Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

1η Νοεμβρίου, Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

 O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), από το 2007 έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων. που μέσω της μεταμόσχευσης χαρίζουν το πολύτιμο δώρο της ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η χώρα μας παραμένει ουραγός στη δωρεά οργάνων. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο τους 18 δότες ανά εκατομμύριο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μόσχευμα νεφρού είναι 6,5 χρόνια. Το 60% των νεφροπαθών πεθαίνουν προτού βρεθεί μόσχευμα.

Η συνολική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ την τετραετία 2012-2015 για μετάβαση στο εξωτερικό για μεταμόσχευση ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ, με το μέσο κόστος ανά ασθενή να υπολογίζεται στις 150-200 χιλ. ευρώ, ενώ περισσότερο από το 65% των Ελλήνων εξακολουθούν και δηλώνουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι για την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, το 2016 είχαμε στην Ελλάδα, συνολικά, 51 δότες, το 2017 είχαμε 67 δότες οργάνων, το έτος 2018 45 δότες και το 2019 μέχρι και σήμερα είχαμε συνολικά 53 δότες οργάνων.

Η μεγάλη έλλειψη δωρητών οργάνων στην χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων προσφιλών τους προσώπων που χάθηκαν. Οι αιτίες της απροθυμίας αυτής είναι, σίγουρα, πολλές, αλλά οι σημαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν:

 • Στην ελλιπή και πολλές φορές εσφαλμένη ενημέρωση ή παραπληροφόρηση του πληθυσμού, που συχνά πέφτει θύμα διογκωμένης φημολογίας.
 • Στην έλλειψη εμπιστοσύνης σε φορείς και γιατρούς και στο φόβο για εμπόριο οργάνων.
 • Στις διάφορες προλήψεις και προκαταλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής.

O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), από το 2007 έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων. που μέσω της μεταμόσχευσης χαρίζουν το πολύτιμο δώρο της ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η χώρα μας παραμένει ουραγός στη δωρεά οργάνων. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο τους 18 δότες ανά εκατομμύριο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μόσχευμα νεφρού είναι 6,5 χρόνια. Το 60% των νεφροπαθών πεθαίνουν προτού βρεθεί μόσχευμα.

Η συνολική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ την τετραετία 2012-2015 για μετάβαση στο εξωτερικό για μεταμόσχευση ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ, με το μέσο κόστος ανά ασθενή να υπολογίζεται στις 150-200 χιλ. ευρώ, ενώ περισσότερο από το 65% των Ελλήνων εξακολουθούν και δηλώνουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι για την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, το 2016 είχαμε στην Ελλάδα, συνολικά, 51 δότες, το 2017 είχαμε 67 δότες οργάνων, το έτος 2018 45 δότες και το 2019 μέχρι και σήμερα είχαμε συνολικά 53 δότες οργάνων.

Η μεγάλη έλλειψη δωρητών οργάνων στην χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων προσφιλών τους προσώπων που χάθηκαν. Οι αιτίες της απροθυμίας αυτής είναι, σίγουρα, πολλές, αλλά οι σημαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν:

 • Στην ελλιπή και πολλές φορές εσφαλμένη ενημέρωση ή παραπληροφόρηση του πληθυσμού, που συχνά πέφτει θύμα διογκωμένης φημολογίας.
 • Στην έλλειψη εμπιστοσύνης σε φορείς και γιατρούς και στο φόβο για εμπόριο οργάνων.
 • Στις διάφορες προλήψεις και προκαταλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/324

© SanSimera.gr

O Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), από το 2007 έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους ως Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων. Κάθε χρόνο, ο Οργανισμός, φροντίζει να υπενθυμίζει στο ευρύ κοινό τη σημασία της Δωρεάς Οργάνων. που μέσω της μεταμόσχευσης χαρίζουν το πολύτιμο δώρο της ζωής σε πάσχοντες συνανθρώπους μας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η χώρα μας παραμένει ουραγός στη δωρεά οργάνων. Με μέσο ευρωπαϊκό όρο τους 18 δότες ανά εκατομμύριο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ο μέσος χρόνος αναμονής για μόσχευμα νεφρού είναι 6,5 χρόνια. Το 60% των νεφροπαθών πεθαίνουν προτού βρεθεί μόσχευμα.

Η συνολική δαπάνη του ΕΟΠΥΥ την τετραετία 2012-2015 για μετάβαση στο εξωτερικό για μεταμόσχευση ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ, με το μέσο κόστος ανά ασθενή να υπολογίζεται στις 150-200 χιλ. ευρώ, ενώ περισσότερο από το 65% των Ελλήνων εξακολουθούν και δηλώνουν ανεπαρκώς ενημερωμένοι για την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΜ, το 2016 είχαμε στην Ελλάδα, συνολικά, 51 δότες, το 2017 είχαμε 67 δότες οργάνων, το έτος 2018 45 δότες και το 2019 μέχρι και σήμερα είχαμε συνολικά 53 δότες οργάνων.

Η μεγάλη έλλειψη δωρητών οργάνων στην χώρα μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απροθυμία των συγγενών να συναινέσουν στη δωρεά οργάνων προσφιλών τους προσώπων που χάθηκαν. Οι αιτίες της απροθυμίας αυτής είναι, σίγουρα, πολλές, αλλά οι σημαντικότερες πρέπει να αναζητηθούν:

 • Στην ελλιπή και πολλές φορές εσφαλμένη ενημέρωση ή παραπληροφόρηση του πληθυσμού, που συχνά πέφτει θύμα διογκωμένης φημολογίας.
 • Στην έλλειψη εμπιστοσύνης σε φορείς και γιατρούς και στο φόβο για εμπόριο οργάνων.
 • Στις διάφορες προλήψεις και προκαταλήψεις που συνοδεύουν το τέλος της ζωής.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/324

© SanSimera.gr

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σε εργολάβους το 15512, ο αριθμός καταγγελιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 Ο τηλεφωνικός αριθμός  15512 που οι εργαζόμενοι –ες μπορούσαν να καλέσουν για να κάνουν ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης εργασίας καταργήθηκε.
 
Σιωπηρά αντικαταστάθηκε με το 1555, το ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο του Υπουργείου Εργασίας στο οποίο όμως απαντούν υπάλληλοι ιδιωτικής εταιρείας αντί για τους επιθεωρητές εργασίας.
 
Το αποτέλεσμα είναι όταν ένας εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα κάλεσε για να ρωτήσει σχετικά με το επίδομα προϋπηρεσίας του πήρε απάντηση για το τι προβλέπεται από τον νόμο για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα (!).
 
Υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας απαντούν στις κλήσεις έχοντας περάσει μία πολύ πρόχειρη και σύντομη εκπαίδευση (;) χωρίς να έχουν εμπειρία και γνώση της εργατικής νομοθεσίας.
 
Για όλη αυτή την εξυπηρέτηση οι ιδιωτικές εταιρείες που ανέλαβαν το έργο θα αμειφθούν με 12.000.000 ευρώ. Όπως φαίνεται «λεφτόδεντρα» για τέτοιες αναθέσεις υπάρχουν.
 
Οι ίδιοι οι επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ενημερώθηκαν από τα δημοσιεύματα στον τύπο για αυτήν την αλλαγή με την οποία συνεχίζεται η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ. Μια ιδιωτική εταιρεία με μοναδικό σκοπό το κέρδος θα ενημερώνεται πρώτη για το σύνολο των καταγγελιών. Ποια είναι η εγγύηση ότι δεν θα θελήσει να  αξιοποιήσει αυτήν την πληροφόρηση, προς όφελος άλλων πελατών της (μεγάλων επιχειρήσεων);
 

Οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ πρέπει να στελεχώνονται με δημόσιους λειτουργούς, επιθεωρητές με εμπειρία και γνώση της εργατικής νομοθεσίας.
Είναι απαίτηση να σταματήσει η υποβάθμιση του ΣΕΠΕ, να καταργηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4808 (μετατροπή του ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή, υποκατάσταση του ΣΕΠΕ από ΟΜΕΔ)
Είναι απαίτηση να γίνουν νέες προσλήψεις επιθεωρητών/δημόσιων λειτουργών και συνεχείς ελέγχους στην αγορά εργασίας πριν αυτή μετατραπεί ολοκληρωτικά σε ζούγκλα.

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ υπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

     Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
                                                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.: 375ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021) η προγραμματισμένη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη.
Τα θέματα που τέθηκαν από την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας συνοπτικά αφορούν στα εξής:

    1. Άμεση υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.
    2. Η λειτουργία των «Αναπτυξιακών Οργανισμών» ως όχημα ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εστίες διαφθοράς και ρουσφετολογικών προσλήψεων.
    3. Η συνέχιση καταβολής του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Β.Α.Ε.) στους δικαιούχους και η προσθήκη νέων κατηγοριών εργαζομένων.
    4. Παράταση της θητείας των αιρετών Μελών των Πειθαρχικών και  Υπηρεσιακών Συμβουλίων και των Διοικητικών Συμβουλίων των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων-Σωματείων.
    5. Άνοιγμα των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
    6. Διακριτό σύστημα αξιολόγησης των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του θεσμού.

Στα ζητήματα που τέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης έδωσε τις εξής απαντήσεις και δεσμεύτηκε:

    1. Άμεσα θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία προκειμένου να υπογραφεί η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
    2. Για την λειτουργία των «Αναπτυξιακών Οργανισμών» δήλωσε πως ακούει τις ενστάσεις και της παρατηρήσεις της Ομοσπονδίας και αναμένει την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου όπου εκκρεμεί δικαστική προσφυγή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκειμένου να λάβει αποφάσεις.
    3. Στις ανησυχίες των εργαζομένων για την περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας (Β.Α.Ε.) απάντησε πως για το μόνο που μπορεί να δεσμευτεί είναι πως αυτό θα συνεχίζει να καταβάλλεται έως την αναμενόμενη νέα κοινή Υπουργική Απόφαση όποτε αυτή εκδοθεί.
    4. Η θητεία των υφιστάμενων Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων (αιρετά Μέλη) αλλά και των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
    5. Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού δεν δόθηκε καμιά επιπλέον δέσμευση πέρα του κυβερνητικού προγραμματισμού για 1 πρόσληψη για 1 αποχώρηση σε όλο το Δημόσιο με βάση τις προτεραιότητες που η κυβέρνηση θέτει. Συμπλήρωσε πως στο πλαίσιο αυτού του προγραμματισμού θα προσληφθούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έως τον Μάρτιο του 2022, 1.700 μόνιμοι εργαζόμενοι εκ των οποίων οι 1.000 θα είναι Μηχανικοί που θα τοποθετηθούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και τις ΥΔΟΜ.
    6. Για την αξιολόγηση δεν δεσμεύτηκε για τίποτα, παρότι αναγνώρισε πως η υφιστάμενη αξιολόγηση αποτελεί έναν γραφειοκρατικό βραχνά  για τις υπηρεσίες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
    7. Στο αίτημα για αυξήσεις μισθών των εργαζομένων απάντησε πως αποτελεί κυβερνητική απόφαση που ο ίδιος μεμονωμένα δεν μπορεί να απαντήσει.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα με συνεντεύξεις για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα

 Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου την διεξαγωγή έρευνας για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο κυριαρχούν ή όχι αντίστοιχες συμπεριφορές και ποια μέτρα πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών. Στο πλαίσιο της έρευνας διεξάγονται ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή το καθεστώς εργασίας εντός των οποίων εργάζονται, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους σκοπούς της έρευνας. Η συνέντευξη είναι ατομική, διεξάγεται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η ταυτότητα και τα στοιχεία κάθε συμμετέχουσας θα ανωνυμοποιηθούν ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας.

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα επικοινωνώντας με την Ερευνήτρια – Υπεύθυνη Συνεντεύξεων, κα Αρετή Λαγάνη στο: aretimav.lagani@panteion.gr

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Η “Πρωτοβουλία φορέων και πολιτών για την προστασία των Πιερίων” διοργανώνει “Πορεία αλληλεγγύης στα Πιέρια”

 

Η “Πρωτοβουλία φορέων και πολιτών για την προστασία των Πιερίων” διοργανώνει την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 “Πορεία αλληλεγγύης στα Πιέρια”, με κατάληξη στις 12 το μεσημέρι στον ανεμολογικό ιστό δίπλα στην κορυφή Αβδέλα.

Σκοπός αυτής της δράσης είναι να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στην περιβαλλοντική καταστροφή που θα επιφέρει η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση βιομηχανικών ΑΠΕ στα Πιέρια όρη.

Οι φορείς (Δήμοι, ορειβατικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι) θα ξεκινήσουν από 6 διαφορετικά σημεία και θα ενωθούν στις 12 το μεσημέρι στην Αβδέλα για να διατρανώσουν τις θέσεις τους στο θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην κορυφογραμμή του βουνού. Εκεί μέλος της “Πρωτοβουλίας” θα διαβάσει ψήφισμα διαμαρτυρίας.

Σημεία εκκίνησης: ο Ορειβατικός Σύλλογος Βελβεντού θα ξεκινήσει από τα Γιούρτια Πιερίων, οι Ορειβατικοί Σύλλογοι Πιερίας από την Άνω Μηλιά, οι ΣΕΟ και ΕΟΣ Κοζάνης από το χωριό Καταφύγι και τα Λιβάδια (Καταφυγίου), ο Ορειβατικός Σύλλογος Πλατανορεύματος και οι φορείς των Σερβίων από το Δερβένι Πιερίων, ο Ορειβατικός Σύλλογος Ριζωμάτων από το Χ/Κ Ελατοχωρίου.

Και όλοι όσοι επιθυμούν απ’ όποιο σημείο του βουνού τούς βολεύει.

Πληροφορίες για τη διαδρομή: H συμμετοχή στην πορεία αλληλεγγύης στα Πιέρια είναι ανοιχτή σε όλους ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη ορειβατικών συλλόγων. Ο χρόνος ανάβασης ως την κορυφή Αβδέλα (2120 μ.), απ’ όποιο σημείο (από τα 6 προτεινόμενα) κι αν ξεκινήσει κανείς, είναι τουλάχιστον 3 ώρες, καλύπτοντας μια υψομετρική διαφορά άνω των 750 μέτρων. Να τονίσουμε, ότι η πορεία, η ανάβαση στην κορυφή, απαιτεί καλή φυσική κατάσταση που μόνο οι εν ενεργεία ορειβάτες και οι αθλητές – δρομείς υγείας έχουν. Όσοι πολίτες (πέραν των ορειβατών) επιθυμούν να ανέβουν, πρέπει να προωθηθούν (από την πλευρά του χωριού Καταφύγι) με αυτοκίνητο ως τη θέση “Κατσαράθκα” Καταφυγίου. Και από εκεί πάλι, ως την κορυφή, δρόμο – δρόμο χρειάζεται ανηφορικό περπάτημα διάρκειας τουλάχιστον 1 ώρας και 15΄. Απ’ την ανατολική πλευρά του βουνού επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε με αυτοκίνητο τον δασικό δρόμο που ξεκινά απ’ την Άνω Μηλιά και να φτάσετε ως κάποιο σημείο της αλπικής ζώνης, απ’ όπου θα ξεκινήσετε μια πιο σύντομη πορεία. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο ο κάθε ενδιαφερόμενος να εκτιμήσεις σωστά την φυσική του κατάσταση και τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα ψηλό βουνό (συν τον απαραίτητο χειμερινό εξοπλισμό) πριν το αποφασίσει.

Για τις ώρες αναχώρησης από τα 6 σημεία του βουνού και για περισσότερες λεπτομέρειες θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τους ορειβατικούς συλλόγους που συντονίζουν αντίστοιχα τις αναβάσεις.

Χειμερινός εξοπλισμός: Ορειβατικά παπούτσια, ορειβατικό παντελόνι (μακρύ), κάλτσες (και εφεδρικές), iso μακρυμάνικο, μπατόν, σακίδιο ημέρας, αδιάβροχο, αντιανεμικό, δεύτερο iso μακρυμάνικο (ή φούτερ), πετσέτα, σκούφος, (ή καπέλο), γάντια, σνακ (μπάρες, σοκολάτα, παστέλι), νερό 1,5 L., κινητό.

Σημαντικές σημειώσεις: α) Τα μέλη της ομάδας ανάβασης συμμετέχουν σ’ αυτήν με δική τους ευθύνη. β) Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος από υπαιτιότητά τους. γ) Οι αρχηγοί της ανάβασης (έμπειρα άτομα των ορειβατικών συλλόγων) έχουν τον πρώτο λόγο και οι συμμετέχοντες υπακούουν στις οδηγίες των αρχηγών. δ) Οι αρχηγοί της ανάβασης έχουν δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να ματαιώσουν τμήμα της, εάν κατά την κρίση τους, οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. ε) Το πρόγραμμα της ανάβασης ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή τις δυνατότητες των συμμετεχόντων.

Καλή πορεία!

ΟΧΙ ανεμογεννήτριες στα Πιέρια και στον Τίταρο!

Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά παντού!

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα e-ΕΦΚΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

 Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος Δήμου, το Υπ.Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι από 1.1.2017, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008. 

 Το εν λόγω επίδομα, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία προσώπων δεν υπάγεται στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008.  (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.10042/75956/07.10.2021)

Δηλαδή υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση εάν ένας υπάλληλος έχει ΒΑΕ στο ταμείο του δημοσίου ή του (πρώην)ΙΚΑ

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021

Νέα απόφαση για θέματα αδειών δημοσίων υπαλλήλων

 ΠΗΓΗ

Όλη η εγκύκλιος 

Απόφαση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ενημερώνει για το ν.4808/2021 που μεταξύ άλλων, ενσωματώνει ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021:

Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158, σύμφωνα δε με το άρθρο 25, 2 στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και οι φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με άδειες σχετικές με την προστασία της οικογένειας, στο πεδίο εφαρμογής δε του εν λόγω Κεφαλαίου υπάγονται βάσει των διατάξεων του αρ. 33 του ν. 4808/2021, μεταξύ άλλων, όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, φυσικοί, θετοί, ανάδοχοι, καθώς και οι τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση έμμισθης εντολής σε υπηρεσίες του Δημοσίου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021, στο οποίο περιλαμβάνονται κοινές διατάξεις για τις άδειες των Κεφαλαίων Α’ και Β’, το Μέρος ΙΙΙ καθορίζει τα ελάχιστα όρια προστασίας των εργαζομένων και δεν θίγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους που ισχύουν από τη νομοθεσία ή από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς εργασίας και ατομικές συμβάσεις εργασίας ή συμφωνίες εργοδοτών και εργαζομένων και, που σε κάθε περίπτωση, δύνανται να θεσπίζουν ή να διατηρούν ευνοϊκότερες διατάξεις για τους εργαζομένους από εκείνες που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν.4808/2021

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.4808/2021, οι ρυθμίσεις του Μέρους ΙΙΙ δεν καταργούν και δεν επηρεάζουν τη χορήγηση άλλων δικαιωμάτων, που αφορούν στη διευκόλυνση των γονέων για την ανατροφή του παιδιού, τον θηλασμό και τη φροντίδα του παιδιού. Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν.4808/2021 από την έναρξη ισχύος του νόμου καταργούνται τα άρθρα 48-54 του ν.4075/2012 (Α’ 89).

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4808/2021 απαγορεύεται κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων, επειδή ζήτησαν ή έλαβαν άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή επειδή άσκησαν τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021, ενώ απαγορεύεται και κάθε δυσμενής ή λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, από τον εργοδότη, καθώς και κάθε δυσμενής σε βάρος τους συνέπεια, επειδή υπέβαλαν καταγγελία ή κίνησαν νομική διαδικασία, με σκοπό να επιβληθεί η συμμόρφωση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙΙ του ν. 4808/2021.

Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν.4808/2021 για κάθε παραβίαση του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους ΙΙΙ του ν.4808/2021 στον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται από το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), επιβάλλονται πειθαρχικές και διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Κατατεθείσα τροπολογία: Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Η τροπολογία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα εξής θέματα:

 

Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Με το άρθρο59 τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 101 του Ν.4483/17 και επεκτείνεται η δυνατότητα κάλυψης της μισθοδοσίας και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ. και τα νομικά τους πρόσωπα που αποτελούν φορείς ή δομές που συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» από κάθε είδους τακτικά έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα των ΟΤΑ, και των νομικών τους προσώπων μέσω επιχορήγησης για σκοπό αυτό από ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Α’ 201), για οποιονδήποτε ετήσιο κύκλο αυτής.

 ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

 

Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας στο Λεκανοπέδιο από 11.30πμ έως λήξη ωραρίου

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη  της 24ωρης απεργίας των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών

(ΔΟΕ-ΟΛΜΕ)

Δευτέρα, 11 του Οκτώβρη

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ώρα 11:30πμ – Εφετείο Αθήνας

Κήρυξη Στάσης Εργασίας στο Λεκανοπέδιο από 11:30πμ έως λήξη ωραρίου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., υλοποιώντας την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 4ης του Οκτώβρη, στηρίζει την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών, που γίνεται τη Δευτέρα, 11 του Οκτώβρη, καθώς και τα συλλαλητήρια και τις συγκεντώσεις διαμαρτυρίας που θα γίνουν εκείνη την ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα, με κυριάρχα αιτήματα:

 • Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τη λεγόμενη αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών, καθώς και συνολικά του Ν. 4823/21 (Νόμος Κεραμέως).
 • Κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη (Ν. 4808/21) για τα εργασιακά, που παρεμποδίζει το δικαίωμά μας στην απεργία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  κηρύσει Στάση Εργασίας στο Λεκανοπέδιο από τις 11:30πμ έως τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να δώσουν μαζικά το «παρών» στη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας που γίνεται τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021, ώρα 11:30πμ, στο Εφετείo Αθηνών (οδός Λουκάρεως).

 • Κάτω τα χέρια από τη Δημόσια Παιδεία
 • Κάτω τα χέρια από την απεργία
 • Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Είμαστε πια πρωταθλητές


 Ο μεγαλύτερος λόγος χρέους προς ΑΕΠ ανήκει στην Ελλάδα με 236,5% . Επίσης είναι χρέος που κατά βάση υπάρχει λόγω δανεισμού για αποπληρωμή προηγούμενου χρέους με μηδενικές επενδύσεις. Το 2010 όταν η χώρα υπέγραψε το Σύμφωνα Δημοσιονομικής Προσαρμογής ("μνημόνιο")  το χρέος ήταν στο 126,8%. Αυτό που έχει μειωθεί σε σχέση με το 2010 είναι το έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Η μεταβολή του κατώτατου μισθού στην Ευρώπη


 

ΑΔΕΔΥ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

 

Ψήφισμα Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Για τις φασιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα

 

Ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση είναι τεράστια πρόκληση οι φασιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, στον Εύοσμο και στην Ηλιούπολη σε βάρος των φοιτητικών συλλόγων και μελών οργανώσεων.

Η κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη καθώς και η Αστυνομία ανέχτηκε την ασύδοτη παρουσία των φασιστών ενώ σε αρκετές περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη προχώρησε σε επιθέσεις κατά των αντιφασιστικών συγκεντρώσεων.

Είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της θεωρίας των δύο άκρων, όταν τα νέα τάγματα εφόδου των φασιστών προχωράνε σε δολοφονικές επιθέσεις.

Δεν θα επιτρέψουμε το πισωγύρισμα στις κατακτήσεις του αντιφασιστικού και του δημοκρατικού κινήματος. Δεν θα επιτρέψουμε να πισωγυρίσουμε στην περίοδο που τα τάγματα εφόδου έφτασαν στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, έκαναν δολοφονικές επιθέσεις κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και κατά μεταναστών, όπως των Αιγύπτιων αλιεργατών.

Απαιτούμε τη σύλληψη, την παραδειγματική τιμωρία των φασιστών που οργάνωσαν τις επιθέσεις.

Καλούμε σε συμμετοχή στην αντιφασιστική κινητοποίηση την Παρασκευή, 7 του Οκτώβρη, καθώς και στο αντιφασιστικό – αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις 9 του Οκτώβρη 2021, ώρα 15:00, στην Ομόνοια, στον ένα χρόνο από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

 

Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

ΑΔΕΔΥ: Ο νέος νόμος Λάσκαρη, ο νόμος Χατζηδάκη (ν. 4808/2021), θα μείνει στα χαρτιά

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

4 Οκτωβρίου 2021

Ο νέος νόμος Λάσκαρη, ο νόμος Χατζηδάκη (ν. 4808/2021), θα μείνει στα χαρτιά!!!

Δεν θα τον εφαρμόσουμε!

Με κάθε τίμημα και με κάθε θυσία δεν θα επιτρέψουμε τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και οι ελευθερίες μας να μπουν στο γύψο.

Για άλλη μια φορά θα νικήσουμε.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ν. Χατζηδάκη κλιμακώνει τον πόλεμο στα συνδικάτα, στους εργαζόμενους, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Με τον χουντικής έμπνευσης ν. Χατζηδάκη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός επιβάλλει, ουσιαστικά απαγορεύει τη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων ως προς το δικαίωμα των εργαζομένων να αποφασίζουν τη λειτουργία τους και κάθε μορφή απεργιακής κινητοποίησης.

Μετά από μια σειρά αντεργατικούς νόμους, όπως αυτούς για την περιστολή των λαϊκών συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων, τα αυξημένα ποσοστά για τη λήψη απόφασης για απεργία, φέρνουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για να επιβάλουν εργασιακό μεσαίωνα και να αντιμετωπίσουν με εργοδοτική, κρατική βία και καταστολή τον «εχθρό λαό».

Δηλώνουμε ότι θα σηκώσουμε το γάντι, θα υπερασπίσουμε τη δουλειά και τα εργασιακά μας δικαιώματα, όπως και το δικαίωμά μας στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, αναγνωρισμένο Συνταγματικό δικαίωμα που θέλουν να καταργήσουν. Ο αγώνας και η αντίσταση είναι μονόδρομος για κάθε εργαζόμενο, για κάθε συνδικάτο που σέβεται τον εαυτό του, την κοινωνική τάξη που εκφράζει και τις ανθρώπινες αξίες.

Κάνουμε καθαρό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τον ν. Χατζηδάκη δεν θα τον εφαρμόσουμε. Ως εκ τούτου:

 • Η Ανώτατη Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) θα συνεχίσει να λειτουργεί και να αποφασίζει νόμιμα με βάση το καταστατικό της (αρ. έγκρισης Πρωτοδικείου Αθήνας 825/1927 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις, που ολοκληρώθηκαν με την υπ΄ αριθμ έγκριση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 5281/2007).

Εδώ και έναν αιώνα η ΑΔΕΔΥ οργάνωσε την πάλη των εργαζομένων σε δύσκολες συνθήκες. Σε συνθήκες παρανομίας, κόντρα σε χούντες, αντιλαϊκές κυβερνήσεις και αυταρχικά καθεστώτα. Κανένας δεν κατάφερε να την καταργήσει. Δεν υπέστειλε τη σημαία, όπως δεν θα την υποστείλει και τώρα απέναντι σε καμιά αντιλαϊκή κυβέρνηση σε κανέναν αντεργατικό νόμο.

Η ΑΔΕΔΥ θα εξακολουθήσει νόμιμα να οργανώνει την πάλη των δημοσίων υπαλλήλων αξιοποιώντας βασικές διατάξεις του ν.1264/1982.

Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το καταστατικό μας, γιατί πολύ απλά δεν πρόκειται να αυτοκαταργηθούμε. Το ίδιο καλούμε να κάνουν όλες οι Ομοσπονδίες του δημοσίου και όλα τα Σωματεία.

 • Η Ε.Ε. και το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ θα συνεχίσουν να παίρνουν αποφάσεις για απεργίες, για στάσεις εργασίας, συλλαλητήρια και κάθε είδους κινητοποιήσεις με τη συγκεκριμένη νόμιμη οδό, που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα.

Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι  προϋποθέσεις που θέτει ο ν. Χατζηδάκη για την πραγματοποίηση μιας απεργίας που υπονομεύουν ή στην πράξη την κάνουν αδύνατη δεν θα εφαρμόσουμε το νόμο Χατζηδάκη (π.χ. ημερομηνίες κατάθεσης εξώδικου για στάσεις εργασίας, ποσοστό προσωπικού ασφαλείας, καθορισμό προσωπικού εγγυημένης λειτουργίας). Σε καμιά περίπτωση δεν αποδεχόμαστε η πραγματοποίηση της απεργίας να εξαρτάται από την έκθεση ή τη σύμφωνη γνώμη του ΟΜΕΔ.

 • Σύμφωνα με το καταστατικό της ΑΔΕΔΥ οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των Σωματείων, τα συνέδρια των Ομοσπονδιών και της Συνομοσπονδίας πραγματοποιούνται δια ζώσης, με φυσική παρουσία και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει. Η ομόφωνη απόφαση του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι σε ισχύ.
 • Η Ε.Ε. και το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ δηλώνουν ότι οι Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων και τα συνέδρια των Ομοσπονδιών θα πραγματοποιούνται δια ζώσης, τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Όπως ο ν. Χατζηδάκη αποτελεί αντεργατική τομή, έτσι και η απόφαση της ΑΔΕΔΥ, όλων των Ομοσπονδιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα να τον καταστήσουν ανενεργό είναι ιστορικής σημασίας.

Αποτελεί χρέος στους ηρωικούς αγώνες του εργατικού – λαϊκού κινήματος, σε όσους θυσίασαν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία, την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση, τα δημοκρατικά δικαιώματα και την κοινωνική απελευθέρωση όλων των εργαζομένων.

Δεν περιμένουμε κανέναν σωσία, κανέναν αυτόκλητο σωτήρα για την κατάργηση αυτού του νόμου. Μόνο εμείς ενωμένοι μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας, να σώσουμε τα δικαιώματα και τις όποιες κατακτήσεις μας.

Ο νόμος αυτός θα καταργηθεί στους λαϊκούς αγώνες, στο πεζοδρόμιο και «θα ναι ντάλα μεσημέρι». Η μη εφαρμογή κι ακύρωση του νόμου Χατζηδάκη θα συνοδευτεί από κλιμακούμενο απεργιακό αγώνα στο επόμενο διάστημα, σε κλαδικό και πανεργατικό επίπεδο, με στόχο την κατάργησή του.

Είμαστε οι πολλοί, έχουμε το δίκιο, τη δύναμη και το ξέρουν, όπως ξέρουμε κι εμείς ότι το δίκιο δε χαρίζεται, επιβάλλεται!

 

Από το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Απόφαση ΓΣ ΑΔΕΔΥ - για το πρόγραμμα δράσης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

4 Οκτωβρίου 2021

για το πρόγραμμα δράσης

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που συνεδρίασε στις 4 του Οκτώβρη, στην Αθήνα αποφάσισε, για το Πρόγραμμα δράσης της Συνομοσπονδίας, τα εξής:

 1. Στήριξη των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών και της απεργίας – αποχής από την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.
 2. Στήριξη των κινητοποιήσεων των υγειονομικών (ΠΟΕΔΗΝ – ΟΕΝΓΕ) που θα γίνουν στις 5, 13 και 21 του Οκτώβρη του 2021.
 3. Σε συνεργασία με τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία του Ιδιωτικού Τομέα την πραγματοποίηση 24ωρης Γενικής Απεργίας μέσα στον Νοέμβρη για τη διεκδίκηση του συνόλου των αιτημάτων του διεκδικητικού μας πλαισίου, όπως αυτό καταγράφηκε στην κινητοποίηση στη ΔΕΘ.
 4. Την πραγματοποίηση σύσκεψης των Ομοσπονδιών για το Νόμο Χατζηδάκη (Ν. 4808/21), σε χρόνο που θα καθοριστεί από της Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 5. Την πραγματοποίηση, μέσα στο Νοέμβρη, της ετήσιας Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης της ΑΔΕΔΥ για τη διαμόρφωση της πολιτικοσυνδικαλιστικής τακτικής και δράσης της Συνομοσπονδίας.

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

     Ο Πρόεδρος                Ο Γραμματέας

Μούσιος Απόστολος      Κουσκουλής Γιώργος  

Πρόσβαση σε έγγραφα, προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων και εκπροσώπηση πολιτών στις διοικητικές Αρχές - Εγχειρίδιο απαντήσεων σε ερωτήματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ)

 

ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021 

 Αριθμ. Πρωτ.: 350

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Πύργου, η οποία μεθοδεύει την εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δήμου δια της γνωστής πρακτικής που νομιμοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ωφελεί καθαρά το κεφάλαιο, τη σύσταση «Αναπτυξιακού Οργανισμού». Έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει Δημοτικές Αρχές που επιχειρούν να αλώσουν τους Δήμους και να χρίσουν «διαχειριστές» τους ιδιώτες, υπονομεύοντας ανοιχτά και ορισμένες φορές με δόλιο τρόπο τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Ομοσπονδία έχει εξ αρχής ξεκαθαρίσει τη θέση της και στηρίζει τους Συλλόγους και τα Σωματεία που είναι Μέλη της στις όποιες αποφάσεις και ενέργειες τους αποσκοπούν στην νόμιμη και συνδικαλιστική αντίσταση σε μεθοδεύσεις «ταφόπλακα» για το μέλλον των Δήμων, οι οποίες στρέφονται και σε βάρος των εργαζομένων και των Δημοτών. Σε αυτό το πλαίσιο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τις ενέργειες του Συλλόγου Εργαζομένων των Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως κατά της απόφασης του Δήμου Πύργου, ο οποίος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε να συστήσει από κοινού με τον Δήμο Φυλής «Αναπτυξιακό Οργανισμό». Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων αποφάσισε να προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά: 1. Της σιωπηρής τεκμηριωμένης απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1119444/09-07-2021 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής. 2. Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα (δεν είχε αποφανθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών στην προσφυγή που είχε κάνει ο Σύλλογος κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου). 3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου-Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πύργου», που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νομίμως και του κύρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 307/24-06-2021 (ΑΔΑ: 6Κ2ΜΩ17-ΟΓΕ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι και θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυα και θα στηρίζει τις αποφάσεις των εργαζομένων που βλέπουν τις Δημοτικές Αρχές να υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού και την εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι και αντεργατικές και αντιλαϊκές, καθώς οι πολίτες θα κληθούν εν τέλει να πληρώσουν το «μάρμαρο». 

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021

Αναβολή εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Με έγγραφο της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας αναβάλλει την διαδικασίας ψηφοφορίας -που ήταν προγραμματισμένη για τις 5 Οκτωβρίου-για την εκλογή δύο αιρετών αντιπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021

ΑΔΕΔΥ: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στήριξη των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ Αθήνα: 1η Οκτώβρη ώρα 18:00 στα Προπύλαια
Θεσσαλονίκη: ώρα 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στηρίζει τα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που γίνονται σήμερα, 1η Οκτώβρη 2021 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΟΛΜΕ-ΟΙΕΛΕ, ως απάντηση στην τρομοκράτηση και την καταστολή της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας. Καλούμε όλους τους εργαζομένους στο Δημόσιο να δώσουν μαζικά το «παρών»  τόσο στο συλλαλητήριο της Αθήνας, που γίνεται στα Προπύλαια ώρα 18:00, όσο και στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης, που γίνεται την ίδια ώρα στο Άγαλμα Βενιζέλου.

 • Κάτω τα χέρια από τη δημόσια παιδεία
 • Κάτω τα χέρια από την απεργία
 • Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.