Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Παράταση διάρκειας συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19

 Ψηφίστηκε η δυνατότητα Παράτασης της διάρκειας των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19 μέχρι 31.03.2022  ( δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31.3.2022 με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης τωναπαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού)

Δεν υπάρχουν σχόλια: