεργία στις 11 Ιούνη. Με αφορμή την δικαίωση των εργαζομένων στο βιβλιοπωλείο “Παπασωτηρίου ο ΣΥΒΧΑ καλεί τους εργαζόμενους στον κλάδο να κερδίσουν μαζί και άλλες μικρές η και μεγαλύτερες μάχες.


Mε στάσεις εργασίας απάντησε η ΟΛΜΕ στην απόφαση του υπουργείου Παιδείας να μειώσει κατά τρεις ημέρες τις διακοπές του Πάσχα σε ορισμένα σχολεία της χώρας, με την αιτιολογία ότι πρέπει να αναπληρωθούν οι χαμένες ώρες διδασκαλίας λόγω των μαθητικών καταλήψεων του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Οι καθηγητές απάντησαν ότι οι “χαμένες ώρες” έχουν ήδη καλυφθεί. Σε μία ακομα “έκρηξη” αυταρχισμού ο υφυπουργός Παιδείας απείλησε με πειθαρχικό έλεγχο όσους καθηγητές δεν σκύψουν το κεφάλι.


Tραγικό εργατικό δυστύχημα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».Υπάλληλος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρασύρθηκε από λεωφορείο που μεταφέρει επιβάτες εντός του αεροδρομίου. Οι εργαζόμενοι εγείρουν ερωτήματα για τις συνθήκες εργασίας στο αεροδρόμιο, αλλά και για τη σημαντική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να προσέλθει.


Επίσης άλλη μία εργαζόμενη στον τομέα καθαριότητας στο Δήμο Περιστερίου σκοτώθηκε χτες πέφτοντας από την ταράτσα κτιρίου όπου στεγάζονται γραφεία της Περιφέρειας Αττικής και ο θάνατός της αποδίδεται σε αυτοκτονία.


Έως το τέλος του μήνα η καταγραφή όλων των φορέων του Δημοσίου για να ξεκινήσει η «αξιολόγηση» του προσωπικού. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με τις συνολικές «αναδιαρθρώσεις» στο Δημόσιο και στις μνημονιακές δεσμεύσεις.


Tην άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων των ναυτεργατών των πλοίων «Μυτιλήνη» και «AQUA MARIA”, διεκδικούν ναυτεργατικά σωματεία. Όπως καταγγέλουν τα σωματεία, οι εργαζόμενοι στα δυο πλοία παραμένουν καιρό απλήρωτοι, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης.


Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο Φάρμακο. Νέα συνάντηση στις 28 Απρίλη θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Φαρμακευτικών και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας (ΟΕΦΣΕΕ)και των φαρμακοβιομήχανων (ΣΦΕΕ), για την υπογραφή της νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας. Οι εργαζόμενοι στο φάρμακο διεκδικούν την μη “αλλίωση” των κεκτημένων αλλα και να μην αλλάξει ο κοινωνικός χαρακτήρας του ταμείου τους (ΤΕΑΥΦΕ).


Συνάντηση του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής με τον πρόεδρο της Περιφερειακής 'Ενωσης Δήμων Αττικής έλαβε χώρα την περασμένη Πεμπτη. Το συνδικάτο κατήγγειλε με ανακοίνωση την μεταρρύθμιση στο τρόπο αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, αναφερει οτι ένα μέρος του προσωπικού θα απολυθεί με βάση αυτες τις αξιολογήσεις με αποτέλεσμα να κλείσουν ολόκληροι τομείς υπηρεσιών οι οποίοι θα εκχωρηθούν στην συνέχεια σε ιδιώτες.


Στην Εύβοια, 24ωρη απεργία πραγματοποίσαν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο «Οlympic Star» απαιτώντας την καταβολή των δεδουλευμένων τους . Οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι απλήρωτοι τόσο για την εργασία τους το 2013, όσο και για δεδουλευμένα προηγούμενων ετών. Την απεργία στήριξαν πολλά τοπικά σωματεία και συνδικάτα.


Εργαζόμενοι πραγματοποίησαν κινητοποιήσεις έξω από τα καταστήματα «MIKEL» στη Θεσσαλονίκη .Οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν για την πρόσφατη απόλυση εργαζόμενης αλλά και γιατί η εργοδοσία επιβάλλει στους εργαζόμενους απαράδεκτα ιδιωτικά συμφωνητικά στα οποία τους δεσμεύει να μην απασχολούνται παράλληλα σε «ανταγωνιστική» επιχείρηση και εκβιάζει με πρόστιμα τουλάχιστον 10.000 ευρώ!


Σε προηγούμενα δελτία αναφερθήκαμε στην εργοδοτική αυθαιρεσία της Ηλεκτρονικής Αθηνών και της αλυσίδας καφέ ΜΙΚΕΛ. Δυστυχώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που αξίζει να αναφερθούν.

 Η εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου e-shop, υποχρεώνει τους εργαζόμενους σε ατομικές συμβάσεις που καταργούν εντελώς την εργατική νομοθεσία, καθώς επιτρέπουν στην εταιρεία να δανείζει τον εργαζόμενο, ο οποίος δε καλείται να δουλέψει σε όποιο ωράριο του ορίσουν και χωρίς να έχει δικαίωμα να πληρωθεί υπερωρίες! Η COCA COLA ορίζει, μέσω του κώδικα δεοντολογίας, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να έχει την άδεια της εταιρείας για να αναπτύξει πολιτική δράση, χωρίς να διευκρινίζεται αν αφορά και σε συνδικαλιστική δράση. Media Markt και KORRES, μπορούν να μετακινήσουν τον εργαζόμενο σε όποιο πόστο και σε όποια πόλη θέλουν. Η ICTS Hellas (εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας), εκτός από την απαγόρευση πολιτικής δράσης και του δικαιώματος που διατηρεί να κάνει έρευνα σε αντικείμενα του εργαζομένου, προβλέπει επίσης ποινική ρήτρα ίση με ένα μισθό σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποφασίσει απλώς να αποχωρήσει από την εταιρεία.


Tην προαπάθεια να τσακίσουν δικαιώματα μέσω εργολάβων με γραφεία ενοικίασης εργαζομένων,

καταγγέλουν εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις «Εκτυπώσεις ΙΡΙΣ», «Πρακτορείο Τύπου Αργος» και «Πρακτορείο Τύπου Ευρώπη» .Ειδικότερα καταγγέλουν οτι η εργοδοσία αυτών των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν εργάτες μέσω εργολάβων, με άθλιες συμβάσεις μιας ημέρας, χωρίς δικαιώματα και με το φόβο ότι αν αντιδράσουν για το οτιδήποτε να μην έχουν μεροκάματο την επόμενη φορά.Τελος, απαιτουν τις τρεις εταιρείες να ασφαλίσουν όλους τους εργαζόμενους ως μόνιμο προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, να αμείβουν όλους τους εργαζόμενους με βάση τις τελευταίες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και να διακοπεί οποιαδήποτε σχέση με τα «δουλεμπορικά» γραφεία.Σε απεργία διαρκείας προχωρούν από Δευτέρα 28/4 οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, που διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, καταγγέλοντας ότι εφενός δεν προηγήθηκε διάλογος και αφετέρου εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα.


Αποσιωπήθηκε για πέντε ολόκληρες ημέρες πυρκαγιά σε δεξαμενή διυλιστηρίων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Δημιουργουνται ερωτήματα όχι μονο για την προσπάθεια συγκάλυψης του γεγονότος, αλλά και για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, καθώς επίσης και για την έκταση του ρυπαντικού επεισοδίου και τις επιπτώσεις του για τους κατοίκους της Ελευσίνας.


Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλει την κατάργηση της αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών για τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στο δημόσιο, καθώς επίσης και των αναπληρωτών καθηγητών. Η κίνηση αυτή από πλευράς υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών που συνυπογράφουν την απόφαση, καταδεικνύει ακόμα μια φορά το σχέδιο της κυβέρνησης για τη συνεχόμενη μείωση μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων.


Ανεσταλη η προγραμματισμένη για την Παρασκευή & Σάββατο, απεργία στην Ελευθεροτυπία,απο δημοσιογράφους και διοικητικούς υπαλλήλους της εφημερίδας.Οι εργαζόμενοι τελικά δεν προχώρησαν σε 24ωρη απεργία όπως ήταν προγραμματισμένοαπό το απόγευμα της Παρασκευής 25/4 έως το απόγευμα του Σαββάτου, απαιτώντας την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων των δύο τελευταίων μηνών, καθώς και την τήρηση της συμφωνίας για τις εκκρεμείς πληρώμες του 2013. Οπως έγινε γνωστό αργά το απόγευμα της Παρασκευής,η εργοδοσία παρέδωσε επιταγή για να ξεκινήσει η διαδικασία εξόφλησης των οφειλομένων

Επίσης την εβδομάδα που μας πέρασε, σημειώθηκαν απεργίες στις εφημερίδες ΕΞΠΡΕΣ και ΚΕΡΔΟΣ.

Μαζική “μαχητική” υποδοχή στον υπουργό Υγείας επιφύλαξαν το πρωί της Πεμπτης οι εργαζόμενοι και οι γιατροί των νοσοκομείων και των μονάδων Υγείας της Θεσσαλονίκης αλλά και ασθενείς. Ο Αδωνις Γεωργιάδης επισκέφτηκε τα Νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» και «Γ. Παπανικολάου»

Στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να απωθήσουν τους εργαζομένους. Ο υπουργός βρέθηκε αντιμέτωπος και με αντιδράσεις ασθενών, που διαμαρτύρονταν για τις πολύωρες αναμονές στα νοσοκομεία προκειμένου να εξεταστούν. Οντας προκλητικός, απάντησε ότι «στο Οσλο της Νορβηγίας η αναμονή είναι 8 ώρες. Δεν υπάρχει νοσοκομείο στον κόσμο χωρίς αναμονή»...

Στο «Παπαγεωργίου» ,οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν την πολιτική της διοίκησης, που έχει “προσβαλλει” η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με στόχο να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών και να εφαρμόσει ελαστικές εργασιακές σχέσεις.


Εκβιασμός της ΔΕΗ προς μικρο-αγρότες για τις γεωτρήσεις.

Με έγγραφα που στέλνει αυτές τις μέρες, η ΔΕΗ ζητάει από τους κατόχους αγροτικών γεωτρήσεων να επικαιροποιήσουν τη χρήση τους μέχρι την 31η Ιούλη 2014, ώστε να συνεχίσουν να ποτίζουν τα χωράφια τους με τιμολόγιο αγροτικού ρεύματος. Ταυτόχρονα, προχωρεί σε μαζικές διακοπές ρεύματος στις γεωτρήσεις σε όσους αδυνατούν να πληρώσουν τα τιμολόγια,σύμφωνα με καταγγελίες μικρών αγροτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα ακόμα χαράτσι.


Ψήφισμα αλληλεγγύης για τους Χαλυβουργούς απέστειλαν Ελληνες μετανάστες εργάτες από το Κεμπέκ. Οι εργάτες με ανακοίνωση τους καταγγέλλουν την δίωξη που ακήθηκε στους 24 αγωνιστές εργάτες χαλυβουργούς, σαν μια προαποφασισμένη ενέργεια, που στρέφεται ενάντια στο δικαίωμα της απεργίας και στοχεύει στην καταστολή των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Την δικαστική απόφαση καταδίκης των χαλυβουργών καταγγέλλει με ανακοίνωση της και η Ελληνική Κοινότητα Στοκχόλμης.


Τέλος, πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιεί το ερχόμενο Σάββατο 3 Μαίου ο αυτοδιαχειριζόμενος ραδιοφωνικός σταθμος ΡΑΔΙΟΦΡΑΓΜΑΤΑ.
Το πάρτυ θα γίνει στο ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΤΕΚΙ Αθηνας,Ζ.Πηγης 97 και Ισαύρων στην Νεάπολη Εξαρχείων

Σάββατο 26 Απριλίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΝΗ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ

                                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 25 Απριλίου 2014, παράσταση διαμαρτυρίας συνδικαλιστικών στελεχών και εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών και στη συνέχεια έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ενάντια στο νέο τρόπο «αξιολόγησης» που στόχο έχει να προετοιμάσει το έδαφος για τις επόμενες διαθεσιμότητες αλλά και να μετατρέψει τους εργαζόμενους σε πειθήνια όργανα της κάθε Διοίκησης.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που ο Υπερυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης απαξιεί και αρνείται να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Προφανώς έχει εθιστεί σε συναντήσεις υψηλότερου επιπέδου!!!
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Κώστα Ασκούνη ο οποίος δήλωσε πως «η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν θα εφαρμόσει την αξιολόγηση ιδιαιτέρα την προεκλογική περίοδο μια και συνιστά υπηρεσιακή μεταβολή που εκ του νόμου αλλά και την ηθική απαγορεύεται». Τόνισε δε πως διατηρούν και νομικές επιφυλάξεις για την συνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων, ιδιαίτερα των προκαθορισμένων ποσοστών που αντίκειται στην πραγματική έννοια της ελεύθερης αξιολόγησης.
Επίσης, έγινε συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μιχελάκη όπου τέθηκαν τα ζητήματα της αξιολόγησης, της εκλογικής αποζημίωσης των Δημοτικών Υπαλλήλων, των απολύσεων-διαθεσιμοτήτων και της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μιχελάκης ενημέρωσε πως με έγγραφο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μετατίθεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιμερισμού των ποσοστών για την 31η Ιουνίου 2014 και η ημερομηνία αξιολόγησης για την 31η Αυγούστου 2014. Η «υπαναχώρηση» δε αυτή, ισχύει μόνο για τους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες).
Για τα υπόλοιπα ζητήματα θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών την ερχόμενη εβδομάδα προκειμένου να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις.
Είναι σαφές πως μόνο με την αγωνιστική-ενωτική δράση και κινητοποίηση των εργαζομένων μπορεί να υπάρξουν αποτελέσματα. Κανείς εργαζόμενος όμως δεν πρέπει να εφησυχάζει. Πρόκειται για μια παράταση εφαρμογής μιας αυταρχικής-αναχρονιστικής διαδικασίας που σε καμιά περίπτωση δεν συντελεί στην αναβάθμιση των Δημοσίων Υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε καμιά περίπτωση δεν έχει ως αυτοσκοπό την ταλαιπωρία των δημοτών. Εφόσον οι διοικήσεις των Δήμων δεσμευτούν για τη μη έκδοση των αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστών τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 αναστέλλονται οι καταλήψεις. Καλούμε τους Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τις εξελίξεις με Γενικές συνελεύσεις, Συγκεντρώσεις, κρατώντας τους σε ετοιμότητα προκειμένου να μην εφαρμοστεί στην πράξη η προκατασκευασμένη «αξιολόγηση» που μόνο στόχο έχει να μετατρέψει τους Δήμους σε πολιτικά παραμάγαζα.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τετάρτη 23 Απριλίου 2014

ΟΙ ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2014


Επτά αλλαγές προωθεί στο Δημόσιο για να υλοποιηθούν ως το τέλος του 2014 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να τεθεί σε διαβούλευση ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, με βασικά κριτήρια τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Οι 7 αλλαγές ως το τέλος του 2014 θα είναι: 
-Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ
 -Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων
 -Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων
 -Έλεγχος των 35.000 μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Όποιοι εντοπιστούν να μην κατέχουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν. -Συνέχιση της καταγραφής και αξιολόγησης των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Όπου διαπιστωθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων θα προχωρήσουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα απολύσεις.
 -Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα 
 -Μείωση γραφειοκρατίας, μέσω συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, που μελετά την άρση των διοικητικών βαρών κατά 25% σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα. 
Πηγή: www.lifo.gr


Επτά αλλαγές προωθεί στο Δημόσιο για να υλοποιηθούν ως το τέλος του 2014 ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με την εφημερίδα Έθνος, αναμένεται τις επόμενες ημέρες να τεθεί σε διαβούλευση ο νόμος για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, με βασικά κριτήρια τις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευξη. Οι 7 αλλαγές ως το τέλος του 2014 θα είναι: -Μόνιμος μηχανισμός κινητικότητας, με μοριοδότηση μέσω ΑΣΕΠ -Νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων -Νέο σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων -Έλεγχος των 35.000 μονιμοποιήσεων συμβασιούχων. Όποιοι εντοπιστούν να μην κατέχουν τα τυπικά προσόντα θα απολυθούν. -Συνέχιση της καταγραφής και αξιολόγησης των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου. Όπου διαπιστωθεί επικάλυψη αρμοδιοτήτων θα προχωρήσουν καταργήσεις ή συγχωνεύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα απολύσεις. -Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα -Μείωση γραφειοκρατίας, μέσω συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ, που μελετά την άρση των διοικητικών βαρών κατά 25% σε 13 τομείς της οικονομίας, που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα. Πηγή: www.lifo.gr

Τρίτη 22 Απριλίου 2014

Τηλεφωνικό κέντρο για τα ερωτήματα συνταξιούχων και υποσυνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου

Από το Γραφείο του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τα διαθέσιμα δίκτυα επικοινωνίας της Δ/νσης Συντάξεων του Δημοσίου, ανακοινώθηκε ότι:
 1ον. Από τη Δευτέρα  14 Απριλίου 2014, ξεκίνησε, πιλοτικά, η λειτουργία νέου τηλεφωνικού κέντρου που φιλοδοξεί να καλύψει στο μέτρο του εφικτού, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητας των ζητημάτων, το μεγαλύτερο εύρος των ερωτημάτων των συνταξιούχων και υπό συνταξιοδότηση υπαλλήλων του Δημοσίου. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο λειτουργεί υπό τον αριθμό 210-3329900, σε πενθήμερη βάση και εργάσιμες ώρες (07:30 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ.). Ο πολίτης για την εξυπηρέτησή του, θα πρέπει να έχει διαθέσιμο, το σχετικό αριθμό μητρώου και το ΑΦΜ του.
2ον. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω διαδικτύου, η επικοινωνία μπορεί να γίνει στο e-mail της Υπηρεσίας Συντάξεων syntaxeis@glk.gr. Το σύστημα λειτουργεί από 15 Μαρτίου 2014, έχουν ήδη καταχωρηθεί 752 e-mails και έχουν απαντηθεί τα περισσότερα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση του πολίτη είναι η αναφορά του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας, ενός τηλέφωνου επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), καθώς και του αριθμού μητρώου της σύνταξης.
3ον.  Ταυτόχρονα, διατηρείται η απευθείας επικοινωνία με την Υπηρεσία Συντάξεων (Κάνιγγος 29, Αθήνα), κάθε Δευτέρα και  Πέμπτη  11:30 - 14:30, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων πληροφοριών.
4ον.  Παράλληλα, έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την ανεύρεση νέου, συγχρόνου, ευρύχωρου, ειδικά διαμορφωμένου χώρου για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

Τετάρτη 16 Απριλίου 2014

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΠΕΡΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης
Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243/30.7.2013 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813/27.12.2013 εγκυκλίων της υπηρεσίας μας σχετικά με θέματα πειθαρχικού δικαίου, και δεδομένου ότι η υπηρεσία μας πληροφορήθηκε από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ότι υπάρχουν παρερμηνείες όσον αφορά τη δυνατότητα ή μη αναστολής της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.) σε περίπτωση ποινικής δίκης, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό συμβούλιο όμως μπορεί με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα(1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας (άρθρο 114 παρ. 1 και 2 του Υπαλληλικού Κώδικα –ν. 3528/2007- όπως ισχύει).
Η Ε.Δ.Ε. δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης (άρθρο 126 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του Υ.Κ. όπως ισχύει).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα, Τηλέφωνο : 213 – 1313 321 -338 Fax : 213 1313389 n.pappa@ydmed.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 55 / 9899
ΠΡΟΣ :
Όπως στον Πίνακα Αποδεκτών
(Αποστολή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο)
ΑΔΑ: ΒΙΗΝΧ-ΧΧ5
Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές