Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Ανέλπιστα ευχάριστα νέα

Ευχάριστο νέο επιφύλαξε ο αν.υπ. Χριστόφορος Βερναρδάκης στη συνάντησή του με εκπροσώπους των εργαζομένων των δήμων του νομού Κοζάνης (κατά την επίδοση του αιτήματος για την διατήρηση του επιδόματος προβληματικής περιοχής και την ένταξη σε αυτό και των πόλεων της Κοζάνης και της Πτολεμαίδας).
 Είναι προς υπογραφή, δήλωσε, από τα συναρμόδια υπουργεία, οριζόντια αύξηση 20% στον βασικό μισθό σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου Τομέα σε μια προσπάθεια τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης. Η χώρα περνάει πέντε χρόνια πρωτοφανή κρίση με συνθήκες αποπληθωρισμού και αυτό πρέπει να μεταστραφεί άμεσα, δήλωσε για το ανέλπιστο δώρο ο αναπληρωτής υπουργός. Είναι μια κίνηση απέναντι στις αδιέξοδες και εκβιαστικές επιβαλλόμενες πολιτικές των θεσμών, συνέχισε, σηματοδωτώντας εικόνα ρήξης με το ΔΝΤ.  Αναμένουμε τις τελικές υπογραφές.

(καλό μήνα Απρίλιο).

ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΙΑ ΑΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Ι. Επί των ερωτημάτων.
Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω επί των κάτωθι ερωτημάτων:
«1. Είναι συμβατή με τις διατάξεις του Ν.1264/1982 η πραγματοποιούμενη απεργιακή κινητοποίηση με την μορφή της αποχής από την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων;
2. Η συμμετοχή σε απεργιακή κινητοποίηση οποιασδήποτε μορφής μπορεί να επιφέρει πειθαρχικές ή άλλες διοικητικές συνέπειες εις βάρος των υπαλλήλων;
            ΙΙ. Επί των απαντήσεων.
1. Το νομικό πλαίσιο, που διέπει το δικαίωμα της απεργίας. Η αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα ως μορφή λευκής απεργίας.
Το άρθρο 19 του Ν.1264/1982 προβλέπει «1. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των εργαζομένων που ασκείται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις  α) ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών εργασιακών συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων και ως εκδήλωση αλληλεγγύης για τους αυτούς σκοπούς και β) ως εκδήλωση αλληλεγγύης εργαζομένων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων που εξαρτώνται από πολυεθνικές εταιρείες προς εργαζομένους σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή στην έδρα της ίδιας πολυεθνικής εταιρείας, και εφόσον η έκβαση της απεργίας των τελευταίων θα έχει άμεσες επιπτώσεις στα οικονομικά ή εργασιακά συμφέροντα των πρώτων. ..».
Μεταξύ των μορφών απεργίας, που αναγνωρίζονται και προστατεύονται από το Σύνταγμα και τον Nόμο είναι και η μορφή της λευκής ή αφανούς απεργίας. Η λευκή ή αφανής απεργία δε συνίσταται στην πλήρη αποχή από την εργασία, αλλά στη μετάβαση και παραμονή στον τόπο αυτής καθόλο τον κανονικό χρόνο και στην παροχή της εργασίας, με μείωση όμως του ρυθμού απόδοσης αυτής. Η λευκή ή αφανής απεργία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορες μορφές. Μεταξύ αυτών είναι η επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας και η συνεπεία αυτού μείωση της αποδοτικότητάς της, η επίδειξη υπερβολικού πλην όμως φαινομενικού ζήλου στη σχολαστική τήρηση των διάφορων κανονισμών και τυπικών διατυπώσεων της εργασίας, ώστε να δημιουργούνται δυσχέρειες και μείωση της αποδοτικότητας καθώς και η σύντομη διακοπή της εργασίας, χωρίς εγκατάλειψη του χώρου εργασίας. Κατά τη μάλλον κρατούσα σήμερα άποψη, η λευκή απεργία αποτελεί νόμιμη μορφή απεργίας, με κάποιες ιδιομορφίες σε σχέση με την κλασική μορφή απεργίας. Στη λευκή απεργία οι απεργοί προσέρχονται στην επιχείρηση, προσφέρουν όμως εργασία μειωμένης ποσότητας, δηλαδή εργασία λιγότερη από τη συνηθισμένη. Και στην περίπτωση αυτή όμως υπάρχει το στοιχείο της αποχής που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της απεργίας.

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΑθήνα, 30 Μαρτίου 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 320

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που έχει υπογράψει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. αλλά και η εργατική νομοθεσία που καθορίζουν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων, υποχρεώνει τις Διοικήσεις των Δήμων εκτός των άλλων να χορηγούν ετησίως στους εργαζόμενους τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) συμπεριλαμβανομένης και της ημερήσιας χορήγησης ενός λίτρου φρέσκου γάλακτος στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε ανθυγιεινές εργασίες.
Τις διατάξεις αυτές δείχνουν να αγνοούν πολλές Δημοτικές Αρχές και να τις απαξιώνουν μη χορηγώντας αυτά που δικαιούται ο εργαζόμενος και έχουν να κάνουν με την Υγιεινή και Ασφάλεια κατά την ώρα της εργασίας.
Πολλές φορές μάλιστα γίνονται και προκλητικές με την στάση τους, όπως η Δημοτική Αρχή Ρόδου, όπου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών που στην εισήγησή του προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο κυνικά παραδέχτηκε ότι τα τελευταία έξι χρόνια δεν τηρούνται οι όροι Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων λέγοντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι: «Η πρότασή μου να γίνει δεκτή η παροχή ατομικής προστασίας σε είδη ρουχισμού για κάποιους εργαζόμενους του Δήμου. Όσον αφορά τα άλλα δύο αιτήματα (Παροχή Γάλακτος-Γιατρός Εργασίας-Προληπτική Ιατρική), είναι αρνητική. Άλλωστε, τα τελευταία έξι χρόνια δεν υπήρχαν ανάλογες πιστώσεις γι’ αυτά τα αιτήματα»!!!
Ως είδη ρουχισμού αντιλαμβάνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) η Δημοτική Αρχή Ρόδου, ενώ για την παροχή γάλακτος στους δικαιούχους καθώς και την ύπαρξη Γιατρού Εργασίας και  Προληπτικής  Ιατρικής, θεωρεί πως εφόσον δεν υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια δεν χρειάζεται και τώρα να μπουν στη διαδικασία χορήγησης.
Επικαλείται δε την άσχημη οικονομική κατάσταση του Δήμου αλλά μόνο σε ότι αφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, γιατί για την εξυπηρέτηση των εργολαβικών συμφερόντων «λεφτά υπάρχουν» για την Δημοτική Αρχή που προχωρεί στην ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων αντί του αστρονομικού ποσού των 12.500.000 ευρώ και πλέον.
Δεν είναι λίγες οι φορές που η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει καταγγείλει τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι σπεύδουν και γίνουν «βασιλικότεροι του βασιλέως» στην εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων που ψηφίζουν οι μνημονιακές κυβερνήσεις,  αδιαφορώντας για τα δικαιώματα των εργαζομένων και πρωτίστως για τη ζωή τους που καθημερινά εκτίθεται σε κίνδυνο και με τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων-δυστυχημάτων διαρκώς να μεγαλώνει.
Η αδυναμία  του κράτους να πραγματοποιεί  τακτικούς ελέγχους, μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) αφήνει ελεύθερους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αυθαιρετούν συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο το κόστος εργασίας σε βάρος των εργαζομένων αλλά και της ίδιας της εργασίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αντιλαμβάνονται ως «κόστος» την Υγεία, την Ασφάλεια και την ζωή των εργαζομένων, να προχωρήσουν άμεσα στην προμήθεια και χορήγηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) στους δικαιούχους,  να εφαρμόσουν τους όρους της Σ.Σ.Ε. της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και την εργατική νομοθεσία για την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και για τις συνθήκες στους χώρους εργασίας.
Καλούμε επίσης την κυβέρνηση αντί να βάζει στο στόχαστρο τα Β.Α.Ε. και να σχεδιάζει την κατάργηση του ανθυγιεινού και επικίνδυνου επιδόματος, να προχωρήσει άμεσα σε συστηματικούς ελέγχους νομιμότητας όπως και στη νομοθετική ρύθμιση που της έχουμε προτείνει με το αριθμ. πρωτ.: 240/7-3-2016 έγγραφό μας για τα οφειλόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και τη χορήγηση του γάλακτος.
Σε αντίθετη περίπτωση, να έχουν υπόψη τους ότι θα έρθουν αντιμέτωποι με την μαζική και ενιαία αντίδραση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                       Βασίλης Πετρόπουλος

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

Επίδοση αιτήματος στον Αν. Υπ.. Εσωτερικών Χρ. Βερναρδάκη

Την Τετάρτη ο αν.υπ. Εσωτερικών  Χρ. Βερναρδάκης παραβρέθηκε και ήταν βασικός ομιλητής σε εκδήλωση με θέμα "Μεταρρύθμιση του κράτους με κοινωνικό πρόσημο".
Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν εκπρόσωποι των συλλόγων υπαλλήλων των δήμων του νομού μας.

Επιδόθηκε στον υφυπουργό αίτημα για την 
i) διατήρηση του χαρακτηρισμού "προβληματικής περιοχής" στο νομό Κοζάνης και   
ii) την ένταξη σε αυτή την κατηγορία και των πόλεων της Κοζάνης και Πτολεμαίδας.
Ακολουθεί το κείμενο που επιδόθηκε:
                                                                                                     
    ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΟΡΔΑΙΑΣ


ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Με την ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/30-10-1992/ΦΕΚ 667/11-11-1992/Τεύχ.Β έγινε ο καθορισμός των προβληματικών περιοχών σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν.2085/1992.
Ο Ν. Κοζάνης σύμφωνα με την ΚΥΑ ανήκει στην κατηγορία Α πλην των πόλεων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 315


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (12.00 μ.μ.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) θα πραγματοποιήσει την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, Παράσταση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27-Αθήνα) καταγγέλλοντας την πολιτική ηγεσία του για εμπαιγμό των εργαζομένων και δεσμεύσεις που ανέλαβε χωρίς όμως να υλοποιήσει για συγκεκριμένα αιτήματα του κλάδου.

Στην Παράσταση Διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 12.00 το μεσημέρι θα συμμετάσχουν όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη της Ομοσπονδίας στην Περιφέρεια Αττικής με βασικά αιτήματα:  

1.       Άμεση Νομοθετική ρύθμιση για τη μη περικοπή του Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου Επιδόματος (αναρρωτικές άδειες, θεσμοθετημένες άδειες, κ.λπ.), καθώς και επέκτασή του σε άλλες ειδικότητες εργαζομένων σύμφωνα με την πρόταση της Ομοσπονδίας.

2.       Εντολή στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) για σαρωτικούς ελέγχους (μετά και το νέο θανατηφόρο ατύχημα εργαζομένου στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων) στις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και ειδικά στις υπηρεσίες Καθαριότητας μιας και με κύρια ευθύνη των Διοικήσεων των Δήμων δεν τηρούνται στοιχειώδης κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και δεν αποδίδονται τα Μ.Α.Π. στους δικαιούχους εργαζόμενους.

3.       Υπολογισμός στις συντάξιμες αποδοχές του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας με τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3660/2008 και συνέχιση χορήγησης των μισθολογικών κλιμακίων που προβλέπονταν με το άρθρο 4 του Ν.3660/2008 και με το νέο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

4.       Άμεση επαναφορά της διάταξης που αποσύρθηκε από το σχέδιο Νόμου για την «Αξιολόγηση» και αφορά στις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης. Πρόβλημα που έχει ως συνέπεια να μην μπορούν να πληρωθούν αφού οι Επίτροποι αρνούνται την υπογραφή και έγκριση του εντάλματος πληρωμής.

5.       Άμεση επίλυση της μισθολογικής υποβάθμισης των εργαζομένων Δ.Ε. κατηγορίας που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία, καθώς «κατεύθυνση» του Υπουργείου Οικονομικών είναι να καταταχθούν στα μισθολογικά κλιμάκια της Υ.Ε. κατηγορίας.

6.       Στους Δημοτικούς Αστυνομικούς και στους Σχολικούς Φύλακες που επέστρεψαν με το Ν.4325/2015 να υπολογιστεί στις αποδοχές τους και η υπερβάλλουσα μείωση και η κατάταξή τους στα νέα Μ.Κ. του Ν.4354/2015 να γίνει με το σύνολο των αποδοχών τους. Να επιστραφούν σε όλους τους συναδέλφους τα ποσά της υπερβάλλουσας μείωσης που κρατήθηκαν αναδρομικά.

7.       Να μην υπάρχει βαθμολογική καθήλωση στους εργαζόμενους Δ.Ε. που έχουν διοριστεί με τυπικό προσόν την εμπειρία.

Η εν λόγω κινητοποίηση αποτελεί την αρχή ενός νέου κύκλου αγώνων για τη στάση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αλλά και την πολιτική που εφαρμόζει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ.-ΑΝ.ΕΛ. γενικότερα, η οποία διαλύει ότι είχε απομείνει όρθιο.

Στις 7 Απριλίου 2016 μάλιστα οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα λάβουν μέρος στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που έχει αποφασίσει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και θα συμμετάσχουν στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα πραγματοποιήσει στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα, με αίτημα την αποτροπή ισοπέδωσης της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η συγκυβέρνηση επιχειρεί, κατ’ επιταγήν της τρόικα, να μετατρέψει τις συντάξεις σε φιλοδωρήματα, να διαλύσει ολοκληρωτικά τα Ασφαλιστικά Ταμεία και να παραδώσει την κοινωνική ασφάλιση στα «αρπακτικά» των Funds και των ιδιωτικών συμφερόντων που καραδοκούν. Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να το επιτρέψουν. Θα παλέψουν για να μην περάσει η «αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση» αλλά και για να επιλυθούν απλά καθημερινά προβλήματα του κλάδου.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Αν. Υπουργός Εσωτερικών Χριστόφορος Βερναρδάκης την Τετάρτη στην Κοζάνη

Εκδήλωση – Συζήτηση με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών Χριστόφορο Βερναρδάκη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΔΜ (παλιά Νομαρχία) την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 8μμ.
Το θέμα της εκδήλωσης είναι:
Μεταρρύθμιση του Κράτους με κοινωνικό πρόσημο:
Η απάντηση στην νεοφιλελεύθερη συνταγή της συρρίκνωσης και της απαξίωσης.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης

Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Το Εικοσιένα στο σχολείο

ΤΟ Εικοσιένα στο σχολείο

Η Αριστερά κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να ερμηνεύση μαρξιστικά την Ελληνική Επανάσταση. Το έργο του Κορδάτου προβάλλεται ξανά. Το θέατρο (το περίφημο «Τσίρκο» της Καρέζη) ακολουθεί και φευ! η τηλεόραση
Κωνσταντίνος Τσάτσος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας (Μάρτιος 1976)
Η διδασκαλία της Ιστορίας στο σχολείο (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση) έχει αποτελέσει πολλές φορές αντικείμενο έντονων δημόσιων συζητήσεων και διαμαχών.
Για να περιοριστώ μόνο στις πρόσφατες δεκαετίες, είναι χαρακτηριστικά τα εξής παραδείγματα: του εγχειριδίου Ιστορίας Στ' Δημοτικού «Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια», που γράφτηκε από ομάδα συγγραφέων υπό την εποπτεία της Μαρίας Ρεπούση· του εγχειριδίου Ιστορίας Γ' Λυκείου «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου», που γράφτηκε από ομάδα συγγραφέων υπό την εποπτεία του Γιώργου Κόκκινου το 2002· του εγχειριδίου Ιστορίας της Α' Λυκείου «Ιστορία του ανθρωπίνου γένους» του Λευτέρη Σταυριανού στη δεκαετία του 1980 και στην ίδια δεκαετία του εγχειριδίου Ιστορίας της Γ' Γυμνασίου «Ιστορία νεότερη και σύγχρονη. Ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια» του Βασίλη Κρεμμυδά.
Υπό το βάρος των διαμαρτυριών και των αντιδράσεων όλα τα παραπάνω εγχειρίδια τελικά αποσύρθηκαν, έστω και αν κάποια διδάχτηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα.
Εντονη ήταν επίσης η δημόσια συζήτηση για την ύπαρξη ή μη κρυφών σχολειών στην περίοδο 1453-1821, συζήτηση που προκάλεσε το 1997 η έκδοση του βιβλίου του Αλκη Αγγέλου «Το κρυφό σχολειό. Το χρονικό ενός μύθου».
Η απουσία αναφορών στο κρυφό σχολειό από τα περισσότερα σχολικά εγχειρίδια ή ο χαρακτηρισμός του ως θρύλου σε άλλα τροφοδότησαν επίσης την ένταση της διαμάχης.

Η ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ


Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

Γιατί κάνουμε συνδικαλισμό;

Γιατί είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι και συνειδητοποιημένοι εργαζόμενοι.

Γιατί έχουμε σιχαθεί την ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ των εργοδοτών. 

Γιατί η ΕΡΓΑΣΙΑ αποτελεί ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ από το Κράτος.

Για να ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ τους εργαζόμενους για τα ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ τους και να τα ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ. 

Γιατί η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονοµικών, ασφαλιστικών κοινωνικών και συνδικαλιστικών συµφερόντων των εργαζοµένων είναι ο ΣΚΟΠΟΣ μας.

Γιατί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και η Κοινωνική Ασφάλιση είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ που δεν απεμπολούμε. 

Για να ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ και να ΕΓΚΑΛΟΥΜΕ στις διοικητικές και δικαστικές αρχές τις παραβιάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας και των κανονισµών ή οργανισµών .

Γιατί απαιτούμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ για κάθε εργαζόμενο.

Γιατί δεν θέλουμε να εκχωρήσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να αποφασίζει για μας, χωρίς εμάς. 

Γιατί ΑΓΑΠΑΜΕ αυτό που κάνουμε.

Γιατί ....   

Σ.ΥΠ.Ο.Τ.Α. Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ

Γνωρίζετε ότι ο «εργασιακός μεσαίωνας» είχε λιγότερες ώρες εργασίας και περισσότερες αργίες από όσες έχουμε εμείς;

Εργασιακός μεσαίωνας; Πού τέτοια τύχη! 
Μία από τις πλέον δημοφιλείς εκφράσεις των τελευταίων ετών είναι αυτή του “εργασιακού μεσαίωνα”. Kι όμως, οι δουλοπάροικοι του μεσαίωνα, στην πραγματικότητα δούλευαν λιγότερο από τον μέσο εργαζόμενο της βιομηχανικής εποχής. Πόσο μαλλον της ψηφιακής! 

Η Έντιθ Ρότζερς στο βιβλίο της «Discussion of Holidays in the Later Middle Ages» (Συζήτηση για τις αργίες στα τέλη του μεσαίωνα), εξηγεί πως η εκκλησία καθιέρωνε θρησκευτικές αργίες για να ξεκουράζoνται τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα και να έχουν χρόνο για εκκλησιασμό. 

Οι φεουδάρχες συμφωνούσαν στην καθιέρωση αργιών, καθώς οι ανάπαυλες μείωναν τον κίνδυνο κοινωνικών αναταραχών. Στην Αγγλία, οι αργίες έφταναν τις 120 μέρες τον χρόνο, ενώ στην Ισπανία τις 150. Πρωταθλήτρια Ευρώπης ήταν η μεσαιωνική Γαλλία, που εξασφάλιζε στους χωρικούς της 180 μέρες άδειας. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος Γάλλος δουλοπάροικος του 13ου – 14ου αιώνα, αφιέρωνε σχεδόν έξι μήνες τον χρόνο στην οικογένειά του, στους φίλους του, στα καπηλειά, σε χορούς και πανηγύρια. 

Το ωράριο Σύμφωνα με τον καθηγητή της Οξφόρδης, Τζέιμς Ρότζερς (James E. Thorold Rogers), το ωράριο σπάνια ξεπερνούσε τις 9 ώρες ημερησίως και περιελάμβανε διαλείμματα για τουλάχιστον τρία γεύματα και μεσημεριανή σιέστα. Πέντε αιώνες αργότερα, στην ακμή της βιομηχανικής επανάστασης, το ωράριο εξαφανίσθηκε και οι αργίες σχεδόν καταργήθηκαν.

Γι’ αυτό εμφανίσθηκαν τα εργατικά κινήματα και οι ιδεολογίες που βασίστηκαν στην καταπίεση των εργαζομένων και στην απληστία των εργοδοτών. Οι εργάτες ουσιαστικά ζητούσαν να επιστρέψουν στον «εργασιακό μεσαίωνα»! Σήμερα στην Αγγλία, ετησίως οι αργίες φτάνουν τις 105, μαζί με τα σαββατοκύριακα και τις άδειες. Πριν τετρακόσια χρόνια ήταν 120. Οι Γάλλοι συνεχίζουν να διατηρούν ψηλά τον πήχη στις 175 μέρες, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης Σαρκοζί να αυξήσει τις εργατοώρες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι οι αργιες είναι γύρω στις 110, ενώ στη Νότια Κορέα ίσα που αγγίζουν τις 70. Κατόπιν όλων αυτών επαναλαμβάνουμε: Εργασιακός μεσαίωνας; Πού τέτοια τύχη!... 

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ

Θανατηφόρο ατύχημα σε εργάτη καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων
Η «μαύρη» λίστα των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικά στην αποκομιδή των απορριμμάτων που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας ή τραυματίζονται σοβαρά αυξάνεται ανησυχητικά και οι αρμόδιοι θα πρέπει επιτέλους να αναλογιστούν τις ευθύνες και να αναλάβουν πρωτοβουλίες πριν θρηνήσουμε ακόμη περισσότερα θύματα.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. έχει κρούσει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου αλλά οι κυβερνώντες και οι αιρετοί κωφεύουν. Δείχνουν μία απίστευτη τυπικότητα στην εφαρμογή του μνημονίου που συμφώνησε συγκυβέρνηση και τρόικα και επιβάλει την «αποψίλωση» του μόνιμου προσωπικού, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας και γενικώς την εργασιακή «ζούγκλα». Πρόσφατα μάλιστα έβαλαν στο στόχαστρο και τα Β.Α.Ε.
Χθες ένας ακόμη εργαζόμενος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχασε τη ζωή του στο Δήμο της Αθήνας. Πρόκειται για τον Θανάση Καλογέρη, 42χρονο εργάτη στην υπηρεσία Καθαριότητας και πατέρα δύο παιδιών. Παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στην περιοχή του Κολωνού την ώρα της αποκομιδής των απορριμμάτων. Πριν από μερικές ημέρες ένας ακόμη εργαζόμενος, πατέρας επίσης δύο παιδιών, στην Κρήτη, είχε τραυματισθεί σοβαρά μετά από πτώση εν κινήσει απορριμματοφόρου.
Και αναρωτιέται κανείς: Ακούει κανείς από τους αρμόδιους; Σε μία προσπάθεια μήπως και τους αφυπνίσουν αυτούς που πρέπει εδώ και τώρα να λάβουν μέτρα οι συνάδελφοι του Θανάση Καλογέρη στο Δήμο της Αθήνας πραγματοποιούν αύριο, Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 Στάση Εργασίας από 12:00 μ.μ. έως 3:00 μ.μ. προκειμένου να παραστούν και στην κηδεία του άτυχου συναδέλφου τους.
Μαζί τους όλοι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θρηνούν ένα ακόμη μέλος της «οικογένειας» τους και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια την οικογένειά του. Αυτό όμως δεν αρκεί!!!
Η υπερεντατικοποίηση της εργασίας, που είναι άμεσο επακόλουθο της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και η παντελής έλλειψη στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας, η μη χορήγηση των Μέσων Ατομική Προστασίας (Μ.Α.Π.), η έλλειψη μέριμνας ακόμη και για την στοιχειώδη εκπαίδευση, η εναλλαγή προσωπικού με ελαστικές σχέσεις εργασίας (2μηνα, 8μηνα, κοινωφελή εργασία Ο.Α.Ε.Δ. κ.λπ.) και η αδιαφορία των Δημοτικών Αρχών που πολλές φορές υποβαθμίζουν όλα τα παραπάνω για να «βγει η δουλειά», είναι οι πραγματικές αιτίες των αυξανόμενων εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στο χώρο των υπηρεσιών Καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Και είναι υπεύθυνη και η συγκυβέρνηση που αντί να μεριμνά για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, δρομολογεί ακόμη και την κατάργηση των Βαρέων και Ανθυγιεινών στην κατηγορία αυτή των εργαζομένων και την περικοπή-κατάργηση του Επιδόματος Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων.
Και σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η πρόσφατη απόφαση-μνημείο αναλγησίας του Αρείου Πάγου που αναγνωρίζει (άκουσον άκουσον) «συνυπαιτιότητα» των εργαζομένων στα εργατικά ατυχήματα-δυστυχήματα, τη στιγμή που οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής και ασφάλειας αγνοούνται με ευθύνη της εργοδοσίας.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το λογικό και το παράλογο στα χρόνια της εφαρμογής των πολιτικών των μνημονίων χάνουν το βασικό τους νόημα. Ας ελπίσουμε πως ο 42χρονος Θανάσης Καλογέρης θα είναι το τελευταίο θύμα. Ας ελπίσουμε οι ιθύνοντες να κάνουν κάτι... έστω και αργά.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σάτιρα Επικαιρότητας

                                                                            Σάτιρα Κώστα Μητρόπουλου

Άλλος ένας νεκρός στην καθαριότητα εν ώρα εργασίας

Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, συνέβη την Τρίτη 22 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι, στον Κολωνό, όταν 43χρονος εργαζόμενος του Δήμου Αθηναίων, παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, την ώρα της αποκομιδής απορριμμάτων.
Ειδικότερα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 78χρονος, παρέσυρε τον 43χρονο εργαζόμενο στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος ενεργούσε αποκομιδή απορριμμάτων, πλησίον του απορριμματοφόρου.
Στη συνέχεια, το Ι.Χ. προσέκρουσε σε άλλα τρία  αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο προαναφερόμενων προσώπων.
O άτυχος εργάτης, Θανάσης Καλογέρης, ήταν πατέρας δύο παιδιών.
Ενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Προσωπική διαφορά του Ν.4024/2011

Σε ερώτηση Δήμου σχετικά με τη διατήρηση ή μη της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλου που μετατάσσεται σε άλλο φορέα, η αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση με το 100638/28.01.2016 έγγραφό τάσσεται υπέρ της καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης, βασιζόμενη στο γνωστό υπ’ αριθ. οικ. 36871/26-09-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’αριθ. 122/2015 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επιπλέον, επικαλείται και βασίζεται και στο παλαιότερο υπ’ αριθ. 2/97387/0022/12-11-2013 έγγραφο του ΓΛΚ, με το οποίο το τελευταίο δέχτηκε όσα αναφέρονται στο 73845/11-10-2013  έγγραφο της Αποκετρωμένης Διοίκησης για τη δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για ένα θέμα που είχε προκύψει τότε σχετικά με τις μειώσεις στις αμοιβές των έμμισθων δικηγόρων. Συγκεκριμένα, δέχεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις παράγουν δεσμευτικότητα ως προς την εφαρμογή τους και για το λόγο τούτο οι Δήμοι δύνανται να τις επικαλούνται και σε ομοειδείς περιπτώσεις εφόσον δε διαφοροποιούνται τα πραγματικά περιστατικά.

Πηγή: dimosnet.gr

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Συλλαλητήριο έξω από το Μ.Τ.Π.Υ. (Λυκούργου 12) την ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 12:30 μ.μ.

             ΑΔΕΔΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     Αθήνα 21-3-2016
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 
105 57 - ΑΘΗΝΑ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 117
Τηλ.: 213 1616900 
Fax: 210 3246165  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Επιτροπή των συνεργαζομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων για την υπεράσπιση του Μ.Τ.Π.Υ. συνεδρίασε την Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2016, μετά την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας για την ανά τρίμηνο χορήγηση του μερίσματος από το Μ.Τ.Π.Υ. και αποφάσισε να οργανώσει Συλλαλητήριο έξω από το Μ.Τ.Π.Υ. (Λυκούργου 12) την ΤΕΤΑΡΤΗ, 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 12:30 μ.μ. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κηρύσσει Στάση Εργασίας την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016, από τις 12:00 μ.μ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών. 
Στη παραπάνω σύσκεψη συμμετείχαν οι Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας, Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., Σύλλογος Εργαζομένων Μ.Τ.Π.Υ., Π.Ο.Π.Σ., ΠΕΣΕΚ, και Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. Στη σύσκεψη έγινε ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. για την κατά πλειοψηφία απόφαση-πρόταση του Ταμείου για την ανά τρίμηνο χορήγηση του μερίσματος και για τη μείωσή του κατά 32,50%. 
Η Επιτροπή καταδικάζει την απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τις προτάσεις του Δ.Σ. του Ταμείου, που οδηγούν σε συρρίκνωση και σε διάλυση του Ταμείου. Η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου είναι ευθύνη της πολιτείας, γιατί η ίδια διαχρονικά με αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων οδήγησε σε απαξίωση του Ταμείου και σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τους μερισματούχους- συνταξιούχους του Ταμείου. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απαιτεί:
 Την επαναφορά της κράτησης του 3% επί των προμηθειών του Δημοσίου υπέρ του Ταμείου,  Την ανάκληση της απόφασης για την ανά τρίμηνο χορήγηση του μερίσματος και την επαναφορά της μηνιαίας χορήγησής του. Το κράτος οφείλει να εγγυηθεί τη συνέχιση της λειτουργίας του Ταμείου. Δεν θα ανεχθούμε καμία περαιτέρω περικοπή του μερίσματος. Απαιτούμε από το Δ.Σ. του Ταμείου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και συνταξιούχων, που με το μόχθο τους συντηρούν το Ταμείο από το 1867 και να μην ταυτίζεται με την κυβερνητική πολιτική. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζομένους και συνταξιούχους να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση των Ταμείων. Η σταθερή απόφασή μας να υπερασπιστούμε τα Ταμεία μας και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και να αντισταθούμε στην πολιτική της κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δ.Ν.Τ., που στοχεύουν στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης και οδηγούν τις εργασιακές σχέσεις στον 19ο αιώνα, μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για ανατροπή της βάρβαρης αυτής πολιτικής. 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συνέχιση της Απεργίας-Αποχής όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των Συμβουλίων και των Επιτροπών του Δημοσίου από τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 έως και την ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016


         ΑΔΕΔΥ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                      Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 119   
Τηλ.: 213 1616900 
Fax: 210 3246165                                                               
105 57 - ΑΘΗΝΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. λαμβάνοντας υπ’ όψη τις συνέπειες που επιφέρει η τυχόν ψήφιση του προσχεδίου της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. για το ασφαλιστικό που οι κυριότερες απ’ αυτές είναι:

1. Οι μειώσεις των κυρίων συντάξεων των σημερινών συνταξιούχων αλλά και των συναδέλφων που συνταξιοδοτούνται από την ψήφιση του Νομοσχεδίου.

2. Η μείωση των Επικουρικών Συντάξεων.

3. Η ενοποίηση των Ταμείων σε ένα υπέρ-Ταμείο χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό που θα πολλαπλασιάσει τα σημερινά προβλήματα των Ταμείων και θα δημιουργήσει διοικητικό χάος και οικονομικό αδιέξοδο.

4. Τέλος, βάζει τα θεμέλια για τη μετατροπή του αλληλέγγυου αναδιανεμητικού συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανταποδοτικό και μακροπρόθεσμα σε πλήρως κεφαλαιοποιητικό.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους εργαζόμενους σε πολύμορφες αγωνιστικές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., των Σωματείων και των Ομοσπονδιών.

Αποφασίζει τη συνέχιση της Απεργίας-Αποχής όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων από τη συμμετοχή τους στο σύνολο των Συμβουλίων και των Επιτροπών του Δημοσίου από τη ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 έως και την ΠΕΜΠΤΗ, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 με δυνατότητα συνέχισης με νεότερη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.