Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

30ης Μαΐου 1941

Σαν σήμερα, τη νύχτα της 30ης Μαΐου 1941 ο Μανώλης Γλέζος με τον Απόστολο Σάντα κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την ακρόπολη. Βασανίστηκαν και ο Γλέζος κόντεψε να πεθάνει. Τον αδερφό του τον εκτέλεσαν.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, για τη πολιτική του δράση, καταδικάστηκε 28 φορές, από τις οποίες 3 φορές σε θάνατο, πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή και 4,5 στις εξορίες. Έγιναν 9 απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Συκοφαντείται και υβρίζεται από ακροδεξιούς πολιτικούς ακόμα και σήμερα [ακόμα τους πονάει το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας]. Τον είδαμε να συμμετέχει στις πρόσφατες διαδηλώσεις στη πλατεία συντάγματος και τα ΜΑΤ να του ρίχνουν χημικά στο πρόσωπο.
Και σήμερα, στα 91 του, πήρε μισό εκατομμύριο σταυρούς στις ευρωεκλογές. Πήρε δηλαδή μόνος του όσες ψήφους πήραν οι χρυσαυγίτες όλοι μαζί. Τον βάζουμε απέναντι στις ψήφους της ντροπής, για να διασώσουμε κάτι από την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου που χάθηκε στις μαύρες ψήφους.
Προεδρεύοντας στη πρώτη συνεδρίαση της ευρωβουλής (ως ο γηραιότερος της ευρωβουλής) σκοπεύει να θέσει ξανά το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων.
Ποιος αγωνιστής μπορεί να πει ότι κουράστηκε απ τον αγώνα όταν τον βλέπει να αγωνίζεται ακούραστα επί εναν αιώνα, ποιος δεν νιώθει με δέος με το παράδειγμά του για διαρκή αγώνα για την ελευθερία και τη κοινωνική δικαιοσύνη.

Ο Α. Σάντας πέθανε 30 Απριλίου 2011.

Εν έτη 2013 κάποιοι νοσταλγοί των ναζί αποκάλεσαν μέσα στην Βουλή τον Μ. Γλέζο "εσχατόγερο".

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΑΦΙΣΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ


ΠΟΕ-ΟΤΑ: 10 +1 ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ


Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4250/2014 (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) ΜΕΣΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑΑθήνα, 28 Μαΐου 2014

                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 522

                                                        
                                                         Προς:
1.       Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 – Αθήνα
2.       Υπουργό Εσωτερικών
      κ. Γιάννη Μιχελάκη
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα

                                               Κοινοποίηση:
1.       Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
      και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      Γεν. Δ/νση Κατάστασης Προσωπικού
      Δ/νση Διοικ. Ανθρώπινου Δυναμικού
      Τμήμα Υπαλ. Σχέσης & Σταδιοδρομίας
      Βασ. Σοφίας 15
      106 74 – Αθήνα
2.       Υπουργείο Εσωτερικών
      Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
      Δ/νση Οργάν. & Λειτουργίας Ο.Τ.Α.  
      Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.
      Σταδίου 27
      101 83 – Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή στους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ.: 375/14-4-2014 έγγραφό μας.

Κύριοι Υπουργοί,
          Σε συνέχεια του πιο πάνω εγγράφου μας, όπου με σαφήνεια σας γνωρίζαμε ότι όλως παρανόμως επιχειρείται η επέκταση των διατάξεων του Ν.4250/2014 στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού με μια απλή αναφορά στην εγκύκλιο που εξέδωσε το αρμόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος, καμία απάντηση δεν έχουμε λάβει. Αντίθετα, βλέπουμε την επιμονή σας για την παράνομη εφαρμογή των διατάξεων, χωρίς αυτό να προβλέπεται από καμία διάταξη Νόμου.

Για αυτό επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα γνωρίζοντάς σας επιπρόσθετα τα πιο κάτω:

Με τη με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7-4-2014 εγκύκλιο σας με θέμα: «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4250/2014 που τροποποιεί διατάξεις του Π.Δ. 318/1992.

          Στο τέλος της εγκυκλίου αναφέρεται επί λέξη:

«Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται να ενημερώσει τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού, δεδομένου ότι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 318/1992 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν.1188/1981 (Α΄ 204)».

          Με αφορμή αυτή την εντολή, επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1.       Η πιο πάνω παραπομπή στις διατάξεις του Ν.1188/1998 είναι άστοχη καθώς οι διατάξεις του έχουν καταργηθεί με το Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ.143 Α΄).

2.       Στο σύνολο των διατάξεων του Ν.4250/2014 που αφορούν στην αξιολόγηση του προσωπικού, δηλαδή στις τροποποιούμενες διατάξεις του Π.Δ. 318/1992, ουδεμία αναφορά γίνεται στο προσωπικό της Α΄ Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και τούτο ορθώς, δεδομένου ότι το τροποποιούμενο Προεδρικό Διάταγμα, με μεγάλη σαφήνεια και χωρίς ερμηνευτική δυσκολία, με τις ρητές του εξαιρέσεις, καταλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τους υπαλλήλους που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα και τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. των οποίων σαφέστατα το υπαλληλικό καθεστώς ρυθμίζεται από τις ίδιες διατάξεις (Υ.Κ).

3.       Για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. είναι παγία η νομοθετική πρακτική, ότι αν και Ν.Π.Δ.Δ., πρέπει να γίνεται ρητή, κάθε φορά αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Νόμου, προκειμένου αυτές να αφορούν και στους Δήμους ή και στα Νομικά τους Πρόσωπα. Σε ενίσχυση τούτου θα αναφέρουμε μόνο ένα, αλλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς του Νόμου στους Ο.Τ.Α. ως Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία και γίνεται η κατά τα ανωτέρω ειδική μνεία.
Είναι αυτό της οριοθέτησης του Δημόσιου Τομέα, όπως ισχύει κάθε φορά, όπου γίνεται ρητή αναφορά στους Ο.Τ.Α. προκειμένου να τους καταλαμβάνει η σχετική διάταξη, διακρίνοντάς τους, και χωρίς να τους εντάσσει στα λοιπά Ν.Π.Δ.Δ. που επίσης περιλαμβάνονται στην ίδια διάταξη.

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΙΣΤΗΚΑΝΑθήνα, 28 Μαΐου 2014

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 523
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Οι πολίτες καταδίκασαν στις αυτοδιοικητικές εκλογές τους αιρετούς που επιχείρησαν να εκχωρήσουν σε ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα τη διαχείριση των απορριμμάτων και να παίξουν παιχνίδια σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων της, αλλά κυρίως σε βάρος των δημοτών τους, ανεβαίνοντας στο «άρμα» της «Ελληνογερμανικής συνεργασίας» του εντεταλμένου της Γερμανικής Καγκελαρίας Φούχτελ.

Προεξάρχοντος του κ. Γιάννη Σγουρού στην Περιφέρεια Αττικής, έφαγαν «μαύρο» στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Οι πολίτες είπαν ένα ηχηρό «ΟΧΙ» στις συντεχνίες και έστειλαν πολλούς Δημάρχους στα… σπίτια τους. Ένας μεγάλος αριθμός αιρετών τη γλύτωσε οριακά, ενώ το μήνυμα ήταν σαφές προς όλους, ακόμη και σε αυτούς που λόγω συγκυριών απέφυγαν την «καταιγίδα»: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να μετατραπεί σε πεδίο δράσης ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο το εύκολο κέρδος στις πλάτες των δημοτών.

Η ήττα που υπέστη ο κ. Γιάννης Σγουρός ήταν ενδεικτική της καταδίκης των επιχειρηματικών-εργολαβικών συμφερόντων τα οποία προωθούσε ο ίδιος και εξυπηρετεί η συγκυβέρνηση. Άλλη μία απόδειξη, ήταν η απόρριψη του Νίκου Χιωτάκη, κουμπάρου του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από τους κατοίκους της Κηφισιάς. Ο συγκεκριμένος Δήμαρχος τάσσονταν αναφανδόν υπέρ της διαχείρισης των απορριμμάτων από το σύστημα των εργολάβων.

Η λίστα με αυτούς που τιμωρήθηκαν για τη στάση τους ή για την προσήλωσή τους στην εξυπηρέτηση συμφερόντων σε βάρος της επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων είναι μακριά. Οι Δήμαρχοι Ήλιδας, Κοζάνης, Καβάλας, Λάρισας,  Πάτρας, Βριλησσίων, Λαγκαδά και πολλοί ακόμη είναι μεταξύ αυτών που πήραν την… άγουσα. Στο παρά πέντε την απέφυγαν αρκετοί ακόμη.

Αποδείχθηκε πώς οι πολίτες έχουν γνώση και κρίση.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατήγγειλε, αντιστάθηκε και ανέδειξε όλες τις μεθοδεύσεις της συγκυβέρνησης και των αιρετών που γίνονταν υπό τον μανδύα της δήθεν «Ελληνογερμανικής συνεργασίας», των συναντήσεων με τον κ. Φούχτελ και άλλων περίεργων… πρωτοβουλιών.

Η δικαίωση ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ακύρωσε τις διαδικασίες χρηματοδότησης μέσω Ε.Σ.Π.Α. των Σ.Δ.Ι.Τ. της διαχείρισης των απορριμμάτων σε Αττική και άλλες δέκα Περιφέρειες της χώρας, διαπιστώνοντας σοβαρές παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας με σημαντικότερη αυτή του όρου-καρμπόν σε όλες τις Σ.Δ.Ι.Τ. περί εγγυημένης ποσότητας παραγωγής απορριμμάτων.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να εφησυχάσουν. Θα βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για τη διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα του θεσμού, ενάντια στα μεγάλα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Δευτέρα 26 Μαΐου 2014

ΣτΕ: «Αντισυνταγματική η ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ»

Το Σύνταγμα, με δύο άρθρα του, δεν επιτρέπει την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ' αριθμ. 1906/2014 απόφασή της.

Αναλυτικά, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση κατοίκων της Αθήνας, που ζητούσαν να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση με την οποία μεταβιβάστηκε, χωρίς αντάλλαγμα, από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) το 34,033% του μετοχικού κεφαλαίου (36.245.240 μετοχές) της ΕΥΔΑΠ.

Όπως αναφέρεται στη δικαστική απόφαση, η μετατροπή της ΕΥΔΑΠ σε ιδιωτική επιχείρηση είναι αντίθετη στα άρθρα 5 και 21 του Συντάγματος, που επιβάλλουν τη μέριμνα του κράτους για την υγεία των πολιτών, αλλά και κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην προστασία της υγείας.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι ο χαρακτήρας της δημόσιας επιχείρησης «αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου από τον έλεγχο της ΑΕ διά του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών που εξασφαλίζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα».

«Η κατ' ουσίαν μετατροπή της δημόσιας επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την κρατική εποπτεία» υπογραμμίζεται.

Ακόμη, τονίζεται ότι «οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ παρέχονται μονοπωλιακώς, σε μεγάλο πληθυσμό, διαβιούντα υπό δυσμενείς οικιστικές συνθήκες στον περιορισμένο χώρο της Αττικής, από δίκτυα που είναι μοναδικά στην περιοχή και ανήκουν στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας» και προστίθεται:

«Συνίστανται, δε, οι υπηρεσίες αυτές στην ύδρευση και αποχέτευση που είναι αναγκαίες για την υγιεινή διαβίωση και ιδίως στην παροχή του πόσιμου ύδατος, φυσικού αγαθού απαραίτητου για την επιβίωση, που καθίσταται σπανιότερο συν τω χρόνω».

Επίσης, στη δικαστική απόφαση επισημαίνεται: «Αβεβαιότητα ως προς τη συνέχεια της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφελείας με αυτόν τον βαθμό αναγκαιότητας, δεν συγχωρείται από το άρθρο 5 του Συντάγματος» ειδικότερα μετά το από 6.4.2001 ψήφισμα της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής και «κατοχυρώνει το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, καθώς και στο άρθρο 21 παράγραφος 3, που ορίζει ότι το κράτος μεριμνά για την υγεία των πολιτών».

Εξάλλου, η Ολομέλεια αναφέρει ότι «η αποξένωση του Ελληνικού Δημοσίου από την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, του οποίου η διατήρηση είναι αναγκαία για να μη μετατραπεί η δημόσια επιχείρηση σε ιδιωτική, συνιστά παράβαση των άρθρων 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος».

Παράλληλα, με άλλη απόφαση της Ολομέλειας, απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η αίτηση της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.

Τέλος, με άλλες αποφάσεις, απορρίφθηκαν αιτήσεις του Σωματείου Εργαζομένων Εταιρείας Υδρεύσεως- Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος και κατοίκων της συμπρωτεύουσας.

Οι αιτήσεις απορρίφθηκαν, άλλες γιατί το καταστατικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν τους παρείχε το δικαίωμα και άλλες επειδή δεν νομιμοποιηθήκαν οι δικηγόροι τους.


http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/18848

Κυριακή 25 Μαΐου 2014

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΤΗς ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΑθήνα, 23 Μαΐου 2014

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 513

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποκαλύπτει η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» αναδύουν την οσμή σκανδάλου στη διαχείριση των απορριμμάτων με την εμπλοκή του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρού, της συγκυβέρνησης που τον στηρίζει και μεγάλων εργολαβικών-επιχειρηματικών συμφερόντων.

Τα έγγραφα αποδεικνύουν πώς κινούνται από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι διαδικασίες ακύρωσης των χρηματοδοτήσεων, μέσω του τρέχοντος και του νέου Ε.Σ.Π.Α. των 14 Σ.Δ.Ι.Τ. διαχείρισης των απορριμμάτων, κυρίως στην Αττική, αλλά και σε ακόμη δέκα Περιφέρειες της χώρας συνολικού ύψους 2,2 δις ευρώ.

Ο λόγος είναι, σημαντικές παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας με πιο κραυγαλέα αυτή του όρου-καρμπόν σε όλες τις Σ.Δ.Ι.Τ. περί εγγυημένης ποσότητας παραγωγής απορριμμάτων. Κάτι που συνιστά μία μεθόδευση εκ μέρους της συγκυβέρνησης, του κ. Σγουρού και αρκετών ακόμη Περιφερειαρχών για την πριμοδότηση των μεγαλοεργολάβων σε βάρος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των πολιτών.

Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας «τιτλοφορείται» «ΕΥΡΩ-ΒΟΜΒΑ στο πάρτι των σκουπιδιών» και προκάλεσε σάλο στην κοινή γνώμη, αλλά και πανικό στη συγκυβέρνηση και στον νυν Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό, ο οποίος επιχείρησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα με την προσφιλή του τακτική. Αυτή της εκτόξευσης λάσπης και της προσπάθειας να κάνει το άσπρο μαύρο υποστηρίζοντας πώς δήθεν δέχεται πόλεμο με «ψεύδη» και «συκοφαντίες».

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. γνωρίζει πολύ καλά τόσο τα «υπόγεια παιχνίδια» του κ. Σγουρού με τους μεγαλοεργολάβους όσο και την τακτική που ακολουθεί προκειμένου να καλύψει τις παρανομίες στα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εδώ και τέσσερα χρόνια έχει καταγγείλει τις μεθοδεύσεις του Περιφερειάρχη Αττικής και της συγκυβέρνησης με στόχο να ανατεθεί η διαχείριση των απορριμμάτων στα εργολαβικά-επιχειρηματικά συμφέροντα και δέχθηκε σφοδρές επιθέσεις με ασύστολα ψεύδη από τα συστημικά Μ.Μ.Ε. που ελέγχονται και καθοδηγούνται από τα ίδια συμφέροντα.

Τις παρανομίες που εντοπίζουν τώρα τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις έχει καταγράψει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. σε ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2013 με τίτλο: «ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ» σε μία προσπάθεια να ενημερώσει τους πολίτες, όπως και σε μία σειρά ανακοινώσεων που καταδείκνυαν τις μεθοδεύσεις του κ. Σγουρού και άλλων Περιφερειαρχών για την εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων και μόνο.

Μεθοδεύσεις σε βάρος όχι μόνο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού στόχος είναι να εκχωρηθούν οι υπηρεσίες διαχείρισης των απορριμμάτων σε ιδιώτες, αλλά και σε βάρος των πολιτών, που στην τελική θα κληθούν να πληρώσουν αδρά, μέσω των δημοτικών τελών, τα ασύμφορα εργοστάσια για τα σκουπίδια και τις ρυπογόνες και ξεπερασμένες πρακτικές. Η ασυδοσία στο μεγαλείο της. Τα συμφέροντα των πολιτών θυσιάζονται στο βωμό του επιχειρηματικού κέρδους.

Οι καταγγελίες της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για το ρόλο και τα τερτίπια του Περιφερειάρχη Αττικής όλα αυτά τα χρόνια ήταν βάσιμες και τεκμηριωμένες. Αποδεικνύεται περίτρανα τώρα από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Γιάννης Σγουρός είναι έκθετος και υπόλογος απέναντι στους πολίτες της Αττικής, γιατί το ψέμα, όσο καλά και να είναι αμπαλαρισμένο, έχει κοντά πόδια.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

ΤΟ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

            Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Φιλελλήλων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
ΠΡΟΣ ΤΟ
1) Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών
2) Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
3) Υπουργείο Οικονομικών,
4) Υπουργείο Εξωτερικών,
5) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
6) Υπουργείο Εσωτερικών,
7) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
8) Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
9) Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
10) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
12) Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
13) Υπουργείο Υγείας,
14) Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
16) Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
17) Υπουργείο Τουρισμού,
18) Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,
19) Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης,
20) Συνήγορο του Πολίτη,
21) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
22) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
23) Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
24) Επιτροπή Ανταγωνισμού,
25) Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών,
26) Ελληνική Στατιστική Αρχή,
27) Συνήγορος του Καταναλωτή,
28) Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας,
29) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
30) Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης,
31) Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
32) Τράπεζα της Ελλάδας, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται
*****

Κύριοι Υπουργοί,
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αντιδρώντας στις εισαγόμενες με τις διατάξεις του ν.4250/2014 παράνομες και αντισυνταγματικές ρυθμίσεις που επιχειρεί να εφαρμόσει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και συγκεκριμένα στην παντελώς έωλη νομικά κατανομή ποσοστών ανά οργανική μονάδα αλλά και στις συνδεόμενες με τη συνολική διαδικασία απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, αποφάσισε στις 11-4-2014 (ΑΠ 155):
«Να καλέσει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα όσους εμπλέκονται στην εφαρμογή του νόμου, λόγω της θέσεως τους στη διοικητική ιεραρχία, να απέχουν από κάθε σχετική διαδικασία. Κανείς δεν πρέπει να συνεργήσει με την υπογραφή και τη συμμετοχή του σε απολύσεις συναδέλφων. Κανείς δεν πρέπει να βάλει την υπογραφή του σε μια προδήλως παράνομη και αντισυνταγματική διαδικασία». 
            Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δηλώνει, ότι μετά το πέρας τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα κηρύσσεται αποχή διαρκείας όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου από κάθε διαδικασία αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης
(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992)
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992)
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ
Σημειώνεται, ότι η ως άνω αποχή των υπαλλήλων, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από το αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
            Σας γνωστοποιούμε, ότι από την παρέλευση τεσσάρων εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας και μέχρι το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, όποτε και εάν αυτή λάβει χώρα, κηρύσσουμε αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολογήσεως, παρέχοντας κατά τον τρόπο αυτό πλήρη κάλυψη στο σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής επιδοτώ νομίμως την παρούσα προς ον αύτη απευθύνεται, προς γνώση του και δια τας νομίμους συνεπείας, αντιγράφων.
Αθήνα, 13/5/2014
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΟΓΑ

Αθήνα, 21 Μαΐου 2014

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 507


                                                                                   Προς:
                                                                                   Διοικητή του Ο.Γ.Α.
                                                                                   κ. Ξενοφών Βεργίνη
                                                                                   Πατησίων 30
                                                                                   101 70 – Αθήνα
                                                                                  
                                                                                   Κοινοποίηση:
                                                                                   Συλλόγους-Μέλη
                                                                                   της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.Κύριε Διοικητά,

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε μαζί σας ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας σας είχε επισημάνει :

1.       Την αυθαίρετη περικοπή των αποδοχών στους ανταποκριτές του Ο.Γ.Α.
2.       Την αναγραφή στις βεβαιώσεις αποδοχών του Ο.Γ.Α. των αποδοχών των Ανταποκριτών «ως αμοιβές από ελεύθερα επαγγέλματα».

Δεσμευτήκατε για την ενημέρωσή μας και ιδιαίτερα για την περικοπή κατά 80,00 ευρώ των αποδοχών των Ανταποκριτών του Ο.Γ.Α. που έγινε χωρίς καμία ενημέρωση και αιτιολογία.

Παρότι πέρασε αρκετό χρονικό διάστημα δεν μας έχετε ενημερώσει για τους λόγους των αποφάσεων και ενεργειών του Οργανισμού σας.

Γι’ αυτό, ζητάμε όπως ΑΜΕΣΑ μας ενημερώσετε, προκειμένου να εξετάσουμε τους τρόπους αντίδρασης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση που είναι συγχρόνως και ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. από τις αυθαίρετες ενέργειες του Οργανισμού σας.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

         Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος                                                            Γιάννης Τσούνης

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΙ ΝΑΟΙ

Του Περικλή Κοροβέση

Ας αρχίσουμε με ένα ερώτημα στους φιλομαθείς αναγνώστες της «Εφ.Συν.». Σε ποιο νησί υπήρχαν συνεταιριστικοί ναοί και οι καταλήψεις των μοναστηριών ήταν νόμιμες; Αν αυτή η στήλη ήταν τηλεοπτικό παιχνίδι, θα έπρεπε να διέθετε και κάποιο χρηματικό ποσό για τη σωστή απάντηση. Αλλά επειδή είμαστε αντίθετοι σε κάθε τζόγο, θα δώσουμε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία για να βοηθήσουμε τη μνήμη των εργοδοτών-αναγνωστών μας. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα, ο ενοριακός ιερέας, οι δύο φύλακες του ναού, ο γραμματέας της αδελφότητας εκλέγονταν με μυστική ψηφοφορία, κάθε ένα ή δύο χρόνια. Και μετά τη λήξη της θητείας τους, πάλι εκλογές. Καμιά απάντηση; Να σας βοηθήσω ακόμα παραπάνω. Το Μοναστήρι και ο Ναός του Αγίου Νικολάου, με όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, μεταβιβάζονται στους κατοίκους όλου του νησιού με στόχο την ανάδειξη μιας κοινά αποδεκτής διοίκησης για κοινή χρήση και λατρεία. Αλλά αυτό το κίνημα δεν σταμάτησε εδώ. Προχώρησε και στην κατάληψη του φρουρίου «Καψάλι» της Χώρας των Κυθήρων.

Ναι, όλα αυτά στα Κύθηρα στη διάρκεια της ευρωπαϊκής κατοχής των Επτανήσων (Βενετοί, Γάλλοι, Αγγλοι) από το 1207 μέχρι το 1863. Μιλάμε για κατοχή ελληνικού εδάφους που είχε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτήν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά για αυτά δεν λέμε τίποτα. Οταν μας κατακτούν οι Οθωμανοί, μας σκλαβώνουν. Αν όμως μας κατακτήσουν οι Δυτικοί, μας απελευθερώνουν. Θεωρία εξάλλου που πρεσβεύει και η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου με κρυπτοσύμμαχο τον Ψαριανό και πολλούς άλλους. Και αυθορμήτως μπαίνει ένα απλό ερώτημα: Ευρώπη και Ε.Ε. είναι το ίδιο πράγμα; Μήπως η Ευρωπαϊκή Ενωση Καπιταλιστών και Τραπεζιτών είναι ένας νέος οικονομικός στρατός κατάκτησης των λαών της Ευρώπης; Και αν ναι, τότε πού είναι η Ευρώπη των λαών; Και ακόμα, μην τυχόν μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή; Δεν είναι καιρός να αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος;

Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είναι η αυτοδιαχείριση, η αυτοδιοίκηση ή βρείτε όποιο άλλο όνομα σας αρέσει. Σ’ αυτήν τη μικρή γωνιά του κόσμου, που μας δόθηκε «το χάρισμα και η μοίρα» να ζούμε, έχουμε βαθιά παράδοση στις κοινότητες, που είναι υπαρκτές από τους βυζαντινούς χρόνους και επέζησαν μέχρι τη Βαυαροκρατία (Μέρκελ Α’). Αυτές οι αυτοδιοικούμενες κοινότητες μετατράπηκαν σε δήμους (όλα στην κεντρική εξουσία) για να ολοκληρωθούν με τους καποδιστριακούς και καλλικρατικούς δήμους, που ολοκλήρωσαν το έργο των Βαυαρών με διαταγή της Μέρκελ Β’. Εντούτοις ό,τι είναι βαθιά ριζωμένο στην παράδοση, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά, κατορθώνει και επιβιώνει με άλλες μορφές. Και μπορεί κανείς να κάνει την υπόθεση πως οι κοινότητες των Ελλήνων (ανάμεσά τους και αυτή του Αγίου Ορους) είναι επιβίωση, μέσα από την προφορική παράδοση, της αρχαίας άμεσης δημοκρατίας. Αλλά αυτό ποιος μπορεί να το αποδείξει; Πού είναι οι μελέτες και οι διατριβές που θα μας έδιναν τις απαντήσεις;

Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μεθαύριο. Δεν είδα κανέναν ουσιαστικό διάλογο. Κατά την άποψή μου, είναι πιο ουσιαστικές εκλογές και από τις ευρωεκλογές και από τις βουλευτικές. Τους τοπικούς άρχοντες μπορείς να τους ελέγξεις άμεσα. Στις άλλες εκλογές είναι σαν να δίνεις ένα διαβατήριο στον βουλευτή να πάει όπου θέλει και να εξαφανιστεί. Και ύστερα από τέσσερα χρόνια επανεμφανίζεται για να ανανεώσει το διαβατήριό του. Περιμέναμε από τον ΣΥΡΙΖΑ να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση για την αυτοδιοίκηση και κατά συνέπεια για την άμεση δημοκρατία. Μάταια περιμέναμε. Ο Αριστείδης Μπαλτάς, εκ των θεωρητικών του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνει ότι το κόμμα «δεν έχει ακόμα κατορθώσει, μέσα στη γενικευμένη παραζάλη, να εκλογικεύσει συνιστώσες, τάσεις, φράξιες, ομάδες, παρέες και αμετροεπείς προσωπικές φιλοδοξίες» («Αυγή», 11/5/14). Και ο έτερος Καππαδόκης, Θόδωρος Παρασκευόπουλος, εγνωσμένου κύρους στον χώρο της Αριστεράς, μιλώντας για τη δημοκρατική λειτουργία του κόμματος, κάνει λόγο «για μια μικρή ανομιμοποίητη ηγετική ομάδα που αποδείχθηκε ανεπαρκής σε αυτή τη διαδικασία» (της δημοκρατικής λειτουργίας). Αυτά στην «Εποχή» (11/5/14).

Θετικά στοιχεία που δείχνουν πως υπάρχει αυτογνωσία σε κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά υπάρχει και κάτι πολύ πιο ενθαρρυντικό. Στο Χαλάνδρι, ο υποψήφιος δήμαρχος Σίμος Ρούσσος κατεβαίνει με ένα ψηφοδέλτιο όπου συνυπάρχουν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Σχέδιο Β, Οικολόγοι Πράσινοι, Ελευθεριακοί και ανένταχτοι. Εξαίρετα ονόματα της τοπικής κοινωνίας και ανάμεσά τους, ο εκλεκτός συνάδελφος Βασίλης Μουλόπουλος, με πολλούς τιμητικούς τίτλους. Μήπως πολιτικό μάθημα για τους αμετροεπείς και τις παρέες;

ΥΓ. Τα στοιχεία για τα Κύθηρα είναι από το βιβλίο του Γ.Ν. Λεοντσίνη «Ζητήματα Επτανησιακής Κοινωνικής Ιστορίας», Εκδόσεις Αφοί Τολίδη.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ


ΠΡΟΒΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΚΟΙ


Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Θέματα που οι υποψήφιοι περιφερειάρχες αποφεύγουν να θίξουνΈχουν απομείνει ελάχιστες ώρες μέχρι τις διπλές αυτοδιοικητικές εκλογές και τις ευρωεκλογές.  Οι συνδυασμοί που διεκδικούν την αυτοδιοίκηση Α‘ και Β’ βαθμού  εκφράζουν τις απόψεις τους επί διαφόρων θεμάτων –συνήθως γενικόλογες, κοινότυπες και ανέμπνευστες (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων).
Υπάρχουν όμως κάποια θέματα που σχεδόν όλοι οι συνδυασμοί έχουν αποφύγει να θίξουν. Ας ονοματίσουμε μερικά από αυτά τα ζητήματα:
1.       Η σιδηροδρομική απομόνωση της περιφέρειας Δ. Μακεδονίας  : θεωρείτε ένα τετελεσμένο γεγονός, την ώρα που σε όλο τον κόσμο το τρένο αναβαθμίζετε σε σημαντικό μέσο μεταφοράς, οικολογικό, οικονομικό, ασφαλές. Το θέμα «σηκώθηκε» λόγω ενός θανατηφόρου δυστυχήματος αλλά και πάλι είχαμε πλεονασμό αόριστων τοποθετήσεων.
2.       Η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού : η Δυτική Μακεδονία διαθέτει το 65% των υδάτινων αποθεμάτων της χώρας (μεταξύ αυτών και πέντε λίμνες).  Προτάσεις για την διαχείριση του ανεκτίμητου υδάτινου πόρου δεν έχουμε ακούσει ακόμα.
3.       Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών/ προσφύγων (ναι , τα «κέντρα φιλοξενίας»…) : το θέμα φαίνεται παγωμένο, φυσικά,  διότι έχουμε εκλογές και οι τοποθετήσεις σε δύσκολα ζητήματα καλό είναι να αποφεύγονται. Λέτε να έχουμε αιφνιδιαστικές εξελίξεις μετά τις εκλογές;
4.       Τα δεκάδες κλειστά ή υπολειτουργούντα στρατόπεδα της περιοχής : καταλαμβάνουν χιλιάδες στρέμματα ζωτικού ωφέλιμου χώρου. Οι συνδυασμοί που διεκδικούν την περιφέρεια έχουν προτάσεις αξιοποίησης  υπέρ του δημοσίου ή θα ξεπουληθούν μέσω ΤΑΙΠΕΔ κοψοχρονιά;
5.       Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Αμιάντου στις εγκαταστάσεις της πρώην ΜΑΒΕ : Να υπενθυμίσω ότι λίγο πριν το Πάσχα υπήρχε αντίστοιχο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μάλιστα με το χαρακτηρισμό του «έκτακτου» χωρίς τελικά να ληφθεί κάποια απόφαση.
6.       Και φυσικά η  ανεργία! Όλοι έχουν προτάσεις, που συνοψίζονται μεταξύ άλλων, στην «επιστροφή στον πρωτογενή τομέα και  τον τουρισμό». Προφανώς, γνωρίζουν ότι η ανεργία είναι δομικό πρόβλημα της χώρας και κάθε πρόταση πρέπει να εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη  κυβερνητική στρατηγική. Αυτό, σημαίνει μόνο μία επιλογή για την νέα περιφερειακή αρχή: Ρήξη με τις υπάρχουσες κυβερνητικές επιλογές.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν ελάχιστο δείγμα από τα μεγάλα θέματα που σχετίζονται με την περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.
 Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της κάλπης, καλό είναι να θυμόμαστε ότι η συμμετοχή στα κοινά με συνέπεια, συνέχεια και υπευθυνότητα είναι αυτή που δίνει νόημα στη λέξη Πολίτης. Η συμμετοχή στις εκλογές απλά με μια ψήφο και η ανάθεση της ζωής μας σε άλλους δίνει νόημα μόνο στη λέξη ψηφοφόρος.
Ιωσήφ Μιχαηλίδης