Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022

Για να μην ξεχνιόμαστε για τι αγωνιζόμαστε 

Για να μην ξεχνιόμαστε για τι αγωνιζόμαστε 

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΕ-ΟΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ NΣΚ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Καθώς έχει "κυκλοφορήσει" μια διαδικασία ως "απαραίτητη". Να ξεκαθαρίσουμε ότι η προτεινόμενη αίτηση είναι ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΟ στην κατεύθυνση ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ από μέρος των υπαλλήλων.   Ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, δεν έχουν να κάνουν με τον Σύλλογο-ο οποίος απλά σας ενημερώνει. Οι αιτήσεις γίνονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (ακολουθούν οδηγίες) προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και προς τα τμήματα Μισθοδοσίας. Επίσης επισυνάπτουμε το ενημερωτικό σημείωμα  της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ από το οποίο προκύπτουν και όλες οι ενημερώσεις και το οποίο ΠΡΕΠΕΙ να διαβάσετε για να κατανοήσετε πλήρως την διαδικασία και την σκοπιμότητά της.

 (κατά την άποψή μας πρόκειται για ενέργεια χωρίς όφελος-καθώς το "ξεπάγωμα" της διετίας είναι αποκλειστικά πολιτική απόφαση- αλλά όποιος θέλει μπορεί να την κάνει φυσικά. Το κύριο αγωνιστικό μας πλαίσιο παραμένει: Επαναφορά δώρων-επιδομάτων, "ξεπάγωμα" διετίας, μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου)

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΔΕΔΥ 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ


Προκειμένου να μην χάσουμε τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του Μισθολογικού Κλιμακίου που δεν χορηγήθηκε τα έτη 2016-2017 σε όλους ανεξαιρέτως του δημοσίους υπαλλήλους, επειδή ανεστάλη η χορήγησή του με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, και μέχρι σήμερα κατά μ.ο. ο καθένας μας μπορεί να έχει απολέσει έως 4.000 ευρώ όλα τα έτη από τη μισθολογική ωρίμανση που θα είχε, εάν μας χορηγούνταν για τη 2ετία 2016-2017 το ΜΚ. της κατηγορίας μας, που δεν λάβαμε ποτέ μέχρι σήμερα, χρειάζεται να κάνουμε αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Για αυτό το λόγο σας αποστέλλουμε Υπόδειγμα Αίτησης που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, για όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει να κάνει Αγωγή, για να μην παραγραφούν οι αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, να καταβάλει οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μας στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.
Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education

"Προκειμένου να μην χαθεί η δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης του Μισθολογικού Κλιμακίου που δεν χορηγήθηκε τα έτη 2016-2017 σε όλους ανεξαιρέτως του δημοσίους υπαλλήλους, επειδή ανεστάλη η χορήγησή του με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, και μέχρι σήμερα κατά μ.ο. ο καθένας μας μπορεί να έχει απολέσει έως 4.000 ευρώ όλα τα έτη από τη μισθολογική ωρίμανση που θα είχε, εάν μας χορηγούνταν για τη 2ετία 2016-2017 το ΜΚ. της κατηγορίας μας, που δεν λάβαμε ποτέ μέχρι σήμερα, χρειάζεται να κάνουμε αίτηση όχλησης μέχρι 31-12-2022 για διακοπή παραγραφής στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. Για αυτό το λόγο σας αποστέλλουμε Υπόδειγμα Αίτησης που μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022, για όποιον υπάλληλο μελλοντικά θελήσει να κάνει Αγωγή, για να μην παραγραφούν οι αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο, να καταβάλει οφειλόμενα ποσά που θα προσδιοριστούν με την Αγωγή για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, λόγω αναστολής χορήγησης των Μισθολογικών Κλιμακίων σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μας στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022 μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι. Οπότε , ο καθένας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, μπορεί να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail. 

Οδηγίες: 1. Συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων στην Αίτηση στο Word και εκτύπωση της ή εκτύπωση της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων 

2. Υπογραφή της Αίτησης

 3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF) 

4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΝΣΚ  http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services – εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με χρήση κωδικών taxisnet – επιλέγω Εξώδικο Αίτημα – επιλέγω Δημιουργία – ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα

 

 

Υπόδειγμα Αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

(κατ’ άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014)

 

Του/ης …………………………………………. του ……………… και της ………………,  κατοίκου ………………………, οδός …………………………………. αρ. ………., με Α.Φ.Μ. …………………, υπαλλήλου τ.. ………………………………………………………………. που εδρεύει στη ………….…………, επί της οδού ……………………………….................... αρ. …., Τ.Κ. …


Με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 ορίστηκε ότι: «1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2) Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου … χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.»

Επειδή η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν. 4354/2015, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη όλων ανεξαιρέτως των υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και εμού, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, πέραν της απώλειας μέρους του εισοδήματός μου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-1-2016 έως 31-12-2017), είχε ως άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της καθυστέρησης της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης, την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

Επειδή η ως άνω αναστολή της μισθολογικής μου εξέλιξης και η επιγενόμενη μείωση των δικαιούμενων εισοδημάτων μου τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2022, είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, αλλά και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014 ορίζεται ότι: «Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο: … γ) Με την υποβολή αίτησης προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή.»

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, με την παρούσα αίτησή μου, η οποία είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, ασκούμενη κατ’ άρθρο 143 περ. γ΄ του Ν. 4270/2014 [Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις] (Α΄ 143), δια της υποβολής της στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, συνεπάγεται τη διακοπή της παραγραφής της αξίωσής μου,

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να μου καταβάλει το ποσό των 4.000 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο ποσό προσδιορίσω με την σχετική αγωγή μου, το οποίο ποσό μου οφείλει λόγω της εφαρμογής κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαικής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της προαγωγής μου στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μου και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

 

…………………. ……/12/2022

 

 

 

Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education

Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022 μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι. Οπότε , ο καθένας από μας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, παρακαλούμε να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail. Οδηγίες: 1. Συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων στην Αίτηση στο Word και εκτύπωση της ή εκτύπωση της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων 2. Υπογραφή της Αίτησης 3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF) 4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΝΣΚ  http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services – εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με χρήση κωδικών taxisnet – επιλέγω Εξώδικο Αίτημα – επιλέγω Δημιουργία – ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα
Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education

 

Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022 μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι. Οπότε , ο καθένας από μας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, παρακαλούμε να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail. Οδηγίες: 1. Συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων στην Αίτηση στο Word και εκτύπωση της ή εκτύπωση της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων 2. Υπογραφή της Αίτησης 3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF) 4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΝΣΚ  http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services – εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με χρήση κωδικών taxisnet – επιλέγω Εξώδικο Αίτημα – επιλέγω Δημιουργία – ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα
Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education
Επίσης τις ίδιες ενέργειες μέχρι 31-12-2022 μπορούν να κάνουν και όσοι συνάδελφοι υπηρετούσαν κατά τα έτη 2016 -2017 κι έπειτα αλλά είναι σήμερα συνταξιούχοι. Οπότε , ο καθένας από μας που έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, παρακαλούμε να αποστείλει το παρόν ενημερωτικό e-mail. Οδηγίες: 1. Συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων στην Αίτηση στο Word και εκτύπωση της ή εκτύπωση της Αίτησης και συμπλήρωση χειρόγραφα των ατομικών στοιχείων 2. Υπογραφή της Αίτησης 3. Σκανάρισμα της υπογεγραμμένης Αίτησης (Αρχείο PDF) 4. Υποβολή του Αρχείου της Αίτησης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΝΣΚ  http://www.nsk.gr/web/nsk/e-services – εισαγωγή μέσω Γ.Γ.Π.Σ. με χρήση κωδικών taxisnet – επιλέγω Εξώδικο Αίτημα – επιλέγω Δημιουργία – ανοίγει το περιβάλλον για το αίτημα
Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education


Πηγή άρθρου: ΠΟΣΥΠ: Αίτηση στο ΝΣΚ για διακοπή παραγραφής των ΜΚ ετών 2016 και 2017 | fresh-education

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022

Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης: ευχές με ένα διήγημα

 Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης εύχεται σε όλους

Υγεία, Ψυχραιμία και Αλληλεγγύη

με ένα χριστουγεννιάτικο διήγημα του "κοσμοκαλόγερου"  των ελληνικών γραμμάτων:


Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: τα Χριστούγεννα του τεμπέλη

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ "ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ", ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

 Με την 20/2022 το ΔΣ του Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:


ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ "ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΠΟΝΟΥΣ",  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Θεωρούμε το έκτακτο μπόνους που αποφάσισε το κράτος να δώσει σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ κλάδους εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα σαν ένα άδικο, ψηφοθηρικό και προσβλητικό για τους άλλους εργαζόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, "δωράκι".
 
 Ένα επίδομα στην λογική "διαίρει και βασίλευε" που προσβάλλει τους υπόλοιπους εργαζόμενους.

 Οι δημοτικοί υπάλληλοι έχουν το θλιβερό προνόμιο των ρεκόρ θανατηφόρων δυστυχημάτων εν ώρα εργασίας την τελευταία δεκαετία. Δυστυχήματα που οφείλονται στην παροιμιώδη έλλειψη προσωπικό, την εντατικοποίηση της εργασίας, την έλλειψη σε πολλές περιπτώσεις μέσων ατομικής προστασίας (και σε κάποιες περιπτώσεις την παντελή απουσία τους), την ανεπαρκή εκπαίδευση.

Άλλοι κλάδοι όπως οι εκπαιδευτικοί αδυνατούν να επιβιώσουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Άλλοι κλάδοι όπως οι νοσηλευτές αποκαλούνται δικαίως ήρωες αλλά κερδίζουν μόνο ένα συγκαταβατικό "χτύπημα στην πλάτη". Άλλοι συνάδελφοι τεχνικών ειδικοτήτων πληρώνουν πολλές φορές από την τσέπη τους τα εργαλεία δουλειάς τους ενώ στους Δήμους ο εργαζόμενος "3 σε 1" είναι ρουτίνα.

Δεν θα πέσουμε στην παγίδα να ρίξουμε το "ανάθεμα" στους συγκεκριμένους κλάδους που λαμβάνουν το έξτρα μπόνους.

 Θα ξεκαθαρίσουμε όμως ότι το ίδιο το κράτος καταστρατηγεί το ενιαίο μισθολόγιο, για το οποίο επαίρεται, στην πράξη.
 
 Θα ξεκαθαρίσουμε ότι εάν το κράτος θέλει να "λειτουργεί" με "ειδικά επιδόματα" αυτά θα πρέπει να είναι ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ.

Άλλωστε εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη . Την αμοιβή μας την ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ και έχουμε ψηλά το κεφάλι.

Ζητάμε ΙΣΟΤΗΤΑ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 
ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ,
 
 ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ "ΠΑΓΩΜΕΝΗΣ" ΔΙΕΤΙΑΣ 2016-2017,
 
 ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (που ήδη την αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια)

Το "διαιρεί και βασίλευε" δεν θα περάσει.  

                                      Ενωμένοι αγωνιζόμαστε-αποφασισμένοι Νικάμε

                                           Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

 Συγκροτήθηκε το νέο προεδρείο της ΑΔΕΔΥ

 

Συγκρότηση Προεδρείου Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ

Εκλογή Εκτελεστικής Επιτροπής

 Μετά την ολοκλήρωση των συνεδριακών διαδικασιών και την έκδοση των αποτελεσμάτων, τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση τη συγκρότησή του σε σώμα και την εκλογή του πενταμελούς του προεδρείου, ως εξής:

Πρόεδρος: Μούσιος Απόστολος

(τηλ. 6972648812, mail: apmousios@gmail.com)

Γραμματέας: Κουσκουλής Γεώργιος

(τηλ. 6977987000, mail: kouskoulis.georgios@gmail.com)

Α΄ Αντιπρόεδρος: Πετρόπουλος Βασίλης

(τηλ. 6945435920, mail: petropoulos.b@hotmail.com)

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γρίβας Χρήστος

(τηλ. 6944528730, mail: grivasx@yahoo.gr)

Αναπλ. Γραμματέας: Παπουτσής Μιλτιάδης

(τηλ. 6945205946, mail: miltos45@yahoo.gr)

Στη συνέχεια, το νέο Προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου, διενήργησε με μυστική ψηφοφορία τις εκλογές για την ανάδειξη των 17 μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής:

 

Από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ εκλέχθηκαν 4 μέλη.

Από το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ εκλέχθηκαν 3 μέλη.

Από το ψηφοδέλτιο της ΔΗΣΥΠ εκλέχθηκαν 3 μέλη.

Από το ψηφοδέλτιο της ΕΑΕΚ εκλέχθηκαν 3 μέλη.

Από το ψηφοδέλτιο της Δημοσιουπαλληλικής Ανατροπής εκλέχθηκαν 2 μέλη.

Από το ψηφοδέλτιο των Παρεμβάσεων – Κινήσεων – Συσπειρώσεων -  ΕΑΣ εκλέχθηκαν 2 μέλη.

 

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. διαμορφώθηκε ως εξής:

1.       Πολυμερόπουλος Βασίλης
2.       Παπαναστάσης Χρήστος
3.       Κόκκινος Χαράλαμπος
4.       Πεππές Δημήτρης
5.       Πανουτσάκου Βέτα
6.       Μαρίνης Σπύρος
7.       Ακτύπης Δημήτρης
8.       Μπράτης Δημήτρης
9.       Κουτσιουμπέλης Σταύρος
10.   Παπαγεωργόπουλος Γιάννης
11.   Πετρόπουλος Γιώργος
12.   Μακράκης Γιώργος
13.   Παπαδημητρίου Σταυρούλα
14.   Σαβόπουλος Στέφανος
15.   Αντωνόπουλος Τασος
16.   Βαϊνάς Παντελής
17.   Σωτηρόπουλος Άκης

Από το Προεδρείο του Γ.Σ. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εξειδίκευση κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Εξειδίκευση κριτηρίων σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στα εποπτευόμενα αυτών νομικά πρόσωπα

Εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’) με την οποία εξειδικεύονται τα κριτήρια σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (εφεξής Μ.Ε.Ε.) για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού (εφεξής Ο.Τ.Α. α’ βαθμού) της Χώρας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 9 και την παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4795/2021 (Α’ 62).

 Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου συστήνονται στους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού εφόσον, κατά τη δημοσίευση της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’), πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Το σύνολο του τακτικού προσωπικού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τους πενήντα (50) υπαλλήλους και

β) το ύψος του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.

Εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια, συστήνονται Μ.Ε.Ε., με απόφαση του οικείου Δημάρχου, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’) (ημερ. δημοσ. 19.12.2022)

 Οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια, εφαρμόζουν τις διατάξεις των παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021.

 Τέλος, οι Μ.Ε.Ε. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού που έχουν ήδη συσταθεί, εξακολουθούν να λειτουργούν, ανεξαρτήτως των κριτηρίων του άρθρου 2 της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’),  και ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του ν. 4795/2021.


Σε περίπτωση που οι αρμοδιότητες των Μ.Ε.Ε. δεν συνάδουν με τις οριζόμενες από το άρθρο  10 του ν. 4795/2021, οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού υποχρεούνται να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τους εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της Απόφασης ΥΠ.ΕΣ. 86218/15.12.2022 (ΦΕΚ 6506/19.12.2022 τεύχος Β’), για την προσαρμογή των αρμοδιοτήτων των Μ.Ε.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4795/2021.

 

ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΝΕΤ

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022

Ο Φίλος και Συνάδελφος Ανδρέας Γκουτζιομήτρος μας άφησε πολύ νωρίς....

 Ο Ανδρέας Γκουτζιομήτρος, ένας αγαπητός σε όλους συνάδελφος, ένας άνθρωπος ήρεμος, εργατικός και άριστος οικογενειάρχης, μας άφησε πολύ νωρίς και απόλυτα αιφνίδια.

Τεράστια η θλίψη μας. Κουράγιο και συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Ανδρέα θα λείψεις.

για τον Σ.Υπ.ΟΤΑ Ν. Κοζάνης

Ιωσήφ Μιχαηλίδης

ΠΔ 85/2022 ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ (ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ)

 ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ-ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟ (ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ) ΠΔ 85/2022 

ΦΕΚ 232Α/2022/17.12.2022 


Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ.85/2022, με τις διατάξεις αυτού:

α) ορίζονται ενιαία για τους φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6) (δηλ. και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους) και των οποίων οι κλάδοι και οι ειδικότητες περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του π.δ., οι κατηγορίες, οι κλάδοι και οι ειδικότητες, τα τυπικά προσόντα, κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά, διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις κάθε κλάδου και ειδικότητας του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού τους, 

β) αντιστοιχίζονται οι υφιστάμενοι κλάδοι και ειδικότητες των ως άνω φορέων με τους νέους κλάδους και ειδικότητες και 

γ) καθορίζεται η διαδικασία αντιστοίχισης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων των φορέων της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4830/2021 με τους νέους κλάδους και ειδικότητες του νέου π.δ.

 

Εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.85/2022, οι φορείς υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 85/2022, σε αντιστοίχιση των υφισταμένων κατά τη δημοσίευση του Π.Δ. 85/2022 (ημερ. δημοσ. 17.12.2022) κλάδων και ειδικοτήτων των Οργανισμών και των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας τους, εφόσον περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ του π.δ., με τους οριζόμενους στο παρόν νέους κλάδους και ειδικότητες, καθώς και σε αναπροσαρμογή των ψηφιακών οργανογραμμάτων του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), άλλως δεν δύνανται να συμμετέχουν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) και στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Επιπλέον, στο άρθρο 15 περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του Π.Δ.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΔΕΔΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Στις 8 Δεκέμβρη 2022, τελευταία ημέρα του 38ου Τακτικού Συνεδρίου της ΑΔΕΔΥ, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων οργάνων της. Σύμφωνα με το Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Γενικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Επιτροπής Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ (εδώ το πρακτικό αρχαιρεσιών):


ΨΗΦΙΣΑΝ: 631

ΆκυραΛευκά: 2

Έγκυρα: 629

Αποτελέσματα για το Γενικό Συμβούλιο | Έλαβαν:

ΔΑΚΕ: 147 ψήφους (ποσοστό 23,4%) και 20 έδρες,

ΔΑΣ: 134 ψήφους (ποσοστό 21,3%) και 18 έδρες.

ΔΗΣΥΠ: 117 ψήφους (ποσοστό 18,6%) και 16 έδρες.

ΕΑΕΚ: 97 ψήφους (ποσοστό 15,4%) και 13 έδρες.

ΣΥΝΑΝ: 68 ψήφους (ποσοστό 10,8%) και 9 έδρες.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΏΣΕΙΣ: 47 ψήφους (ποσοστό 7,5%) και 6 έδρες.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ : 19 ψήφους (ποσοστό 3%) και 3 έδρες.

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην Π.Ε. Κοζάνης στις 13.12.2022

 
ΜΟΝΙΜΟΙ


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ στους ΟΤΑ:  ΨΗΦΟΙ 261
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ( ΔΑΣ ΟΤΑ) :  ΨΗΦΟΙ 57.
 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:
Γοτουχιδου Ευαγγελία: 79
Καρμαζής Ευθύμιος : 125
Πυρζας Κωνσταντίνος: 83
Τσιπρας Δημήτριος : 146
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ ΟΤΑ):
Γκουτζηκωστας Δημήτριος: 23
Καρασσαβιδης Ελευθέριος: 25
Λαβδου Χρυσάνθη: 22
Λίγκας Ευθύμιος: 7
 
 
ΙΔΑΧ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ: ΨΗΦΟΙ 84
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΑΣ ΟΤΑ): ΨΗΦΟΙ  46
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ : ΨΗΦΟΙ 9
 
 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:
Αμανατίδης Γρηγόρης: 50
Ματσαρίδης Αναστάσιος: 15
Σιωμος Νικόλαος: 19
Στενημαχαλή Δέσποινα: 48
 
 
ΔΗΜΟΚΡΑΤ. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
Γιαννακιτσίδης Συμεών:13
Καλτιριμτζή Μαλαματη:26
Κατσάνος Ζησης: 19
Κατσιπιδης Γεώργιος: 6
Κούτσης Χρήστος: 10
Μπατιάνης Βασίλης: 8
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Γκέρτσης Κωνσταντίνος:9
 
 
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ:
 
ΜΟΝΙΜΟΙ:
 
Τσίπρας Δημήτριος
Καρμαζής Ευθύμης
 
ΙΔΑΧ:
 
Αμανατίδης Γρηγόριος
Καλτιριμτζή Μαλαματή
 
 
Καλή θητεία συνάδελφοι!

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 2 ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Την  Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 διεξάγονται εκλογές σε όλους τους δήμους της Π.Ε. Κοζάνης για την ανάδειξη των 2 αιρετών μελών, συναδέλφων μας,  στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

Θα αναδειχθούν 2 εκπρόσωποι μονίμων υπαλλήλων και 2 εκπρόσωποι υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

Στις εκλογές συμμετέχουν όλοι οι υπάλληλοι Μόνιμοι και ΙΔΑΧ. 

Οι εκλογές διεξάγονται στους χώρους όπου έχουν ορίσει οι Δήμοι οι οποίοι και είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των εργαζομένων και την όλη διαδικασία.

Η συμμετοχή στις εκλογές είναι υποχρεωτική αλλά, κυρίως, σημαντική διότι θα εκλεχτούν οι δικοί μας εκπρόσωποι στα υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο της Π.Ε. Κοζάνης.

Θα πρέπει να έχετε μαζί σας έγγραφο ταυτοποίησης (πχ αστυνομική ταυτότητα)

Οι υποψήφιοι είναι οι εξής συνάδελφοι:

(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ:
1. Γοτουχίδου Ευαγγελία του Δημητρίου ( Δήμος Κοζάνης
2. Καρμαζής Ευθύμιος ( Θέμης) του Κωνσταντίνου (Δήμος Κοζάνης)
3. Πύρζας Κωνσταντίνος του Στεφάνου ( Δήμος Εορδαίας)
4. Τσιπρας Δημήτριος του Επαμεινώνδα ( Δήμος Εορδαίας)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑ
(ΔΑΣ ΟΤΑ):
1. Γκουτζηκώστας Δημήτριος του Γεωργίου (Δήμος Κοζάνης)
2. Καρασαββίδης Ελευθέριος του Γεωργίου( Δήμος Κοζάνης)
3. Λαβδού Χρυσάνθη του Αθανασίου ( Δήμος Βοΐου)
4. Λίγκας Ευθύμιος του Κωνσταντίνου ( Δήμος Κοζάνης)
(ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ)
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ:
1. Αμανατίδης Γρηγόριος του Αριστοτέλη ( Δήμος Εορδαίας)
2. Ματσαρίδης Αναστάσιος του Γεωργίου ( Δήμος Κοζάνης)
3. Σιώμος Νικόλαος του Κωνσταντίνου ( Δήμος Κοζάνης)
4. Στενημαχαλή Δέσποινα του Χρήστου ( Δήμος Εορδαίας)
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΤΑ( ΔΑΣ ΟΤΑ)
1. Γιαννακιτσίδης Συμεων του Ευσταθίου( Δήμος Εορδαίας)
2. Καλτιριμτζή Μαλαματή του Ιωάννη ( Δήμος Κοζάνης)
3. Κατσάνος Ζησης του Νικολάου ( Δήμος Βοΐου)
4. Κατσιπίδης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ( Δήμος Κοζάνης)
5. Κουτσής Χρήστος του Μιχάηλ ( Δήμος Βοϊου)
6. Μπαντιάνης Βασίλειος του Αθανασίου ( Δήμος Κοζάνης)
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
1. Γκέρτσης Κωνσταντίνος του Μενελάου ( Δήμος Εορδαιας)

 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Περί αξιολόγησης (Ν.4940/2022):  Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης

 ΦΕΚ 6176Β/2022 

 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων για τη διενέργεια της αξιολόγησης, του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας υποβολής τους, του ακριβούς τρόπου και χρόνου διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων και
των θεματικών πεδίων υψηλής απόδοσης για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 4940/2022 (Α’ 112)

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

ΠΟΕ-ΟΤΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

 

                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.: 626

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΣΥΝΕΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης για αντεργατική συμπεριφορά και προσπάθεια ποινικοποίησης του αγώνα διεκδίκησης των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων, βάζοντας ταυτόχρονα τα σοβαρά προβλήματα στον Δήμο της κάτω από το χαλί...

Κάνοντας χρήση του απαράδεκτου Νόμου (4808/2021) Χατζηδάκη, του συμβόλου της νεοφιλελεύθερης και αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.), η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης προσέφυγε στα Δικαστήρια προκειμένου να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την Αποχή που είχε αποφασίσει ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης  στην προσπάθεια του να διασφαλίσει το πλαίσιο εργασίας και συγκεκριμένα την Κυριακή ως ημέρα προαιρετικής απασχόλησης με την καταβολή υπερωριών και όχι υποχρεωτικής ημέρας εργασίας.

Οι εργαζόμενοι της Καθαριότητας και των Τεχνικών Υπηρεσιών παρέμειναν στα εργοτάξια διεκδικώντας να τους δοθούν τα προβλεπόμενα από την Νομοθεσία Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για να μπορέσουν να εργαστούν με ασφάλεια, απαιτώντας ταυτόχρονα την καταβολή σε χρήμα των όσων παράνομα Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) δεν τους έχουν αποδοθεί! Η αυτονόητη απαίτηση των εργαζομένων για ασφαλή εργασία, την ίδια στιγμή μάλιστα που η Τοπική Αυτοδιοίκηση θρηνεί ακόμη και θύματα από τα εκατοντάδες Εργατικά Ατυχήματα, με δικονομικά τερτίπια «αξιολογήθηκε» από το Δικαστήριο σαν Απεργία για να καταλήξει παράνομη!

Πρόκειται για μία μεθόδευση της Δημοτικής Αρχής Θεσσαλονίκης, η οποία ταυτίστηκε με την κυβερνητική πολιτική της απαγόρευσης των απεργιών που εκφράζει ο Νόμος (4808/2021) Χατζηδάκη για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Μπορεί όμως η Δημοτική Αρχή να κρύφτηκε πίσω από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, που έκρινε παράνομη την Αποχή των εργαζομένων στην Καθαριότητα, δεν κατάφερε όμως να κρύψει το πρόβλημα που εξακολουθεί να υπάρχει στον Δήμο και αφορά στην υπερωριακή απασχόληση και την εργασία της Κυριακής.

 

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί την Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης, αντί να προσφεύγει στα Δικαστήρια και να θεωρεί ότι με νομοτεχνικούς τρόπους μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργαζομένων να σκύψει πάνω από αυτά και να συμβάλει στην άμεση και αποτελεσματική επίλυσή τους. Εκφράζει ταυτόχρονα την απόλυτη στήριξη της στον Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Δ.Θ.) που αγωνίζεται για να προασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

 Με το άρθρο 24 του Ν.4998/2022 ορίζεται ότι κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2022 έως και την 15η.10.2022 και ετήσιες του έτους 2022 (χρήση 2021), υποβάλλονται μέχρι και την 15η.1.2023.