Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα με συνεντεύξεις για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα

 Το Κοινωνικό Πολύκεντρο έχει αναθέσει σε ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου την διεξαγωγή έρευνας για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο κυριαρχούν ή όχι αντίστοιχες συμπεριφορές και ποια μέτρα πρέπει να παρθούν για την αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών. Στο πλαίσιο της έρευνας διεξάγονται ποιοτικές ημιδομημένες συνεντεύξεις με γυναίκες εργαζόμενες στο δημόσιο τομέα, ανεξάρτητα από την υπηρεσία ή το καθεστώς εργασίας εντός των οποίων εργάζονται, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για τους σκοπούς της έρευνας. Η συνέντευξη είναι ατομική, διεξάγεται μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης και η ταυτότητα και τα στοιχεία κάθε συμμετέχουσας θα ανωνυμοποιηθούν ακολουθώντας τους κανόνες δεοντολογίας και εμπιστευτικότητας.

Δηλώστε συμμετοχή στην έρευνα επικοινωνώντας με την Ερευνήτρια – Υπεύθυνη Συνεντεύξεων, κα Αρετή Λαγάνη στο: aretimav.lagani@panteion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: