Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Είμαστε πια πρωταθλητές


 Ο μεγαλύτερος λόγος χρέους προς ΑΕΠ ανήκει στην Ελλάδα με 236,5% . Επίσης είναι χρέος που κατά βάση υπάρχει λόγω δανεισμού για αποπληρωμή προηγούμενου χρέους με μηδενικές επενδύσεις. Το 2010 όταν η χώρα υπέγραψε το Σύμφωνα Δημοσιονομικής Προσαρμογής ("μνημόνιο")  το χρέος ήταν στο 126,8%. Αυτό που έχει μειωθεί σε σχέση με το 2010 είναι το έλλειμμα του τακτικού προϋπολογισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: