Τρίτη 29 Ιουνίου 2021

Συνάφεια αντικειμένου απασχόλησης με μεταπτυχιακό τίτλο, υπαλλήλων που μετατάσσονται σε άλλο κλάδο ή σε άλλον φορέα

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Συνάφεια αντικειμένου απασχόλησης με μεταπτυχιακό τίτλο, υπαλλήλων που μετατάσσονται σε άλλο κλάδο ή σε άλλον φορέα

Με το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/83320/ΔΕΠ/04.06.2021 επισημαίνονται τα εξής σχετικά με την εξέταση συνάφειας αντικειμένου απασχόλησης υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, σε περίπτωση μετάταξης υπαλλήλου σε άλλο κλάδο ή από ένα φορέα σε άλλον:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 146 του ν.4483/2017, καθώς και τις οδηγίες της αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, η κατάταξη στα προωθημένα ΜΚ, των υπαλλήλων που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των εν λόγω τίτλων είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον Οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής θα πρέπει να αποφαίνεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο είναι αρμόδιο να κρίνει τη συνάφεια του τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου.

Τα ανωτέρω θα εφαρμοστούν και στην περίπτωση υπαλλήλων, οι οποίοι μετατάχθηκαν σε άλλο κλάδο καθώς υπήρξε μεταβολή στο αντικείμενο απασχόλησής τους καθώς και στην περίπτωση υπαλλήλων που μετατάσσονται από ένα φορέα του Δημοσίου σε έναν άλλο φορέα. Συνεπώς, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα κρίνει την συνάφεια με το νέο αντικείμενο απασχόλησής τους στην υπηρεσία τους.

 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021

 Εκδόθηκε η ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 39842/25.06.2021 (ΦΕΚ 2744/26.06.2021 τεύχος Β') με την οποία επιβάλλονται τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00.

 

Επισημαίνουμε τα εξής σημαντικά σημεία της ΚΥΑ:

 

1. Όσον αφορά τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ισχύουν τα εξής:

-Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, στο ποσοστό που έχει προσδιοριστεί με το πλάνο εργασιών κάθε υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος της νέας ΚΥΑ.

-Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου των υποπερίπτ.2.1-2.9 της περίπτ.2 της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία.

-Οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου των υποπερίπτ.1.1-1.11 της περίπτ.1 της ΚΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.09.2020 (ΦΕΚ 4011/18.09.2020 τεύχος Β’) επανέρχονται στην εργασία τους με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε θέσεις που δεν έχουν επαφή με το κοινό.

-Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν ραντεβού, τηρουμένων πάντα των μέτρων προστασίας και της αναλογίας 1 ατόμου ανά 16 τ.μ. και με υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμη και σε εξωτερικό χώρο, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις.

2. Καταργείται ο περιορισμός κυκλοφορίας, συνεπώς και η υποχρέωση χορήγησης βεβαιώσεων κίνησης.

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-test) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε χώρους εργασίας, οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. (Άρθρο 11, παρ.3)

4. Όσον αφορά τη χρήση μάσκας υπενθυμίζεται ότι από τις 24 Ιουνίου 2021 αυτή δεν είναι υποχρεωτική σε εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συνωστισμός.

 

Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΠΟΤΑ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ: Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες/όλους τους συναδέλφους στις Κοινωνικές Δομές των Δήμων

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν.Κοζάνης

 

 Ο Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης υιοθετεί πλήρως το Δελτίο Τύπου της ΠΟΕ- ΟΤΑ της 26.06.2021 και εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση του στις/στους συναδέλφους των κοινωνικών δομών των Δήμων Βελβεντού, Βοίου, Κοζάνης και Σερβίων.Το δελτίο τύπου της ΠΟΕ-ΟΤΑ είναι το εξής:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων που διεκδικούν το δικαίωμα τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία και εκφράζει την στήριξή της στους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών-Υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να μπει ένα τέλος στην εργασιακή τους «ομηρία».

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών-Υπηρεσιών των Δήμων που αποφάσισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το προσεχές διάστημα σύμφωνα με κοινή επιστολή που υπογράφουν οι: Σύλλογος Εργαζομένων Κ.Η.Φ.Η. Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ, Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.) και Σωματείο Εργαζομένων σε Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ο.Τ.Α. Κρήτης.

Αποτελεί πάγιο κοινό αίτημα η αναγνώριση της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών και η μετατροπή των συμβάσεων τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), με σκοπό να σταματήσει να διαιωνίζεται η χρόνια εργασιακή τους «ομηρία».

 

Το Δ.Σ. Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

 

 

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 7 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ!

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

 

                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 249

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ…!!!

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) συμπαραστέκεται στους εργαζόμενους του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού και καλύπτει συνδικαλιστικά τις κινητοποιήσεις τις οποίες αποφάσισε ο Σύλλογος  Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας για να εκφράσει την στήριξη και αλληλεγγύη του στους διωκόμενους υπαλλήλους από τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού.

Συνολικά επτά (7) υπάλληλοι του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, που συμμετείχαν σε Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών και Εργασιών, οδηγούνται στο Δικαστήριο, γιατί έτσι έκρινε ο Δήμαρχος, ο οποίος το τελευταίο διάστημα επιδεικνύει μια αυταρχική συμπεριφορά προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και παράλληλα να ποινικοποιήσει την συνδικαλιστική δράση.

Οι εργαζόμενοι, αντιδρώντας στη δίωξη των επτά (7) συναδέλφων τους από τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Σε πρώτη φάση οι υπάλληλοι των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Εργασιών και στους τρεις (3) Δήμους της Πιερίας (Κατερίνης, Πύδνας-Κολινδρού, Δίου-Ολύμπου) αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντα τους.

Επίσης, την ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ημέρα κατά την οποία έχει ορισθεί η δίκη, ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας προκήρυξε Στάση Εργασίας, από τις 11:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι, ως ένδειξη συμπαράστασης στους διωκόμενους συναδέλφους.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στηρίζει και καλύπτει συνδικαλιστικά τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

 Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021

 

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 248

    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων που διεκδικούν το δικαίωμα τους στη μόνιμη και σταθερή εργασία και εκφράζει την στήριξή της στους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών-Υπηρεσιών των Δήμων, οι οποίοι αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις προκειμένου να μπει ένα τέλος στην εργασιακή τους «ομηρία».

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλύπτει συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών-Υπηρεσιών των Δήμων που αποφάσισαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις για το προσεχές διάστημα σύμφωνα με κοινή επιστολή που υπογράφουν οι: Σύλλογος Εργαζομένων Κ.Η.Φ.Η. Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ, Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.) και Σωματείο Εργαζομένων σε Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ο.Τ.Α. Κρήτης.

Αποτελεί πάγιο κοινό αίτημα η αναγνώριση της κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών και η μετατροπή των συμβάσεων τους σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), με σκοπό να σταματήσει να διαιωνίζεται η χρόνια εργασιακή τους «ομηρία».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.:Καταγγελλία για τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού για προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης

 

Αθήνα 24 Ιουνίου 2021

 

                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 247  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού για προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης, καθώς επίσης και φίμωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας.

Μη αντέχοντας, προφανώς, την Δημόσια κριτική που άσκησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας Χρήστος Κομπατσιάρης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, «στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής του δράσης», όπως τονίζει σε ανακοίνωση του Σύλλογος, ο Δήμαρχος Πύδνας-Κολινδρού προχώρησε σε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος του συναδέλφου Χρήστου Κομπατσιάρη, προκαλώντας την σύλληψή του δια της αυτοφώρου διαδικασίας.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. εκφράζει την συμπαράστασή της προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας και δηλώνοντας κάθετα αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και των αγώνων των εργαζομένων για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, καλεί τον Δήμαρχο Πύδνας-Κολινδρού να αποσύρει την μήνυση.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Για την χρήση μάσκας

 Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία ρυθμίζεται η χρήση της μάσκας από σήμερα 24 Ιουνίου 2021 και εφεξής. Η απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.39151/23.6.2021 τροποποιεί την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.38197/18.6.2021 αναφορικά με τη μη χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους όπου δεν παρατηρείται συνωστισμός και το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου,

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρ. 1 εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.».

2. Η παρούσα ισχύει από τις 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 5:00 έως και τις 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6.00.Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/54976/ti-isxyei-apo-shmera-gia-th-xrhsh-maskas-se-exwterikoys-xwroys-kai-xwroys-ergasias-dhmosieyohke-h-apofash

Σημαντικότερες διατάξεις Ν.4808/21 (ΦΕΚ 101/19.06.2021 τεύχος Α') για την προστασία της εργασίας και τις άδειες προσωπικού

 Άρθρο ΔήμοςΝΕΤ 23.06.2021: 

Σημαντικότερες διατάξεις Ν.4808/21 (ΦΕΚ 101/19.06.2021 τεύχος Α') για την προστασία της εργασίας και τις άδειες προσωπικού

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4808/21 (ΦΕΚ 101/19.06.2021 τεύχος Α'): Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

 Οι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι οι εξής:

 I. ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

A. Μέτρα και ρυθμίσεις για την παρενόχληση και τη βία στην εργασία

B. Αρμοδιότητες Επιθεώρησης Εργασίας

Γ. Εθνικό Συμβούλιο Ισότητας των Φύλων

II. ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

A. Πεδίο εφαρμογής

B. Άδεια πατρότητας

Γ. Γονική άδεια

Δ. Άδεια φροντιστή

Ε. Απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας

ΣΤ. Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΟΤΑΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ

Α. Πεδίο εφαρμογής

Β. Επέκταση της άδειας μητρότητας στην υιοθεσία

Γ. Άδεια για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Δ. Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας σε εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο

Ε. Άδεια φροντίδας τέκνου

ΣΤ. Άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου

Ζ. Άδεια γάμου

Η. Άδεια προγεννητικών εξετάσεων

Θ. Μειωμένο ωράριο γονέων παιδιών με αναπηρία σε επιχειρήσεις άνω των 50 ατόμων

Ι. Άδεια λόγω ασθένειας παιδιού ή άλλου εξαρτώμενου μέλους

ΙΑ. Άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών

ΙΒ. Άδεια λόγω νοσηλείας των παιδιών

ΙΓ. Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες

ΙΔ. Εργασιακά δικαιώματα- Έννομη προστασία- Κυρώσεις

IV. ΆΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

A. Χρονικό όριο εξάντλησης ετήσιας άδειας αναψυχής

B. Άδεια άνευ αποδοχών

V. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

A. Διάλειμμα εργαζομένων

B. Παροχή πρόσθετης εργασίας από εργαζομένους μερικής απασχόλησης

Γ. Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

Δ. Ψηφιακή κάρτα εργασίας

VI. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ- ΑΠΕΡΓΙΕΣ

A. Συνδικαλιστικές άδειες

B. Γνωστοποίηση απεργίας και στάσεων εργασίας

Γ. Επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου

Δ. Προστασία δικαιώματος στην εργασία όταν έχει κηρυχθεί απεργία

Ε. Δημόσιος διάλογος για τα αιτήματα απεργίας

ΣΤ. Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας και νομιμότητα απεργίας

Ζ. Μεταβατικές διατάξεις

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

 

 

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 245

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Λάρισας, η οποία επιχειρεί να αναθέσει σε ιδιώτες τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης με μία μακροχρόνια σύμβαση δέκα (10) χρόνων, το κόστος της οποίας θα κληθούν να πληρώσουν οι Δημότες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας, η Δημοτική Αρχή βάζει προς απόφαση το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, την ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, στην προσπάθειά της να συνεχίσει το «ξεπούλημα» των Δημοτικών Υπηρεσιών στα ιδιωτικά-επιχειρηματικά συμφέροντα. Σημειώνεται πώς ήδη έχει εκχωρήσει το μεγαλύτερο μέρος της υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου σε ιδιώτες με διετή σύμβαση.

Σημειώνεται πώς όλες οι εργασίες που περιγράφονται και προτείνεται να ανατεθούν σε εργολάβο, όσον αφορά στον ηλεκτροφωτισμό, μπορούν να εκτελεστούν από το εργατικό δυναμικό του Δήμου, αφού και την τεχνογνωσία διαθέτει και την εμπειρία. Αυτό όμως είναι ψιλά γράμματα για την Δημοτική Αρχή της Λάρισας, η οποία αφού φρόντισε να απαξιώσει την υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού μη διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προχωρά τώρα στο επόμενο προσχεδιασμένο όπως φαίνεται βήμα, την εκχώρηση της υπηρεσίας σε ιδιώτες.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει κατηγορηματικά την Δημοτική Αρχή Λάρισας για την απόφαση της να εκχωρήσει σε ιδιώτες τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης και στηρίζει τις όποιες αποφάσεις και ενέργειες του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων Νομού Λάρισας προκειμένου να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τον Δημόσιο και Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εν τέλει, τα συμφέροντα των Δημοτών.

 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ : ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΟΣ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ