Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

Έχει υπογραφεί από τις αρχές του Δεκεμβρίου η κατανομή των 1.501 ΔΕ στους ΟΤΑ

Έχει υπογραφεί από τις αρχές του Δεκεμβρίου η κατανομή των 1.501 ΔΕ στους ΟΤΑ από τις εκκρεμότητες των παλιών διαγωνισμών ΑΣΕΠ. Με την κατανομή αυτή έκλεισε το σύνολο σχεδόν των παλιών εκκρεμοτήτων που ανέλαβε η Κυβέρνηση τον Φεβρουάριο του 2015. Υπενθυμίζεται ότι με το νόμο για την κινητικότητα που ψηφίστηκε πριν 2 εβδομάδες έχουν προβλεφθεί: α) η διαδικασία ανάληψης καθηκόντων κάθε νέου διοριςθέντος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριμήνου, αλλοιώς υπάρχει ευθύνη της Διοίκηςης, β) ο έλεγχος των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και μετά το διοριςμό και την ανάληψη καθηκόντων, εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Πρόκειται για ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τους εργαζόμενους, για το λόγο αυτό πρέπει όλοι/ες να είναι ενημερωμένοι/ες ώστε να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Μύνημα στο facebook του υπ. Επικρατείας Χρ. Βερναρδάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: