Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

ΑΔΕΔΥ: Για τις άδειες νεοδιόριστων

 

                                                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης που είχα συντάξει για την ΑΔΕΔΥ αναφορικά με την «εγκύκλιο» του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό 108357/Ε3/21.08.2020 σε σχέση με τις άδειες ανατροφής νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, σας ενημερώνω ότι έγινε δεκτή προσφυγή εκπαιδευτικού από την επταμελή Σύνθεση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας με την με αρ.2367/2021 απόφαση. Είχε ειδικότερα παραπεμφθεί στην επταμελή σύνθεση με την με αριθμό 724/2021 παραπεμπτική απόφαση της πενταμελούς σύνθεσης του εν λόγω Τμήματος, το ζήτημα του εάν η προαναφερόμενη εγκύκλιος αποτελεί γνήσια εγκύκλιο ή αντίθετα εισάγει αυτοτελείς κανονιστικές ρυθμίσεις και άρα δεν αποτελεί γνήσια ερμηνευτική εγκύκλιο. Η επταμελής σύνθεση με την 2367/2021 απόφασή της έκρινε ότι η «εγκύκλιος» δεν είναι γνήσια ερμηνευτική εγκύκλιος, αλλά αποτελεί κανονιστική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και την ακύρωσε ως μη νόμιμη.

Η απόφαση αποτελεί μια πρώτη δικαίωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναμένεται η καθαρογραφή της εντός των επόμενων ημερών για να δούμε το σκεπτικό της.


Αθήνα, 17.12.2021Δεν υπάρχουν σχόλια: