Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.: ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ» ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ.

Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2021 

 Αριθμ. Πρωτ.: 350

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Πύργου, η οποία μεθοδεύει την εκχώρηση σε ιδιώτες υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του Δήμου δια της γνωστής πρακτικής που νομιμοποίησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ωφελεί καθαρά το κεφάλαιο, τη σύσταση «Αναπτυξιακού Οργανισμού». Έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει Δημοτικές Αρχές που επιχειρούν να αλώσουν τους Δήμους και να χρίσουν «διαχειριστές» τους ιδιώτες, υπονομεύοντας ανοιχτά και ορισμένες φορές με δόλιο τρόπο τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Η Ομοσπονδία έχει εξ αρχής ξεκαθαρίσει τη θέση της και στηρίζει τους Συλλόγους και τα Σωματεία που είναι Μέλη της στις όποιες αποφάσεις και ενέργειες τους αποσκοπούν στην νόμιμη και συνδικαλιστική αντίσταση σε μεθοδεύσεις «ταφόπλακα» για το μέλλον των Δήμων, οι οποίες στρέφονται και σε βάρος των εργαζομένων και των Δημοτών. Σε αυτό το πλαίσιο η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τις ενέργειες του Συλλόγου Εργαζομένων των Δήμων Πύργου-Αρχαίας Ολυμπίας-Ζαχάρως κατά της απόφασης του Δήμου Πύργου, ο οποίος μέσω της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισε να συστήσει από κοινού με τον Δήμο Φυλής «Αναπτυξιακό Οργανισμό». Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων αποφάσισε να προσφύγει στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά: 1. Της σιωπηρής τεκμηριωμένης απόρριψης της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 1119444/09-07-2021 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής. 2. Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα την Πάτρα (δεν είχε αποφανθεί εντός της νόμιμης προθεσμίας των εξήντα (60) ημερών στην προσφυγή που είχε κάνει ο Σύλλογος κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύργου). 3. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου-Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Πύργου», που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας και εκπροσωπείται νομίμως και του κύρους της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 307/24-06-2021 (ΑΔΑ: 6Κ2ΜΩ17-ΟΓΕ) αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύργου. Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι και θα συνεχίσει να είναι αλληλέγγυα και θα στηρίζει τις αποφάσεις των εργαζομένων που βλέπουν τις Δημοτικές Αρχές να υπονομεύουν τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μοναδικό σκοπό την πρόσληψη εργολαβικού προσωπικού και την εκχώρηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. σε ιδιώτες. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις είναι και αντεργατικές και αντιλαϊκές, καθώς οι πολίτες θα κληθούν εν τέλει να πληρώσουν το «μάρμαρο». 

 

 ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: