Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2021

Πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής στην 24ωρη απεργία των εργαζομένων του ΕΦΚΑ – Καταγγελία της Διοίκησης του Οργανισμού

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής στην 24ωρη απεργία
των εργαζομένων του ΕΦΚΑ – Καταγγελία της Διοίκησης του Οργανισμού

 

Η 24ωρη απεργία, που πραγματοποιήθηκε κανονικά σήμερα  23 Δεκεμβρίου στον χώρο του ΕΦΚΑ,  από τις δύο Ομοσπονδίες (ΠΟΣΕ/ΕΦΚΑ – ΠΟΠΟΚΠ) και από την ΑΔΕΔΥ,  είχε πρωτοφανή ποσοστά συμμετοχής. Κι αυτό, παρά την απόφαση  της κυβέρνησης και της Διοίκησης του ΕΦΚΑ να προσφύγουν στα δικαστήρια  με αίτημα την κήρυξη της απεργίας ως παράνομης. Χαιρετίζουμε τη μαζικότατη συμμετοχή των εργαζομένων του ΕΦΚΑ, σε  αυτό τον μεγάλο αγώνα για την απόκρουση των κυβερνητικών σχεδιασμών για ξεπούλημα  της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Καταγγέλλουμε  την κυβέρνηση και τον Υπουργό Εργασίας
κ. Χατζηδάκη για την συστηματική τους προσπάθεια να απαγορεύσουν και να καταργήσουν τις απεργίες και το απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων με την μέθοδο προσφυγών στα δικαστήρια.

Να είναι βέβαιοι ότι οι αγώνες μας ούτε θα φιμωθούν ούτε θα σταματήσουν, αλλά θα ενταθούν και θα αποκτούν όλο και πιο δυναμικά και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καταγγέλλει τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ για την  απαράδεκτη ενέργεια και την  εντολή που έδωσε σήμερα σε  διευθυντικά στελέχη του φορέα να ειδοποιήσουν τηλεφωνικά τους εργαζομένους να επιστρέψουν στην εργασία τους, επειδή στις 11.00π.μ., σήμερα, η απεργία των ομοσπονδιών κηρύχτηκε παράνομη, αποσιωπώντας το γεγονός ότι οι υπάλληλοι συμμετείχαν στη νόμιμη απεργία που είχε κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, με χθεσινή της ομόφωνη απόφαση, και η οποία δεν κρίθηκε από κανένα δικαστήριο ως παράνομηΔιαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους του ΕΦΚΑ, που απήργησαν σήμερα, ότι η συμμετοχή τους στην απεργία ήταν πέρα για πέρα νόμιμη.

Οι απαράδεκτες αυτές ενέργειες και μεθοδεύσεις, από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ, δεν θα μείνουν αναπάντητες από την πλευρά των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος.  Θα προστατεύσουμε με όλα τα μέσα το δικαίωμά μας στην  απεργία.

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021

Εγύκλιος για πιστοποιητικά νόσησης και άλλες διατάξεις για τον κορονοιό

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 Υπ. Εσωτερικών :

-Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 20.6.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.

-Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος των τριάντα (30) ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο που απαιτείται για την έκδοση των πιστοποιητικών νόσησης συνυπολογίζεται στις ενενήντα (90) ή εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης.

 -Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από 5.12.2021 και εφεξής αποκλειστικά κατόπιν ελέγχου με τη μέθοδο PCR διαρκούν για ενενήντα (90) ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

 

Όσον αφορά τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου επισημαίνονται τα εξής:

-Οι υπάλληλοι, οι οποίοι:

 α) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» και δεν εξαιρούνται από αυτό λόγω νόσησης ή απαλλαγής από την υποχρέωση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής,

β) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, ήτοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, υποχρεούνται από 13.12.2021 σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

 

-Οι υπάλληλοι, οι οποίοι:

α) υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και είναι υπόχρεοι σε εμβολιασμό,

β) έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους, ήτοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961 και

γ) έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης,

δεν τίθενται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, δεδομένου ότι για την επιβολή του εν λόγω δυσμενούς διοικητικού μέτρου δεν προβλέπεται ρητά υποχρέωση πλήρους εμβολιασμού με συγκεκριμένο αριθμό δόσεων εμβολίου, ενώ για την άρση του μέτρου αυτού αρκεί η διενέργεια έστω μιας δόσης του εμβολίου.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη και τα αναφερόμενα ανωτέρω, στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ1α/ΓΠ. Οικ.55570/12-9-2021 (Β’ 4207) ΚΥΑ, όπως ισχύει, ήτοι δύο φορές την εβδομάδα και έναντι αντιτίμου με επιβάρυνση δική τους. Και σε αυτή την περίπτωση η υποχρέωση αυτή αίρεται άμεσα από την ημέρα διενέργειας της αναμνηστικής δόσης.

 

 

Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

24ωρη απεργία την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία

 

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΑΔΕΔΥ

Κήρυξη 24ωρης απεργίας την Πέμπτη 23 Δεκέμβρη
για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία

Η Εκτελεστική Eπιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανταποκρινόμενη στο αίτημα των ομοσπονδιών ΠΟΣΕ-ΕΦΚΑ και ΠΟΠΟΚΠ κηρύσσει, με ομόφωνη απόφασή της, 24ωρη απεργία την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου για τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία με αιτήματα:

 • Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Έξω οι ιδιώτες από την Κοινωνική Ασφάλιση
 • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής. Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, ενιαία λογισμικά προγράμματα κλπ, ώστε να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα για να μπορούν να ικανοποιούνται άμεσα όλα τα αιτήματα συνταξιούχων και ασφαλισμένων
 • Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων
 • Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές – Επαναφορά 13ου & 14ου μισθού
 • Καμιά περικοπή εργατικών δικαιωμάτων
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά, στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19

 Ψηφίστηκε η δυνατότητα Παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19 μέχρι 31.03.2022  ( δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης τωναπαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού)

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021

Εισβολή των ΜΑΤ και επιχείρηση καταστολής σε βάρος των εργαζoμένων της εταιρείας “Kavala Oil”

 Από νωρίς το πρωί της Τρίτης ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν από διάφορα σημεία στο εργοστάσιο των Πετρελαίων Καβάλας με στόχο να προχωρήσουν σε προσαγωγές και να καταστείλουν τον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στα σχέδια απολύσεων.

Οι εργαζόμενοι υπό την απειλή της απόλυσης, αποφάσισαν και προχώρησαν σε πολύμηνο αγώνα. Η εργοδοσία αρνούμενη το διάλογο ώστε να βρεθεί λύση κάλεσε σήμερα το πρωί τα ΜΑΤ για να προσαγάγουν εργαζόμενους της εταιρείας (περισσότεροι από 100) οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι περιφρουρώντας τον αγώνα τους (σύμφωνα με την proininews.gr). Τα ΜΑΤ κατά τη διάρκεια της επέμβασης και της βίαιης καταστολή χρησιμοποίησαν κρότου – λάμψης απέναντι στους εργαζομένους με έναν μετασχηματιστή να καταστρέφεται.

Η εταιρεία Energean παρά τη χρημοτοδότηση με 100 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ στην ανακοίνωσή της, προχώρησε σε αντεργατικά μέτρα με απολύσεις και μειώσεις μισθών. Η επικινδυνότητα είναι τεράστια στο συγκεκριμένο εργαστάσιο και η ανάγκη για αύξηση του εξειδικευμένου προσωπικού επιτακτική, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.Η ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία αναφέρει ότι με την παρέμβαση της αστυνομίας έληξε η κατάληψη των εγκαταστάσεων από τους εργαζομένους, με το κλίμα να είναι τεταμένο και την εταιρεία να επιμένει στις αντεργατικές πρακτικές της και τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

ΠΗΓΗ 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΗΧΗΡΟ ΡΑΠΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΝΑ ΣΥΣΤΗΣΕΙ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ» ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

 

                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 464

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ηχηρό ράπισμα στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής Πύργου, να συστήσει «Αναπτυξιακό Οργανισμό» και να εκχωρήσει υπηρεσίες και αρμοδιότητες του Δήμου σε ιδιώτες και ταυτόχρονα δικαίωση για τον Σύλλογο Εργαζομένων των Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως που κινήθηκαν με την συνδρομή και τη στήριξη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. νομικά κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου, συνιστά η υπ’ αριθμ.: 21/2021 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152.

Η εν λόγω Επιτροπή έκρινε παράνομη την σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΑΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» και ως εκ τούτου τινάζει στον αέρα τα σχέδια του Δήμου Πύργου, που κινήθηκε από κοινού με τον Δήμο Φυλής, δια της γνωστής πρακτικής που νομιμοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να συστήσουν Αναπτυξιακό Οργανισμό και να αναθέσουν υπηρεσίες και αρμοδιότητες στα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία προσέφυγε ο Σύλλογος Εργαζομένων των Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως, ήταν ομόφωνη και έκρινε συγκεκριμένα πώς η με αριθμ.:  307/24-6-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά δικαίωση για την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που από την πρώτη στιγμή έχει καταγγείλει και αντιταχθεί στις μεθοδεύεις Δημοτικών Αρχών να συστήσουν «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» και να αλώσουν έτσι την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε βάρος των εργαζομένων και των πολιτών, με μοναδικό ωφελημένο το κεφάλαιο.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι και θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυα και θα στηρίζει τις αποφάσεις των εργαζομένων που βλέπουν τις Δημοτικές Αρχές να υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού και την εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες. 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

ΑΔΕΔΥ: Στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στον ΕΦΚΑ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη των απεργιακών κινητοποιήσεων στον ΕΦΚΑ

Πέμπτη 23 & Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις ανακοινώσεις της ΠΟΣΕ/ΙΚΑ και της ΠΟΠΟΚΠ, στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κήρυξαν για την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου με αιτήματα:

 • Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Έξω οι ιδιώτες από την Κοινωνική Ασφάλιση
 • Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής
 • Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες εργαζομένων, συνταξιούχων και επιδοματούχων
 • Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές – Επαναφορά 13ου & 14ου μισθού
 • Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τα συνδικαλιστικά στελέχη να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 10:30πμ, στο Υπουργείο Εργασίας (Σταδίου 29), καθώς και στις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά, στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις ανακλήσεις αδειών των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ
από τον κ. Χατζηδάκη

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις σχετικές ανακοινώσεις της ΠΟΣΕ/ΙΚΑ και της ΠΟΠΟΚΠ, αναφορικά με την καθολική απαγόρευση και την ανάκληση των αδειών των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, κατά την εορταστική περίοδο, από τον κ. Χατζηδάκη, ο οποίος επικαλείται τη δήθεν ταχεία έκδοση των εκκρεμών συντάξεων και την ανάγκη ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του φορέα, επισημαίνει τα εξής:

Ο κ. Χατζηδάκης, ανέλαβε Υπουργός εργασίας πριν ένα χρόνο κι αντικατέστησε τον κ. Βρούτση, που κρίθηκε αποτυχημένος, αφού δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει την τεράστια καθυστέρηση της έκδοσης των συντάξεων. Υπενθυμίζουμε ότι ο κ. Βρούτσης είχε υποσχεθεί, όταν ανέλαβε το 2019, ότι από 1/6/20 το 1/3 των νέων συντάξεων θα έβγαινε με ηλεκτρονικό τρόπο. Έπεα πτερόεντα! Το μόνο που έκανε ήταν να προσθέσει στο λογότυπο του ΕΦΚΑ το e και το έκανε e-ΕΦΚΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης αναλαμβάνοντας το υπουργείο έδωσε νέες υποσχέσεις για δήθεν ταχεία έκδοση των συντάξεων. Κι αφού επί ένα χρόνο δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα, βρήκε την εύκολη λύση. Καθυβρίζει και σπιλώνει καθημερινά τους εργαζόμενους στον οργανισμό, με κάθε τρόπο.

Για τον κ. Χατζηδάκη:

 • Φταίνε οι εργαζόμενοι για τη δημιουργία του υδροκέφαλου οργανισμού ΕΦΚΑ, που ιδρύθηκε με τον Ν4387/16, ο οποίος καλείται να εκδώσει όλες τις συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών με μειωμένο κατά 40% προσωπικό,
 • Φταίνε οι εργαζόμενοι που οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι απαρχαιωμένοι από τη δεκαετία του ’90,
 • Φταίνε οι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να εκτυπώνουν τα έντυπα σπίτι τους γιατί δεν υπάρχουν εκτυπωτές (ο τελευταίος διαγωνισμός για την προμήθεια εκτυπωτών κράτησε 14 μήνες).

Αντί ο υπουργός να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού, να αναβαθμίσει τον τεχνολογικό εξοπλισμό, να απλοποιήσει τις διαδικασίες έκδοσης των συντάξεων, στράφηκε στην αγαπημένη του αγορά. Έτσι ψήφισε διάταξη για την έκδοση των συντάξεων κι από ιδιώτες λογιστές και δικηγόρους. Άνθρακες ο θησαυρός. Από τους 1.200 που εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 147 πέρασαν τον διαγωνισμό. Τώρα ανακοίνωσε νέο νομοσχέδιο για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ με την πρόσληψη ιδιωτών-μάνατζερ σε Διευθυντικές θέσεις του Οργανισμού, με παχυλές αμοιβές. Πρωτοφανής παρέμβαση στη Δημόσια Διοίκηση, αφού πρόκειται για ιδιωτικοποίησή του πυρήνα του Κράτους.

Το άκρον-άωτον, όμως, του λαϊκισμού του κ. Χατζηδάκη ήταν η ανακοίνωση της 17ης του Δεκέμβρη για αναστολή των αδειών του προσωπικού του ΕΦΚΑ κατά τις ημέρες των εορτών. Τι κι αν οι υπάλληλοι είχαν κάνει, ως εργαζόμενοι κι αυτοί, τον οικογενειακό τους προγραμματισμό. Τι κι αν τους χρωστούν τις άδειες από το 2020. Ο κ. Χατζηδάκης τους ρίχνει βορά στον κοινωνικό αυτοματισμό. Προσπαθεί να πείσει την ελληνική κοινωνία, δηλαδή, ότι σε 10 εργάσιμες μέρες, στην περίοδο των εορτών, θα μειωθεί κατά πολύ το στοκ των 300.000 εκκρεμών συντάξεων και γι’ αυτό χρειάζεται η αναστολή των αδειών του προσωπικού. Πρόκειται περί λαϊκισμού αισχίστου είδους.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ καλεί τον κ. Χατζηδάκη να σταματήσει να εμπαίζει τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους και να αντιμετωπίζει τους υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ ως υπηκόους του, προκειμένου να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες και τις δικές του και της διοίκησης και της κυβέρνησης για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στον Οργανισμό. Τον καλούμε να ανακαλέσει άμεσα την υπόδειξη προς τον Διοικητή του ΕΦΚΑ για ανάκληση των αδειών του προσωπικού.

Τέλος, δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, έτσι ώστε να μην περάσει ο αυταρχισμός, ο λαϊκισμός και ο φαρισαϊσμός του κ. Χατζηδάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!


 

Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΕΔΥ για την απώλεια του Μιχάλη Κουρουτού

 

Ημερομηνία: 17/12/2021
Logo
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για την απώλεια του Μιχάλη Κουρουτού

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του Μιχάλη Κουρουτού, τέως Προέδρου της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).

Ο Μιχάλης Κουρουτός, επί 24 χρόνια Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, υπερασπίστηκε με σθένος και αποφασιστικότητα τους εργαζόμενους στην ιδιωτική εκπαίδευση και αγωνίστηκε για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους, αλλά και για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους συναδέλφους, στην οικογένεια και στους οικείους του.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΔΕΔΥ: Για τις άδειες νεοδιόριστων

 

                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης που είχα συντάξει για την ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την «εγκύκλιο» του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό 108357/Ε3/21.08.2020 σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σας ενημερώνω ότι έγινε δεκτή προσφυγή εκπαιδευτικού από την επταμελή Σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας με την με αρ.2367/2021 απόφαση. Είχε ειδικότερα παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση με την με αριθμό 724/2021 παραπεμπτική απόφαση της πενταμελούς σύνθεσης του εν λόγω Τμήματος, το ζήτημα του εάν η προαναφερόμενη εγκύκλιος αποτελεί γνήσια εγκύκλιο ή αντίθετα εισάγει αυτοτελείς κανονιστικές ρυθμίσεις και άρα δεν αποτελεί γνήσια ερμηνευτική εγκύκλιο. Η επταμελής σύνθεση με την 2367/2021 απόφασή της έκρινε ότι η «εγκύκλιος» δεν είναι γνήσια ερμηνευτική εγκύκλιος, αλλά αποτελεί κανονιστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και την ακύρωσε ως μη νόμιμη.

Η απόφαση αποτελεί μια πρώτη δικαίωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναμένεται η καθαρογραφή της εντός των επόμενων ημερών για να δούμε το σκεπτικό της.


Αθήνα, 17.12.2021Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΧΩΠΟΥ.

 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021


Αριθμ. Πρωτ.: 451ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μεγάλη θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του 58χρονου επί σειρά ετών Προέδρου και Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κω Ηρακλή Παχωπού.

Η ανθρωπιά, το ήθος, η προθυμία του να προσφέρει και να αγωνιστεί εντός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων του, από τις θέσεις που κατά καιρούς, κατείχε, κάνει την απώλεια του ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Ηρακλής Παχωπός, υπήρξε ένας άξιος εργαζόμενος, στάθηκε στην πρώτη γραμμή του συνδικαλιστικού αγώνα και προσέφερε πολλά στο Δήμο Κω και στους συναδέλφους του, συμμετέχοντας ανελλιπώς σε όλα τα Συνέδρια της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Υπερασπίστηκε το δίκαιο και στάθηκε ακλόνητα απέναντι στο άδικο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει τα συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΕΔΥ: Αναγνώριση πλασματικών ετών για τη σύνταξη και μετά τις 31/12/21

Αθήνα, 15.12.2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2

105 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλ 213.16.16.900

Fax 2103246165

Email: adedy@adedy.gr,

             adedy1@adedy.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 327

 

Προς:

1.      Ομοσπονδίες

2.      Νομαρχιακά Τμήματα

3.      Γενικούς Συμβούλους

 

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση πλασματικών ετών για τη σύνταξη και μετά τις 31/12/21

Με αφορμή τα ερωτήματα για την εξαγορά πλασματικών ετών για τη σύνταξη, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ο ασφαλισμένος το επιθυμεί, το αργότερο όμως ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τα όσα γράφονται ότι η δυνατότητα αυτή λήγει στις 31/12/2021 δεν έχουν καμία βάση και είναι αναληθή.

Οι κατηγορίες των πλασματικών ετών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ασφαλισμένος του Δημοσίου είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στρατιωτική θητεία

Όλος ο χρόνος υπηρεσίας

Εξαγορά για κατοχύρωση οποτεδήποτε

Γονική άδεια ανατροφής

Όλος ο χρόνος άδειας

Εξαγορά για κατοχύρωση οποτεδήποτε

Χρόνος σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών σχολής

Εξαγορά για κατοχύρωση από την 1/1/2011 κι μετά

Πλασματικός χρόνος τέκνων

Μέχρι 5 έτη (1ο παιδί 1, 2ο παιδί 2, 3ο παιδί 2)

Εξαγορά για κατοχύρωση από την 1/1/2010 κι μετά

 


 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.