Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα e-ΕΦΚΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

 Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος Δήμου, το Υπ.Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων διευκρίνισε ότι από 1.1.2017, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008. 

 Το εν λόγω επίδομα, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία προσώπων δεν υπάγεται στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008.  (Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Φ.10042/75956/07.10.2021)

Δηλαδή υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση εάν ένας υπάλληλος έχει ΒΑΕ στο ταμείο του δημοσίου ή του (πρώην)ΙΚΑ

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια: