Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021
    Αριθμ. Πρωτ.: 141


                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα την εμμονή της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που προΐσταται της Διεύθυνσης Υπηρεσιών μια Στάσης, που εποπτεύει τα Κ.Ε.Π. τα «βομβαρδίζει» με διάφορες Οδηγίες-Αποφάσεις, οι οποίες αποσκοπούν επί της ουσίας στο να τα μετατρέψουν από Δημόσιες Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις, αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των πολιτών και το μέλλον των εργαζομένων σε αυτά.
 

Καταγγέλλουμε τα ακόλουθα:


Η Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης απέστειλε Πρόσκληση-Εντολή στα Κ.Ε.Π. της χώρας που δεν είχαν υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι, «αποδέχονται και θα τηρούν», με ότι αυτό συνεπάγεται, τους όρους της «Πολιτικής Ασφαλείας της Α.Π.Ε.Δ.» (Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου). Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προκειμένου τα Κ.Ε.Π., τα οποία αποκαλεί «Εντεταλμένα Γραφεία», να προβαίνουν στη φυσική ταυτοποίηση των πολιτών που επιθυμούν να εκδώσουν Ψηφιακά Πιστοποιητικά, διαδικασία που εκτελούν ήδη εδώ και πολλά χρόνια, η οποία εφεξής σχεδιάζεται να λειτουργήσει σύμφωνα με (νέο) Ευρωπαϊκό πρότυπο. Αντί όμως το εποπτεύον Υπουργείο να αποστέλλει τελεσίγραφα στους συναδέλφους στα Κ.Ε.Π., απειλώντας τους με Πειθαρχικές και Ποινικές κυρώσεις, οφείλει να γνωρίζει  ότι,  οι σημαντικοί αυτοί όροι της πολιτικής ασφαλείας, παρότι θεωρητικά είναι νόμιμοι, είναι πλήρως ανεφάρμοστοι, δεδομένης τόσο της κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων των Κ.Ε.Π. και της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και των υποδομών και του τρόπου λειτουργίας των Κ.Ε.Π.


Στη συνέχεια, προχώρησε στην τοποθέτηση συσκευών «μέτρησης ικανοποίησης των πολιτών» σε Κ.Ε.Π. της Αττικής για έξη (6) μήνες. Βεβαίως χωρίς την παροχή εξηγήσεων πως ακριβώς και με τι τρόπο θα χρησιμοποιηθεί η συλλογή των συγκεκριμένων στοιχείων, κάτι τέτοιο θα προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και κόντρες μεταξύ των πολιτών και των εργαζομένων. Η επιλογή αυτή εκτιμάται πώς δεν θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της ουσιαστικής εξυπηρέτησης των πολιτών.  Αντιθέτως, η  συγκεκριμένη ενέργεια προστίθεται στην προσπάθεια που γίνεται από το Υπουργείο να απαξιώσει το έργο των Κ.Ε.Π. ως υπηρεσίες Δημόσιας Ωφέλειας, γεγονός που ευνοεί το σχεδιασμό ιδιωτικοποίησής τους.
 

Ταυτόχρονα,  η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει 25.000.000 ευρώ σε ιδιωτική εταιρεία-«ανάδοχο», προκειμένου να προβεί στην τοποθέτηση υπαλλήλων της Ιδιωτικής Εταιρίας στα Κ.Ε.Π., οι οποίοι θα έχουν ως έργο την εκπαίδευση, ενημέρωση και προτροπή των πολιτών στη χρήση της Εθνικής Πύλης (gov.gr.), με στόχο την μείωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με φυσική παρουσία. 

Προφανώς αγνοούν οι ιθύνοντες του Υπουργείου, ότι ήδη οι συνάδελφοι στα Κ.Ε.Π. ενημερώνουν τους πολίτες που γνωρίζουν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας πώς να εξυπηρετούνται εύκολα και γρήγορα μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών. Επομένως, γιατί χρειάζεται να προβεί η κυβέρνηση σε αυτή την κατασπατάληση εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει σε προσλήψεις προσωπικού και παροχή σύγχρονου εξοπλισμού, προκειμένου να ενισχυθούν στην πραγματικότητα τα Κ.Ε.Π. με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών;
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας οι συνάδελφοι στα Κ.Ε.Π. εργάζονται δια ζώσης με συνεχή προσέλευση κοινού και με παγιωμένη πλέον την κατ’ εξακολούθηση ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων, παρόλο που λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό, εξαιτίας των μέτρων προστασίας (βλ. άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών ομάδων). Η κυβέρνηση, όμως, δεν έχει προβεί σε καμία πρόβλεψη άμεσου εμβολιασμού των συναδέλφων στα Κ.Ε.Π. που έρχονται σε καθημερινή επαφή με πλήθος πολιτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει απόλυτα τους συναδέλφους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), οπότε βάσει των καταγγελθέντων ενεργειών απαιτούμε από την κυβέρνηση, προκειμένου να συνδράμει στο έργο των Κ.Ε.Π. με γνώμονα την πραγματική εξυπηρέτηση των πολιτών:

    • Να προβεί στην απόσυρση της απαίτησης της να προσυπογράψουν οι συνάδελφοι την Υπεύθυνη Δήλωση της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (Α.Π.Ε.Δ.), με την οποία τους μετατίθεται η ευθύνη να τηρούν τους όρους προστασίας Πολιτικής Ασφάλειας της Α.Π.Ε.Δ., χωρίς αυτοί να είναι εφαρμόσιμοι.
    • Να προβεί σε απομάκρυνση των μηχανών μέτρησης ικανοποίησης των  πολιτών που έχουν τοποθετηθεί σε Κ.Ε.Π.
    • Να μην προχωρήσει στην κατασπατάληση Δημοσίου χρήματος χωρίς κανένα αντίκρισμα στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
    • Να προχωρήσει στην στελέχωση των Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό.
    • Να παρέχει στα Κ.Ε.Π. υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό που θα εξυπηρετεί τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας.
    • Να προωθήσει τον κατά προτεραιότητα εθελοντικό εμβολιασμό έναντι του κορωνοϊού (COVID-19) σε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στα Κ.Ε.Π.

                      Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
  Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας                                                             Βασίλης Πετρόπουλος


Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Προς ιδιωτικοποίηση των λαικών αγορών....

ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ 

 Μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας, οι πωλητές τοποθέτησαν μαύρες σημαίες στους πάγκους τους, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νέο νομοσχέδιο.
Μαύρες σημαίες στους πάγκους τους έχουν στήσει πωλητές στη λαϊκή αγορά του Άγιου Θεράποντα, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και αφορά στο υπαίθριο εμπόριο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο.

Σύγχρονη μορφή εμπορικών δραστηριοτήτων

Με το νομοσχέδιο αυτό, ρυθμίζονται οι διαδικασίες άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, τα κριτήρια συμμετοχής, τα μέσα εποπτείας, καθώς και η εισαγωγή στο εθνικό δίκαιο υπαίθριων δραστηριοτήτων για την προώθηση της ελληνικής κουζίνας και των ελληνικών προϊόντων.

Οι δραστηριότητες που ρυθμίζονται αφορούν α) στις λαϊκές αγορές, β) τις εμποροπανηγύρεις γ) το στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, δ) άλλες υπαίθριες αγορές και ε) το street food market.

Σύμφωνα με το μέγαρο Μαξίμου οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθώς το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο στερείται κριτηρίων  διαφάνειας και ισονομίας, καθώς και στοιχείων έντασης του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα οι υπαίθριες δραστηριότητες και ιδίως ο κλάδος των λαϊκών αγορών να παρουσιάζουν μια στάσιμη εικόνα, αναντίστοιχη τόσο με τις καταναλωτικές ανάγκες, όσο και με τις τάσεις των εμπορικών καταστημάτων.

Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται -όπως τονίζει η κυβερνητική εκπρόσωπος στη δήλωσή της- ουσιαστική αναβάθμιση των υπαίθριων δραστηριοτήτων μέσω: α) της επαγγελματικοποίησης των συμμετεχόντων, β) της ψηφιακής αδειοδότησης, διαλειτουργικότητας  και εποπτείας, γ) της λειτουργικής αυτονομίας, δ) της έντασης του ανταγωνισμού και ε) της διαφάνειας στις συναλλαγές.

Για την κυβέρνηση, τελικός στόχος είναι οι υπαίθριες αγορές να αποτελέσουν μία σύγχρονη μορφή εμπορικών δραστηριοτήτων, με βιώσιμο εισόδημα για τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές.

Κυβερνητική επιτροπή για την κρατική αρωγή

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας ενημέρωσε για τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Κρατική Αρωγή.

Η Επιτροπή συγκροτείται από τους Γενικούς Γραμματείς των συναρμόδιων υπουργείων και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και θα επιλαμβάνεται της επίλυσης υποθέσεων κρατικής αρωγής μετά από θεομηνίες μείζονος σημασίας. Θα είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για:

α) -τον συντονισμό των ενεργειών για την άμεση και ταχεία έκδοση των απαιτούμενων κανονιστικών πράξεων για τον προσδιορισμό των ζημιών στις περιπτώσεις κρατικής αρωγής, μετά από θεομηνίες,

β) – τον συντονισμό και την προώθηση των διαδικασιών αποζημίωσης πληγέντων,

γ) -τον συντονισμό για τον εντοπισμό των κατά περίπτωση κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση σχεδίων ανασυγκρότησης, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης,

δ) -τον συντονισμό των διαδικασιών για την παροχή πόρων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την πρώτη αποκατάσταση των ζημιών και την άμεση ενίσχυση των πληγέντων για πρώτες ανάγκες,

ε) -την καταγραφή και την εκτίμηση αναγκών και τον συντονισμό για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης και ανασυγκρότησης, και

στ) -την προώθηση των κατάλληλων μέτρων νομοθετικής, κανονιστικής και οργανωτικής φύσης για αντιμετώπιση των εντοπισμένων αναγκών, καθώς και για την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως προς την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Η Επιτροπή μαζί με το νομοσχέδιο για την κρατική αρωγή που θα κατατεθεί στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημα, στηρίζονται σε καλές πρακτικές και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη και συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής συνδρομής σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Οι λαϊκές αγορές γεννήθηκαν το 1929 για να χτυπηθούν οι κερδοσκόποι.          ΠΗΓΗ

 

    Κάτω από τις έντονες διαμαρτυρίες σχεδόν όλων των επαγγελματικών οργανώσεων που πίστευαν ότι θα ζημιώνονταν τα μέλη τους, ξεκινούσε στις 18 Μαΐου 1929 η λειτουργία του θεσμού των λαϊκών αγορών. Η πρώτη λαϊκή αγορά στήθηκε στην πλατεία Θησείου, ημέρα Σάββατο, και η παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, με το καλάθι στο χέρι να ψωνίζει προϊόντα, έδειχνε την απόφαση της κυβέρνησης να καθιερώσει το νέο μετρό. Εξάλλου, η κερδοσκοπία των μεσαζόντων είχε καταντήσει μάστιγα και η οικονομική κρίση βρισκόταν προ των πυλών. ………

Η πρώτη «λαϊκή αγορά» Εβδομάδες ολόκληρες ασχολούνταν στο Υπουργείο Εσωτερικών για να οργανώσουν την πρώτη λαϊκή αγορά. Ο χειμώνας δεν βοηθούσε το έργο τους. Οι παραγωγοί ήταν εκείνοι που θα καθόριζαν τον χρόνο και αναλόγως της κατάστασης στην οποία θα βρίσκονταν οι λαχανόκηποι μετά τη βελτίωση του καιρού. Εξάλλου, οι «μεσάζοντες» απειλούσαν τους παραγωγούς λέγοντας αφενός πως το μέτρο θα αποτύγχανε και αφετέρου πως θα διέκοπταν τη συνεργασία μαζί τους. …

Ο Γεώργιος Πωπ (1872 – 1946 - Έλληνας δημοσιογράφος, πολιτικός και νομικός), δεν έχασε την ευκαιρία  .. και έδωσε .. τις απαραίτητες έμμετρες οδηγίες: «Θα πας εις το Θησείον μόλις φέξη / ή μόνος ή μετά παρέας / και πριν ακόμη πης μια λέξι / θα παίρνης ζαρζαβατικά και κρέας». «Έτσι θα καλοτρώγωμεν τα πλήθη, / όλα θα βρίσκωνται ‘φθηνά κι αφθόνως, / και της ζωής το πρόβλημα ελύθη / και κάνομε γυμναστική συγχρόνως»!
Το περίφημο «δώσε μου κι εμένα μπάρμπα» κυριαρχούσε σ’ εκείνες τις πρώτες λαϊκές αγορές Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα ο θεσμός των λαϊκών αγορών αποθεωνόταν και ο αριθμός τους είχε διπλασιαστεί.. …. Η επιτυχία οδηγεί στην ανάγκη καλύτερης οργάνωσης του θεσμού, προστασίας, φύλαξης και καθαριότητας του χώρου λειτουργίας τους κ.λπ., οπότε ιδρύεται (1932) το «Ταμείον Λαϊκών Αγορών».(από άρθρο   του Ελευθερίου Γ. Σκιαδά)

 

Πέρασαν ήδη 92 χρόνια από τότε που θεσμοθετήθηκαν και λειτούργησαν οι λαϊκές αγορές, πλην της περιόδου της Κατοχής. Εξαπλώθηκαν απ’ άκρου εις άκρον σε όλη τη χώρα. …… Το θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε επανειλημμένα, η σύνθεση παραγωγών και προϊόντων άλλαξε σε μεγάλο βαθμό, αλλά παραμένει ένα μέτρο που ακούμπησε τις γειτονιές και αγαπήθηκε από τα νοικοκυριά ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Σήμερα, στον 21ο αιώνα οι «λαϊκές αγορές» ανά την Ευρώπη κυρίως αλλά και ανά τον κόσμο έχουν αναλάβει και έναν άλλο ρόλο πολύ σημαντικό, δεδομένων και των περιστάσεων από την κλιματική κρίση, αυτόν της άμεσης κατανάλωσης ή αλλιώς όπως έγινε γνωστό «από το χωράφι στο ράφι» ή  στον πάγκο της λαϊκής αγοράς.  Αυτό προϋποθέτει την άμεση συνεργασία παραγωγών και καταναλωτών με τον ρόλο των δεύτερων να είναι καθοριστικός  για την ανάπτυξη, διεύρυνση  και βελτίωση των υπαίθριων αγορών προϊόντων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, όπου το σύνθημα είναι και πρέπει να παραμείνει  «καταναλώνω ντόπια – τοπικά προϊόντα ».

Ωστόσο σήμερα στην Ελλάδα η Κυβέρνηση της ΝΔ και το Υπουργείο Ανάπτυξης καταθέτουν    νομοσχέδιο   για τις   λαϊκές αγορές εκτός τόπου και χρόνου. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, που αναρτήθηκε  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Πανελλαδική Ομοσπονδία Παραγωγών Λαϊκών Αγορών δηλώνει  αντίθετη  στις αλλαγές που φέρνει νέο νομοσχέδιο ΔΙΟΤΙ:

 • το νέο σχέδιο νόμου έρχεται να δώσει τη διαχείριση των λαϊκών αγοριών σε ιδιώτες (ΣΔΙΤ-Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) και επιτρέπει σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες) να αδειοδοτούνται και να συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές και να δικαιούνται το 5% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς,
 • ορίζει τον πλειστηριασμό των θέσεων και βγάζει κάθε 3 χρόνια στο σφυρί τις θέσεις, εμπλέκει τους δήμους να γνωμοδοτούν για τον καθορισμό του ύψους του ανταποδοτικού τέλους προς το φορέα διαχείρισης,
 • καταργεί τις επιτροπές λαϊκών αγορών (διοικητικά συμβούλια) και εξαιρεί τους εκπροσώπους των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών από τους σχεδιασμούς και τις αποφάσεις.

Δηλαδή το νομοσχέδιο αυτό,  μετά από 92 χρόνια, επαναφέρει τους κερδοσκόπους και τους μεσάζοντες για την αντιμετώπιση των οποίων είχε γεννηθεί ο θεσμός. Το  κάλεσμα της ομοσπονδίας απευθύνεται προς τις τοπικές ομοσπονδίες, τα σωματεία και τους συλλόγους παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών όλης της χώρας.

Κάποιοι όμως δεν κλήθηκαν, οι καταναλωτές. Εκείνη η ομάδα δηλαδή που μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Σήμερα που η εντοπιότητα αποτελεί την «Λυδία λίθο» για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η ποιότητα το Α και το Ω της διατροφής, σήμερα που ο καταναλωτής κατέχει πλέον τις γνώσεις εκείνες που τον κάνουν «ρυθμιστή» της αγοράς θα πρέπει να είναι  ΣΥΜΜΑΧΟΣ των παραγωγών στον αγώνα για τη διατήρηση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων  και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η συνεργασία Παραγωγού – Καταναλωτή  είναι που θα εκτοπίσει με πράξεις και αποτελεσματικά  τον ιδιώτη εισβολέα που θα θελήσει να βάλει  την κερδοφορία πάνω απ’ όλα. Έτσι ο «αθέμιτος ανταγωνισμός» δεν θα μπορεί να ισχύσει πλέον και τα αγνώστου προελεύσεως προϊόντα που θα εισάγουν «οι έμποροι» στις Λαϊκές αγορές μάλλον θα τους μείνουν στο ράφι!  Το φρέσκο και το ντόπιο οδηγούν  την ιστορική αλλαγή που επιτυγχάνεται πλέον παγκοσμίως μέσα από αυτήν την συνεργασία παραγωγού-καταναλωτή και η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί εξαίρεση.

Πηγαίνοντας στη Λαϊκή αγορά επιλέγουμε εμείς το μικρό αυτό παραδοσιακό κύκλωμα   των τοπικών,  εποχιακών προϊόντων, λιγότερο βαθμονομημένων απ’ ότι στα σούπερ μάρκετ, αλλά υγιεινών και πάνω απ ‘ όλα νόστιμων και αυθεντικών.

Σε μια λαϊκή αγορά οι καταναλωτές συνδέονται με τους παραγωγούς και αυτός είναι ένας τρόπος να γνωρίσουν καλύτερα την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής των αγαθών που θα καταναλώσουν. Οι τοπικές λαϊκές αγοράς είναι επίσης  προνομιακοί τόποι για τους κατοίκους  και στοιχείο της καθημερινής ζωής.  Οι λαϊκές αγορές καθιστούν δυνατή τη διατήρηση και την ενίσχυση του κοινωνικού δεσμού στην τοπική κοινωνία ευνοώντας παράλληλα την τοπική οικονομία με την υποστήριξη των ντόπιων παραγωγών.


ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη για την προσωρινή σύνταξη των 384 ευρώ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη

για την προσωρινή σύνταξη των 384 ευρώ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, για το θέμα της προσωρινής σύνταξης των 384 ευρώ, με τις οποίες επιτίθεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, υποτιμώντας το σημαντικό έργο και τις ικανότητές τους και αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική ανακοίνωση της ΟΣΥΠΕ, επισημαίνει τα εξής:

 • Το πρόβλημα καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων και η τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι συνταξιούχοι, δεν οφείλεται στις Υπηρεσίες και στα Υπηρεσιακά Στελέχη, που ο Υπουργός Εργασίας χαρακτηρίζει «γραφειοκράτες», αλλά στις ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές, στην ανεπάρκεια των πολιτικών ηγεσιών των τελευταίων ετών, στα υπερπλεονάσματα και στις απαιτήσεις των δανειστών καθώς και στην απορρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στα χρόνια των μνημονίων.
 • Η Δημόσια Διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές, οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν τη δράση της, μια από τις οποίες είναι και η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η Διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης οι υπάλληλοι όταν διαφωνούν ή έχουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα κάποιας υπουργικής απόφασης είναι υποχρεωμένοι, εκ του νόμου, να καταγράψουν τις επιφυλάξεις ή τις διαφωνίες τους. Αν δεν τις καταγράψουν έχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Δεν καλύπτονται από καμιά ασυλία. Ούτε υπουργική ούτε βουλευτική. Αυτό, φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει τον εκάστοτε Υπουργό να προχωρήσει στην υλοποίηση της όποιας απόφασής του.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

 • Καταγγέλλει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, για την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών της Κυβέρνησης και τις δικές του, για την απαράδεκτη καθυστέρηση απόδοσης των συντάξεων, στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας το έργο των οποίων προσπαθεί συνειδητά να απαξιώσει.
 • Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, που σχεδιάζουν ο Υπουργός Εργασίας και η Κυβέρνηση.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ

Απόφαση-«σεισμός» για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους δήμους από το Εφετείο Αθηνών

ΠΗΓΗ 

Τη μονιμοποίηση στους δήμους εργαζομένων από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ , διατάσσει με απόφαση του, το Εφετείο Αθηνών.


Συγκεκριμένα με την απόφαση 5933/2020 απόφαση που εξέδωσε και δημοσιεύθηκε στις 18-3-2021, το Εφετείο Αθηνών , άνοιξε διάπλατα το δρόμο για τη μονιμοποίηση χιλιάδων εργαζομένων στους δήμους . Μ’ ένα ισχυρότατο σκεπτικό , που δεν μπορεί να παραβλέψει ή να αντικρούσει εύκολα κάποιο άλλο δικαστήριο και για αντίστοιχες σ΄αυτήν περιπτώσεις –προσφυγές .


Η απόφαση αφορά εργαζομένους στον Δήμο Μεταμόρφωσης, οι οποίοι παρέμειναν στην εργασία τους μετά τη λήξη των συμβάσεών τους , με την 2927/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και εναντίον είχε προσφύγει ο Δήμος Μεταμόρφωσης επικαλούμενος τη συνταγματική απαγόρευση της μονιμοποίησης των “συμβασιούχων” από το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος.
Όπως αναφέρει σ΄ ανάρτηση του ο πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, καθηγητής.Αλέξης Μητρόπουλος, που δημοσιοποίησε την έκδοση της σημαντικής αυτής απόφασης του Εφετείου Αθηνών και συγχαίρει τον γνωστό εργατολόγο-μέλος της ΕΝΥΠΕΚ , Τάσο Παπαγγέλου για τον επιτυχή χειρισμό της υπόθεσης, το Εφετείο Αθηνών αφού απέρριψε την έφεση του Δήμου :
-Διατάσσει τη μονιμοποίηση των “συμβασιούχων”
– Αποφαίνεται ότι είναι ανίσχυρη η διάταξη-απαγόρευση του άρθρου 103 (παρ. 8) του Συντάγματος,
– Δηλώνει ότι στην περίπτωση των “συμβασιούχων”, δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω συνταγματική διάταξη (103 παρ.8), αλλά η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70 ως υπέρτερη και προγενέστερη της συνταγματικής διάταξης, καθώς και ο εθνικός νόμος 2112/2020 (ΦΕΚ Α’ 67) για τη μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου και
ε. Ανατρέπει όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του Εφετείου που είχαν κρίνει αντισυνταγματική τη μονιμοποίηση “συμβασιούχων”!!!

Επίσης στη σχετική ανάρτηση της ΕΝΥΠΕΚΚ υπογραμμίζεται ότι η απόφαση αυτή είναι η πρώτη, μετά τη δικαίωση “συμβασιούχων” από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την απόφαση-σταθμό C-760/18-11-2-2021!! Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είχε υποβάλλει προδικαστικό ερώτημα το Πρωτοδικείο του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Αριστερή Συμπόρευση για την ανατροπή για τη Δυτική Μακεδονία: Αλληλεγγύη στον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Π.Ε Κοζάνης, Ιωσήφ Μιχαηλίδη

 Σύμφωνα με καταγγελία της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α ο Δήμαρχος Σερβίων προχώρησε αυθαίρετα και χωρίς να προηγηθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.)

ως όφειλε στη δίωξη του εργαζόμενου στο Δήμο Σερβίων και Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Π.Ε Κοζάνης, Ιωσήφ Μιχαηλίδη.

Συγκεκριμένα:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει για ρεβανσισμό και μισαλλοδοξία τον Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου, καθώς αυθαίρετα και με το έτσι θέλω εκδιώκει υπαλλήλους του Δήμου. Τελευταίο... επίτευγμα του ήταν να στοχοποιήσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης Ιωσήφ Μιχαηλίδη, καλώντας τον σε απολογία για φερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, χωρίς προηγουμένως να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ως όφειλε. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, αποσκοπεί στο να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψη του εν λόγω συναδέλφου για να ξεδιπλώσει εν συνεχεία το σχέδιο απαξίωσης και υπηρεσιακού υποβιβασμού του.

Ο κ. Δήμαρχος επιδεικνύοντας ανεξήγητο και άκρατο μένος θυμήθηκε δήθεν πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης έχει δώσει μήνες πριν έγγραφες εξηγήσεις, για να τον υποβιβάσει με την υπ ́ αριθμ.: 20/2021 Απόφαση του υπηρεσιακά, από Διευθυντή σε υπάλληλοκαι να τον τοποθετήσει σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Δήμου και το σπίτι του. …

Διώκει τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη γιατί τόλμησε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων που εκπροσωπεί, όταν πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν στον στόχαστρο του Δημάρχου Σερβίων.»

Η «Αριστερή Συμπόρευση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία» εκφράζει την αγωνιστική Αλληλεγγύη των μελών και των φίλων της στον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Π.Ε Κοζάνης, Ιωσήφ Μιχαηλίδη. Καλεί τον Δήμαρχο Σερβίων να σταματήσει αμέσως κάθε διαδικασία Πειθαρχικής δίωξης εναντίον του και να σταματήσει τις ρεβανσιστικές μετακινήσεις και άλλες βλαπτικές μεταβολές υπαλλήλων του Δήμου.

Κοζάνη 30/3/2021

«Αριστερή Συμπόρευση για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ στη Δυτική Μακεδονία»

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021

Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης: Να σταματήσει άμεσα η δίωξη του Προέδρου του Σ.ΥΠ.-Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης, εργαζομένου στο Δήμο Σερβίων

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να σταματήσει άμεσα η δίωξη του Προέδρου του Σ.ΥΠ.-Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης, εργαζομένου στο Δήμο Σερβίων

Η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης, αφού έλαβε υπόψη την από 19/03/2021 ανακοίνωση του Σ.ΥΠ.-ΟΤΑ Ν.Κοζάνης και την από 24-3-2021 καταγγελία της ΠΟΕ-ΟΤΑ, καλεί το Δήμαρχο Σερβίων κ. Χρήστο Ελευθερίου να σταματήσει τώρα τη δίωξη του Προέδρου του Σ.ΥΠ.-Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης Ιωσήφ Μιχαηλίδη, εργαζομένου στο Δήμο Σερβίων.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, «ο Δήμαρχος Σερβίων υποβιβάζει με την απόφασή του 20/2021 τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σ.ΥΠ.-Ο.Τ.Α. Ν. Κοζάνης από τη θέση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και τον τοποθετεί σε τοπική κοινότητα του δήμου 25 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τα Σέρβια, τελείως αποκομμένο από το σύνολο των συναδέλφων του που εκπροσωπεί ως Πρόεδρος του Συλλόγου, αφού πρώτα τον κάλεσε σε απολογία για φερόμενα -τελείως προσχηματικά- πειθαρχικά παραπτώματα».

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κ. Δήμαρχο ότι στην χώρα μας, η συνδικαλιστική ελευθερία και δράση κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και προστατεύεται από Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας.

Τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν ανεμπόδιστα τη συνδικαλιστική δράση στον τόπο εργασίας, για άμεση επικοινωνία της συνδικαλιστικής οργάνωσης τόσο με τα μέλη της όσο και με τον εργοδότη (άρθ.16 Ν.1264/1982).

Στις κάθε είδους πρακτικές άσκησης πειθαρχικών διώξεων εναντίον συνδικαλιστών, εκφράζουμε την κατηγορηματική εναντίωσή μας. Ο συνδικαλισμός παρά τις όποιες αδυναμίες του, πρέπει να προστατευτεί γιατί αποτελεί το μοναδικό όπλο προστασίας, αντίστασης και διεκδίκησης των εργαζομένων.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης στηρίζει απόλυτα το Σ.ΥΠ.-ΟΤΑ Νομού Κοζάνης, καταγγέλλει την προφανή δίωξη του Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Κοζάνης Ιωσήφ Μιχηλίδη και καλεί το Δήμαρχο Σερβίων κ. Χρήστο Ελευθερίου να σταματήσει τώρα την απαράδεκτη αυτή τακτική και πολιτική. Σε διαφορετική περίπτωση θα βρει απέναντί του όλο το συνδικαλιστικό κίνημα.

                  Από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Κοζάνης
Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ BULLING ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

 Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, συνεδρίασε εκτάκτως το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αιγάλεω μετά την παύση από τα καθήκοντα του Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών επειδή εκφράζοντας τις απόψεις του συνόλου των υφισταμένων του διοικητικά εργαζομένων (Προϊσταμένου και υπηρετούντων υπαλλήλων) αρνήθηκε την εκτέλεση προφορικής εντολής για πράξη που θεωρούν υπηρεσιακά μη νόμιμη!

 
Οι υπηρεσιακοί παράγοντες στο σύνολό τους, αρνήθηκαν να εκτελέσουν διοικητική πράξη πρόσληψης εργαζομένων μετά από την εύρεση πλαστού πτυχίου στο φάκελο ενός εκ των προσληφθέντων ιδιαίτερα μετά από την επισήμανση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου πως η δικαστική απόφαση σε εντολή της οποίας προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι δεν έχει τελεσιδικήσει, διότι η απόφαση δεν έχει επιδοθεί στον Δήμο σύμφωνα με την κατά τον Νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.
 
Ο Σύλλογος Εργαζομένων πρωτοστάτησε στην πρόσληψη των εργαζομένων εξ αρχής, παρεμβαίνοντας αρμοδίως προκειμένου να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης. Διεκδίκησε την μονιμοποίηση των εργαζομένων στο πλαίσιο της νόμιμης και ορθής διοικητικής διαδικασίας που περνά μέσα από την «υπογραφή» των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων που έχουν την ευθύνη. Ουδέποτε ως Σύλλογος συνταχθήκαμε σε υπεράσπιση πλαστών πτυχίων που έγιναν η αφορμή να κατασυκοφαντηθεί ο κλάδος των δημοσίων υπαλλήλων και φυσικά δεν θα επιτρέψουμε να ασκούνται υπηρεσιακές αλλά και εξωθεσμικές παρεμβάσεις και πιέσεις, προκειμένου να προσυπογράψουν κάτι που θεωρούν υπηρεσιακά παράνομο. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι υπηρεσιακοί παράγοντες διαφωνούν με την πολιτική απόφαση της Διοίκησης, αυτή έχει την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση κάλυψης των υπηρεσιακών παραγόντων, δίνοντας την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία έγγραφη εντολή με την οποία την Διοικητική και Υπηρεσιακή ευθύνη έναντι όλων αναλαμβάνει ο Δήμαρχος.
 
Σε αυτό το πλαίσιο στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18-3-2021 κλήθηκε ο Δήμαρχος όπου και του ζητήθηκε να καταθέσει την έγγραφη εντολή προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο. Ο Δήμαρχος πράγματι επιβεβαιώνοντας την προσκόμιση πλαστού πτυχίου, διαβεβαίωσε πως άμεσα θα καταθέσει την έγγραφη εντολή, αίροντας την ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων. Και μάλιστα διαβεβαίωσε πως για τις ενέργειές του έχει ενημερώσει και εξουσιοδοτηθεί από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου!!!
 
Αντί αυτού η Διοίκηση προχώρησε στην παύση από τα καθήκοντα του «διαφωνούντος» Διευθυντή και μάλιστα, όπως καταγγέλλουν εγγράφως οι αρμόδιοι υπάλληλοι προς τον Σύλλογο, κατά παράβαση των διατάξεων περί αναπλήρωσης Προϊσταμένου Διεύθυνσης!
 
Επισημαίνουμε πως μέχρι σήμερα ουδέποτε οι Νομικοί Σύμβουλοι του Δήμου διαφώνησαν με τις υπηρεσιακές απόψεις των εργαζομένων, ενώ το έγγραφο ερώτημα που κατατέθηκε προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου εδώ και 20 περίπου ημέρες, με παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα, ουδέποτε απαντήθηκε!!!
 
Καταγγέλλουμε με κατηγορηματικό τρόπο καταρχήν το εργασιακό bulling που δέχονται εδώ και 40 ημέρες οι αρμόδιοι εργαζόμενοι για τις υπηρεσιακές τους απόψεις και φυσικά την καθαίρεση του αρμόδιου Διευθυντή επειδή εκφράζοντας τις υπηρεσιακές απόψεις των υφισταμένων του, διαφώνησε υπηρεσιακά με την πολιτική βούληση της Διοίκησης. 
 
Καταγγέλλουμε τον Δήμαρχο Αιγάλεω Γιάννη Γκίκα γιατί αθέτησε την δέσμευσή του να καλύψει τους υπηρεσιακούς παράγοντες αναλαμβάνοντας την ευθύνη των αποφάσεών του!!! Είναι αδιανόητο οι υπηρεσιακοί παράγοντες να διώκονται, να λοιδορούνται και να εκφοβίζονται όταν σύμφωνα με την συνείδησή τους, εκτελούν το υπηρεσιακό τους καθήκον.
 
Καλούμε την Διοίκηση του Δήμου να εγκαταλείψει τέτοιες πρακτικές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη των αποφάσεών της. Η τρομοκρατία και ο εκφοβισμός εντός αλλά και εκτός της Υπηρεσίας πρέπει επιτέλους να σταματήσει!!!
 
 
                                Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Τσούνης                                   Σταματόπουλος Σταμάτης

Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΛΓΗΤΗ ΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ.

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.: 135ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΟι εργαζόμενοι των Κοινωνικών Δομών, Βοήθεια στο Σπίτι, Βρεφονηπιακών Σταθμών, Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α., της Δημοτικής Επιχείρησης Γρεβενών, Δ.Ε.Κ.Ε.Γ., δεν έρχονται αντιμέτωποι μόνο με τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της φονικής πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) που πλήττει όλη την χώρα, έχουν να αντιμετωπίσουν και την ανάλγητη στάση της Δημοτικής Αρχής Γρεβενών και της Διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η Δημοτική Αρχή Γρεβενών και η Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης τους έχουν αφήσει απλήρωτους για περισσότερο από οκτώ (8) μήνες, αυθαίρετα έχουν προχωρήσει σε περικοπές από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) που ισχύουν, παρανομούν και δεν τους χορηγούν τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και δεν καταβάλουν το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στους δικαιούχους. Τέλος, απαξιώνουν τις Κοινωνικές Δομές της Δημοτικής Επιχείρησης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει τους εργαζόμενους της ΔΕΚΕΓ και την απόφαση κινητοποιήσεων του Συλλόγου Εργαζομένων Α’ Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Γρεβενών για την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Καλεί τη Δημοτική Αρχή και τη Διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης να βάλουν τέλος στην κοροϊδία και τον εμπαιγμό των εργαζομένων και να δώσουν εδώ και τώρα πειστικές απαντήσεις και οριστικές λύσεις στα προβλήματα των εργαζομένων.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας για την εκχώρηση τομέων της κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας για την εκχώρηση τομέων της κοινωνικής ασφάλισης σε ιδιώτες

 Οι πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, περί ανάθεσης της έκδοσης συντάξεων σε «πιστοποιημένους» ιδιώτες, λογιστές και δικηγόρους, αποκαλύπτουν το κυβερνητικό σχέδιο ιδιωτικοποίησης τομέων της κοινωνικής ασφάλισης. Οι δηλώσεις αυτές, σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις της ΠΟΣΕ/ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΠΟΠΟΚΠ, είναι τουλάχιστον ανεδαφικές και επικίνδυνες για την αξιοπιστία του ασφαλιστικού μας συστήματος.

Η Κυβέρνηση και ο Υπουργός Εργασίας επιχειρούν να προωθήσουν ρυθμίσεις προδήλως  αντισυνταγματικές, καθώς η δικαιοδοσία και η ευθύνη για την έκδοση των συντάξεων ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στο κράτος, δείχνοντας για μια ακόμη φορά απόλυτη περιφρόνηση τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο θεσμικό πλαίσιο. Είναι βέβαιο ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα καταπέσουν στο ΣτΕ, ως αντισυνταγματικές, όπως κατέπεσαν πολλές από τις κύριες ρυθμίσεις του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/16) για το ασφαλιστικό. Υπενθυμίζουμε ότι ως ΑΔΕΔΥ είχαμε επισημάνει τότε, το 2016 που ψηφιζόταν ο Νόμος 4387, ότι η δημιουργία ενός υδροκέφαλου οργανισμού, όπως είναι ο ΕΦΚΑ, θα επιτείνει τα αδιέξοδα και θα οδηγήσει σε μεγάλες καθυστερήσεις στην απονομή των συντάξεων. Δυστυχώς, επιβεβαιωθήκαμε και σήμερα βιώνουμε τα αποτελέσματα. Η σημερινή Κυβέρνηση της ΝΔ, όχι μόνο δεν διεκπεραίωσε, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά, τις χιλιάδες εκκρεμείς συντάξεις που παρέλαβε, αλλά προσέθεσε σε αυτές τις εκκρεμότητες και δεκάδες χιλιάδες ακόμα.

Με τις εξαγγελίες του αρμόδιου Υπουργού καταδεικνύεται πως η Κυβέρνηση επενδύει στον ακραίο κοινωνικό αυτοματισμό, δείχνοντας ταυτόχρονα ποιος είναι ο πραγματικός της στόχος.

Εάν το Υπουργείο Εργασίας θέλει να διεκπεραιωθούν οι εκκρεμείς συντάξεις πρέπει να προχωρήσει, άμεσα, σε προσλήψεις προσωπικού, αλλά και στην προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού που λείπει από τον ΕΦΚΑ. Εάν αυτό δεν το πράξει, τότε, επιβεβαιώνει πλήρως, όλα εκείνα τα σενάρια που μιλούν για σκόπιμη και συνειδητή επιλογή αποδόμησης των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, με στόχο την εξυπηρέτηση «πελατειακών σχέσεων» για την προώθηση συγκεκριμένων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η δημόσια κοινωνική ασφάλιση στη χώρα μας χτίσθηκε με τις εισφορές και τις στερήσεις του ελληνικού λαού και των εργαζομένων.

Η υπεράσπιση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας, των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, των συλλόγων ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση της ΝΔ να ιδιωτικοποιήσει τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση και δηλώνουμε ότι θα την περιφρουρήσουμε με κάθε τρόπο.

                                                                     Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή την απευθείας σύμβαση των 2.000.000 (!!!) ευρώ του Υπουργείου Παιδείας με την Cisco

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή την απευθείας σύμβαση των 2.000.000 (!!!) ευρώ

του Υπουργείου Παιδείας με την Cisco

 Με καθυστέρηση, περίπου 10 μηνών, δόθηκε στη δημοσιότητα, από την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η σύμβαση που υπογράφτηκε με την Cisco, η οποία «πρόσφερε» την πλατφόρμα της (Webex) για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της σύμβασης η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  επισημαίνει τα εξής:

 • Το Υπουργείο Παιδείας, επέλεξε να κρατήσει για τόσο διάστημα κρυφή τη σύμβαση, ενώ βάσει νόμου είναι υποχρεωτική η δημοσιοποίησή της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, για τη διαφάνεια που πρέπει να διακρίνει τις ενέργειες των κυβερνώντων. Δεν την κατέθεσε ούτε στη Βουλή, που της ζητήθηκε!! Η Υπουργός Παιδείας δήλωνε πως η σύμβαση βρίσκεται στο συρτάρι της και όποιος θέλει μπορεί να πάει να τη δει!! Είναι προφανές ότι έγινε προσπάθεια να κρατηθεί η σύμβαση μακριά από το φως της δημοσιότητας και σε γνώση μόνο της Κυβέρνησης για ευνόητους λόγους.
 • Η Υπουργός Παιδείας, δήλωνε όλο αυτό το διάστημα, σε κάθε κατεύθυνση, πως η Cisco, προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της. Τελικά, όμως, οι δήθεν δωρεάν υπηρεσίες, προς το ελληνικό δημόσιο, αποδείχτηκε ότι κοστίζουν 2.000.000 ευρώ!!! Η προσπάθεια της Υπουργού να εμφανίσει πως δήθεν υπήρχε δωρεάν προσφορά για ένα χρόνο και πως από τον Ιανουάριο του 2021 υπάρχει αντίτιμο, είναι αίολη. Όλοι κατανοούν πως υπήρχε εκ των προτέρων συμφωνία Υπουργείου Παιδείας και Ciscoνα εμφανιστεί αρχικά ως δήθεν δωρεάν παραχώρηση, αλλά στη συνέχεια να καταβληθεί αντίτιμο, από το Ελληνικό Δημόσιο, γενικά, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 • Η παραχώρηση στη Cisco, της δυνατότητας, να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά και το δικαίωμα να πουλήσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους είναι απαράδεκτη ενέργεια. Οι δικαιολογίες του τύπου, «τα δεδομένα είναι αποπροσωποποιημένα, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα», είναι τραγικές, καθώς όλοι αντιλαμβάνονται πως μεγάλες εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάλυσης των ψηφιακών μεταδεδομένων, ενδιαφέρονται για τέτοιες πληροφορίες, καθώς μπορούν να αντιληφθούν, τάσεις και προτιμήσεις με βάση ηλικιακούς δείκτες, φύλο, μορφωτικό επίπεδο, δηλαδή το προφίλ του «πελάτη».

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι η Κυβέρνηση είναι πολιτικά και ηθικά εκτεθειμένη για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος, που δείχνει και την αντίληψή της για την αρχή της διαφάνειας που πρέπει να διέπει όλες τις συμβάσεις του Δημοσίου.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021

25η Μαρτίου. Καλή λεφτεριά σε όλους μας

 Η 25η Μαρτίου μέσα από 10 αθάνατα τραγούδια

 


 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΙΑ ΡΕΒΑΝΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Τ.Α. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

 

                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 131

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει για ρεβανσισμό και μισαλλοδοξία τον Δήμαρχο Σερβίων Χρήστο Ελευθερίου, καθώς αυθαίρετα και με το έτσι θέλω εκδιώκει υπαλλήλους του Δήμου.

Τελευταίο... επίτευγμα του ήταν να στοχοποιήσει τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης Ιωσήφ Μιχαηλίδη, καλώντας τον σε απολογία για φερόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, χωρίς προηγουμένως να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ως όφειλε. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι, αποσκοπεί στο να σπιλώσει την τιμή και την υπόληψη του εν λόγω συναδέλφου για να ξεδιπλώσει εν συνεχεία το σχέδιο απαξίωσης και υπηρεσιακού υποβιβασμού του.

Ο κ. Δήμαρχος επιδεικνύοντας ανεξήγητο και άκρατο μένος θυμήθηκε δήθεν πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης έχει δώσει μήνες πριν έγγραφες εξηγήσεις, για να τον υποβιβάσει με την υπ΄ αριθμ.: 20/2021 Απόφαση του υπηρεσιακά, από Διευθυντή σε υπάλληλο και να τον τοποθετήσει σε Τοπική Κοινότητα του Δήμου είκοσι πέντε (25) χιλιόμετρα μακριά από την έδρα του Δήμου και το σπίτι του.

Αν αυτό δεν είναι εκδίκηση, μισαλλοδοξία και δόλιο χτύπημα, τότε τι είναι; Διώκει τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη γιατί τόλμησε να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εργαζομένων που εκπροσωπεί, όταν πολλοί εξ αυτών βρέθηκαν στον στόχαστρο του Δημάρχου Σερβίων. Από την εκλογή του και μετά ο κ. Ελευθερίου έχει κάνει τις μετακινήσεις προσωπικού και τις αλλαγές Προϊσταμένων μόνη του και εμμονική ασχολία. Λες και δεν έχει με τίποτα άλλο να ασχοληθεί.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. τονίζει πώς, η συμπεριφορά του Δημάρχου Σερβίων είναι κατακριτέα και καταδικαστέα και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Πόσο μάλλον όταν Αιρετοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν τους εργαζόμενους. Αυτό επιδιώκει και ο κ. Ελευθερίου στοχοποιώντας τον Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης.

Η Ομοσπονδία στηρίζει απόλυτα τον Ιωσήφ Μιχαηλίδη και το δικαίωμα του ως Προέδρου του Συλλόγου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. του Νομού Κοζάνης να προασπίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων και να αγωνίζεται για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους και καλεί τον Δήμαρχο Σερβίων να αναλογιστεί τις ευθύνες του και να ανακαλέσει τις εις βάρος του συναδέλφου Αποφάσεις.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Τρίτη 23 Μαρτίου 2021

Οι Δήμοι δεν αποζημιώνουν το Δημόσιο εάν ξοδέψουν κρατική χρηματοδότηση για άσχετους σκοπούς

 

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθμ. 201/2021 Απόφαση - το πλήρες κείμενο της οποίας παρουσιάζει σήμερα ο AIRETOS - έκρινε ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικήσει από τους Δήμους αποζημίωση (με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα), εάν αυτοί διαθέσουν κρατική χρηματοδότηση για άλλους άσχετους σκοπούς από αυτούς που χορηγήθηκε.

Υπενθυμίζει πάντως ότι η τακτοποίηση δημόσιου λογαριασμού στον οποίο εντοπίσθηκε έλλειμμα, ρυθμίζεται μέσω της έκδοσης ευθέως και μονομερώς καταλογιστικής Απόφασης εις βάρος του υπεύθυνου υπολόγου,

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας Δήμος με σειρά Αποφάσεων οργάνων του ελληνικού Δημοσίου χρηματοδοτήθηκε με 279.428,20 ευρώ, για την εκτέλεση έργων συνιστάμενων στην επισκευή υφιστάμενου κτηρίου, καθώς και στην κατασκευή νέου σε ακίνητο του Δήμου, προς στέγαση του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης παράτυπων μεταναστών του Δήμου.

Ο Δήμος ανάλωσε το εισπραχθέν ποσό από αυτή τη χρηματοδότηση σε πληρωμές άσχετες με τον ειδικότερο σκοπό για τον οποίο αυτή δόθηκε.

Το Δημόσιο άσκησε αγωγή εναντίον του, ζητώντας να υποχρεωθεί ο Δήμος να του καταβάλει, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ, νομιμοτόκως το ποσό των 279.428,20 ευρώ, για την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας την οποία υπέστη από παράνομες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του Δήμου.

Το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκανε δεκτή στο σύνολό της την αγωγή του Δημοσίου.

Ο Δήμος άσκησε αναίρεση.

Η Ολομέλεια του Ελ.Συν. η οποία έκανε δεκτή την αναίρεση του Δήμου, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι:  

«23. Η Ολομέλεια κρίνει ότι αν και, πράγματι, το γράμμα της διάταξης του άρθρου 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα δεν αποκλείει τη δυνατότητα του Δημοσίου να στραφεί κατά Δήμου για παράνομες ενέργειες αυτού που ζημίωσαν το Δημόσιο, εν τούτοις η συστηματική διάρθρωση των διατάξεων, ενταγμένων σε νομοθέτημα που ρυθμίζει κατά κύριο λόγο σχέσεις μεταξύ ιδιωτών και όλως εξαιρετικώς δικαιώματα ιδιωτών έναντι Φορέων δημόσιας εξουσίας, δεν επιτρέπει να αποδοθεί στις διατάξεις που παρατέθηκαν η έννοια ότι με τα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα ρυθμίζονται και οι σχέσεις αποζημιωτικής ευθύνης μεταξύ Φορέων δημόσιας εξουσίας.

Περαιτέρω, η ανάλογη εφαρμογή της διάταξης αυτής και στις σχέσεις μεταξύ Φορέων δημόσιας εξουσίας δεν είναι επιτρεπτή δεδομένου ότι, κατά πάγια παράδοση του ελληνικού συνταγματικού και διοικητικού δικαίου, οι σχέσεις δημοσίου δικαίου υπάγονται σε ιδιαίτερο καθεστώς διεπόμενο από ειδικότερες γενικές αρχές και νομοθεσία, τέτοια δε σχέση εμφανίζεται ιδιαζόντως και στην κρινόμενη περίπτωση όπου ένας Φορέας δημόσιας εξουσίας, το Δημόσιο, στρέφεται κατ’ άλλου, του αναιρεσείοντος Δήμου, επικαλούμενος παραβίαση από τον εν λόγω Δήμο, δημοσίου δικαίου υποχρέωσης αυτού.

Συνεπώς δεν υφίσταται ταυτότητα του νομικού λόγου, που, κατά γενική ερμηνευτική αρχή, θα επέτρεπε την αναλογική εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων. Η αναλογική εφαρμογή δεν είναι εξ άλλου επιτρεπτή και για τον πρόσθετο λόγο ότι η τακτοποίηση δημόσιου λογαριασμού στον οποίο εντοπίσθηκε έλλειμμα ρυθμίζεται κατά πάγια νομοθετική πρακτική μέσω της έκδοσης ευθέως και μονομερώς καταλογιστικής απόφασης εις βάρος του υπεύθυνου υπολόγου, κατά τρόπον που, απόκλιση από τα ανωτέρω, θα απαιτούσε νομοθετικής φύσης σταθμίσεις τις οποίες δεν είναι επιτρεπτό να πραγματοποιήσει το Δικαστήριο κρίνοντας την υπόθεση αυτή, τη δε συνταγματικότητα τέτοιων σταθμίσεων δεν είναι επιτρεπτό να προκαταλάβει αποφαινόμενο υποθετικώς.

Συνεπώς απαραδέκτως στην κρινόμενη περίπτωση ασκήθηκε η επίδικη αγωγή κατ’ επίκληση των άρθρων 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα. »

 

Όλες οι λεπτομέρειες, στην αριθμ. 201/2021 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΑΔΕΔΥ: Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη για την προσωρινή σύνταξη των 384 ευρώ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη

για την προσωρινή σύνταξη των 384 ευρώ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Κωστή Χατζηδάκη, για το θέμα της προσωρινής σύνταξης των 384 ευρώ, με τις οποίες επιτίθεται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς σε υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης, υποτιμώντας το σημαντικό έργο και τις ικανότητές τους και αφού έλαβε υπόψη της τη σχετική ανακοίνωση της ΟΣΥΠΕ, επισημαίνει τα εξής:

 • Το πρόβλημα καθυστέρησης στην απονομή συντάξεων και η τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκονται σήμερα οι συνταξιούχοι, δεν οφείλεται στις Υπηρεσίες και στα Υπηρεσιακά Στελέχη, που ο Υπουργός Εργασίας χαρακτηρίζει «γραφειοκράτες», αλλά στις ακολουθούμενες κυβερνητικές πολιτικές, στην ανεπάρκεια των πολιτικών ηγεσιών των τελευταίων ετών, στα υπερπλεονάσματα και στις απαιτήσεις των δανειστών καθώς και στην απορρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στα χρόνια των μνημονίων.
 • Η Δημόσια Διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές, οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν τη δράση της, μια από τις οποίες είναι και η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η Διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Όπως πολύ καλά γνωρίζει ο κ. Χατζηδάκης οι υπάλληλοι όταν διαφωνούν ή έχουν επιφυλάξεις για τη νομιμότητα κάποιας υπουργικής απόφασης είναι υποχρεωμένοι, εκ του νόμου, να καταγράψουν τις επιφυλάξεις ή τις διαφωνίες τους. Αν δεν τις καταγράψουν έχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες. Δεν καλύπτονται από καμιά ασυλία. Ούτε υπουργική ούτε βουλευτική. Αυτό, φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν εμποδίζει τον εκάστοτε Υπουργό να προχωρήσει στην υλοποίηση της όποιας απόφασής του.

Ύστερα από τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.:

 • Καταγγέλλει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη, για την προσπάθεια μετακύλισης των ευθυνών της Κυβέρνησης και τις δικές του, για την απαράδεκτη καθυστέρηση απόδοσης των συντάξεων, στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας το έργο των οποίων προσπαθεί συνειδητά να απαξιώσει.
 • Δηλώνει ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, που σχεδιάζουν ο Υπουργός Εργασίας και η Κυβέρνηση.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ