Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Ειδκή εκλογική αποζημίωση-ο ορισμός του "υπάλληλοι κατώτερου θεού"

130 ευρώ μικτά στους δημοτικούς υπαλλήλους, πάνω από τα ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ σε άλλους υπαλλήλους........
Με δημοσιευμένη σε ΦΕΚ ΚΥΑ των, Υπουργού Εσωτερικών Αντώνη Ρουπακιώτη και αν. Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη καθαρίζεται η εκλογική αποζημίωση των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην 49153/27-06-2019 (ΦΕΚ 2591 Β΄) κοινή απόφαση καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων:
α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων δέκα ευρώ (310,00 €).
β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €).
γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ε.Φ.Κ.Α. και του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €).
δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00 €).
ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.750,00 €).
στ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των εκατό τριάντα ευρώ (130,00 €).
ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εξήντα έξι (66) άτομα, Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι δύο (22) άτομα,  προμηθειών και Υποδομών, έως είκοσι εννέα (29) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα (30) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα τρία (43) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου, έως δέκα (10) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400,00 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2019, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Σερβίων-Βελβεντού


Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:368
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Σερβίων-Βελβεντού για ανευθυνότητα,  αδιαφορία και ανεπάρκεια που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταβληθεί στις 13 Ιουνίου η μισθοδοσία στους Μόνιμους Υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.
          Είναι κάτι το πρωτοφανές και το γεγονός ότι η Δημοτική Αρχή Σερβίων-Βελβεντού δεν φαίνεται, όπως καταγγέλλουν οι Μόνιμοι Υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ. και ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης, να κινητοποιείται προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η μισθοδοσία προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και πιθανόν να κρύβει σκοπιμότητες που συνδέονται με το μέλλον των Παιδικών Σταθμών του Δήμου.
          Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης, το ταμείο του Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας έμεινε άδειο, καθώς ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού δεν κατέβαλε την τακτική επιχορήγηση που χρησιμοποιείται για την καταβολή της μισθοδοσίας. Κι αυτό συνέβη γιατί ο Δήμος δεν είχε μέχρι τις 18 Ιουνίου εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2019 και δεν μπορούσε την 1η Απριλίου να ενταλματοποιήσει άλλη δαπάνη πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του. 
          Οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής Σερβίων-Βελβεντού είναι τεράστιες γιατί όχι μόνο δεν φρόντισε να τακτοποιήσει εγκαίρως ένα θέμα άμεσης και βασικής προτεραιότητας, καθώς πρόκειται για τη μισθοδοσία Μόνιμων Υπαλλήλων, αλλά και γιατί αγνόησε συστηματικά και επιδεικτικά τις εκκλήσεις να ζητηθεί βοήθεια από τις προϊστάμενες αρχές και να λυθεί το θέμα από τον περασμένο Μάιο, φθάνοντας τις υπηρεσίες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας.
          Με δεδομένο ότι, είναι ορατός ο κίνδυνος να μην καταβληθεί στους Μόνιμους Υπαλλήλους του Ν.Π.Δ.Δ. Προσχολικής Αγωγής Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας ούτε η μισθοδοσία της 27ης Ιουνίου, η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Σερβίων-Βελβεντού να προχωρήσει τώρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το ζήτημα και θέτει την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και όλες τις αρμόδιες αρχές προ των ευθυνών τους για τέτοιου είδους διαλυτικά φαινόμενα με μόνο χαμένο τους εργαζόμενους.
           Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δηλώνει επίσης, πώς βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων και θα στηρίξει τις όποιες αποφάσεις λάβουν προκειμένου να διεκδικήσουν με κάθε νόμιμο τρόπο τα δεδουλευμένα τους. 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
            Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

           Νίκος Τράκας                                                               Βασίλης Πετρόπουλος    

             

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.    Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ         
Ταχ. Δ/νση  :  Ζαφειράκη   6      
50100, Κοζάνη       
Τηλέφωνο-FAX : 2461037179
e-mail: sypota@yahoo.gr
 www.edkozanis.blogspot.gr                                                                               
                                                                                  
                                                                                             Κοζάνη, 20.06.2019    
                                                                                             Αρ. πρ. 50

ΠΡΟΣ: κο Κοσματόπουλο,  ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Κοιν: κο Τσιουκαρδάνη,  Προϊστάμενο Οικονομικής Δ/σης

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στην συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2019 του ΔΣ του Συλλόγου μας ομόφωνα αποφασίστηκε να απαιτηθεί από τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού:
-Να αποδοθεί το καθημερινό γάλα στους συναδέλφους δικαιούχους, γεγονός που έχει σταματήσει από την 1η Απριλίου. Υπενθυμίζουμε ότι η παροχή γάλακτος αποτελεί μισθολογική παροχή και υποχρέωση.
-Να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (επιμερισμός, ενταλματοποίηση, καταβολή ποσών) ώστε να αποδοθεί σε χρήμα το γάλα που δεν καταβληθεί στους δικαιούχους την περίοδο 2012-2016. Θυμίζουμε ότι υπάρχει ανεκτέλεστη απόφαση του ΔΣ από το Νοέμβριο του 2017 (απόφαση 256/2017 σε εφαρμογή του Ν. 4483/2017).
-Να  αποδοθούν σε όλους τους εργαζόμενους οι οφειλές από αναδρομικά, έξοδα κίνησης, οδοιπορικά, ειδικό εκλογικό επίδομα κοκ.
Θεωρούμε ότι είναι άμεσα αναγκαίο να καταβληθούν οι οφειλές πριν την 1η Σεπτεμβρίου και την κατάργηση του υφιστάμενου δήμου Σερβίων-Βελβεντού ώστε να μην υπάρξουν οι αναμενόμενες γραφειοκρατικές καθυστερήσεις από τους  νέους δήμους Σερβίων και Βελβεντού, γεγονός που θα οδηγήσει σε  νέα πολύμηνη καθυστέρηση για την καταβολή των οφειλόμενων.

Οι απαιτήσεις των εργαζομένων είναι αυτονόητες υποχρεώσεις του Δήμου. Σε καμία περίπτωση η ανοχή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να προασπιστούμε το δίκαιο των αιτημάτων μας.

Για το ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης
Ο πρόεδρος                                                         Ο Γ.Γραμματέας


Ιωσήφ Μιχαηλίδης                                        Βασίλης Γκαραγκούνης


20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Από το 2001, η Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου. Την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων αφιερώνουμε λίγο από το χρόνο μας για να αναγνωρίσουμε και να τιμήσουμε τη δύναμη, το κουράγιο και την επιμονή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
Κάθε χρόνο, με αφορμή αυτή την ημέρα, διοργανώνονται εκστρατείες, εκδηλώσεις και δράσεις σε όλο τον κόσμο με τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ίδιων των προσφύγων, των ανθρωπιστικών οργανώσεων, των αρχών και άλλων φορέων και την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων.
ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ


ΨΗΦΙΣΜΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Προς τον Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης ,
Με την παράκληση να κοινοποιηθεί σε κάθε αρμόδια αρχή

Σήμερα 19 Ιουνίου 2019 οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΝΠΔΔ «Προσχολικής αγωγής, παιδείας, κοινωνικής μέριμνας»  του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού,  ουσιαστικά οι υπάλληλοι των παιδικών σταθμών του Δήμου, συναντηθήκαμε και αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε και να καταγγείλουμε τα εξής:
-Για πρώτη, ίσως, φορά μόνιμοι υπάλληλοι παραμένουν απλήρωτοι. Η μισθοδοσία μας  που έπρεπε να καταβληθεί στις 13 Ιουνίου ουδέποτε καταβλήθηκε διότι στο ταμείο του ΝΠΔΔ όπου εργαζόμαστε δεν υπάρχει διαθέσιμο για αυτό τον σκοπό ούτε ένα ευρώ!!!!!! Επιτρέψτε μας να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε για ΝΠ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ και για ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ!
-Το ΝΠΔΔ έφτασε στο σημείο να μην έχει ούτε ένα διαθέσιμο ευρώ στα ταμεία του λόγω της μη καταβολής από τον Δήμο Σερβίων-Βελβεντού της τακτικής επιχορήγησης η οποία χρησιμοποιείται για την πληρωμή μισθοδοσιών και κρατήσεων του μονίμου προσωπικού.
Η επιχορήγηση δεν κατεβλήθη διότι ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού μέχρι και εχθές 18/06/2019 δεν είχε εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το 2019 και δεν μπορούσε από την 1η Απριλίου να ενταλματοποιήσει  άλλη δαπάνη πλην της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του.
Δυστυχώς ακόμη και τώρα καθίσταται αμφίβολο εάν να μας καταβληθεί μισθοδοσία στις 27 Ιουνίου καθώς υπάρχουν «γραφειοκρατικές διαδικασίες».
Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι η γραφειοκρατία οφείλει να υπηρετεί την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα και όχι την υπεκφυγή, την αδυναμία ή ακόμα χειρότερα την αδιαφορία.
Το γεγονός της μη πληρωμής μας ήταν αναμενόμενο να συμβεί και μάλιστα η διοίκηση του ΝΠΔΔ είχε απευθυνθεί στον Δήμο με έγγραφο από τις  14/05/2019, ζητώντας από τον Δήμο να απευθυνθεί εγγράφως σε κάθε προϊστάμενη αρχή ώστε να υποδειχθεί μία λύση, καθώς ήταν προφανές ότι ο δήμος δεν μπορούσε να ενταλματοποιήσει επιχορήγηση προς το ΝΠΔΔ. Κάτι  που δυστυχώς ο Δήμος  ουδέποτε έπραξε. Αντίθετα σε κάθε ερώτησή μας η απάντηση ήταν πανομοιότυπη : «Δεν υπάρχει προϋπολογισμός». Δηλαδή απλά μας ανέφεραν το πρόβλημα, το οποίο ο ίδιος ο Δήμος δημιούργησε, χωρίς ποτέ να ασχοληθεί να το λύσει!
 Ταυτόχρονα είναι αυτονόητο ότι συσσωρεύονται χρέη  προς τους προμηθευτές, τους οποίους και ευχαριστούμε για την υπομονή και κατανόηση,  χρέη που δεν θα υπήρχαν εάν η δημοτική αρχή ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις της και κατέβαλλε την επιχορήγηση που έχει δεσμευτεί ότι θα αποδίδει.
-Είναι προφανές ότι η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής είναι τεράστια. Επίσης τεράστια είναι η αδιαφορία της και η προκλητική στάση της.
-Καταγγέλλουμε το πρωτοφανές γεγονός της μη καταβολής μισθοδοσίας σε μόνιμους υπαλλήλους δημοσίου. Καταγγέλλουμε τη δημοτική αρχή για την παροιμιώδη αδιαφορία της και ανεπάρκειά της.
Ζητούμε από κάθε αρμόδια αρχή για αναζητήσει και να προσωποποιήσει  τις  διοικητικές και ποινικές ευθύνες που προκύπτουν για την μη καταβολή της μισθοδοσίας μας. 

Οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΝΠΔΔ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Τρίτη 18 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.                          Αθήνα, 18 Ιουνίου 2019

                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 351


                                              
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε υπάλληλος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας από... «εξαγριωμένο» πολίτη εν ώρα υπηρεσίας.

          Το περιστατικό άσκησης λεκτικής, αλλά κυρίως σωματικής βίας (την έπιασε από το λαιμό με σκοπό να την προκαλέσει ασφυξία) σε βάρος της συναδέλφου οδοκαθαρίστριας, που συνέβη στην Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 επί της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Αίγιο, είναι απερίφραστα καταδικαστέο. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να υβρίζει και να ασκεί σωματική βία σε βάρος συνανθρώπου του, πόσο μάλλον κατά εργαζόμενου που μοχθεί και ο ίδιος για τα προς το ζην.

          Τέτοιου είδους επεισόδια προκαλούν δε μεγάλη ανησυχία στον κλάδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αφού στα χρόνια της μνημονιακής κρίσης παρατηρούνται ολοένα και περισσότερα, με υπαλλήλους των Δήμων να έρχονται αντιμέτωποι με «αγανακτισμένους» πολίτες για αποφάσεις και πολιτική τις ευθύνες των οποίων φέρουν οι Δημοτικές Αρχές.

          Στο Δήμο Αιγιαλείας το πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών που πολλά χρόνια τώρα οι Δημοτικές Αρχές δεν επιλύουν, έχει προκαλέσει την έντονη δυσφορία και την αγανάκτηση των πολιτών. Οι υπάλληλοι στην Καθαριότητα ωστόσο, όχι μόνο δεν φέρουν ευθύνη, αλλά είναι αυτοί που εκθέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο την υγεία τους, υποχρεωμένοι να μαζεύουν συσσωρευμένα επί ημέρες σκουπίδια.  

          Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων και θα στηρίξει τις αποφάσεις, όποιες και αν είναι αυτές, της συναδέλφισσας του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων του Δήμου Αιγιαλείας.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2019

Αναφορά στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου (αρ.πρ. 83644) και σε εκτέλεση της υπ'αριθμόν 16/2019 απόφασης του ΔΣ μας, κατατέθηκε -από κοινού με τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης-στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας η κάτωθι αναφορά.
 Η αναφορά επισημαίνει την μη λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία αποτελείται από τα τακτικά, μη αιρετά (διορισμένα) μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κοζάνης. Έργο της Επιτροπής είναι η κρίση επί ενστάσεων που έγιναν επί της διαδικασίας και των εκθέσεων της "αξιολόγησης" (άρθρο 21, Ν.4369/2016).                                                                     Κοζάνη        05.06 .2019                  Αρ.  Πρωτ.   43
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο.Τ.Α.    Ν.  ΚΟΖΑΝΗΣ   
&
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 ΔΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ     
            --------------------        

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αγαπητέ κε Μιχελάκη,

Με την αρ.πρ.13110 / 30.01.2019 απόφασή σας, συγκροτήθηκε το Μεταβατικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κοζάνης (άρθρο 21, Ν.4369/2016).

Δυστυχώς η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δεν έχει συνεδριάσει ενώ εκκρεμούν ενστάσεις αρκετών υπαλλήλων-κάποιες ενστάσεις εκκρεμούν από το 2016.

 Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα έπρεπε να έχει αποφασίσει επί των ενστάσεων μέσα σε δύο μήνες από την περιέλευση των ενστάσεων σε αυτήν (παράγραφος 4, άρθρο 20, Ν.4369/2016).

Καθώς ο χρόνος και η Επιτροπή παραμένει άπραγη, αποφασίσαμε να απευθυνθούμε σε εσάς για την λύση του θέματος που δημιουργεί πολλά προβλήματα σε πλήθος συναδέλφων. Είναι γνωστό ότι η βαθμολογία και η σύννομη διαδικασία της αξιολόγησης παίζει μεγάλο ρόλο στην υπηρεσιακή ανέλιξη των συναδέλφων, στην διαδικασία της «κινητικότητας», στις μετατάξεις. Αλλά κυρίως είναι θέμα αξιοπρέπειας αλλά και νομιμότητας. Οι ενστάσεις επί των αξιολογήσεων δεν μπορεί να «λιμνάζουν».

Είμαστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθείτε στο αίτημα μας και θα αναλάβετε τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να συνεδριάσει άμεσα η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.


Για τον Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης        Για τον Σύλλογο Δημοτ. Υπαλλ. Δήμων Κοζάνης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ιωσήφ Μιχαηλίδης                                                       Γιώργος  Χριστοφορίδης