Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Σ.Ε.)
Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 25 Νοεμβρίου 2016 συνάντησή σας με την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας είχατε δεσμευτεί και δημόσια ότι ΑΜΕΣΑ θα υπογραφεί Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
Παρότι έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα σε καμία ενέργεια δεν έχετε προβεί για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης προκειμένου θεσμικά και όχι επικοινωνιακά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την υπογραφή τους.
Γι΄ αυτό σας ζητούμε όπως ΑΜΕΣΑ προχωρήσετε στον ορισμό των εκπροσώπων των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου και του εκπροσώπου του Υπουργείου Εσωτερικών για την υπογραφή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) για το προσωπικό Δημοσίου Δικαίου.


Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                         Βασίλης Πετρόπουλος

Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
               

  Αθήνα  21  Δεκεμβρίου   2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  Ι.Δ.Α.Χ
Αριθ. Πρωτ.: οικ.41488
ΠΡΟΣ:
  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
   της Χώρας
   (με την παράκληση να ενημερώσουν
   σχετικά τους  φορείς  αρμοδιότητας τους)
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
FAX: 213 13 64 383Θέμα: Διευκρινίσεις ως προς το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 63 του ν. 4430/2016  (ΦΕΚ Α 205/31.10.2016).
Κατόπιν υποβολής, από υπηρεσίες Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, αιτημάτων παροχής διευκρινίσεων αναφορικά με το εάν το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 καταλαμβάνει ρυθμιστικά και περιπτώσεις ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες παρατάθηκαν νομοθετικά με τη διάταξη του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, παρέχονται για τους φορείς αρμοδιότητας μας ,οι ακόλουθες διευκρινίσεις :
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 παρασχέθηκε η δυνατότητα στις υπηρεσίες του εν στενή εννοία δημοσίου τομέα (υπηρεσίες των Υπουργείων), καθώς και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) που εποπτεύονται από τα Υπουργεία, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε συγκεκριμένους και περιοριστικά αναφερόμενους τομείς παροχής υπηρεσιών (καθαριότητα των κτηρίων ευθύνης τους και του περιβάλλοντα χώρου αυτών, εστίαση, σίτιση και φύλαξη) και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μη επάρκεια υπηρετούντος προσωπικού και συνδρομή απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων).
Από τη γραμματική διατύπωση της εν θέματι διάταξης, αλλά και από τη συνολική ratio της ρύθμισης προκύπτει με σαφήνεια ότι σκοπός αυτής ήταν η πρόβλεψη της δυνατότητας σύναψης νέων ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα, στους συγκεκριμένους τομείς παροχής υπηρεσιών και υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που τίθενται από το κείμενο της ρύθμισης. Ευνόητο είναι ότι και ο καθορισμός του ανώτατου χρονικού ορίου των συμβάσεων αυτών, δια της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (63 του ν. 4430/2016), αφορά τις συγκεκριμένες αυτές συμβάσεις που συνάπτονται κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥΑθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1132ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 - 7.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στους Ο.Τ.Α.

Δύο μόλις ημέρες μετά την συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη, όπου τέθηκαν τα ζητήματα της πληρωμής των συμβασιούχων - «παρατασιούχων» αλλά και του ορίου των 24 μηνών που θέτει ως ανώτερο χρόνο υπηρεσίας η με αριθμό 105/2016 απόφαση του Ι΄ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου η ασάφεια, η έλλειψη έγκυρης ενημέρωσης και η ανασφάλεια στους εργαζόμενους δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στις Υπηρεσίες των Δήμων όλης της χώρας.
Το φαινόμενο Δήμοι να αφήνουν απλήρωτους τους συμβασιούχους «παρατασιούχους» εξαπλώνεται ως μολυσματική ασθένεια, ενώ η όποια «πιθανή» νομοθετική παρέμβαση παραπέμπεται για μετά τις γιορτές. Κάποιοι όμως δεν θα κάνουν γιορτές. Ήδη, χιλιάδες εργαζόμενοι μπροστά στην αβεβαιότητα που επικρατεί τρέχουν στα Δικηγορικά Γραφεία προκειμένου να διασφαλίσουν την πληρωμή και την μη απόλυσή τους.
Μεθοδικά και σταθερά η κυβέρνηση αντί να δώσει σαφείς και άμεσες λύσεις ουσιαστικά δίνει στους εργαζόμενους ως μόνη διέξοδο τον δικαστικό δρόμο πριμοδοτώντας για μια ακόμη φορά, όπως γινόταν και στο παρελθόν τα Δικηγορικά Γραφεία.
Είναι επίσης απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και μη θεσμικό η πολιτεία αντί υπεύθυνα να συζητά, να απαντά, να ενημερώνει τους θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων για ζητήματα που κατ’ επανάληψη έχουν θέσει, να επιδίδεται σε «συνδικαλιστικού τύπου» υπονομευτικά τερτίπια προσπαθώντας ρουσφετολογικά να παραπλανήσουν προκειμένου να αποκομίσουν πρόσκαιρα πολιτικά και κομματικά οφέλη.
Ας μην ξεχνούν πως σήμερα κυβερνούν και ασκούν Διοίκηση και όχι συνδικαλισμό.
Είναι επιεικώς απαράδεκτο στην συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε την ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 με την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη και ενώ τέθηκαν ζητήματα που αφορούσαν πάγια αιτήματα της Ομοσπονδίας όπως η μη άσκηση των ένδικων μέσων, η επίλυση αναδρομικά της καταβολής των υπερωριών που παρασχέθηκαν πριν την εγκριτική απόφαση κάθε έτους και η μεταφορά του προσωπικού σε ενδεχόμενο κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων να μην υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση τη στιγμή που ήταν κοινό μυστικό (στους ενδοκυβερνητικούς) πως είχαν ήδη δρομολογηθεί σχετικές τροπολογίες.
Πρακτική που δείχνει πως στόχος δεν είναι η θεσμική συνεργασία αλλά η συνδικαλιστική υπονόμευση των εκπροσώπων των εργαζομένων. Θυμίζουμε μόνο πως και οι τρεις διατάξεις που κατατέθηκαν είχαν συμπεριληφθεί στο «Πολυνομοσχέδιο» του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνεργασία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α με την πρώην ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. απαιτώντας άμεσα να δοθούν λύσεις και προκειμένου κανείς εργαζόμενος να μην μείνει απλήρωτος, να μην οδηγηθεί στην απόλυση, αλλά και για να μπει ένα τέλος στο «ντόμινο» μη παράτασης συμβάσεων πέρα των 24 μηνών, αποφάσισε να προκηρύξει ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όλων των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, από τις 7.00 το πρωί έως τις 12.00 το μεσημέρι και την πραγματοποίηση Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας στις 10.00 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27). Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Βασ. Σοφίας 15).
Καλούμε το σύνολο των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να διεκδικήσουν δυναμικά την αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας να πληρώνει εγκαίρως εργασία που παρασχέθηκε καθώς και το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθερή εργασία και να τελειώσει η ομηρία των συμβασιούχων στην καθαριότητα.
Απαιτούμε λύσεις ουσιαστικές, ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες. Η λογική του «έχω την πολιτική βούληση» αλλά δεν με «αφήνουν» είναι ένα μπαλάκι ευθυνών που δεν αφορά τους εργαζόμενους που δίνουν ένα καθημερινό αγώνα επιβίωσης… Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός δεν θα περάσει!!!

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ – «ΠΑΡΑΤΑΣΙΟΥΧΩΝ»

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                                        Γιάννης Τσούνης

ΠΟΕ ΟΤΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ.Γ. ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1129


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει για αλαζονική συμπεριφορά τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας κ. Ανδρέα Νεφελούδη, ο οποίος ενώ είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας για το μείζον θέμα των εργατικών ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικά στην καθαριότητα απαξίωσε τελικά να τα συναντήσει.
Είναι η δεύτερη φορά που ο κ. Ανδρέας Νεφελούδης συμπεριφέρεται κατ' αυτόν τον τρόπο και με τη συμπεριφορά του αυτή  ακυρώνει τελευταία στιγμή τη συνάντηση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το θέμα των εργατικών ατυχημάτων. Προφανώς, ο κ. Ανδρέας Νεφελούδης έχει άλλες προτεραιότητες, όπως η μνημονιακή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση την οποία υπηρετεί και δεν βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με τις ζωές των ανθρώπων που χάνονται εν ώρα εργασίας.
Η Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α. έχει καταδείξει τις εγκληματικές ευθύνες των πολιτικών υπευθύνων, των υπηρεσιακών παραγόντων στα συναρμόδια Υπουργεία, μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Εργασίας, αλλά και των Αιρετών, αλλά και την αδιαφορία τους για τις συνθήκες εργασίες και τα μέτρα ασφαλείας. Μόνο από τον Ιούλιο του 2014 έως και τις 19 Σεπτεμβρίου του 2016, συνολικά είκοσι (20) άνθρωποι σκοτώθηκαν εν ώρα υπηρεσίας, αφήνοντας πίσω τους απροστάτευτες οικογένειες, γυναίκες και μικρά παιδιά, ενώ άλλοι επτά (7) τραυματίστηκαν σοβαρά χωρίς κανενός το αυτί να ιδρώσει. Μεταξύ αυτών και του κ. Ανδρέα Νεφελούδη.
Βλέπουν τους ανθρώπους σαν τους αριθμούς των μνημονίων. Των μνημονίων που επέτειναν την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς ελλείψει πόρων για τη συντήρηση των οχημάτων καθαριότητας, ελλείψει μόνιμου προσωπικού και επιβολή υπερεργασίας, τα ατυχήματα αυξήθηκαν. Και μαζί αυξήθηκαν τα θανατηφόρα ατυχήματα. Βλέπουν επίσης την απαξίωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση-εκχώρηση των υπηρεσιών με την καθαριότητα να βρίσκεται πρώτη στη λίστα.
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας πιστεύει πώς ακυρώνοντας τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης απαλλάσσεται και των πολιτικών ευθυνών του για τη μη λήψη μέτρων και τη μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στον τομέα της Υγιεινής και Ασφάλειας. Πλανάται πλάνην οικτράν. Η απάντηση για την απαξιωτική στάση του απέναντι σε ένα πρόβλημα που αφήνει πίσω του νεκρούς θα δοθεί πλέον με άλλον τρόπο. Αυτόν που ξέρουν καλά οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μάλιστα πολύ σύντομα!!!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΕ-ΟΤΑ ΜΕ ΥΠ.ΕΣ. κα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΑθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 1123ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, με μεγάλη συμμετοχή συμβασιούχων «παρατασιούχων» και συνδικαλιστικών στελεχών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σκοπός της κινητοποίησης είναι να δοθούν λύσεις τόσο στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την πληρωμή των «παρατασιούχων» μετά την υπ΄ αριθμ.: 105/2016  του Ι΄ τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσο και στις «πρωτοβουλίες» αιρετών που δεν εφαρμόζουν την διάταξη για την αυτοδίκαιη παράταση των συμβασιούχων μέχρι το τέλος του 2017, καθώς και στην μη τήρηση μέχρι στιγμής της δέσμευσης του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χρ. Βερναρδάκη για την τακτοποίηση των εργαζομένων που εργάζονται για πολλά χρόνια με προσωρινούς πίνακες και τώρα βρίσκονται ένα βήμα πριν την απόλυση.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά μεταξύ της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγας Γεροβασίλη, η πολιτική ηγεσία δεσμεύτηκε στα  εξής:

1.       Σε σχέση με την μη πληρωμή των «παρατασιούχων» δεσμεύτηκε πως το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί τροπολογία που θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην λογική της καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών. Ανάλογη τροπολογία είναι δυνατόν να χρειαστεί και στο μέλλον για την πληρωμή των «παρατασιούχων» συμβασιούχων μέχρι το τέλος του 2017. Σε  σχετικό ερώτημα για το πώς θα αντιμετωπιστεί το ζήτημα της «αντισυνταγματικότητας» πέρα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η Υπουργός απάντησε πως είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρότι ακόμη εξετάζεται. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος αυτό θα σημάνει την πλήρη αδυναμία πληρωμής και την μη συνέχιση της εργασιακής σχέσης.
2.       Σε σχέση με τις μεμονωμένες μέχρι στιγμής «πρωτοβουλίες» αιρετών που δεν ανανεώνουν τις συμβάσεις ή τις ανανεώνουν επιλεκτικά, η Υπουργός δεσμεύτηκε για την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας ανά περίπτωση εξετάζοντας και μέτρα πίεσης εφαρμογής της.
3.       Σχετικά με την δέσμευση του πρώην Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χρ. Βερναρδάκη για άμεση επίλυση με τροπολογία της απόλυσης των εργαζομένων που εργάζονται με προσωρινούς πίνακες, η Υπουργός ανέφερε πως υπάρχουν συνταγματικά κωλύματα που πιθανότατα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν.

Τέλος δεσμεύτηκε πως μετά από σχετική επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών θα μας ενημερώσει για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει προκειμένου και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να καθορίσει τη στάση της.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και αγωνιστική ετοιμότητα προκειμένου να αποτρέψουμε το επόμενο χρονικό διάστημα το φαινόμενο της απλήρωτης εργασίας, καθώς και την διαφαινόμενη απόλυση χιλιάδων εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπηρεσία της αποκομιδής των απορριμμάτων αλλά και την υποκρισία της κυβέρνησης που με άλλοθι την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει διάπλατα το δρόμο στην εκχώρησής της στα μεγάλα επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα.
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.