Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019

Στους ΟΤΑ το 80 τοις εκατό των αρμοδιοτήτων του Κράτους – Τι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ

 Αναμένουμε με ενδιαφέρον την τοποθέτηση των δημάρχων των δήμων στους οποίους η οικονομική δραστηριότητα είναι χαμηλή καθώς ανήκουν στις φτωχές περιοχές της χώρας και οι εισφορές από ενφια απλά αμελητέες. Με λίγα λόγια: οι -μονίμως- υποστελεχωμένοι και φτωχοί δήμοι απλά θα διαλυθούν...

"Τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμενοποίησε - τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και χρόνου υλοποίησης - ο Υπουργός Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτης, στο 7ο Συνέδριο περιφερειακής ανάπτυξης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα.

Κατ’ αρχάς, ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι για την Κυβέρνηση το “Επιτελικό Κράτος” δεν περιορίζεται στο σχετικό νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε. Όπως εξήγησε, το «νέο σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης» που θέτουν σε εφαρμογή, περιλαμβάνει την Α’ φάση, που είναι η οριζόντια ανάπτυξη των δομών του Κράτους και ψηφίστηκε στον πρόσφατο νόμο, αλλά και Β’ φάση ανάπτυξης του Επιτελικού Κράτους με την κάθετη οργάνωση.
Η Β’ φάση συνιστά « ένα κεντρικό στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε να έρθει η διακυβέρνηση πιο κοντά στους πολίτες, να ενδυναμωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού για να μπορέσει να παράγει ένα πολύ σύγχρονο προϊόν με μια μεγάλη συμμετοχή στην ανάπτυξη της Χώρας. »

Για το χρόνο υλοποίησής της, ο Υπουργός ανέφερε πως «θα αναπτυχθεί μέσα στους επόμενους 8 μήνες» και «εκτιμούμε ότι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί και η Β’ φάση ανάπτυξης».

Όσον αφορά το περιεχόμενό της, περιέγραψε ότι «βασικοί άξονες θα είναι η μεγάλη μεταφορά αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στους Δήμους».
Όπως αποκάλυψε, « ήδη και από μηνός έχει υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου τίθενται σε μελέτη μία προς μία όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες κατά καιρούς έχουν παραχωρηθεί στις Περιφέρειες και τους Δήμους, έτσι ώστε να υπάρξει μια ουσιαστική αξιολόγηση με βάση τα σύγχρονα εργαλεία της διοικητικής επιστήμης, για το κατά πόσο αυτές οι αρμοδιότητες είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται – αυτό αφορά ιδίως τις αρμοδιότητες τις οποίες σήμερα κατέχει η κεντρική διοίκηση, αλλά και τις αρμοδιότητες που έχουν περιέλθει στην Τ.Α. - έτσι ώστε με βάση τις παραδοχές τις οποίες έχουμε από τις καλές πρακτικές ιδίως του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κάνουμε μια συνολική αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων αυτών.Η βασική κατεύθυνση είναι να περιέλθουν στις Περιφέρειες και τους Δήμους περίπου το 80% των συνολικών αρμοδιοτήτων που επαφίενται σε ένα Κράτος, έτσι ώστε οι αρμοδιότητες αυτές να ασκούνται όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη. Με αντίστοιχη συγκεκριμένη ποσοτικοποίηση και των πόρων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Μια συνολική δηλαδή μελέτη, η οποία θα φθάνει σε επίπεδο ανάλυσης μέχρι μίας αρμοδιότητας. »

Περαιτέρω, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι « σε δεύτερη φάση, η οποία τοποθετείται περίπου σε βάθος 3ετίας, ήδη η μελέτη έχει ξεκινήσει για το ζήτημα αυτό, προβλέπεται και έχει ήδη κατατεθεί ως πολιτική βούληση, να υπάρξει και μεταφορά αυτοτελών πόρων υπέρ της Τ.Α.Δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να έχουν ίδιους πόρους, τους οποίους θα συγκεντρώνουν και θα αξιοποιούν επ’ ωφελεία των δημοτών της κάθε περιφέρειας.
Πως θα γίνει αυτό είναι γνωστό, το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο έχει αναφερθεί και υπάρχει μια πρώτη πρώιμη μελέτη αλλά αυτό βεβαίως απαιτεί πολύ μεγαλύτερη επεξεργασία, είναι η μεταφορά του Φόρου Περιουσίας-όπως εν τέλει θα καθιερωθεί όταν θα έχει εξορθολογιστεί το σύστημα δηλαδή του σημερινού ΕΝΦΙΑ – να περιέλθει ως αυτοτελής πόρος στους Δήμους και στις Περιφέρειες, έτσι ώστε να είναι δυνατή όχι μόνον η χάραξη της στρατηγικής του κάθε ΟΤΑ, αλλά και η ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των συγκεκριμένων πόρων.Πρόκειται προφανώς για μια ιδιαιτέρως καινοτόμο πολιτική, η οποία όμως ήδη εφαρμόζεται σε όλα τα προηγμένα διοικητικά συστήματα, με πολύ σημαντικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ουσιαστική λειτουργία, την αποτελεσματικότητα του Κράτους. »

Ιδιαίτερη σημαντική υπήρξε η μνεία στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινώντας από την «πολύ μικρή απορροφητικότητα των ενωσιακών πόρων». Ανέδειξε, λοιπόν, ότι « η σκέψη είναι στα επόμενα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τεθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μεγαλύτερη ποσοστιαία αναφορά στους ΟΤΑ, δηλαδή περίπου το σημερινό ποσοστό, το οποίο κινείται στο 80 προς 20 % υπέρ του Κεντρικού Κράτους, να έρθει σε ένα επίπεδο σχετικής ισορροπίας, έτσι ώστε οι πόροι περίπου να κατανέμονται μεταξύ του Κεντρικού Κράτους και των Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών, έτσι ώστε να είναι πολύ δυνατή η ανάπτυξη περιφερειακών και δημοτικών έργων. Αυτό βεβαίως, σε συνδυασμό με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση διαδικασιών, η οποία είναι απολύτως αναγκαία για να μπορέσει να υπάρξει απορρόφηση.»

Ο Υπουργός δεν παρέλειψε να τονίσει την « αύξηση της ευθύνης που έχουν οι Φορείς της Τ.Α., ευθύνη και λογοδοσία η οποία θα πηγαίνει με τις αρμοδιότητες ». Επίσης, την « συμμετοχή των πολιτών και στη διαμόρφωση των δημοσίων οικονομικών, των π/υ δηλαδή Δήμων και Περιφερειών, έτσι ώστε να υπάρχει και ουσιαστική λογοδοσία από τους δημότες και να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα παρέχει ουσιαστικά πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, μεγαλύτερους πόρους, αλλά ταυτοχρόνως θα σημαίνει επαύξηση της ευθύνης και της λογοδοσίας όλων των εμπλεκόμενων στην Τ.Α. »

Τέλος, δήλωσε πως « Φορείς Διαχείρισης θα περιέλθουν στην Τ.Α., οι οποίοι σήμερα βρίσκονται υπό καθεστώς ευθύνης της κεντρικής εξουσίας, αλλά ουσιαστικά λιμνάζουν επειδή παραμένουν αναξιοποίητοι, θα περιέλθουν οι Φορείς αυτοί στην ευθύνη ιδίως των Περιφερειών, έτσι ώστε να αποτελέσουν πόλους περιφερειακής ανάπτυξης.»

Κλείνοντας, συμπύκνωσε το σύγχρονο μοντέλο διακυβέρνησης, επισημαίνοντας πως « η κεντρική εξουσία θα παράγει δημόσιες πολιτικές, αλλά οι Περιφέρειες και οι Δήμοι θα είναι οι Φορείς μέσα στους οποίους θα καλλιεργείται ουσιαστικά το νέο σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο της Χώρας."

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019

Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: Προκηρύξη Στάσης Εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 από τις 11.00 π.μ., έως τη λήξη του ωραρίου


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 1616900
 Fax: 210 3246165

Αριθμ. Πρωτ.: 249  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
για συνέχιση των κινητοποιήσεων την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019
Συγκέντρωση ώρα 11.00 π.μ. - Πλατεία Κλαυθμώνος

Σε συνέχεια της 24ωρης Απεργίας της 24ης Σεπτεμβρίου 2019, ως αντίδραση στο Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο και τις αντεργατικές ρυθμίσεις για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό Νόμο, που προωθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. για ψήφιση στη Βουλή, η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ΟΜΟΦΩΝΑ, προκηρύσσει Στάση Εργασίας την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 από τις 11.00 π.μ., έως τη λήξη του ωραρίου και καλεί σε Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας, που θα πραγματοποιηθεί από κοινού με το Ε.Κ.Α. και άλλα Σωματεία, στις 11.00 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος. Θα ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων.

Διεκδικούμε:
·        Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία και τη συλλογική δράση.
·        Να μην περάσουν τα νέα αντεργατικά μέτρα και το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο».
·        Κατάργηση της τροπολογίας Αχτσιόγλου για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία και όλων των αντιαπεργιακών Νόμων. Θα καταργήσουμε στην πράξη όλες τις αντισυνδικαλιστικές ρυθμίσεις.
·        Να μην προωθηθούν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Κοινωνικής Ασφάλισης.
·        Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στη μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2020 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα, θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
·        Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) για το ασφαλιστικό και όλων των Αντιασφαλιστικών-Αντισυνταξιοδοτικών Νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Καμία ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Καθιέρωση συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης που θα εγγυάται αξιοπρεπή διαβίωση για τους συνταξιούχους, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
·        Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία, Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κ.λπ.). Κατάργηση της ελαστικής, ενοικιαζόμενης και εκ περιτροπής εργασίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Όχι στις απολύσεις συμβασιούχων συναδέλφων.
·        Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων-Ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
·        Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. στο 15%.
·        Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Οργανισμών, Κοινωνικών υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των Κοινωνικών αγαθών. Όχι στην εκχώρηση της Δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο. Αύξηση των Κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση, Κοινωνική Προστασία και Περιβάλλον.
·        Κανένας πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, για τους εργαζόμενους που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν.
·        Κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων.

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
στην Πλατεία Κλαυθμώνος - ώρα: 11.00 π.μ.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ
ΥΠΕΡΠΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ


                                                                                 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019
                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 514


ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (26-9-2019)

    Η σαφής προσπάθεια στοχοποίησης και ενοχοποίησης των Υπαλλήλων του Κ.Ε.Π. του Δήμου Ηγουμενίτσας καθώς και τοπικών συνδικαλιστών ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!!
    Τη στιγμή που βοούσε η Ελλάδα όλη για το θέμα της αθρόας έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., διαδικασίας για την οποία δεν έπαιρνε ΚΑΝΕΙΣ την ευθύνη να δώσει σαφείς οδηγίες, διαδικασίας μέσω της οποίας αιμορραγούσε η Ελληνική οικονομία λόγω της σύνδεσής του με την γενική επιδοματική πολιτική, εν μέσω μάλιστα γενικότερης εθνικής οικονομικής κρίσης, μετά από προφορικές πάντα οδηγίες των συναρμόδιων υπουργείων, οι υπάλληλοι αυτοί, όπως και πολλοί άλλοι – αν όχι όλοι – συνάδελφοί τους στα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας, έκαναν το αυτονόητο… Αφού καταχωρούσαν τα στοιχεία των πολιτών που αιτούντο Α.Μ.Κ.Α. και εξέδιδαν αυτό, κρατούσαν σε φυσικό αρχείο τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούσαν, τη διοικητική αυτή πράξη. Και αυτό αναμένοντας την πολυπόθητη και απαιτούμενη εγκύκλιο που στο μεταξύ δεν ερχόταν!!!
Οι υπάλληλοι αυτοί δρούσαν με γνώμονα την ευθύνη προς την υπηρεσία, το Δημόσιο συμφέρον και τις σαφείς, όμως προφορικές, κατευθύνσεις των αρμοδίων φορέων.
Οι εργαζόμενοι στο Κ.Ε.Π., με έγγραφα της Προϊσταμένης, έκαναν λόγο για ελλειπή ασφάλεια του χώρου της υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, οι ιθύνοντες «αγρόν ηγόραζαν»!!! Και ήρθε η στιγμή που ο επίμαχος φάκελος εκλάπη!!! Κάτι το οποίο, επίσης, οι εργαζόμενοι του Κ.Ε.Π. γνωστοποίησαν εγγράφως!!!
Και την ίδια στιγμή οι αρμόδιοι σιωπούν. Και κανείς δεν αναρωτιέται ποιος είχε συμφέρον από την κλοπή του φακέλου, που το μόνο που διασφάλιζε ήταν το Δημόσιο συμφέρον και την υπηρεσιακή ασφάλεια των εργαζομένων στο Κ.Ε.Π. Ηγουμενίτσας. Και σιωπηρά, επικίνδυνα, την ίδια στιγμή, σκοπίμως διαρρέουν πληροφορίες στον Τοπικό Τύπο, αποπροσανατολίζοντας την κοινή γνώμη και στοχοποιώντας συναδέλφους, γιατί έπραξαν το αυτονόητο!!!

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ, ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ!!!

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΣ


Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019
                                                                        Αριθμ. Πρωτ.: 513ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (26-9-2019)
ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΩΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Με οργάνωση και αποφασιστικότητα βάζουμε φραγμό στα αρπακτικά των τραπεζών που θέλουν να αρπάξουν τον ιδρώτα, τους κόπους μιας ζωής για να έχουμε ένα κεραμίδι στο κεφάλι μας εμείς και τα παιδιά μας.
Δεν έχει καμιά ευθύνη ο εργαζόμενος που έμεινε άνεργος, που του μείωσαν το μισθό, ο συνταξιούχος που του πετσόκοψαν τη σύνταξη, ο αυτοαπασχολούμενος που δεν μπορεί να εκπληρώσει τις όποιες υποχρεώσεις είχε δημιουργήσει.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. σε συνέχεια της πολιτικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. σφίγγει την θηλιά του χρέους στον λαιμό του λαού.
Ένα χρέος το οποίο δεν το δημιούργησε ο ίδιος αλλά του το φόρτωσαν με τις πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, που σε συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης ανακεφαλαιοποίησαν επανειλημμένως τους τραπεζικούς ομίλους, στήριξαν τα μονοπώλια, συνέτριψαν μισθούς, δικαιώματα των εργαζομένων και εξαπέλυσαν φοροκαταιγίδα, με  αποτέλεσμα να μη μπορεί η λαϊκή οικογένεια να πληρώσει τις υποχρεώσεις της, ούτε καν να καλύψει τις βασικές ανάγκες της.
Η κυβέρνηση εξισώνει τη διαδικασία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που ισχύει για χρέη προς τις τράπεζες με τους πλειστηριασμούς για οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και πλέον οι πλειστηριασμοί είναι μόνο ηλεκτρονικοί και με επισπεύδοντα (αυτό που κινεί τη διαδικασία του πλειστηριασμού) το Δημόσιο.
Μπροστά σε όλα αυτά το κεφάλαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι τραπεζίτες δίνουν «εντολή» στην κυβέρνηση να επιβάλλει με κάθε τρόπο σιγή ιχθύος για να αρπάξουν του λαού το βιος και να μην οργανώνεται καμία αντίδραση.
Με δικό της Νόμο ποινικοποιούνται οι αγώνες ενάντια στους πλειστηριασμούς και οπλίζει το χέρι των δυνάμεων καταστολής. Για να υπερασπιστεί τα κέρδη των τραπεζιτών δεν διστάζει να κλέβει τα σπίτια των λαϊκών οικογενειών!!! Για τα συμφέροντα των μονοπωλίων δεν διστάζει να καταστέλλει κάθε φωνή που αγωνίζεται ενάντια στην αντιλαϊκή της πολιτική.
Με τον δικό της Νόμο, αφού προηγήθηκε μια ολόκληρη διαδικασία προανακρίσεων, στέλνουν συναδέλφους μας στην Πρέβεζα σε 3 δίκες σε διάστημα μιας εβδομάδας 2 Οκτωβρίου και 9 Οκτωβρίου 2019 γιατί έκαναν το αυτονόητο, με συλλογικές αποφάσεις των Σωματείων τους υπερασπίστηκαν την πρώτη κατοικία συμπολίτη τους. Ανάμεσά τους Μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Νομού Πρέβεζας, του Γενικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρέβεζας, Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Νομού Πρέβεζας κ.α. πρωτοπόροι αγωνιστές.
Είναι βαθιά γελασμένη η κυβέρνηση αν νομίζει ότι με τέτοιες απαράδεκτες και αυταρχικές πρακτικές θα εκφοβίσει το λαό κα τη νεολαία.
Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους και τα Σωματεία τους για να μην περάσουν οι πλειστηριασμοί σε βάρος των λαϊκών οικογενειών. Ο αυταρχισμός και η καταστολή δεν θα περάσουν.

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΦΙΣΑ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019
                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 499


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βρέθηκε το διήμερο 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2019 στα Ιωάννινα προκειμένου να στηρίξει και με την παρουσία της  την κινητοποίηση του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων ενάντια στην ανάθεση των εργασιών της υπηρεσίας καθαριότητας δύο Δημοτικών Ενοτήτων (Ανατολής και Περάματος) που προωθεί η νεοεκλεγείσα Δημοτική Αρχή του κ. Μωυσή Ελισάφ.
Παρά τις προεκλογικές εξαγγελίες της νέας Δημοτικής Αρχής για την διατήρηση και διασφάλιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών του Δήμου, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών επέλεξε, όχι τυχαία, την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος της κυβέρνησης της Ν.Δ. επισκεπτόταν την πόλη, να φέρει θέμα στην οικονομική επιτροπή την τροποποίηση του προϋπολογισμού με την δημιουργία νέων κωδικών και πίστωσης προκειμένου να αναθέσει την καθαριότητα των δημοτικών ενοτήτων Ανατολής και Περάματος, σε εργολάβους.
Τόσο στην συνάντηση των εκπρόσωπων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α, των Μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων με τον Δήμαρχο κ. Μωυσή Ελισάφ όσο και στην παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου στην οικονομική επιτροπή, ένα συμπέρασμα βγήκε. Κι αυτό δεν είναι άλλο από το ότι ο σχεδιασμός και η πολιτική της νέας Δημοτικής Αρχής είναι η πλήρης ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
Με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού όπως ο ίδιος ο Δήμαρχος ισχυρίστηκε αλλά και χωρίς να είναι διατεθειμένος να κάνει απολύτως καμία ενέργεια για να το αυξήσει, προχωρώντας σε προσλήψεις, επιλέγει την λύση των εργολάβων εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με των εργαζομένων και κυρίως με τα συμφέροντα των Δημοτών που θα κληθούν να πληρώσουν αυτοί τα κέρδη των εργολάβων, με την αύξηση των ήδη υπέρογκων δημοτικών τελών.
Με την ψήφιση της τροποποίησης του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μόνο από την «πλαστή» πλειοψηφία της παράταξης του Δημάρχου που ο αντιδημοκρατικός Νόμος 4623/2019 έχει δώσει αλλοιώνοντας την ψήφο των δημοτών, το θέμα της ιδιωτικοποίησης της καθαριότητας για τους εργαζόμενους του Δήμου Ιωαννιτών αλλά και για το σύνολο των εργαζομένων στους Δήμους το θέμα δεν έκλεισε, αντίθετα τώρα άνοιξε…!!!
Η κινητοποίηση των εργαζομένων του Δήμου με την Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο και η δυναμική παρέμβαση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήταν μόνο η αρχή. Υπάρχει και η συνέχεια εφόσον η Δημοτική Αρχή επιμείνει στην επιλογή των εργολάβων στην καθαριότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία.
Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά και θα υπερασπιστούν με κάθε τρόπο τον Δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών των Δήμων, την εργασία τους και το μεροκάματο που πάνε στις οικογένειες τους για να ζήσουν.
Στον πόλεμο που επιχειρεί με την πολιτική της να ανοίξει η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κ. Μωυσής Ελισάφ με τους εργαζόμενους και την τοπική κοινωνία προκειμένου να εξυπηρετήσει τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα, να είναι σίγουροι ότι θα βρουν το σύνολο των εργαζομένων του κλάδου μπροστά τους.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Ιωαννιτών για την επιχειρούμενη παράνομη ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου και την καλεί να μην επιμείνει σ’ αυτήν της την επιλογή. Να ακυρώσει την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού και στην προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας και κυρίως τις ανάγκες των δημοτών, όπως ορίζει σαφέστατα η νομοθεσία.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. επίσης στηρίζει τις αποφάσεις του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Νομού Ιωαννίνων για κινητοποιήσεις ενάντια σε κάθε μορφής ιδιωτικοποίηση που θα επιχειρήσει η Δημοτική Αρχή και καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα προκειμένου να υπερασπιστούμε τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα όλων των υπηρεσιών των Δήμων, την εργασία μας και τα δικαιώματα μας.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
       Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                 Βασίλης Πετρόπουλος